Sunteți pe pagina 1din 26

Planificări 2017-2018

Cuprins

Clasa a V-a
SEMESTRUL I / 4
SEMESTRUL II / 6

Clasa a VI - a
SEMESTRUL I / 10
SEMESTRUL II / 12

Clasa a VII - a
SEMESTRUL I / 16
SEMESTRUL II / 19

Clasa a VIII - a
SEMESTRUL I / 23
SEMESTRUL II / 25
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
LA

EDUCAŢIE MUZICALĂ

Profesor: Negrean Sergiu Aurelian


Școala „Ion Agârbiceanu” – Cluj
Clasa a V-a
An școlar: 2017/2018
Nr. ore: 1h/săptămânal, 34 h/anual

OBIECTIVE CADRU:
1. Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, prin interpretarea unor lucrări muzicale;
2. Operarea cu elemente de scris-citit și limbaj muzical;
3. Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conținutului lor afectiv, atitudinal și ideatic;

2
Capitolul /
Nr.crt. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. ore Săptămâna
învățare
1. Exprimarea unor idei, 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3. Tehnică vocală 5 1, 2, 3, 14, 18
sentimente, atitudini, prin Deprinderi specifice de cânt
interpretarea unor lucrări Repertoriul de cântece
muzicale în colectiv
2. Melodia 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 Structura muzicală a unui cântec 14 4,19,20,21,22,
Sunetele muzicale 23,24,25,26,
Intervale muzicale 28,29,30,31,
Game
3. Ritmul 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 Durate, pauze, legato de prelungire 10 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Măsuri 13, 15, 16, 17,
Formule ritmice

4. Interpretarea 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 Tempo-ul 2 5, 6,


Nuanțele

5. Timbrul muzical 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 Timbrul vocal și instrumental 2 32, 33,

6. Recapitulare 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 Calitățile sunetului 3 34, 35

3
SEMESTRUL I

Nr. UNITATEA DE COMPETENŢE NR. ACTIVITĂŢI / REPERTORIU


CONŢINUTURI DATA
crt ÎNVĂŢARE SPECIFICE ORE DE CÂNTECE / OBSERVAŢII
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 Cunoașterea colectivului de elevi Aplicații pe cântece;
1-2 Cântarea în colectiv (depistarea elevilor cu voci S. 11.09.- Selectarea vocilor, pentru corul școlii.
frumoase sau care știu să cânte la un 15.09.2017
instrument muzical, precum şi a Cântece cunoscute:
acelora cu auz muzical dificil). Deșteaptă-te, române!;
Elemente de limbaj muzical:
S. 18.09.- Noul an de școală;
 deprinderi specifice de 2 22.09.2017 Fata de păstor; Cucul etc.
cânt (exerciții de acordaj, emisie,
suplețe, întindere etc.);
Audiție
 repertoriu de cântece.
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 Valori de note şi pauze învățate S. 25.09.- Muncă individuală sau în grup;
3-4 Ritmul şi metrica 2 29.09.2017 Aplicații pe cântece
S. 2.10.-
Măsura de doi timpi (pătrimi); 6.10.2017
Cântă / p.30
Pătrimea cu punct Greierașul / p.9
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 Măsura de trei timpi; Dansul / p.10;
5. Semnele de repetiție; Voltele 1 S. 9.10.- Foaie verde lămâiţă / p.11.
D.G. Kiriac 13.10.2017 Popas, Cântec de leagăn / p.12,13
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 Măsura de patru timpi; Săniuţa / p.19;
6. S. 16.10.- Melodie din Rapsodia I / p.21
1 20.10.2017 Audiţie
7. Școala Altfel
23.10-27.10.17
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 Pauzele de doi și patru timpi; S. 30.10.- Săniuţa / p.19;
Șaisprezecimea; 2 3.11.2017 Ceasul / p.25;
8-9. S. 6.11.-
Melodie din Rapsodia I / p.21
10.11.2017 Audiţie
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 Cântecul semitonurilor / p.16;
10. Melodia Gama DO major – recapitulare S. 13.11.- Noul an de şcoală / p.14;
17.11.2017

4
Nr. UNITATEA DE COMPETENŢE NR. ACTIVITĂŢI / REPERTORIU
CONŢINUTURI DATA
crt ÎNVĂŢARE SPECIFICE ORE DE CÂNTECE / OBSERVAŢII
1 Cântecul gamei / p.18. Audiţie

