Sunteți pe pagina 1din 15

MARILE TAINE ALE PAMÂNTULUI ROMÂNESC - VORTEXUL SACRU

Zona Bucegi este al şaselea punct principal, şi al treilea din zona românească. Este zona de unde se pot accesa şi
folosi aproape toate elementele (pământ, apă, aer, foc) şi subelementele.
Puncte de referinţă: Moraru – Bucşoiu – Padina Crucii

Acţiune benefică:
1. Manifestarea puterilor oculte (considerate oculte sau paranormale) precum şi a clarsimţurilor (clarauz,
clarvedere, clarmiros etc.). Matricea specifică din acest centru energetic permite scoaterea la suprafaţă a unor
talente dobândite în vieţile anterioare, precum şi accesul la energii elementale.
2. Dezvoltare – se obţine sprijin subtil pentru diferite proiecte în planul fizic. Zona este excelentă pentru cei
care vor să întocmească proiecte de viitor, să-şi dezvolte sau diversifice afacerile curente.
3. Creştere (dezvoltarea unor capacităţi deja manifestate)
Acest punct energetic, fiind mai aproape de pământ, este stabilizat de către alte două regiuni: Piatra Craiului
şi Ciucaş.

Zona Masivului Retezat este al şaptelea punct principal şi al patrulea din zona românească. În structurile
cristaline ale Retezatului se află o piramidă energetică impresionantă, care are rolul de-a menţine o bună armonie
între dinamica anahatei planetare (matricea carpatică) şi grila energo-informaţională, responsabilă de evoluţia
civilizaţiei umane.
1
Piramida energetică a Retezatului este una octaedrică, adică avem două vârfuri şi o singură bază patrulateră.
Acest lucru nu mi-a fost permis să aflu decât de puţină vreme, şi asta datorită unei experienţe avută în timp ce eram
într-o stare de explorare în zona continuumul energetic planetar.
Puncte de referinţă: Godeanu – Vâlcan – Ţarcu
Acţiune benefică:
- evoluţie (mentală, spirituală)
- activarea puterilor subtile (în acest loc pot fi activate mai uşor toate capacităţile aşa-zis paranormale)
-conexiuni cu vieţile anterioare
-conexiuni cu entităţi înalt vibraţionale (comunicări cu fiinţe extraterestre, energetice, fluide)
Fiind mai aproape de pământ, şi având mai multe structuri energetice în apropiere, acest centru este protejat
de mai multe structuri, dintre care două principale: Parâng şi Gugu.

