Sunteți pe pagina 1din 23

RAPORT ANUAL PRIVIND FUNŢIONAREA ŞI NOTIFICĂRILE

SISTEMULUI RAPID DE ALERTA PENTRU ALIMENTE SI FURAJE


ROMÂNIA 2008

Material realizat de Punctul Naţional de Contact :


Mihaela Stancu
Diana Rotaru
Cristina Diaconescu
Liliana Dune

RO RASFF TEAM
SISTEMUL RAPID DE ALERTĂ PENTRU ALIMENTE ŞI FURAJE

Baza legală a sistemului este Regulamentul (CE) Nr.178/2002 ce prevede principiile şi cerinţele
generale ale legislaţiei privind alimentele, stabileşte Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor şi
procedurile referitoare la siguranţa alimentelor.

Scopul Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje (SRAAF) este de a furniza autorităţilor
de control un instrument util pentru schimbul de informaţii asupra măsurilor dispuse pentru asigurarea
siguranţei alimentelor.

Notificările în cadrul retelei sistemului se împart astfel:

Notificări de alertă

Notificările de alertă sunt transmise atunci când un aliment sau furaj prezintă un risc, se află pe piaţă
şi se impun acţiuni imediate. Alertele sunt iniţiate de unul din judeţele României sau de un alt Stat Membru
al Uniunii Europene care detectează o problemă şi dispune măsuri relevante cum ar fi retragerea de pe piaţă
sau în cazuri excepţionale retragerea direct de la consumator. Notificarea are scopul de furniza membrilor
reţelei SRAAF, informaţii pentru a verifica dacă produsul incriminat se află sau nu pe piaţa lor, astfel încât să
poată dispune la rândul lor măsurile necesare.

Cosumatorii pot fi asiguraţi de faptul că produsele ce fac subiectul unei notificări de alertă au
fost retrase sau sunt în plin proces de retragere de pe piaţă.

Notificări informative

Notificările informative privesc alimente sau furaje care au fost puse pe piaţă şi pentru care a fost
identificat un risc, dar pentru care alţi membri ai reţelei nu trebuie să întreprindă măsuri imediate datorită

RO RASFF TEAM
faptului că produsul nu a ajuns pe piaţa lor sau nu mai este prezent pe piaţă sau datorită naturii riscului nu
necesită acţiuni imediate.

Notificări de respingere la frontieră

Aceste notificări privesc transporturile de alimente şi furaje care au fost testate, controlate şi respinse
la punctele de frontieră ale României ca Stat Membru al Uniunii Europene, atunci când a fost identificat un
risc pentru sănătatea consumatorilor.

Notificări „News”

Notificarile de tip NEWS privesc orice tip de informaţie referitoare la siguranţa alimentelor sau a
furajelor care nu a fost notificată ca alertă, notificare informativă sau respingere la frontieră, dar pe care
Comisia Europeană, respectiv echipa RASFF- DG SANCO o consideră de interes pentru autorităţile de
control oficial al alimentelor şi furajelor din Statele Membre.
Notificarile tip NEWS sunt deseori bazate pe informaţii primite de la colegii din autorităţile de
control oficial al alimentelor şi furajelor din state terţe, delegaţii la Comisia Europena sau organizaţii
internaţionale.

RO RASFF TEAM
Activităţi privind creşterea capacităţii administrative
– instruire, suport de comunicare şi documentare –

I Monitorizare transmitere informaţie

Există un registru al Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje în care se introduce o
scurtă descriere a notificărilor de piaţă cât şi solicitările de informaţii telefonice. La finalul fiecărei zile se
notează numărul total de e-mailuri şi notificări analizate.

II Salvare informaţie/arhivare

Toate notificările Comisiei Europene şi documentele ataşate privind evoluţia notificărilor la nivel
comunitar au fost arhivate electronic prin salvare în regim triplu: în sistemul de e-mail, separat în fişiere
dedicate, pe DVD-uri păstrate securizat (dulap închis).
Toate notificările interne şi documentele ataşate privind evoluţia cazurilor la nivel naţional au fost
arhivate electronic prin salvare în regim triplu: în sistemul de e-mail, separat în fişiere dedicate, pe DVD-uri
păstrate securizat (dulap închis).
Documentele de administrare a sistemului sunt păstrate securizat (dulap închis).