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, Consolidarea noțiunilor învățate şi Aplicații pe cântece;
11. Practica vocală 3.1, 3.2 a cântecelor 1 S. 20.11.- Activitate independentă; Audiție
24.11.2017 Cântece învăţate
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 Sunete muzicale: re, mi fa, sol şi Ţara mea / p.31;
12. Melodia si, la, sol S. 27.11.- Bardul din Mirceşti / p.34;
T. Popovici 1 1.12.2017 Iac-aşa / p.85
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, Aplicaţii pe cântece;
13. Consolidare 3.1, 3.2 Consolidarea sunetelor și notelor 1 S. 4.11.- Activitate independentă; Audiţie
învățate 8.12.2017 Cântece învăţate

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, Tipuri de muzică şi genuri S. 11.12.- Colinde (Sus, boieri; Colindiţa, Noapte sfântă
14. Repertoriul 3.1, 3.2 reprezentative: 15.12.2017 etc.)
sărbătorilor de iarnă  cântare monodică 2 S. 18.12.-
15. Colinde;  repertoriu de cântece 22.12.2017

V A C A N Ţ A D E I AR N Ă
(sâmbătă 23 decembrie 2017 – duminică 14 ianuarie 2018)
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, Instrumente muzicale Recunoaşterea unor instrumente;
16. Interpretare 3.1, 3.2 Prezentarea instrumentelor 1 S. 15.01.- Prezentare Power Point;
instrumentală muzicale (cu coarde, de suflat, de 19.01.2018 Cântece pt. ziua ,,M.Eminescu”
percuţie)
S. 22.01.-
17. Interpretare instrumentală 1 26.01.2018
Observare sistematică; Probă practică
L. van Beethoven
Recapitulare; 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, Recapitularea cunoștințelor; S. 29.01.- Fişe de lucru, rebusuri etc.
18. Audiţie 3.1, 3.2 Audiţie 1 2.02.2018 Audiţie
VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ
(sâmbătă, 3 februarie 2018 – duminică, 11 februarie 2018)

5
SEMESTRUL II

Nr. UNITATEA DE COMPETENŢE NR. ACTIVITĂŢI / REPERTORIU


CONŢINUTURI DATA
crt ÎNVĂŢARE SPECIFICE ORE DE CÂNTECE / OBSERVAŢII
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, Intervale muzicale S. 12.02.-
19- Melodia 3.2 Prima 1 16.02.2018 Duetul „Geronimo-Contele/p.41
S. 19.02.-
25. W.A.Mozart; 23.02.2018
Oda bucuriei / p.43
Secunda 1 S. 26.02.- Cântecul cucului / p.44
Terţa Joseph Haydn 1 2.03.2018 Mama / p.42 (alte cântece despre mamă); Crai
Cvarta şi cvinta Ciprian 1 S. 5.03.- Nou / p.48
Porumbescu 9.03.2018 Duet / p.50
S. 12.03.-
Sexta şi septima 1 16.03.2018
Octava 1 S. 19.03.- Aplicaţii pe cântece
Recapitulare Recapitularea intervalelor 1 23.03.2018
muzicale S.26.03.-
30.03.2018
VACANŢA DE PRIMĂVARĂ

(31.04.2018 – 10.05.2018)

6
Nr. UNITATEA DE COMPETENŢE NR. ACTIVITĂŢI / REPERTORIU
CONŢINUTURI DATA
crt ÎNVĂŢARE SPECIFICE ORE DE CÂNTECE / OBSERVAŢII
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, Elemente de expresie S. 11.05.- Hristos a înviat/p.69
26- Interpretare 3.1, 3.2 muzicală: 13.05.2018 Drum bun / p.56
27. Termeni de mişcare 2 S. 16.05.-
S-a dus cucul…/p.57
Termeni de nuanţe 20.05.2018
Antonio Vivaldi Audiţie: Anotimpurile
28. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, Organizări sonore tonale 1 S. 23.05.- Cântecul gamei, Cântecul semito-nurilor; Oda
29. Melodia 3.1, 3.2 Gamele Do Major şi la minor; 1 27.05.2018 bucuriei / p.43
S.30.05.-
Asemănări şi deosebiri 4.06.2018
Cântec de leagăn / p.60
Analiza structurală a unui S. 7.06.- Foaie verde lămâiţă / p.64
30. cântec 11.06.2018 Şi-ai Buzău… / p.60;
S. 14.06.-
31. 2 18.06.2018
M-a făcut mama oltean / p.62
Aplicaţii pe cântece; Audiţie
32. Recapitulare şi sistematizare 2 S. 21.06.- Foaie verde lămâiţă / p.64
33. Maria Tănase 25.06.2018 Şi-ai Buzău… / p.60;
S. 28.06.-
1.07.2018
M-a făcut mama oltean / p.62
Aplicaţii pe cântece; Audiţie
34. Încheierea mediilor 1 S. 11.07.-
15.07.2018
VACANŢA DE VARĂ