Zona Roşia Montană – deşi este un punct secundar al traseului energetic, nu înseamnă că nu este defel foarte
important. Chiar dacă sunt lezate anumite interese financiare, este important ca acestă zonă să rămână curată.
Exploatarea auriferă de la Roşia Montană trebuie stopată! Cianurile folosite în procesul de rafinare, vor avea
un efect deosebit de nociv asupra energeticii subtile a zonei şi, implicit, asupra societăţii româneşti.
Zona Roşia Montană este foarte importantă în restabilirea contactului cu structura energo-spirituală a
strămoşilor daci. Este echivalentul Sălilor din Amenti ale egiptenilor, zona de legătură cu generaţiile ancestrale.
Generaţiile trecute lasă în urma lor structuri energetice subtile care au rolul de suport pentru noile generaţii.
Aceste structuri energetice subtile sunt cele care au ridicat Germania, Japonia, Franţa, Anglia, după distrugerile
catastrofale din cel de-al doilea război mondial. Mulţi vor spune că este vorba de disciplină, tradiţie, cultură,
resurse; este adevărat, dar acestea nu „prind” la marea masă dacă nu există un suport energetic subtil, iar acesta
este conectat cu pământul locului. Din păcate pentru noi, generaţiile de după întemeierea Valahiei şi Moldovei nu
prea au lăsat (din diverse cauze) un suport energetic subtil foarte puternic. Au fost prea multe trădări, înşelăciuni,
chinuri, prigoniri, despoţi cruzi, şi influenţe nefaste. Acestea rămân în subconştientul colectiv şi cu greu se pot
evita influenţele, chiar dacă anumite informaţii sunt ascunse.
Refacerea legăturii cu structura energetico-spirituală geto-dacică trebuie neapărat făcută, iar Roşia Montană
este unul din locurile cheie. Pângărind locul, veţi otrăvi legătura dintre generaţiile trecute şi cele următoare.
Deschiderea exploatării ar echivala cu o nouă formă de agresiune asupra traseului energetic. Cu toate că se
pot face anumite corecţii (în caz de exploatare), daunele pot fi enorme iar Geea (structura vie a planetei) va riposta
ferm. Este vorba de inima ei... Elementele vor sări în ajutorul Geei şi nu cred că vreţi corecţii din partea pământului
(prin cutremure, alunecări de teren), a apei (prin inundaţii, secetă), a aerului sau focului. Nu vă jucaţi cu
elementele!
Chiar nu merită...
2
Zona Ulpia Traiana este fostul Tapae, localitatea unde dacii au repurtat două mari victorii împotriva
romanilor şi mai multe (rămase necunoscute) împotriva năvălitorilor celţi (deşi istoria oficială spune altceva).
Acolo este zona unde discipolii lui Zamolxe au reuşit să creeze un prim tunel de legătură între banda energetică a
circuitului sacru şi pământ (pasul dintre Poiana Ruscă şi Ţarcu). Zona era vestită între daci la acea vreme şi se
credea că nicio armată din lume nu-i poate înfrânge acolo. Era una dintre porţile de acces către capitala
Sarmizegetusa Regia.
Este păcat că mulţi dintre istoricii noştri moderni se simt oarecum ruşinaţi de vechii daci, preferând să se
considere mai mult ca fiind urmaşii Romei. Ţin să le reamintesc că legiunile nu erau formate din cetăţeni romani
(exceptând conducătorii) ci mai mult din mercenari ai vastului imperiu.
Faptul că dacii nu foloseau scrierea în mod curent nu înseamnă că erau inferiori, ba dimpotrivă. Romanilor nu
le-a fost ruşine să ridice un amplu monument – unul dintre marile monumente ale Romei, dedicat victoriei
împotriva dacilor (Columna lui Traian), şi nicio altă victorie a imperiului nu a fost celebrată cu atât de mult fast
(123 zile de sărbătoare).
După grelele victorii din 105-106, romanii au ridicat acolo noua capitală a provinciei, sub numele de Ulpia
Traiana Sarmizegetusa.
Hăşmaş – situată la aprox. 30 km mai jos de Ceahlău, este o zonă relativ puţin cunoscută dar destul de activă
din punct de vedere energetic.
Zona Hăşmaş este extrem de benefică pentru echilibrare pe emoţional-mental, energizări, purificări,
comunicări cu entităţi superioare.
Între banda energetică sacră şi şisturile cristaline ale Hăşmaşului sunt puternice conexiuni energetice, de
aceea zona este una excelentă pentru formarea de viitoare comunităţi spirituale (bineînţeles, alături de celelalte
zone).
Dintre oraşele României, cele mai avantajate sunt: Brad, Tg. Jiu, Buşteni, Braşov, Sfântu Gheorghe,
Câmpulung Moldovenesc. Cu o influenţă destul de puternică a circuitului sacru sunt şi Alba Iulia, oraşele Văii
Jiului, Rm. Vâlcea, Piteşti, Curtea de Argeş, Câmpulung. Miercurea Ciuc Bineînţeles, în categoriile de mai sus
intră şi localităţile aferente mai mici (comune şi sate).
Trebuie spus că există o conexiune subtilă foarte puternică între toate cele patru zone româneşti, astfel că se
pot delimita două zone foarte importante din punct de vedere energetic. Aceste zone sunt focare energetice foarte
puternice şi pot avea rolul de acceleratori evoluţionali.
Prima este formată la intersecţia liniilor de influenţă dintre Retezat-Bucegi şi Rarău-Ceahlău, iar a doua este
la intersecţia liniilor de influenţă dintre Retazat-Rarău şi Bucegi-Ceahlău. Ambele zone au un diametru de circa 80
km.
Zona de mai jos (conturată de cercul mare gri) este cunoscută sub numele de Curbura Buzăului, fiind una cu
foarte multe puncte de atracţie. Evenimentele ciudate petrecute în această zonă, precum şi caracteristicile (unele
unice) speciale o fac să fie una de interes major pentru ezoterişti. Dintre ele amintesc: celebrii vulcani noroioşi;
focul viu de la Lopătari; Peştera de sare de la Meledic, unică în Europa prin modul de formare; zăcăminte bogate în
chihlimbar; locuinţele rupestre săpate în piatră şi cu inscripţii încă nedescifrate.
Curbura Buzăului prezintă şi ea (alături de zona Hăşmaş) numeroase conexiuni cu banda energetică sacră însă
numai anumite locuri sunt recomandate pentru formarea de comunităţi spirituale. Se pare că zona prezintă o
dinamică oscilatorie a energiilor vital-telurice, electro-magnetice şi chiar gravitaţionale.

