Sunteți pe pagina 1din 3

PROGRAM DE INTERVENŢIE

OBIECTIVE ŞI ACTIVITĂŢI TERAPEUTICE


PERIOADA: ...................... - ........................

DIAGNOSTIC LOGOPEDIC: Dislalie monomorfă – mitacism

NR. OBIECTIVE TIPURI DE ACTIVITĂŢI


CRT.
1. Familiarizarea subiectului - Subiectul s-a acomodat relativ repede cu logopedul cât şi cu
cu logopedul şi cu mediul mediul.
în care a fost introdus.
2. Conştientizarea deficienţei - Subiectul conştientizează deficienţa şi face eforturi în a şi-o
şi formarea încrederii în corecta.
posibilitatea de corectare.
3. Gimnastica generală - rotirea braţelor (moara de vânt);
- aplecarea capului (bing-bang, tic-tac);
- aplaudatul;
- imitarea spălatului mâinilor;
- închiderea şi deschiderea pumnului;
- arătarea fiecărui deget în parte etc.
4. Educarea respiraţiei - S-au executat exerciţii pentru obţinerea unei respiraţii
nonverbale lungi,fără efort, pentru educarea echilibrului între expiraţie şi
inspiraţie: suflarea nasului în batistă, suflarea într-un pai aflat
într-un pahar cu apă, suflarea bucăţelelor de hârtie, mirosirea
florilor, imitarea căţelului care adulmecă vânatul etc.
5. Dezvoltarea mobilităţii - S-au executat exerciţii:
fonoarticulatoare a) pentru antrenarea mobilităţii faciale – exemple: umflarea
alternativă a obrajilor, imitarea râsului şi a surâsului, feţe triste,
mirate, încruntate;
b) pentru antrenarea motricităţii labiale – exemple: vibrarea
buzelor, întinderea şi/sau rotunjirea lor, diferite alte jocuri;
c) pentru antrenarea motricităţii linguale – exemple: scoaterea în
forma de săgeţica şi/sau retragerea limbii din/în gură, mişcarea
limbii spre dreapta şi stânga;
d) pentru vălul palatin: imitarea căscatului, imitarea înghiţitului,
tusei, mişcări de deglutiţie.
6. Antrenarea auzului - Prin exerciţii corespunzătoare, subiectul îşi va forma
fonematic capacitatea de diferenţiere şi percepţie fonematică corectă.
Imitarea sunetelor din natura prin următoarele onomatopee (în
şoaptă sau tare): mac-mac, muuu-muuu, morr-morr
7. Impostarea şi exersarea - Poziţia corectă pentru emisia sunetului „m” (consoană sonantă,
sunetului deficitar „m” bilabială, sonoră şi nazală):

1
Limba este retrasă în cavitatea bucală.

Buzele sunt strâns lipite.

Dinţii uşor depărtaţi.

- Este necesară repetarea ciclului de pronunţie-demonstraţie-
imitaţie după model, în faţa oglinzii.
8. Fixarea şi consolidarea - Primele exerciţii de pronunţie trebuie făcute în şoaptă,
sunetului deficitar „m” urmând ca pe măsură ce se consolidează pronunţia corectă a
sunetului, să devină mai puternică.
- Consolidarea sunetului „m”s-a efectuat prin introducerea
deficitară în silabe:
a) directe: ma, me, mi, mo, mu, mă;
b) inverse: am, em, im, om, um, îm;
c) structuri reversibile: ma/am, me/em, mi/im, etc.
d) logatomi: mam, mem, mim, mom, mum, măm etc.
e) intervocale: ama, eme, imi, omo, umu, ămă etc;
f) combinatii consonantice:
 cma, cme, cmi, cmo, cmu;
 gma, gme, gmi, gmo,gmu;
 sma, sme, smi, smo, smu;
 zma, ame, zmi, zmo, zmu.
- Se va introduce sunetul afectat în cuvinte monosilabice,
bisilabice, polisilabice în care fonemul se va afla în poziţie:
a) iniţială: mal, mac, mai, mat, mei, meu, mic, miel, miez,
mor, moş, moţ, mut, măr, mânz must, muşte, masă, mama,
mamifer, marinar, marmura, mecanica, membrane, merituoşi,
mimică, mireasă, miligram, momeală, monument, mormoloc,
mulţime, mulţumit, mumie, muzică, Mihai, Mihaela, Miruna;
b) mediană: amar, hamal, iluminat, cameră, imunitate, inimă,
lama, rama, vama, crema, rima, coma, lume, huma, suma,
spumă, umăr, număr, comandă, caramele, monument, familie,
număraţi;
c) finală: am, cum, acum, fum, ham, lemn, somn, domn,
pumn, câmp, dâmb, compas, n-am, geam, Fram, chem, ghem,
om, pom, rom, om, film, pilim, zidim, lacom, urăm, urâm,
urcăm, căram, săpam, târam, coboram .
9. Diferenţierea sunetului - Se fac exerciţii de diferenţiere:
a) mai întâi la nivelul silabelor: m-n (ma-na, me-ne, mi-ni,
mo-no, mu-nu, ama-ana, mem-nen, mom-non, mim-nin, em-en,
imi-ini, etc;
b) mai apoi la nivelul cuvintelor cuvintelor: mama-nana,
ramă-rană, moi-noi, mod-nod, am-an, mor-nor, mica-nica, cana-
cama, coama-coana;
c) în cadrul aceluiaşi cuvânt: marinar, manechin, magazin,
animal, cinema, inimă, mină, nimic, mină, nimeni etc.
10. Automatizare - Se fac exerciţii:
a) propoziţii simple cu sunetul aflat în cele trei poziţii: iniţială,
mediană, finală:
Lampa luminează.
Mă mir.
Mân mânzul la câmp.
Mâine merg la medic.
Ia din pom un măr.
Motanul lacom a mâncat un morun mare.
2
Mânzul muşcă.
Îl chem pe Matei la muncă.
Cumpără un salam mare.
La vamă e lume multă.

b) povestiri şi repovestiri după imagini, se memorează poezii,


ghicitori etc.

Mioara e mânioasă
Că are murdar in casa
Musafirii sunt la uşa
(Un motan şi o matuşă).
Muţunache-i mârâie,
Mâţu vrea sa-i zgârie!
Marş caţel şi zât pisoi
Ca nu vine un maimuţoi.
Vă rog fiţi manieraţi,
Şi să spuneţi doar: Intraţi!

Mârrr-mârr mârâie un câine


Moş-Martine, nu ţi-e bine?
Mergi la munte în bârlog
Pân’ nu-ţi fac de pocinog.

S-ar putea să vă placă și