 Audițiile muzicale sunt alese de profesor, din recomandările prevăzute, dar răspunzând și solicitărilor elevilor sau anumitor evenimente;
 Pot fi organizate spectacole sau vizionări de spectacole, concerte etc.)
 Planificare întocmită conform programei școlare aprobată prin ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3393 /28.02.2017;

7
PLANIFICARE ANUALĂ

LA

EDUCAŢIE MUZICALĂ

Profesor: Negrean Sergiu Aurelian


Şcoala „Ion Agârbiceanu” – Cluj
Clasa a VI - a
An şcolar: 2017/2018
Nr.ore: 1h/săptămânal, 34 h/anual

OBIECTIVE CADRU:

1. Dezvoltarea capacităților interpretative vocale şi instrumentale;


2. Dezvoltarea capacităților de receptare a muzicii;
3. Cunoașterea şi utilizarea limbajului muzical;
4. Cultivarea sensibilităţii, imaginaţiei şi creativităţii muzicale.

8
PLANIFICARE ANUALĂ

SEMESTRUL I – 18 ORE

Nr. crt. Unitatea de învățare Competențe specifice Nr. de ore Perioada


1 Cântarea în colectiv 1.1; 1.2; 1.3; 4.1; 4.2 4 S.1; S.2 ;S.18
2 Melodia 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; *3.1; 3.2; 4.1 9 S.3-S.11

3 Ritmul 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.2; 4.1; 4.2; 3 S.15-S.17

4 Interpretarea 1.1; 1.2; 1.3; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 3 S.12-S.14
5 Timbrul muzical 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 0 _________

SEMESTRUL al II-lea – 17 ORE

Nr. crt. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Nr. de ore Perioada


1 Cântarea în colectiv 1.1; 1.2; 1.3; 4.1; 4.2 1 S.4
2 Melodia 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; *3.1; 3.2; 4.1 11 S.1-S.2;S.5-S.12;S.14
3 Ritmul 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.2; 4.1; 4.2; 0 ___________
4 Interpretarea 1.1; 1.2; 1.3; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 5 S.13-S.14;S.16-S.18
5 Timbrul muzical 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 1 S.3

9
SEMESTRUL I

Nr. UNITATEA DE COMPETENŢE NR. ACTIVITĂŢI / REPERTORIU


crt ÎNVĂŢARE SPECIFICE CONŢINUTURI ORE DATA DE CÂNTECE / OBSERVAŢII

S. 11.09.- Cântece cunoscute:


1-2 Practica 1.1. Elemente de limbaj muzical: 1 15.09.2017 Deşteaptă-te, române!;
vocală 1.2.  deprinderi specifice de Imnul european;
2.1. cânt ( exerciţii de acordaj, emisie, Treceţi batalioane…p.4
2.2. supleţe, întindere etc.); Hora Unirii /p.5 etc.
4.1.  repertoriu de cântece; 1 S. 18.09.- Cântece de muzica uşoara şi
4.2.  cântarea monodică 22.09.2017 populară
Audiţie
3.1. Doruleţul / p.11;
3. Elemente de 3.2. Elemente de scris-citit muzical S. 25.09.- Ca o zi de primăvară / p.12;
limbaj muzical 3.3 Calităţile sunetului muzical 1 29.09.2017 Aplicaţii pe cântece
3.4 Gavriil Musicescu Audiţie
Semne de alteraţie: S. 2.10.- Coborâi din deal în vale / p.14
4-5 Melodia 2.1 Diezul şi becarul; 6.10.2017 Santa Lucia / p.16
S. 9.10.-
4.2 Bemolul şi becarul 2 13.10.2017
Audiţie
G. Bizet
Organizări sonore tonale Cântecul gamei / p.19;
Melodia 3.3. Tonalităţile Do major - La minor S. 16.10.- Grâuşor din Bărăgan / p. 20;
6. 3.4. (actualizare) 1 20.10.2017 Cântec de toamnă / p.24
Audiţie
7. Școala Altfel
23.10-27.10.17
3.3. S. 30.10.- În pădure / p.30;
8-9. Melodia 3.4. Tonalitatea si gama Sol major 2 3.11.2017 Hai sa-ntindem hora mare / p.32
S. 6.11.-
10.11.2017
10. 3.3. 1 S. 13.11.- Codrule, codruţule / p.33
17.11.2017

10
Nr. UNITATEA DE COMPETENŢE NR. ACTIVITĂŢI / REPERTORIU
crt ÎNVĂŢARE SPECIFICE CONŢINUTURI ORE DATA DE CÂNTECE / OBSERVAŢII

Melodia 3.4. Tonalitatea si gama Mi minor Floricică, floare de bujor / p.34;


