Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Şcoala: Colegiul Național de Arte “Regina Maria,” Constanța


Clasa: a VII – a B
Data: 23.05.2018
Profesor: Pîrlea Adrian
Disciplina: Educaţie Muzicală
Unitatea de învăţare: Melodia - Genuri muzicale de factură cultă.
Tipul de lecţie: mixtă
Subiectul lecţiei: verificare: Opera Romantică
Compozitori
Interpretare: Aria Toreadorului
Predare: Opereta a) teoretic: Opereta
b) practic-interpretare ???
c) audiţie:
Duet Hanna și Danilo din opereta „Văduva veselă”- Franz Lehar;
Aria Adelei din opereta „Liliacul” – Johannes Strauss fiul.
La Răscrucea Drumului din opereta Ana Lugojana de Filaret Barbu.
Cor și Aria Dochiței din opereta Crai Nou de Ciprian Porumbescu.
Premise teoretice: noţiunea de operă comică, arie, duet, cor, uvertură.
Premise practice: să aibă deprinderi de intonare / interpretare a cântecelor lucrate în clasă.

I. Obiectiv cadru: Dezvoltarea capacităţilor interpretative.


Obiectiv de referinţă: Să interpreteze fragmentele muzicale din operele studiate.
Obiectiv operaţional: Să fie capabili să intoneze fragmentul din opereta Liliacul Aria Adelei.
II. Obiectiv cadru: Dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii şi formarea culturii muzicale.

1
Obiectiv de referinţă: Să fie capabili să recunoască după audiţii genuri muzicale de factură cultă.
Obiectiv operaţional: Să recunoască după audiţie genul operetei.
III. Obiectiv cadru: Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical.
Obiectiv de referinţă: Să cunoască elementele caracteristice spectacolului de operetă în comparaţie cu cele de
operă.
Obiectiv operaţional: Să cunoască caracteristicele operetei.
IV. Obiectiv cadru: Cultivarea sensibilităţii, a fanteziei, a imaginaţiei şi a creativităţii muzicale.
Obiectiv de referinţă: Să-şi imagineze scenarii pentru diferite piese (la alegere).
Obiectiv operaţional: Să interpreteze cu sensibilitate şi expresivitate fragmente din diferite operete.
Material didactic:
- Manual de Educaţie Muzicală, clasa a VII-a, Editura Petrion, Bucureşti, 2005;
- Caiete ale elevilor, difuzor, manuale.

2
Nr. crt. Secvenţele activităţii didactice Desfăşurarea secvenţelor didactice Aproximare timp

I. Pregătirea clasei 5 min.


1. Organizarea elevilor şi anunţarea tipului
de lecţie - verificarea va consta în întrebări specifice operei romantice:
Î: Ce este opera?
II. Verificarea lecţiei precedente: R: Opera este un gen muzical ce are la bază un libret, fiind 12 min.
elemente ale subiectului lecţiei, prin prezentat pe scenă de cântăreţi-actori, acompaniaţi de
întrebările corespunzătoare orchestră, cuprinzând numere corale, orchestrale şi
coregrafice. Opera face parte din categoria muzicii vocal-
dramatice, fiind cel mai complex gen artistic, totodată,
un act sincretic.
Î: Ce înseamnă noțiunea de sincretism?
R: Opera reprezintă un act sincretic, deoarece îmbină elemente
ale mai multor arte: literatura – libret; arta dramatică – jocul
scenic al cântăreţilor; arta coregrafică – scene de balet; arta
plastică – decoruri, costume, machiaj; arta sonoră (muzica)
– numere vocale, corale, orchestrale.
Î: Știm ca prima opera a aparul în jurul anului 1600, trecem
peste perioada clasicismului și trebuie să aflăm în ce perioadă
este încadrat Romantismul?
R: Secolul XIX
Privire de ansamblu a romantismului - nevoia de a ieși din
tipare, exprimarea pronunțată a sentimentelor, originalității,
spontaneității și promovarea libertății de expresie.
Î: Care sunt cei mai importanți reprezentanți ai operei
romantice?
R: Italia: Gioacchino Rossini (Bărbierul din Sevillia, Semiramida,
Wilhelm Tell, Coțofana Hoață etc.), Giuseppe Verdi (Aida, Bal
Mascat, Rigoletto, Traviata, Ottelo etc);
Germania: Carl Maria von Weber (Freischutz etc), Richard
Wagner (Lohengrin, Tristan și Isolda etc);
Franța: Charles Gounod (Faust, Romeo și Julieta etc), Georges
Bizet (Carmen).