3
Cealaltă zonă de confluenţă este de asemenea una foarte specială, aici fiind cele mai multe şi mai speciale
mânăstiri din ţară – vestitele mânăstiri bucovineşti: Voroneţ, Gura Humorului, Humor, Slatina, Râşca, Moldoviţa,
Arbore, Sf. Ioan cel Nou, Dragomirna, Putna, Bogdana, Suceviţa, Zamca, Râşca, Probota. Aceste mânăstiri
prezintă puternice conexiuni cu energiile amintite şi se comportă asemenea unor baterii spirituale şi energetice.
Efectele se fac simţite (chiar dacă învăţătura ortodoxă nu admite astfel de învăţături) în scurt timp, iar persoanele
care vor vizita aceste mânăstiri vor avea de câştigat atât din punct de vedere energetic cât şi din punct de vedere
sufletesc (linişte, armonie, deschidere spre ceilalţi).
Este o zonă excelentă pentru dezvoltarea de comunităţi spirituale sau pentru petrecerea concediului, şi spre
deosebire de Curbura Buzăului, aici nu există nicio restricţie (nu există conexiuni cu tensiunile scoarţei terestre sau
energiile telurice oscilante).

4
În următoarea perioadă, datorită creşterii puterii de influenţă a centrului energetic, foarte multe persoane vor
simţi nevoia unor schimbări fundamentale în vieţile lor. Nu este vorba doar de felul în care vor relaţiona cu ceilalţi
(şi cu ei înşişi) şi cu sistemele tradiţionale de valori (materiale şi spirituale), ci şi cu mediul înconjurător. Cei care
aspiră spre evoluţie (din toate punctele de vedere) vor simţi nevoia unei rupturi de vechiul mediu de trai, astfel că
cei mai mulţi vor fi nevoiţi să părăsească mediul urban şi se vor stabili în zone mai liniştite (şi mai curate din punct
de vedere vibraţional).
În figura de mai jos sunt zonele cele mai bune pentru formarea unor astfel de comunităţi spirituale.

Zona 1, formată între masivele Trascău – Mare – Gilău – Zarandului – Poiana Ruscă – Ţarcu este
cea mai indicată. Aici este zona unde banda energetică străpunge pământul. Aici energiile cereşti se
întâlnesc cu cele pămâmteşti (telurice şi elementale), iar în subtil se vede ca glob de lumină, de parcă ar
fi un arc electric. Când marele Arsenie Boca spunea că „de la Prislop se va aprinde ţara” nu se referea la
Mănăstire sau la mormântul său, ci de la globul uriaş de lumină. Mulţi au greşit când au spus că

5
părintele s-ar fi semeţit prea mult când a spus acest lucru. Fiindcă ajunse la nivelul de conştientizare
4.5D Arsenie Boca avea formată vederea subtilă (duhovnicească). Simţea şi înţelegea şi procesele de
ciclicitate, convergenţă, trancendenţă, rezonanţă şi sincronicitate, având astfel un succes foarte mare în a
prognoza evenimentele, atât personale cât şi sociale.
Zona 1 este cea mai bogată din punct de vedere subtil energetic şi spiritual!
Pentru cei care au atins un oarecare grad de echilibru interior, pot alege chiar zona Sarmizegetusa
Regia (intersecţia diagonalelor dreptunghiului „de aur” – cercul alb), aici fiind „interfaţa” cu structurile
atlante şi extraterestre. Aici este locul unde banda energetică formează un vortex secundar foarte
puternic. Tot aici avem şi o convergenţă între energiile elementale şi telurice, iar câmpul magnetic
prezintă o „aranjare” specială.
Având în vedere faptul că vibraţia este foarte ridicată, este recomandat ca zona Sarmizegetusa Regia
să fie folosită doar pentru vizite şi iniţieri.
Zona 2 – între Hăşmaşul Mare şi Tuşnad este de asemenea una cu o vibraţie foarte ridicată. Aici se
găsesc numeroase „linii de forţă” între structurile cristaline subterane şi banda energetică. Este o zonă
excelentă, atât pentru purificări şi echilibrări cât şi pentru energizări.
Zonele 3 şi 4 prezintă caracteristici ale tuturor celor patru centre de „foc”, fiind puncte de proiecţie
ale acestora.
Mici comunităţi se pot forma şi de-alungul benzii energetice, pe o rază de până la 20 km.

Deşi Retezatul este locul cel mai special (datorită piramidei energetice), iar Sarmizegetusa Regia
pilonul central (datorită conexiunilor făcute cu piramida din Retezat şi a matricei energetice complexe),
întregul traseu energetic este de fapt mult căutatul Kogaionon!
Foarte mulţi oameni de cultură, dacologi, ezoterişti etc., au căutat acest loc sacru al strămoşilor
geto-daci, şi nu odată s-au iscat polemici aprinse. Iată că, într-un fel, cu toţii au avut dreptate.
Kogaiononul este întregul lanţ carpatic! Niciun punct nu are întâietate în faţa celuilalt. Toate sunt la fel
de importante, atât pentru bunul mers al dinamicii energetice planetare, cât şi pentru viitoare
transformări sociale.
Fiecare punct de pe acest traseu energetic este sacru!