3.3. 1 S. 20.11.- Ciobănaş cu trei sute de oi / p.38;
11. Melodia 3.4. Tonalitatea si gama Fa major 24.11.2017 Moara / p.42; Luncile…/ p.43
Audiţie
3.3. S. 27.11.- Moara / p.42;
1.12.2017
12. Melodia 3.4. Tonalitatea si gama Re minor 1 Luncile…/ p.43
Cântece dedicate Zilei Naţionale a
13. Practica 1.1 Repertoriu de lucrări vocale şi S. 4.11.- României
8.12.2017
vocală şi 2.1 instrumentale 1 Melodii instrumentale de joc
instrumntală
Repertoriul sărbătorilor de iarnă COLINDE / p.135-138;
14. Practica vocală 1.1 2.1 (Crăciunul) S. 11.12.- Alte colinde, din culegeri;
15.12.2017
15. 2.3 4.1  cântare monodică 2 Audiţie:
4.2 4.4. repertoriu de colinde de Crăciun S. 18.12.- Colinde de Craciun în
Repertoriul sărbătorilor de iarnă 22.12.2017 interpretarea corului Madrigal
(Anul Nou ); Sorcova;
 Obiceiuri şi cântece Pluguşorul etc
V A C A N Ţ A D E I AR N Ă
(sâmbătă 23 decembrie 2017 – duminică 14 ianuarie 2018)
Ritmul 1.1. 2.2; Sincopa S. 15.01.- Cuc, cuculeţ / p.50;
19.01.2018
16. 3.2.3.4 1 Cielito lindo / p.52;

2.1; Contratimpul S. 22.01.-


17. Ritmul 3.4. Anacruza *( facultativ) 1 26.01.2018 Cucu! / p.56
Robert Schumann Audiţie
Ritmul 1.1. 2.2; Combinații ritmice în măsurile de S. 29.01.- Aplicaţii pe cântece;
1 2.02.2018
18. 3.2. 2, 3 şi 4 pătrimi Activitate independentă

VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ
(sâmbătă, 3 februarie 2018 – duminică, 11 februarie 2018)

11
SEMESTRUL II

Nr. UNITATEA DE COMPETENŢE NR. ACTIVITĂŢI / REPERTORIU


crt ÎNVĂŢARE SPECIFICE CONŢINUTURI ORE DATA DE CÂNTECE / OBSERVAŢII

Recapitulare *3.1 3.3 Organizări sonore tonale


19. 3.4.  Do Major - la minor S. 12.02.-16.02.2018 Aplicaţii pe cântece;
 Sol Major – mi minor 1 Activităţi pe echipe
 Fa Major – re minor

Melodia 1.1. Elemente de expresie muzicală 1 S. 19.02.-23.02.2018 Iepuraşul / p.62;


20. Elemente de 2.1. Tempoul; 1 S. 26.02.-2.03.2018 Teiul / p.63;
21. expresie 4.1. Nuanţele; Sanie cu zurgălăi / p.65
muzicală Timbrul vocal şi instrumental Audiţie
S. 5.03.-9.03.2018 Vine, vine primăvara / p.81;
22- Elemente de 1.1. Rând melodic, strofă, refren; 2 S. 12.03.-16.03.2018 Cântec de leagăn / p.81
23. analiză muzicală 2.1. Forma mono-, bi- şi tripartită Aplicaţii practice;
3.1. Audiţie
Trandafir de la Moldova / p.96;
24. Melodia 1.1 Muzica populară – cântecul S. 19.03.-23.03.2018 M-am jurat de mii de ori / p.97;
2.1 propriu-zis şi cântecul de joc; Mărie şi Mărioară / p.97 etc.
1 Audiţie: Cântece populare ţi
Melodiile instrumentale de joc cântece de joc din diferite
zone folclorice ale ţării
Melodii instrumentale
25. Muzica 1.1. Cântările Sfintei Liturghii S.26.03.-30.03.2018 Cântece religioase;
bisericească 2.1. Cântările Sf. Paşti – colinde 1 Colinde de Paşti
Gh. Cucu
VACANŢA DE PRIMĂVARĂ

(31.04.2018 – 10.05.2018)

12
Nr. UNITATEA DE COMPETENŢE NR. ACTIVITĂŢI / REPERTORIU
crt ÎNVĂŢARE SPECIFICE CONŢINUTURI ORE DATA DE CÂNTECE / OBSERVAŢII

1.3; Genuri ale muzicii culte S. 11.05.-13.05.2018


26. Melodia 2.1; Miniatura vocală: romanța și liedul; Pe lângă plopii fără soţ / p.114;
S. 16.05.-20.05.2018
27. 2.3; Franz Schubert, Gh. Dima 2 Mi-e tare dor / p. 61;
3.3; Miniatura instrumentală; Păstrăvul / p. 118 etc.