III Suport IT

Există un computer dedicat Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje cu acces
restricţionat de parole, disponibil numai membrilor echipei care formează punctul naţional de contact pentru
Comisia Europeană şi Statele Membre. Acest computer este suportul pentru arhiva electronică şi
instrumentul de operare a comunicării prin e-mail.
Fragilitatea reţelei electronice (internet, server ANSVSA) a autorităţii face uneori ca sistemul de e-
mail să nu fie disponibil chiar şi susţinut de către dispozitivul de mesagerie mobilă bazat pe tehnologia
BlackBerry, probleme care s-au reflectat în întârzierea sau chiar imposibilitatea transmiterii notificărilor de
piaţă în conformitate cu procedurile de funcţionare ale sistemului.

RO RASFF TEAM
IV Permanenţă

Există un dispozitiv de mesagerie mobilă bazat pe tehnologia BlackBerry aflat la persoana care
asigură permanenţa şi un telefon de permanenţă la coordonatorul sistemului.
Este asigurată permanenţa procedurat, conform principiul acoperirii 24 de ore din 24 toată săptămâna,
prin folosirea telefonului mobil BlackBerry şi asumarea permanenţei timp de o săptămână (de marţi până
marţi) de către membrii echipei Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje.

V Proceduri

Există alături de baza legală a funcţionării sistemului un manual procedural pe baza căruia se
realizează transmiterea informaţiei.
Datorită modificării procedurilor de notificare europeană:
- s-a demarat procesul de reactualizare a Ordinului nr. 68/2005, privind funcţionarea
Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje astfel încât la finele anului 2008 există
un proiect al ordinului mai sus menţionat, ce urmează să intre în proceduri de consultare
interministeriale;
- au fost introduse şi transmise în format electronic noile formulare de notificare de piaţă către
punctele de contact: 42 de judete inclusiv a Municipiului Bucureşti, punctele de inspecţie la
frontieră cât şi Ministerului Sănătăţii Publice, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
şi Autorităţii Naţionale de Protecţia Consumatorului.
- au fost introduse adresele oficiale de notificare prin intermediul Sistemul Rapid de Alertă
pentru Alimente şi Furaje la nivelul celor 42 de judete inclusiv a Municipiului Bucureşti cât
şi la punctele de inspecţie frontieră:
rasff-judeţ@ansv.ro, pif-rasff@ansv.ro

VI Participări la grupuri de lucru

România a asigurat participarea la toate grupurile de lucru ale Comisiei Europene privind Sistemul
Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje.
Ca urmare a Deciziei interne nr. 1965/24.03.2008, aprobată de Preşedintele ANSVSA s-a organizat la
nivel central un grup de lucru ce cuprinde responsabilii pe Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi
Furaje din cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor autorităţii. În anul 2008 au avut loc trei întâlniri ale acestui
grup de lucru la care au fost invitaţi să participe membrii ai Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi

RO RASFF TEAM
Furaje din cadrul DSVSA Ilfov, DSVSA Bucureşti, IISPV şi LSVSA Bucureşti, fiind discutate aspecte
privind funcţionalitatea Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje, modul de completare al noilor
formulare cât şi modificarea Ordinului comun nr. 68/2005.

VII Instruiri

S-au realizat un număr de 2 instruiri pentru punctele de contact de la nivel judeţean astfel: în perioada
28 ianuarie-29 ianuarie 2008, respectiv 03 octombrie – 05 octombrie 2008.
Pentru punctele de inspecţie la frontieră a fost realizată o instruire în data de 29 octombrie 2008.

Contextul european al notificărilor prin intermediul Sistemului Rapid de Alertă pentru


Alimente şi Furaje

În anul 2008 au fost analizate de către Punctul Naţional de Contact pentru România un număr de 3099
de notificări originale ale Comisiei Europene, din care 1710 notificări de piaţă şi 1389 respingeri la frontieră.
Din totalul notificărilor de piaţă, 549 au fost clasificate ca alerte şi 1161 ca notificări informative. Notificările
originale au fost însoţite de 3975 de notificări de informaţii adiţionale.

Pe parcursul anului 2008 Punctul Naţional de Contact a analizat şi evaluat 123 de notificări tip “news
notificări transmise de către Comisia Europeană, din acestea, în funcţie de subiectul acestora şi domeniul de
interes fiind transmise către punctele de contact de la nivelul ţării.