6
Zona Rarău este al patrulea punct principal şi primul din zona ţării noastre. Este şi locul de unde
se face o „infuzie” vibraţională, astfel că Rarăul poate fi considerat ca fiind locul unde se pot atinge cele
mai înalte stări de conştiinţă. De-asupra zonei Rarăului se află un alt vortex (tunel multidimensional)
prin care se fac infuzii vibraţionale. Acest vortex este conectat la astrul solar, activitatea subtilă din acest
loc fiind coordonată de entităţi energetice solare.
Structura Rarău - Giumalău este constituită din roci cristaline. Şisturile cristaline sunt compuse din
şisturi cloritice, sericitice, cuarţite, porfiroide, calcare cristaline şi gnaisuri oculare. Structurile cristaline
sunt suportul ideal pentru susţinerea unor vortexuri locale.
Prin centrul Rarău se pot accesa mult mai uşor energiile celeste, în special energiile solare, lunare şi
planetare (ale planetelor din sistemul nostru solar). Acestea au un rol important atât în ceea ce priveşte
dinamica conştientului cât şi în dinamica supraconştientului şi subconştientului.
Puncte de referinţă: Rarău–Pietrele Doamnei (foto)–Giumalău.
Acţiuni benefice:

7
1. De purificare – este o zonă care ajută la purificarea pe toate planurile. Se va simţi chiar din
primele momente cum corpurile fizic, eteric, emoţional, şi mental, prezintă o puternică detensionare pe
fundal. Este un loc execelent pentru eliberarea de energii emoţionale negative, precum şi pentru
schimbarea tiparelor mentale rigide. Cei care cer ajutor în acest sens, îl pot primi de la fiinţele energetice
care vizitează acest loc (într-un număr mult mai mare decât în alte centre).

2. De energizare – ca urmare a acţiunii vortexului solar, este unul dintre zonele cu cele mai
puternice vibraţii de pe pământ (nu doar din România). Aici se pot încărca „bateriile” atât cu energii
solare, lunare şi elementale, cât şi cu energii celeste, din alte spaţii dimensionale (graţie vortexului). De
asemenea, subelementul „foc celest” este foarte abundent în această zonă. Prin intermediul acestui
subelement pot accesa energii ale constelaţiilor zodiacale, ale altor stele (Sirius, Vega, Pleiade...).

3. De comunicare – graţie prezenţei vibraţiilor foarte înalte, sunt facilitate comuncările telepatice cu
entităţi înalt vibraţionale. Cei aflaţi în zonă pot cere ghizi spirituali pentru propria lor evoluţie spirituală.
Entităţile energetice solare îi vor depista foarte rapid pe cei care sunt sinceri în demersul lor, şi vor
răspunde cererii. Entităţile energetice solare sunt cei mai buni ghizi cu putinţă; sunt fiinţele cele mai
evoluate din sistemul nostru solar. De altfel, mi s-a transmis că sunt un anumit număr (nu multe) de
fiinţe solare întrupate în ţara noastră. Mult mai mulţi sunt cei care au ales Calea Solarienilor. Despre
Calea Solarienilor voi vorbi într-o altă lucrare, este vorba de aproximativ 18-20 milioane de entitati
(răspândiţi acum pe intregul pământ), care au ales o cale spirituală revelată de fiinţele solare, cu puţin
timp înaintea distrugerii Atlantidei.

4. De conexiune – îndeosebi cu energiile planetare ale sistemului nostru solar. Intrarea în aşa-zisa
„centură fotonică” determină nu numai o expansionare a corpului energetic uman dar şi a structurilor
energetice ale planetelor (pot fi considerate şi acestea ca fiind entităţii vii). Asta înseamnă că sistemul
nostru solar devine mult mai compact, iar contactele între entităţile de pe aceste planete vor deveni mult
mai facile. Este vorba de contacte telepatice, şi chiar energetice, între oameni şi fiinţe energetico-fluide
de pe planetele gazoase ale sistemului solar (Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun).