28-30 Elemente de 3.4; Suita; 1 S. 23.05.-27.05.2018 Audiţie


cultură muzicală 4.1; G.F. Händel 1 S.30.05.-4.06.2018
S. 7.06.-11.06.2018
4.3; Rapsodia 1 Audiţie
4.4 George Enescu
31. Melodia 1.3;2.1;2.3;3.3; Muzica de divertisment 1 S. 14.06.-18.06.2018 Audiţie
32. 3.4;4.1;4.3;4.4 (vals, tangou, blues, muzica folk) 1 S. 21.06.-25.06.2018
S. 28.06.-1.07.2018
33. Fr. Chopin, J. Strauss 1
34. Încheierea mediilor 1 S. 11.07.-15.07.2018
VACANŢA DE VARĂ

 Conţinuturile sau activităţile marcate cu * sunt opţionale;


 Audiţiile muzicale sunt alese de profesor, din recomandările prevăzute, dar răspunzând şi solicitărilor elevilor sau anumitor evenimente;
 Pot fi organizate spectacole sau vizionări de spectacole, concerte etc.)
 Planificare întocmită conform programei şcolare aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului nr.5097/09.09.2009

13
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
LA
EDUCAŢIE MUZICALĂ

Profesor: Negrean Sergiu Aurelian


Şcoala „Ion Agârbiceanu” – Cluj
Clasa a VII - a
An şcolar: 2017/2018
Nr.ore: 1h/săptămânal, 34 h/anual

OBIECTIVE CADRU:

1. Dezvoltarea capacităţilor interpretative vocale şi instrumentale;


2. Dezvoltarea capacităţilor de receptare a muzicii;
3. Cunoaşterea şi utilizarea limbajului muzical;
4. Cultivarea sensibilităţii, imaginaţiei şi creativităţii muzicale.

VALORI ŞI ATITUDINI:
1. Conştientizarea contribuţiei muzicii la constituirea fondului cultural comun al societăţii
2. Gândirea critică şi autonomă dobândită prin receptarea şi interpretarea creaţiilor muzicale
3. Atitudinea reflexivă asupra valorii muzicii în viaţa individului şi a societăţii
4. Disponibilitatea de a transfera în viaţa socială valori estetice, ca alternative la manifestările de tip kitsch

14
SEMESTRUL I – 18 ORE

Nr. crt. Denumirea capitolului/ temei Nr. de ore Perioada Observații


1 Cântarea în colectiv 2 S. 1-S. 2
2 Melodia 13 S. 3 – S.13; S.15 - S. 18
3 Ritmul 2 S5-S6
4 Interpretarea 1 S.14
5 Timbrul muzical 0

SEMESTRUL II – 17 ORE

Nr. crt. Denumirea capitolului/ temei Nr. de ore Perioada Observații


1 Cântarea în colectiv 2 S7;S17
2 Melodia 11 S3-S6;S10-S11;S13-S15;S.18
3 Ritmul 0
4 Interpretarea 3 S8;S.12;S.16
5 Timbrul muzical 2 S1;S2

15
SEMESTRUL I

UNITATEA DE COMPETENŢE NR. ACTIVITĂŢI / REPERTORIU


Nr. CONŢINUTURI DATA
ÎNVĂŢARE SPECIFICE ORE DE CÂNTECE / OBSERVAŢII
crt
1.1. Elemente de limbaj muzical S. 11.09.- Cântece cunoscute:
1. Cântarea în colectiv *1.2 Organizări sonore tonale 15.09.2017 Deşteaptă-te, române!;
2. Melodia 1.3. (actualizare: Do M - La m; Scumpă ţară românească,p.5
1.4 Sol M – mi m; 1 Drum bun / p.6;
2.1. Fa M – re m); 1 S. 18.09.- Ardealul / p.8 ş.a.
*3.1  repertoriu de cântece. 22.09.2017 Audiţie*
4.1.  Să cântăm la un
4.2. instrument*;
1.1. Măsuri simple şi compuse, cu Steaua sus răsare / p.19;
3. Ritmul *1.2 unitatea de timp optimea: 1 S. 25.09.- Ş-aşa-mi vine câteodată / p.21;
29.09.2017
1.3.  Măsurile de 2/8 și 3/8; Marşul lui Tudor / p.27;
2.2.4.3.  Măsura de 5/8. Românul-C.Porumbescu / p.28
*1.2 Formații vocale; 1 S. 2.10.- Mama / p.30
4. Melodia 2.1. Formații instrumentale: 6.10.2017 Prezentare ppt.
S. 9.10.-
5. 2.2. Taraful şi orchestra de muzică 13.10.2017
Audiţie*
populară 1
1.1. *Genuri ale folclorului neocazional: 1 S. 16.10.- Săraci cărările mele / p.54;
Melodia 20.10.2017
6. 1.3.  doina Mioriţa / p.62;
2.2.  balada Mioriţa* (culeasă de Mihail Vulpescu,
*3.2 *Ritmul măsurat şi nemăsurat tenor de excepţie şi etnomuzicolog,, născut
4.1. 4.2. la Călăraşi, com. Lupşanu)
7 Școala Altfel
23.10-27.10.17
Genuri ale folclorului ocazional: S. 30.10.- Acolo-n umbra pomilor / p.42
8-9. Melodia 1.1.1.3.  Colinda; 2 3.11.2017 La poartă, la Ştefan Vodă / p.43
2.2. *3.2  Cântecul de stea; S. 6.11.-
Steaua sus răsare / p.45 etc.
4.1. 4.2.  Cântecul de nuntă 10.11.2017 Cântecul miresei / p.49 şi p.50