3
III. Prezentarea noului conţinut - profesorul solicită elevilor să răspundă la întrebarea 25 min
1. Moment apercetiv (intuitiv) “Care sunt părţile componente ale operei?”, anunţându-i că
2. Titlul lecţiei lecţia de zi are asemănări şi deosebiri cu opera, comuncându-
3. Analizarea şi explicarea noilor elemente li-se apoi titlul Opereta.
în exemplul propus pentru învăţare - se notează pe tablă, iar elevii în caiete titlul lecţiei,
definiţia, elementele componente ale operetei; deosebirile
dintre operă şi operetă:
Definiția operetei:
Opereta este o compoziție muzical-dramatică de proporții
mari, derivată din opera, scrisă pe textul unui libret cu conținut
agreabil, cel mai adesea umoristic, cu situații artificiale în care
pasajele cântate sunt alternate cu pasaje vorbite.

Asemanari: Uvertura, Actele, Tabloul, Numărul, Aria, Duetul,


Trio etc, Corul, Baletul, Decorul, Costumele, Libretul,
Acompaniament orchestral.
Deosebiri: Opereta se deosebește de opera prin simplitatea
subiectului, temă preponderent comică, pasajele cântate sunt
alternate cu cele vorbite, adesea final fericit.
Compozitori ai genului:
Jacques Offenbach (1819-1880). Compozitor de origine
germane. Operete: Frumoasa Elena, Barbă Albastră, Viață
Pariziană.
Johann Strauss (Fiul) (1825-1899). Compozitor austriac ce a
compus: Liliacul, Sânge vienez, Voievodul Țiganilor.
Audiție: Aria Adelei din opereta „Liliacul” – Johann Strauss -
fiul.
Franz Lehar (1870-1948), compozitor austriac de origine
maghiară: Văduva veselă, Țara surâsului.
Audiție: Duet Hanna și Danilo din opereta „Văduva
veselă”- Franz Lehar
Frederick Loewe (1901-1988) a fost un compozitor de origine
austro-americană: Musical-ul My Fair Lady. Echivalentul
American al Operetei Europene.

4
În ţara noastră, cel care realizează prima operetă în adevăratul
sens a fost compozitorul Ciprian Porumbescu, - cu opereta Crai
nou pe versurile poetului Vasile Alecsandri;
Audiție: Cor și Aria Dochiței din opereta Crai Nou de Ciprian
Porumbescu
- alţi compozitori ai genului sunt: Filaret Barbu cu: Plutaşul de
pe Bistriţa, Ana Lugojana;
Audiție: La Răscrucea Drumului din opereta Ana Lugojana de
Filaret Barbu.
- Gherase Dendrino: Lăsaţi-mă să cânt, Lysistrata.

4. Însuşirea noii lucrări muzicale - se cântă model de către profesor fragmentul propus (Aria
Adelei din opereta Liliacul – J. Strauss fiul) apoi se cântă
sistematic cântecul.
5. Aplicarea, exersarea noutăţii în diferite -profesorul le supune atenţiei elevilor celelalte piese propuse
exerciţii, exemple şi audiţii pentru audiţie.

IV. Fixarea şi evaluarea cunoştinţelor, - Recapitularea/fixarea cunoștințelor prin rebus. Anexa 1. 5 min
priceperilor şi deprinderilor

V. Concluziile lecţiei şi tema pentru lecţia - se fac aprecierile şi li se propune ca temă să-şi imagineze 3 min
viitoare scenariul unei operete, urmând să-l prezinte colegilor.

S-ar putea să vă placă și