Zona Ceahlău este al cincilea punct principal şi al doilea din zona României. Se spune că după
muntele Athos, în zona Ceahlăului ar fi cea mai mare concentraţie de mănăstiri. Este considerat al doilea
munte sfânt al creştinătăţii ortodoxe.
Unii autori îl consideră ca fiind Muntele Sfânt al dacilor. Aici este locul unde elementele (pământ, apă,
aer, foc) ating armonia desăvârşită. Este un loc deosebit de benefic pentru entităţile umane, având darul
de a aduce liniştea şi echilibrul în toate corpurile subtile. Vizitarea acestui masiv muntos are un efect
aproape „narcotic” asupra corpului psiho-emoţional, dând un puternic sentiment de „acasă”. Farmecul
unic al Ceahlăului a mişcat sufletele multor scriitor români de valoare, precum Al. Vlahuţă, Calistrat
Hogaş, Mihail Sadoveanu.

Puncte de referinţă: Vârful Toaca – Borsec.

Acţiune benefică:

1. Echilibrare (pe toate elementele)

2. Purificare (pe zona energetică, emoţională, mentală, spirituală).

Zona Ceahlău este extraordinar de potrivită pentru înfiinţarea unor centre de sănătate, care să
folosească beneficiile elementelor. Fie că este vorba de vindecări, fie că este vorba de reechilibrări sau
energizări, zona este una deosebit de benefică.

8
În nord-vestul Ucrainei, aproape de graniţa cu România, se află al treilea punct principal al
vortexului anahatei planetare. Este o zonă destul de puţin cunoscută acum din punct de vedere ezoteric,
însă era mult mai cunoscută în antichitate. În viitor se vor descoperi mai multe vestigii religioase în zonă.
Unul dintre punctele de convergenţă cu banda energetică a anahatei planetare este Muntele Hoverla,
acesta fiind cel mai înalt munte din Ucraina (2061m). Vârful acestui masiv are o structură asemănătoare
tetraetrului (piramidă triunghiula regulată).
Din punct de vedere topografic, se consideră că zona ar fi chiar centrul Europei (măsurători făcute
de inginerii din vremea Imperiului Austro-Ungar, care au proiectat şoseaua Zseget-Rakhiv).
De-alungul istoriei, zona a fost disputată de mai multe puteri ale vremii (Polonia, Cehoslovacia,
Austro-Ungaria).

În apropiere sunt alte trei centre secundare, care au rolul de „stabilizator” şi „ghidaj” pentru banda
energetică.
Încă nu se pot spune mai multe lucruri despre locaţia acestui centru energetic. În urma unei
„transmisii” am aflat că regiunea este într-o puternică legătură subtilă cu centrele Bucegi şi Retezat,
formând, fie un triunghi isoscel Fibonacci (raportul dintre latura mare şi cea de bază este 1,618033...)
precum în figura de mai jos, fie un triunghi cu centrul de greutate (intersecţia medianelor) la Şeuca -
Mureş (localitate unde Fecioara Maria transmitea mesaje prin intermediul Rozaliei Marian, trecută
dincolo la sfârşitul lui Iunie 2011). În primul caz, vârful triunghiului ar fi Cernohora (Carpaţii Păduroşi),
iar în al doilea caz, vârful triunghiului ar fi la Hoverla.
Acelaşi centru de greutate ar fi şi dacă s-ar lua în vedere traseul energetic format de cele cinci puncte (Retezat-Bucegi-
Ceahlău-Rarău-Hoverla).

9
Vârful triunghiului Fibonacci (varianta din imaginea de mai sus) ar fi o zonă extrem de interesantă
din punct de vedere energetic. Pe o suprafaţă relativ mică izvorăsc două mari râuri ale Europei, Tisa si
Prutul; acestea au şi o particularitate foarte interesantă, anume că prezintă traiectorii diferite. Tisa se
deplasează spre sud şi apoi spre vest, iar Prutul se deplasează spre nord şi apoi spre est. Acestea
înseamnă că, din punct de vedere energetic, acolo avem un „vârtej” al elementului „apă”, ceea ce
înseamnă o zonă extrem de benefică pentru purificări (şi chiar vindecări) pe zona emoţională.

Este posibil ca amândouă variantele să fie corecte, având în vedere faptul că banda energetică
prezintă „devieri” de circa 15-20 km (foarte probabil ca una din sarcinile centrelor secundare este aceea