16
UNITATEA DE COMPETENŢE NR. ACTIVITĂŢI / REPERTORIU
Nr. CONŢINUTURI DATA
ÎNVĂŢARE SPECIFICE ORE DE CÂNTECE / OBSERVAŢII
crt
9- Cântarea în colectiv 1.1.*1.2.1.3. S. 13.11.- Cântece din Repertoriul de colinde (la
10. 2.2. Repertoriul de colinde 2 17.11.2017 alegere); Audiţie*
S. 20.11.-
24.11.2017
1.1. Activităţi practice;
11. Melodia 2.1. Recapitulare 1 S. 27.11.- Concurs
1.12.2017
2.3. Genuri muzicale studiate Audiţie*
12. Evaluare 2.1. 2.3. Probă de evaluare 1 Probă scrisă
S. 4.11.-
8.12.2017

2.2. Valori ale muzicii tradiţionale Prezentări Power Point;


13- Melodia 2.3. românesc. Audiţii;
14. 4.5. Actualitate: Kitsch şi Tradiţie 2 S. 11.12.- Vizionarea unui spectacol *
15.12.2017

S. 18.12.-
22.12.2017

V A C A N Ţ A D E I AR N Ă
(sâmbătă 23 decembrie 2017 – duminică 14 ianuarie 2018)

17
Nr. UNITATEA DE OMPETENŢE NR. ACTIVITĂŢI / REPERTORIU
CONŢINUTURI DATA
crt ÎNVĂŢARE SPECIFICE ORE DE CÂNTECE / OBSERVAŢII
2.2. S. 15.01.-
15- Timbrul muzical 2.3. Timbrul vocal si instrumental 2 19.01.2018 Audiţii: diferite formaţii instrumentale,
16. Formaţii instrumentale / interpreţi tarafuri, orchestre, trupe / fanfare;
celebri S. 22.01.-
26.01.2018
Genuri muzicale de factură cultă S. 29.01.- Aria Violetei / p.73;
17. Melodia 1.1 1.3. Elemente componente ale 1 2.02.2018 Corul vânătorilor, din „Freischutz”
Elemente de istorie a 3.3. operei,operetei, baletului: uvertura, Audiţie*
muzicii aria, duetul, cavatina, corul.

VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ
(sâmbătă, 3 februarie 2018 – duminică, 11 februarie 2018)

18
SEMESTRUL II

1.1. 1.3. Opera clasică: S. 12.02.- Aria lui Figaro / p.79;


18- Melodia 2.3. *2.4. W. A. Mozart; 3 16.02.2018 Flautul fermecat / p.81;
S. 19.02.-
20. 3.3. 4.1.4.2. 4.5. L. van Beethoven 23.02.2018
Audiţie: Fidelio
S. 26.02.-
2.03.2018

Muzica bisericească S. 5.03.- Tatăl nostru / p.124;


21- Cântarea în colectiv 1.1 Cântările Sfintei Liturghii 9.03.2018 Colinde de Paşti;
S. 12.03.-
25. Interpretarea 2.1 Oratoriul Bizantin de Paști 4 16.03.2018
Audiţie*
– Paul Constantinescu S. 19.03.-
Cântările Sf. Paşti – colinde 23.03.2018
Anton Pann S.26.03.-
30.03.2018
VACANŢA DE PRIMĂVARĂ

