Sunteți pe pagina 1din 1

Examinarea complexă

Obiective:
 Precizarea diagnosticului
 Aprecierea posibilităţilor de comunicare şi stabilirea prognozei
 Elaborarea proiectului de terapie
 Cunpaşterea dezvoltării intelectuale şi a trăsăturilor de personalitate
Rezultă :
 Fişa logopedică
 Caietul de observaţii asupra logopatului
 Caietul de înregistrare a terapiei propriu- zise

Examinarea complexă

1. Înregistrarea cazului(depistarea) – examen sumar, semnalarea de către familie sau cadre didactice
2. Consemnarea anamnezei- bolile ereditare, bolile infecţioase care au lăsat urmări, traume,
accidente, dezvolatarea afectivităţii etc.
3. Examinarea vorbirii
a. examinarea nivelului de înţelegere a vorbirii- prin citirea şi întrebări dintr- o lecţie din manualul de
anul trecut; probele pt. cunoaşterea vârstei psihologice a limbajului după Alice Descoeudres; pe
obiecte concrete( comenzi: dă..., pune- l acolo, transmite- l...); comenzi pt. înţelegerea frazei;
probe: R. Zazzo, U. Şchiopu
b. examinarea auzului- examen audiometric, probele de înţelegere a vorbirii, observarea comduitei;
trebuie stabilit: nu aude- nu înţelege; să nu citească buzele; comenzi cu voce când tare, când înceată.
c. Examinarea articulării verbale- integritatea funcţionării
4. Examenul lexic şi grafic
5. Examinarea motricităţii
6. Examenul dezvoltării mintale
7. Studiul personalităţii
8. Examenul medical
9. Examinarea rezultatelor şcolare
10. Consemnarea rezultatelor examinării

S-ar putea să vă placă și