10
de „stabilizare”). Prin urmare, există o „măturare” de până la 40 km a proiecţiei pe pământ a benzii
energetice.
Sper să pot „decodifica” mai multe aspecte despre acest punct foarte important când voi vizita
această zonă.
Apariţiile de la Şeuca sunt cu mult mai puţin cunoscute decât cele de la Medjugorje, dar asta nu
înseamnă că nu sunt la fel de importante. Faptul că ele au apărut într-un mediu diferit de cel ortodox nu
înseamnă că trebuie să fie desconsiderate sau chiar luate în derâdere, cum fac multe feţe bisericeşti. Să
nu uităm că învăţătura creştină spune să nu ne uităm la feţele oamenilor. Poate că nu degeaba lucrurile
au fost în aşa fel „aranjate”.
Rozalia Marian a spus că Fecioara Maria i-a încredinţat cinci secrete, dintre care patru le-a făcut
cunoscute:
1. Catastrofe naturale mari şi mai dese, foamete şi multe boli nevindecabile.
2. Incendii, inundaţii, secetă, precum şi mari cutremure de pământ.
3. Moartea multor copii sub 7 ani.
4. Dragostea din inimile oamenilor se va răci încetul cu încetul iar România va fi zguduită de un
eveniment puternic şi va curge mult sânge nevinovat!
Se spune că al cincilea secret ar fi în legătură cu biserica (catolică).
Nu trebuie să intrăm în panică, chiar dacă aceste mesaje nu sunt deloc îmbucurătoare. Trebuie să
spun că, la orice infuzie de energie divină, primul proces care urmează sa fie activat este cel de purificare,
prin urmare aspectele negative ies primele la suprafaţă. Aproape întotdeauna purificarea doare, căci
dependenţa de ceea ce este impur (şi conexiunile acestuia cu viaţa) este foarte puternică.
Deşi trebuia să fac cunoscut traseul energetic între 2015-2020, şi eu am fost informat că urmează o
perioadă dificilă pentru ţara noastră, iar anumite circumstanţe mă obligă să fac cunoscut acest circuit
sacru cu câţiva ani înainte.
Trebuie făcute multe schimbări, şi mai ales foarte multe purificări!
Vârful Hoverla este un centru extraordinar de favorabil pentru accesarea elementului „foc”. Toate
cele patru puteri ale focului (purificare, energizare, întărire, transformare) pot fi accesate în acest loc.
Vârful Hoverla (figura de mai jos) a fost şi el „sculptat” în aşa fel încât să susţină matricea energetică a
Hoverlei.

Este recomandat ca accesarea subelementelor foc din acest centru energetic să se facă numai după
s-a realizat echilibrul pe elementele „pământ” şi „apă”, ceea ce presupune schimbări mari în ce priveşte
viaţa personală, socială, şi un oarecare avans al evoluţiei spirituale.

11
Pentru cei care nu sunt siguri pe ei, care nu-şi pot controla propriile puteri, adică nu au un bun echilibru
intern, precum şi un bun autocontrol mental, este recomandat să cereţi ajutor (prin rugăciune şi
intenţie), pentru a primi un ghid. Fiecare centru energetic este „locuit” de multe entităţi energetice (chiar
şi fizice), iar intenţia voastră este foarte rapid detectată, astfel că veţi avea parte de îndrumare şi
protecţie. Trebuie doar să vreţi!
În figura de mai jos sunt delimitate două triunghiuri isoscele Fibonacci, unul cu două unghiuri de
72 şi altul cu două unghiuri de 360. Primul este format de punctele Retezat-Bucegi-Punctul Nord din
0

Ucraina (triunghiul violet), iar al doilea este format din punctele Retezat - Şinca Veche - Rarău
(triunghiul albastru).

În zona localităţii Şinca Veche, judeţul Braşov, se află o matrice energetică modificată (de către
atlanţi şi entităţi extraterestre), şi este în conexiunea cu centrele din Retezat şi Rarău. Acolo exista o
convergenţă naturală a energiilor pământeşti (elementale) cu cele cereşti, dar a fost anume alterată (s-au
modificat anumiţi parametri) pentru a fi în conexiune subtil energetică cu centrele din Retezat şi Rarău.
Vârfurile celor două triunghiuri Fibonacci au rolul de „reglatori energetici”. Triunghiul violet, cel cu
unghiurile laterale de 720 este un triunghi isoscel de tip Fibonacci care are rolul de „pătrunzător”, de
„explorator” pe zona energetică şi psihoemoţională. Intrând în conexiune cu centrele sale, putem accesa
energii care ne erau încă necunoscute, şi care ne ajută în procesul de evoluţie. Există o conexiune foarte
puternică între aceste trei puncte.
Triunghiul albastru, cel cu unghiurile laterale de 360, este un triunghi isoscel de tip Fibonacci care
are rolul de echilibrare, armonizare, calibrare, a energiilor capătate. Aduce echilibru pe fiecare plan
(fizic, energetic, emoţional, mental, cauzal) cât şi armonie între interior şi exterior.
Nu este neapărat nevoie să vă aflaţi în templul de la Şinca Veche! Efectul matricei are efect pe o rază
de câţiva kilometri. De altfel vor fi unele persoane care se vor simţi mult mai bine în alt loc din zonă
decât alte persoane, care vor fi atraşi de un alt deal din apropiere.
Centrele energetice din Retezat, Bucegi, Rarău şi Ceahlău au o rază de acţiune benefică de până la 15
km (la Bucegi e chiar mai mare, de circa 25 km).
Entitatea Ral, coordonatorul matricei carpatice, mi-a transmis că este recomandat ca, întâi să se viziteze
centrele de bază (Retezat şi Bucegi pe de-o parte, Retezat şi Rarău pe de altă parte), şi apoi vârfurile (Ciornohora,
Şinca Veche). Localitatea ucraineană cea mai potrivită pentru a accesa vârful primului triunghi este Yasinia. Mi-a
mai transmis că atunci când suntem în aceste două „vârfuri” de triunghi, este îndeajuns să fim conectaţi cu mintea
şi sufletul la centrele din baza triunghiului iar matricea noastră energo-informaţională va face restul. Instrumentul
de lucru va fi şi în acest caz triada intenţie-imagine-emoţie.