(31.04.2018 – 10.05.2018)
Opera romantică: S. 11.05.- Nabucco / p.86; Marşul triumfal („Aida”)
Melodia 1.1. 1.3. Gioacchino Rossini; 13.05.2018 Freischutz / p.92
2.3. *2.4. Giuseppe Verdi; S. 16.05.-
Marş nupţial („Lohengrin”) / p.94;
26- 3.3. 4.1.4.2. 4.5. Carl Maria von Weber; 20.05.2018 Carmen / p.96 etc.
27. Richard Wagner; 2 Audiţie*
Charles Gounod; Georges Bizet
Aria lui Ivan / p.97; Dama de pică / p.98
28- Melodia 1.1. 1.3. Opera şcolilor naţionale S. 23.05.- Capra cu trei iezi / p.101;
29 2.3. *2.4. ( rusă, cehă, românească etc.) 1 27.05.2018 Năpasta / p.102;
S.30.05.-
3.3. 4.1.4.2. 4.5. P.I. Ceaikovski 4.06.2018
Oedip (din recomandări)
Opera românească 1 Audiţie*
Teste recapitulative / p.103 - 107
1.1. 1.3. Opereta S. 7.06.- Aria Adelei („Liliacul”) / p.109;
30- Melodia 2.3. *2.4. 2 11.06.2018 Sânge vienez / p.110;
S. 14.06.-
31. 3.3. 4.1.4.2. 4.5. Opereta românească 18.06.2018
Crai Nou / p.113
I. Vidu Audiţie*; Rebusuri

19
32- 2.1. *2.4. 3.3. Baletul S. 21.06.- Lacul lebedelor / p.118;
33. Melodia 4.5. M. Jora 2 25.06.2018 Când strugurii se coc / p.120;
S. 28.06.-
1.07.2018
Muzica uşoară S. 11.07.- Eminescu / p.130;
34. Melodia 1.1. 1.4. 2.1. Solişti şi formaţii de muzică uşoară 1 15.07.2018 Cântec fără cuvinte / p.148;
(Interpretarea) 2.3. Audiţie*;
VACANŢA DE VARĂ

 Conţinuturile sau activităţile marcate cu * sunt opţionale;


 Audiţiile muzicale sunt alese de profesor, din recomandările prevăzute, dar răspunzând şi solicitărilor elevilor sau anumitor evenimente;
 Pot fi organizate spectacole sau vizionări de spectacole, concerte etc.)
 Planificare întocmită conform programei şcolare aprobată prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5097/09.09.2009
Trebuie avute în vedere sensibilizarea şi valorizarea elevilor!

20
PLANIFICARE
LA

EDUCAŢIE MUZICALĂ

Profesor: Negrean Sergiu Aurelian


Şcoala „Ion Agârbiceanu” – Cluj
Clasa a VIII - a
An școlar: 2016/2017
Nr. ore: 30 min / săptămână, 17 h/anual

OBIECTIVE CADRU:

1. Dezvoltarea capacităţilor interpretative vocale şi instrumentale;


2. Dezvoltarea capacităţilor de receptare a muzicii;
3. Cunoaşterea şi utilizarea limbajului muzical;
4. Cultivarea sensibilităţii, imaginaţiei şi creativităţii muzicale.

VALORI ŞI ATITUDINI:

1. Conştientizarea contribuţiei muzicii la constituirea fondului cultural comun al societăţii


2. Gândirea critică şi autonomă dobândită prin receptarea şi interpretarea creaţiilor muzicale
3. Atitudinea reflexivă asupra valorii muzicii în viaţa individului şi a societăţii
4. Disponibilitatea de a transfera în viaţa socială valori estetice, ca alternative la manifestările de tip kitsch

21
PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL I
Nr. Denumirea unităţii de Competenţe specifice Nr. de Săptămâna
crt. învăţare ore
1 Cântarea în colectiv 1.1; 1.3; 4.1; 4.3 1 S. 1- 2
2 Melodia 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1*; 3.2; 3.3; 4.2*; 4.3; 4.4; 3 S.3-4; S.5-6; S.7-8
4.5*
3 Ritmul 1.1; 2.1; 2.2; 3.2; 4.1; 4.3; 4.5* 1 S.9-10
4 Interpretarea 1.1; 1.2; 1.3; 3.3; 4.1; 4.3 4 S.11-12S.13-14; S.15-16; S.17-18
5 Timbrul muzical 1.1; 2.1; 2.2; 4.2*; 4.5* 0 -

PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL II

Nr. crt. Denumirea unităţii de Competenţe specifice Nr. de Săptămâna


învăţare ore
1 Cântarea în colectiv 1.1; 1.3; 4.1; 4.3 0 -
2 Melodia 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1*; 3.2; 3.3; 4.2*; 4.3; 4.4; 8 S.1-2; S.3-4; S.5-6; S.7-8; S.9-10; S.11-12; S.13-14;
4.5* S.15-16
3 Ritmul 1.1; 2.1; 2.2; 3.2; 4.1; 4.3; 4.5* 0 -
4 Interpretarea 1.1; 1.2; 1.3; 3.3; 4.1; 4.3 0 -
5 Timbrul muzical 1.1; 2.1; 2.2; 4.2*; 4.5* 1 S.17

