Sunteți pe pagina 1din 1

TEMATICA ȘEDINȚELOR C.E.A.

AN ȘCOLAR 2014-2015
NR. TEMA TERMEN
CRT
1 PRELUCRAREA REGULAMENTULUI C.E.A.C SEPTEMBRIE 2014
STABILIREA ATRIBUȚIILOR MEMBRILOR
C.E.A.C
2. DEFINITVAREA RAEI OCTOMBRIE 2015
STABILIREA PLANULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2014-2015
3 REACTUALIZAREA DATELOR CUPRINSE ÎN NOIEMBRIE- MARTIE 2015
PLATFORMA ARACIP
4 STABILIREA SI ELABORAREA UNOR IANUARIE 2015
INSTRUMENTE DE LUCRU C.E.A.C
5 ÎNTOCMIREA UNOR FIȘE DE MARTIE 2015
AUTOEVALUARE INTERNĂ PENTRU
STABILIREA UNOR INDICATORI
6. ANALIZA REZULTATELOR LA APRILIE 2015
MONITORIZĂRILE EFECTUATE
7. URMARIREA GRDAULUI DE ACTUALIZARE A MAI 2015
BAZEI DE DATE DIN PLATFORMĂ
8 ANALIZA GRADULUI DE ÎNDEPLINIRE A IUNIE 2105
ACTIVITĂȚILOR PROPUSE

Coordonator C.E.A.C