12
Al doilea punct extrem de important este zona Medjugorje, în Bosnia Herţegovina. Aici, energia vitală
este „informată” şi „însufleţită” de către Divinitatea Feminină, sau Fecioara Maria, după cum mai este
cunoscută oamenilor. Este vorba de armonizarea şi „recalibrarea” benzii energetice, care vine din centrul
Olimp cu o puternică încărcătură solară, (yang). Aceste două centre (Olimp şi Medjugorje), datorită
intervenţiilor entităţilor divine, au rolul de-a pregăti banda energetică sacră pentru următoarele trasee,
mergând până la „sărutul” pământului, în zona Munţilor Apuseni.
Pentru a nu deranja anumite sisteme religioase voi folosi şi eu termenul de Fecioara Maria; în fapt
nu este departe de adevăr căci, Fecioara Maria, născătoarea lui Iisus Christos, este coborârea în trup a
unei unităţi de conştiinţă a entităţii multidimensionale Divinitatea Feminină. În realitate, această
entitate magnifică are o structură greu de imaginat de către om, activând pe toate planetele din galaxia
Calea Lactee.
Fecioara Maria s-a făcut cunoscută la Medjugorje în anul 1981, în minţile şi sufletele curate a şase
copii. Prin intermediul acestor copii, erau transmise mesaje aproape zilnic. Acestea au avut, şi au darul –
încă se mai primesc mesaje, de-a pătrunde adânc în sufletele oamenilor. Se spune că Fecioara Maria a
lăsat zece profeţii, care vor fi dezvăluite lumii atunci când va considera Ea de cuviinţă.
Cei care doresc o conexiune cu energiile divine din acest spaţiu, vor parcurge câteva procesiuni, care
au darul de-a purifica mintea şi sufletul. Urcarea (desculţ) a celor două dealuri din zonă, Krizevac şi
Podbrdo, au un efect benefic extraordinar asupra întregului sistem energetic, chiar dacă există sau nu
„deschidere” (nu contează religia). De asemenea, parcurgerea Căii Crucii are rolul de purificare a
sufletului, astfel că cei mai mulţi pot confirma faptul că s-au simţit complet eliberaţi de durerile
trecutului, şi chiar şi-au schimbat complet atitudinea faţă de cei cu care erau în relaţii foarte tensionate.
Cei care au o deschidere mai mare spre fenomenele aşa-zis paranormale pot simţi energia Fecioarei
Maria, şi chiar pot primi mesaje. Cel mai indicat ar fi să alegeţi una dintre zonele liniştite de deal sau de
munte dintre Medjugorje şi piramida din Visoko (situată la vest de capitala Sarajevo). Energiile
deosebite ale Divinităţii Feminine Fecioara Maria vor putea fi simţite mult mai uşor în aceste zone (chiar
şi de către cei care au o mai slabă capacitate de comunicare).
Autorităţile locale spun că, de-alungul vremii, la Medjugorje s-au perindat peste 40 milioane de oameni.
Deşi este greu de făcut o statistică, se presupune că în fiecare an, vin în jur de 1,5-2 milioane de pelerini.
Faptul că zona încă nu este recunoscută de către Vatican, deşi se fac unele „cercetări” şi „verificări”, nu
are nicio importanţă din punct de vedere spiritual. Fără îndoială, vizitarea acestui loc deosebit va aduce
mult câştig tuturor, indiferent de religie sau capacităţi.