22
SEMESTRUL I

UNITATEA
Nr. COMPETENŢE NR.
DE CONŢINUTURI DATA OBSERVAŢII
crt. SPECIFICE ORE
ÎNVĂŢARE
1-2 Practica muzicală 1.1 Repertoriu de cântece 1 S. 11.09.- Cântece cunoscute
3-4 Cântarea în colectiv 1.2 Cântarea monodică; Polifonie si armonie* 22.09.2017
1 S. 25.09.-
6.10.2017
5-6 Organizări sonore tonale (actualizare) S. 9.10.- Cântece in tonalităţile
7. Melodia 2.1; 2.2 2 20.10.2017 corespunzătoare.
2.3; 3.1 S. 16.10.-
3.2: 4.3 3.11.2017 Audiţii cu fiecare tonalitate.

7. Școala Altfel
23.10-27.10.17
7. Melodia 2.1; 2.2 Tonalităţile Do major şi la minor 1 S. 16.10.- Cântece in tonalităţile
8-9 2.3; 3.1 3.11.2017 corespunzătoare.
10- 3.2: 4.3 Tonalitaţile Sol major şi mi minor 1 S. 6.11.-
11. 1.12.2017 Audiţii cu fiecare tonalitate.
Tonalităţile Fa major şi re minor
1 S. 20.11.-
1.12.2017
Evaluare
12-3 1.1 Tipuri de muzică şi genuri reprezentative: S. 4.11.- Colinde şi cântece de Anul Nou
15.12.2017
13- Interpretarea 1.2  Cântare monodică 2
14. 1.3  Repertoriul sărbătorilor de iarnă - S. 18.12.-
15. 19.01.2018

V A C A N Ţ A D E I AR N Ă
(sâmbătă 23 decembrie 2017 – duminică 14 ianuarie 2018)

23
UNITATEA
Nr. COMPETENŢE NR.
DE CONŢINUTURI DATA OBSERVAŢII
crt. SPECIFICE ORE
ÎNVĂŢARE
15- Ritmul muzical 2.1; 2.2 Combinaţii ritmice binare şi ternare 1 S. 18.12.-
19.01.2018
16 3.1; 3.2 Rolul expresiv la ritmului
17- Melodia 2.12.2.2.3 Genuri muzicale Audiţie
18. Elemente de cultură 3.2 1. Muzica cultă 1 S. 22.01.-
muzicală – 4.1.4.2.4.4.4.5  Liedul - Fr. Schubert, R. Schumann 2.02.2018
Mari compozitori Şcoala românească de lied
M. Jora, G. Enescu

VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ
(sâmbătă, 3 februarie 2018 – duminică, 11 februarie 2018)

24
SEMESTRUL II
UNITATEA
Nr. COMPETENŢE NR.
DE CONŢINUTURI DATA OBSERVAŢII
crt. SPECIFICE ORE
ÎNVĂŢARE
18- 2.12.2.2.3  Sonata - Ludwig van Beethoven 1 S. 12.02.-
19, 3.2 23.02.2018
20- Melodia 4.1.4.2.4.4.4.5  Concertul - W. A. Mozart, J.S. Bach 1
21, Elemente de cultură S. 26.02.-
Audiție
muzicală – 9.03.2018
22-  Simfonia - Joseph Haydn; Johannes
Mari compozitori
23 Brahms, Franz Liszt 1 S. 12.03.-
24- 23.03.2018
25.
S.26.03.-
13.05.2018

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ

(31.04.2018 – 10.05.2018)
24- Interpretarea Oratoriile bizantine de Paști de Paul 1 S.26.03.- Cântece de Paști
25, Constantinescu 13.05.2018
26- Cântece de Paşti 1 S. 16.05.-
27 27.05.2018

25
Melodia 2.1; 2.2 2. Muzica de jazz S.30.05.- Audiție
28- Timbrul muzical 2.3 Formații instrumentale: Orchestra simfonică 1 11.06.2018
29, S. 14.06.-
30- 1 25.06.2018
31.

32- Recapitulare finală 1.1. Ne place muzica 1 S. 28.06.- Gaudeamus igitur, audiţii,
34. 1.2. 15.07.2018 interpretarea unor piese din
repertoriul de cântece
 Conţinuturile sau activităţile marcate cu * sunt opţionale;
 Audiţiile muzicale sunt alese de profesor, din recomandările prevăzute, dar răspunzând şi solicitărilor elevilor sau anumitor evenimente;
 Pot fi organizate spectacole sau vizionări de spectacole, concerte etc.)
Trebuie avute în vedere sensibilizarea şi valorizarea elevilor!

26

S-ar putea să vă placă și