Sunteți pe pagina 1din 1

MASTER: Siguranța Alimentară și Protecția Consumatorului

Disciplina: Biosecuritatea alimentară și sistemul european de alertă


Tematica pentru examen
Sesiunea ianuarie-februarie 2018

Legislația europeană în domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor


(subcapitolul 2.4., pag. 159-182).
Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje (S.R.A.A.F.) – Ordinul
A.N.S.V.S.A. nr. 68/2005.
Microorganismele din laptele crud: structură, semnificația igienico-sanitară și
tehnologică (subcapitolul 1.4.2., pag. 30-38).
Alterările ouălor de consum: generalități, microflora implicată, tipuri de alterare și
modalități de prevenire (subcapitolul 4.6., pag. 254-263).
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28
ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de
instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în
domeniul siguranței produselor alimentare:
Capitolul I – Domeniul de aplicare și definiții
Capitolul II – Legislația alimentară generală
Capitolul III – Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară
Capitolul IV – Sistemul rapid de alertă, gestionarea crizelor și urgențe.
Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind
criteriile pentru produsele alimentare (cu modificările și completările ulterioare).
Regulamentul (UE) nr. 16/2011 al Comisiei din 10 ianuarie 2011 de stabilire a
măsurilor de punere în aplicare a sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje.
Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, din
29 aprilie 2004, privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu
legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate
animală și de bunăstare a animalelor:
Titlul I: Obiect, domeniu de aplicare și definiții
Titlul II – Controale oficiale efectuate de către statele membre – Capitolul I, II, III
 Titlul III – Laboratoare de referință – laboratoare de referință comunitare,
laboratoare de referință naționale
 Titlul V – Planuri de control
 Anexa II – Autorități competente - Capitolul I – tematica formării personalului care
efectuează controale oficiale.

Bibliografie selectivă

Banu C., 2007. Suveranitate, securitate și siguranță alimentară. Ed. ASAB, București.
Bondoc I., 2007. Tehnologia și controlul calității laptelui și produselor lactate. Volumul I.
Ed. ”Ion Ionescu de la Brad”, Iași.
Bondoc I., 2014. Controlul produselor și alimentelor de origine animală. Manual
universitar, Ediția I. Ed. ”Ion Ionescu de la Brad”, Iași.
Bondoc I., 2015. Bazele legislației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor.
Tratat universitar. Ed. ”Ion Ionescu de la Brad”, Iași.
Bondoc I., 2017. Biosecuritatea alimentară și sistemul european de alertă. Suport de
studiu.
Brădățan Ghe., 2007. Siguranța alimentelor. Ed. ”Ion Ionescu de la Brad”, Iași.
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
Titular,
Conf. univ. Dr. Ionel BONDOC