Sunteți pe pagina 1din 3

O POVESTE CU ...

CHIMIE

“ Iată locul in care două oceane se intalnesc şi nu se amestecă ! Linia de joncţiune a celor doi
coloşi este formată dintr-o spumă, care delimitează o apă albastră şi limpede de una destul de inchisă
la culoare. Cele două oceane se intersectează in mijlocul Golfului Alaska, dar nu par a se amesteca.
De ce? Pentru că există o diferenţă foarte mare de sare...Apa cea mai deschisă la culoare este
rezultată din topirea gheţarilor, fiind proaspătă şi săracă in săruri, in timp ce al doilea ocean are o
cantitate foarte mare de sare. De aceea, cele două oceane au densităţi diferite, fapt care face aproape
imposibilă amestecarea acestora.”

Este fotografia şi este informaţia de unde am plecat...si este APA – cea fără de care nu am
putea supravieţui .
Dar cum să aduci „oceanul” in clasă ? Nimic mai simplu, dacă ai in vedere că pentru elevi,
şcoala viitorului trebuie să promoveze o educaţie de calitate şi să fie axată pe valori în care elevii să
creadă, în care să se regăsească, îndeplinind două condiţii, fundamentale din punctul lor de vedere:
şcoala viitorului trebuie să le placă şi să fie eficientă. De aceea rolul dascălului este de a găsi
strategii moderne, să aplice cu maximum de eficienţă noile tehnologii educaţionale, pentru
asigurarea unei educaţii de calitate în învăţământ.
Integrarea tehnologiilor educaţionale în cadrul învăţământul formativ presupune ca şcoala să se
centreze pe dezvoltarea gândirii, selectând prin aceasta conţinutul, metodele, formele şi criteriile de
formare şi evaluare, adică să elaboreze acea tehnologie educaţională care dezvoltă un anumit stil de
învăţare cu efect durabil.
Pentru a susţine creativitatea, predarea declarativă, de tip clasic trebuie depăşită şi înlocuită cu
metode care pun accent pe explorare, pe descoperire, pe încurajarea gândirii critice a elevului, pe
participarea activă a acestuia la formarea şi dezvoltarea sa intelectuală.

1
Lumea modernă pune accentul pe folosirea mai eficientă a cunoaşterii şi a inovaţiei. Este
necesară extinderea abilităţilor creatoare ale întregii populaţii, mai ales ale acelora care le permit
oamenilor să se schimbe şi să fie deschişi faţă de idei noi într-o societate diversă din punct de vedere
cultural, bazată pe cunoaştere.
Ca profesor de chimie încerc să atrag elevii spre această disciplină încă dinainte de a
parcurge curricula conform planului cadru şi programei şcolare în vigoare.
Informaţia de la care am plecat (http://stirile.rol.ro) mi-a dat posibilitatea ca prin acţiuni
variate, în contexte nonformale, ce au răspuns intereselor elevilor mei, să pun în valoare abilităţile şi
creativitatea lor dar în acelaşi timp să le stârnesc interesul privind chimia - o disciplină plină de
necunoscut pentru elevii clasei a V-a si a VI-a.
Pe acelasi principiu – diferenţa foarte mare de densitate- am realizat un curcubeu , curcubeul din
soluţii, „ingredientele” folosite putand fi găsite in oricare bucătărie. Materiale necesare: 5 pahare
de sticlă incoloră, linguriţă, sare de bucătărie sau zahăr, apa, colorant alimentar (4 culori –pliculeţe
vopsea alimentară pentru vopsit ouă).

Elevii au preparat mai întai soluţii de diverse concentraţii :


1.au introdus în 4 dintre pahare 1, 2, 3, respectiv 4 linguriţe cu sare de bucătărie (al cincilea pahar a
rămas gol);
2. s-a adaugat în cele patru pahare cu sare câte 150 ml apă şi s-a agitat conţinutul paharelor până la
dizolvare completă;

2
3. s-a adaugat în fiecare pahar 1-2 picături de colorant alimentar diferit, omogenizându-se soluţiile;
4. în paharul gol, se realizează curcubeul turnând pe rând soluţiile, una peste alta, în ordinea
descrescătoare a concentraţiilor lor; se toarnă lent, cu ajutorul linguriţei, având grijă să nu se
amestece culorile.
Experienţa i-a fascinat şi le-a stârnit curiozitatea elevilor, motiv pentru care vor astepta cu interes
clasa a VII –a pentru a studia disciplina chimie.

Bibliografie:
1. http://stirile.rol.ro/
2. Ionescu M., Radu I.-” Didactica modernă”, Ed. Dacia, Cluj – Napoca, 2001;
3. Alois Gherguţ,- “Management general şi strategic în educaţie”, Ed. Polirom, Iaşi, 2007;
4. I..Cerghit – “Sisteme de instruire alternative”, Aramis, Bucuresti, 2003