RO RASFF TEAM
2008 clasificarea notificărilor la nivelul Uniunii Europene

3000

2500

2000

aditionale
1500 originale

1000

500

0
alerte informative respingeri la frontieră

Sinteza activităţii de notificari de piaţă pe anul 2008 în România

Luând în considerare contextul european şi naţional al funcţionării Sistemului Rapid de Alertă pentru
Alimente şi Furaje, prin intermediul sistemului au fost transmise:
A) 110 notificări de alertă din care:

1) 87 notificări de alertă naţionale


2) 23 notificări europene

1) notificări de alertă naţionale:

a. produse de origine animală: 70

2 modificări organoleptice (1 reactie Kreiss pozitiva)

RO RASFF TEAM
58 contaminare microbiologică : (35 suspiciuneTIA , 6 suspiciune botulism)
9 infestare paraziti (2 parazitoze)
1 contaminanţi industriali şi de mediu

b. produse de origine non animală: 16

3 modificări organoleptice (1 reactie Kreiss pozitiva)


4 contaminare microbiologică ( 1 suspiciune botulism)
1 reziduuri de pesticide
3 infestare paraziţi
1 corpuri străine
1 alergeni
2 aditivi (depasire nivel SO2, falsificare)
1 intoxicatie cu substante chimice (suspendata pana la finalizarea anchetei politienesti)
c. furaje: 1

1 substanţe interzise

2) 23 notificări europene:

20 cazuri de notificare a României de către Comisia Europeană


3 cazuri de notificări ale Comisiei Europene de către România: 2 contaminanţi agricoli
1 contaminanţi industriali şi de
mediu

a. produse de origine animală: 11

4 poluanţi organici persistenţi


3 contaminare microbiologică
1 infestare parazit
1 toxine
1 substanţe interzise
1 contaminanţi industriali şi de mediu

b. produse de origine non animală: 10

3 contaminanţi agricoli

RO RASFF TEAM
2 contaminare microbiologică
1 toxine
1 alergeni
3 contaminanţi industriali

c. Ministerul Sănătăţii Publice: 2

1 materiale in contact cu alimentul


1 aditivi

B) 220 Notificări informative din care:

1) 210 notificari informative naţionale


2) 4 notificări europene
3) 6 notificări respingere la frontieră

1) 210 notificari informative naţionale:

a. produse de origine animala: 199


75 infestare paraziti
121 contaminare microbiologica (62 suspiciune TIA, 5 suspiciune botulism)
1 modificari organoleptice
1 antibiotic
1 transport neautorizat

b. produse de origine non animala: 10


7 contaminare microbiologica (2 suspiciuneTIA)
1 infestare paraziti
1 aditivi
1 produs expirat

c. furaje: 1

1 substanţe interzise

2) 4 notificari europene:

RO RASFF TEAM
a. produse de origine non animală: 2
b. furaje: 2

3) 6 Notificări de respingere la frontieră

a. produse de origine animala: 2


b. produse de origine non animala: 4

D) Anexe : Evoluţia notificărilor de piaţă

Anexa 1: Notificari de piaţă originale – Notificări informaţii adiţionale

Anexa 2 : Notificări de alertă – Risc

Anexa 3: Notificări informative – Risc

Anexa 4: Notificări de alertă – Regiuni

Anexa 5 : Notificari de alertă – Judeţe Transilvania

Anexa 6: Notificări de alertă – Judeţe Moldova şi Bucovina

Anexa 7: Notificări de alertă – Judeţe Muntenia

Anexa 8 : Notificări de alertă – Judeţe Banat

Anexa 9: Notificări de alertă – Judeţe Oltenia

Anexa 10: Notificări de alertă – Categorii de produse

Anexa 11 : Distribuţie notificări de alertă pe categorii de produse – Regiuni

RO RASFF TEAM
Anexa 1

NOTIFICĂRI DE PIAŢĂ ORIGINALE – NOTIFICĂRI INFORMAŢII ADIŢIONALE

Notificări de alertă originale 110


Notificări adiţonale la notificările de alertă 1291

Notificări informative originale 220


Notificări adiţionale la notificările informative 660

notificari originale de piata-notificari informatii aditionale

1400

1200 notificari de alerta originale

1000 notificari aditionale la notificarile


de alerta
800

600 notificari informative originale

400 notificari aditionale la notificarile


informative
200

RO RASFF TEAM
Anexa 2

NOTIFICĂRI ALERTĂ – RISC

Modificari organoleptice 5
Contaminare microbiologica 68
Infestare paraziti 12
Contaminanti industriali si de mediu 6
Contaminanti agricoli 3
Poluanti organici persistenti 4
Aditivi 3
Toxine 2
Substante interzise 3
Altele(materiale in contact,alergeni,corpuri
4
straine,reziduuri de pesticide)

modificari organoleptice
2008 notificari alerta-risc
contaminare microbiologica
2%
infestare paraziti
3%
4% 3% 4% 5% contaminanti industriali si de
mediu
3%
contaminanti agricoli
5%
poluanti organici persistenti

aditivi
10%
toxine
61%
substante interzise

altele(materiale in
contact,alergeni,corpuri
straine,reziduuri de pesticide)