Mi s-a transmis că, până acum, acest traseu energetic (întregul circuit al vortexului) era cunoscut de
puţini oameni, deci este foarte posibil ca printre aceştia să fi fost şi fostul suveran Papa Ioan Paul al II-
13
lea, altfel nu ar fi declarat că România este grădina Maicii Domnului. Un papă nu-şi permite să facă
asemenea declaraţii în mod gratuit, mai ales unul de talia şi importanţa lui Ioan Paul al II-lea, având în
vedere faptul că România nu este stat catolic iar Fecioara Maria este pusă „mai sus” la catolici decât la
ortodocşi. Deşi la Fatima (la începutul secolului), la o altă apariţie a Fecioarei Maria, s-ar fi spus că Rusia
este gradina Ei, acest lucru nu ar însemna o contradicţie cu mesajul actual. Mesajul de la Fatima era unul
de sprijin pentru evenimentele ce urmau să aibă loc acolo (Revoluţia bolşevică din 1917).
Banda energetică a centrului anahatei planetare este stabilizată pe zona Medjugorje de trei puncte
principale, dintre care cel mai important este la Visoko, unde se află o impresionanta piramidă -
cunoscută ca şi piramida bosniacă (figura de mai jos). Piramida este sculptată dintr-un masiv muntos, şi
ascunde o matrice energetică, prin care se realizează convergenţa dintre energiile cereşti cu cele
pământeşti.

Şi aici s-a putut observa influenţa nefastă a forţelor care se opun luminii şi progresului umanităţii.
În acest sens, zona a fost puternic divizată din punct de vedere religios şi etnic, culminând cu un
sângeros război civil în anii ’90. Cu toate acestea, banda de energie sacră nu şi-a modificat traiectoria,
astfel că totul se desfăşoară conform planului divin.
*
În Ungaria, la nord de oraşul Budapesta, se află al treilea centru principal al anahatei planetare.
Banda de energie sacră este în conexiune cu o structură matriceală subterană, precum şi cu alte structuri
aflate în zonele montane de la nord.
Nu se cunosc date despre structura matriceală subterană, decât că prezintă conexiuni cu
numeroasele izvoare termale din zonă. Budapesta este oraşul cu cele mai multe izvoare termale din
lume, deţinând totodată şi cele mai multe terme (băi de apă termală). Virtuţile deosebite ale acestor
izvoare termale erau cunoscute încă din antichitate, romanii profitând din plin de efectele lor curative.
Începând cu sec. 16 şi 17 efectul benefic al acestor izvoare termale a fost pus în valoare şi de către
turci. Aceştia sunt cei care au construit primele băi moderne; patru astfel de băi turceşti, având o
arhitectură impresionantă, funcţionează chiar şi în ziua de azi.
Conexiunea energetică dintre banda de energie sacră şi structurile energetice subterane determină un fel
de „informare” a acestor izvoare termale, dându-le proprietăţi curative şi energizante deosebite. Nici nu
este de mirare că Budapesta este considerată capitala europeană a spa-urilor. Succesul acestora va fi cu
mult mai mare decât în momentul de faţă, căci creşterea activităţii centrului energetic va determina
creşterea „calităţii” acestor izvoare subterane. Este vorba doar de acele centre care folosesc apa ”vie” a
izvoarelor, adică există o conexiune directă cu ele, şi nu de piscine.

14
Este indicat ca cei care vizitează acest centru, să înceapă cu partea de nord-est al lacului Balaton,
urmează apoi energizarea vizitând zonele muntoase alăturate (trebuie să fie uşor de străbătut, având
până în 1000 m altitudine). În zonele muntoase de la nord de Budapesta există o structură energetică
specială, care are proprietatea de a echilibra psiho-emoţionalul (doar dacă există o bună conexiune
desigur, iar aceasta se face tot prin echilibrul minte-suflet-trup).
După ce s-a stabilizat şi echilibrat sistemul energetic (odihnă şi relaxare pentru o zi-două) este bine
să viziteze cât mai multe astfel de terme. Se poate considera că este o „apă vie”, fiind foarte puternic
încărcată energetic cu elementele „pământ”, „apă” şi „foc”.
Folosind anumite tehnici, se pot extrage din aceste ape atât energia specifică structurii subterane cât
şi energii ale benzii sacre, deja „informată” de centrele din Olimp şi Medjugorje.
Deşi în Ungaria au apărut câteva curente spirituale, care afirmă că respectiva zonă este anahata
planetară, trebuie spus că acolo influenţa centrului energetic este de maxim 25%. Este o zonă
importantă, cu un foarte bun acces la elemente (pământ, apă, aer, foc) dar nu este decât o parte din
anahata planetară. Nu numai aceste date vor confirma cele ce-am scris ci şi evenimentele viitoare.
În aria centrului energetic sunt opt ţări implicate (Grecia, Albania, Bosnia-Herţegovina, Croaţia,
Ungaria, Slovacia, Ucraina, România), însă ţării noastre îi revine cea mai mare importanţă (dar şi cea
mai mare responsabilitate).

15