RO RASFF TEAM
Anexa 3

NOTIFICĂRI INFORMATIVE - RISC

Modificari organoleptice 2
Contaminare microbiologica 205
Infestare paraziti 76
Substante interzise 4
Altele(reziduuri de pesticide, aditivi) 2

2008 notificari informative-risc

1%
1% 1%
26%
modificari organoleptice
contaminare microbiologica
infestare paraziti
substante interzise
altele(reziduuri de pesticide, aditivi)
71%

RO RASFF TEAM
Anexa 4

NOTIFICĂRI DE ALERTĂ - REGIUNI

Judeţele corespunzătore regiunilor sunt:

Transilvania: SM, MM, BN, SJ, CJ, AB, SB, BV, CV, MS, HR, HD, BH
Oltenia: VL, OT, DJ, MH, GJ
Banat: AR, TM, CS
Dobrogea: TL, BR, CT
Muntenia: AG, DB, GR, TR, BZ, PH, CL, IL, B, IF
Moldova si
Bucovina: SV, BT, IS, NT, BC, VS, VN, GL

2008 notificari alerta - regiuni

Moldova si
Bucovina
Transilvania
15%
26%

Muntenia
Oltenia
31%
12%
Dobrogea Banat
7% 9%

Transilvania Oltenia Banat Dobrogea Muntenia Moldova si Bucovina

RO RASFF TEAM
Anexa 5

NOTIFICĂRI DE ALERTĂ – JUDEŢE TRANSILVANIA

Transilvania – 123 Notificări de alertă

2008 notificari de alerta - judete din Transilvania

Bihor Satu Mare Maramures


Hunedoara 11% 6% 5% Bistrita Nasaud
9% 7%
Harghita Salaj
2% 7%

Mures
11% Cluj
Covasna 12%
4% Brasov Alba
Sibiu
11% 8%
7%

Satu Mare Maramures Bistrita Nasaud Salaj Cluj


Alba Sibiu Brasov Covasna Mures
Harghita Hunedoara Bihor

RO RASFF TEAM
Anexa 6

NOTIFICĂRI DE ALERTĂ – JUDEŢE MOLDOVA ŞI BUCOVINA

Moldova şi Bucovina – 68 Notificări de alertă

2008 notificari de alerta - judete din Moldova si Bucovina

Galati Suceava
10% Botosani
16%
6%

Iasi
13%

Vrancea
18%

Neamt
Vaslui
Bacau 15%
10%
12%

Suceava Botosani Iasi Neamt Bacau Vaslui Vrancea Galati

RO RASFF TEAM
Anexa 7

NOTIFICĂRI DE ALERTĂ – JUDEŢE MUNTENIA

Muntenia – 144 Notificări de alertă

2008 notificari de alerta - judete din Muntenia

Ilfov Arges
12% 10%
Dambovita
10%
Bucuresti Giurgiu
23% 6%

Teleorman
6%
Buzau
Ialomita 9%
Calarasi Prahova
9%
2% 13%

Arges Dambovita Giurgiu Teleorman Buzau Prahova


Calarasi Ialomita Bucuresti Ilfov

RO RASFF TEAM
Anexa 8

NOTIFICĂRI DE ALERTĂ – JUDEŢE OLTENIA

Oltenia – 58 Notificări de alertă

2008 notificari de alerta - judete din Oltenia

Valcea
Gorj
19%
26%

Olt
10%

Mehedinti
17% Dolj
28%

Valcea Olt Dolj Mehedinti Gorj

RO RASFF TEAM
Anexa 9

NOTIFICĂRI DE ALERTĂ – JUDEŢE BANAT

Banat – 44 Notificări de alertă

2008 notificari de alerta - judete din Banat

Caras Severin
Arad
27%
32%

Timis
41%

Arad Timis Caras Severin

RO RASFF TEAM
Anexa 10

NOTIFICĂRI DE ALERTĂ - CATEGORII DE PRODUSE

Cereale, produse derivate 107


Produse de cofetarie şi dulciuri 24
Fructe şi legume 27
Verdeţuri şi condimente 41
Lapte şi produse derivate 27
Peşte şi produse derivate 42
Carne de pasăre şi pui, produse derivate 51
Carne şi produse derivate porc şi vită 112
Oua şi produse derivate 4
Ape imbuteliate 7
Băuturi alcoolice 3
Mâncăruri servite în alimentaţia publică 9

2008 distributie teritoriul RO alerte-categorii de produs

2%
1%
cereale, produse derivate
2%
produse de cofetarie si dulciuri
1% 24% fructe si legume
24% verdeturi si condimente
lapte si produse derivate
peste si produse derivate
carne de pasare si pui, produse derivate
5% carne si produse derivate porc si vita
6% oua si produse derivate
11% ape imbuteliate
9%
9% 6% bauturi alcoolice
mancaruri servite in alimentatia publica

RO RASFF TEAM
Anexa 11

NOTIFICĂRI DE ALERTĂ PE CATEGORII DE PRODUSE – REGIUNI

carne si
carne de pasare
cereale, produse de lapte si peste si si pui si produse
produse cofetarie si fructe si verdeturi si produse produse produse derivate porc si
derivate dulciuri legume condimente derivate derivate derivate vita
Transilvania 30 5 3 19 12 7 10 31
Moldova 13 3 3 3 5 7 4 16
Muntenia 32 10 13 8 5 17 22 25
Oltenia 14 4 3 3 3 7 8 12
Banat 12 0 5 6 2 4 3 10
Dobrogea 8 2 1 1 1 2 5 6

Legendă:

1 cereale si produse derivate


2 produse de cofetarie
3 fructe si legume
4 verdeturi si condimente
5 lapte si produse derivate
6 peste si produse derivate
7 carne de pasare si pui
8 carne si produse derivate din porc si vita

RO RASFF TEAM
2008 distributie alerte categorii de produse-regiuni

35

30

25 Transilvania
Moldova
alerte regiuni

20 Muntenia
Oltenia
15
Banat
Dobrogea
10

0
1 2 3 4 5 6 7 8
categorii de produse

RO RASFF TEAM
Concluzii şi necesităţi de dezvoltare

Pentru a face activitatea Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje din România mai eficientă
ca urmare a experienţei acumulate în operarea sistemului, trebuie extinse următoarele aspecte:

 Este necesară îmbunătăţirea comunicării interne, în cadrul ANSVSA şi respectarea procedurilor


legale;
S-au constatat deficienţe în transmiterea notificărilor de piaţă cum ar fi:
- PNC nu a fost notificat de punctele de contact de la nivel central cât şi de punctele de contact de la
nivelul judeţelor inclusiv a Municipiului Bucureşti astfel:
- nu au fost transmise codurile de notificare de câtre punctele de la nivel central pe domeniul de
competenţă, cât şi de către judeţele care au iniţiat o notificare de piaţă către judeţele implicate in
conformitate cu procedurile de funcţionare ale Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje;
- nu au fost transmise formularele de notificare adiţionale de către punctele de contact pe SRAAF
judetene cât si punctele de contact de la nivel central către PNC;
- direcţiile în a căror arie de competenţă au intrat cazurile de notificări de piaţă nu au finalizat ancheta şi
nu au notificat punctul naţional de contact, conform procedurilor.
- nu se respectă regulile de confidenţialitatea şi comunicare mass-media în conformitate cu
Regulamentul European nr. 178/2002 şi legislaţia naţională în vigoare
 Este necesară îmbunătăţirea comunicării cu celelalte ministere, în special în ceea ce priveşte
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
 Este necesară aducerea la zi a cadrului procedural prin modificarea manualului procedural şi
definitivarea proiectului de modificare a cadrului legislativ ţinând seama de evoluţia la nivel european ţi de
experienţa acumulată;
 Este necesară instruirea la nivel naţional a instituţiilor implicate in funcţionarea SRAAF, respectiv
ANSVSA, MS, MADR, ANPC în vederea aducerii la zi a informaţiilor privind evoluţia la nivel european a
funcţionalităţii sistemului
 Este necesară alocarea de spaţiu pentru operarea SRAAF la nivel central
 Este necesară alocarea de fonduri pentru a optimiza transmiterea informaţiilor la nivel judeţean –
computer dedicat operării sistemului rapid de alertă, telefoane de serviciu mobile prin care să
se asigure contactul permanent, mai ales în cazul situaţiilor de urgenţă
 Ca urmare a implicării altor organisme guvernamentale în controlul alimentelor în România este
necesară implicarea acestora în cadrul sistemului rapid de alertă

RO RASFF TEAM