Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa a V-a A

1.Notiuni de teorie literară Tipuri de exerciții


-Textul literar/textul nonliterar; -precizati daca textul x este literar sau nonliterar;
-Textul integral/ fragmentul de text; -precizati daca textul x este integral sau un fragment;
-Planul simplu de idei; - realizati planul simplu de idei al textului x;
-Planul dezvoltat de idei; -realizati planul dezvoltat al textului x;
-Figuri de stil : comparatia, personificarea - identificati o comparatie si o personificare in textul x;
-Naratiunea; - aduceti doua argumente ca textul x este o naratiune;

1.Notiuni de vocabular
-Vocabularul. –ce este vocabularul?
-
-Familia lexicală. –alcatuiti familia lexicala a cuvintelor;
-Sinonime/ antonime. –scrieti sinonimele cuvintelor/ scrieti antonimele cuvintelor
-Câmpul lexical. -realizati campul lexical al cuvintelor x;

2.Notiuni de fonetica -ce este fonetica?


- Vocale/consoane/semivocale. – subliniati vocala, semivocala, consoana dintr-un cuvant;
-Sunet/litera. – precizati cate sunete si cate litere are cuvantul;
-Silaba.Reguli de despartire in silabe -despartiti in silabe cuvintele;
-Cuvant monosilabic/ cuvant plurisilabic. –scrieti un cuvant monosilabic si un cuvant plurisilabic;
-Accentul. -puneti accentul cuvintelor;

3. Notiuni de morfologie
Verbul –precizati felul verbului: copulativ/predicativ/auxiliar;
-Felul: predicativ/ copulativ/ auxiliar. –care sunt modurile predicat./care sunt modurile nepredicative?
-Modul : predicativ/ nepredicativ. –identificati in text un verb la indicativ prezent, conjunctiv…
-Modurile predicative: indicativ, conjunctiv, -puneti verbul x la modul conjunctiv, imperativ…
conditional–optativ, imperativ.
-Modurile nepredicative: infinitiv, gerunziu, -puneti verbul x la modul gerunziu, participiu…
participiu si supin. –identificati in text un verb la gerunziu, supin…
Clasa a VI-a

1.Notiuni de vocabular Tipuri de exercitii


-Vocabularul –ce este vocabularul?
- Vocabularul fundamental. –identificati doua cuvinte din vocabularul fundamental;
-Masa vocabularului (arhaisme, neologisme, -extrageti din text un archaism, neologism…
regionalisme, termeni tehnici si stiintifici, -scrieti doua regionalisme…
argoul, jargonul)
_Mijloacele de imbogatire a vocabularului -identificati in text doua cuvinte derivate, compuse, obtinute prin conversiune;
-Interne( derivarea ,compunerea, conversiunea) -alcatuiti familia lexicala a cuvintelor;
- Externe(imprumuturile, neologismele) -precizati cum s-au format cuvintele;
-Familia lexicala.
- Relatii de sens intre cuvinte:
-Sinonime/ antonime –scrieti sinonimele cuvintelor/ scrieti antonimele cuvintelor
.-Paronime/omonime –realizati enunturi cu paronimele: oral/orar.
-Omofone si omografe - ilustrati omonimia cuvintelor: broasca, masa prin enunturi;
- Cuvinte monosemantice/ polisemantice - ilustrati prin enunturi polisemia cuvintelor;

Campul lexical. -realizati campul lexical al cuvintelor x;


-Pleonasmul -identificati pleonasmele

2.Notiuni de foneticaă -ce este fonetica?


- Vocale/consoane/semivocale. – subliniați vocala, semivocala, consoana dintr-un cuvant;
-Sunet/litera. – precizati cate sunete si cate litere are cuvantul;
-Diftongul/triftongul/hiatul. –identificati un cuvant care contine diftong, triftong, hiat;
-Silaba.Reguli de despartire in silabe -despartiti in silabe cuvintele;
-Cuvant monosilabic/ cuvant plurisilabic. –scrieti un cuvant monosilabic si un cuvant plurisilabic;
-Accentul. -puneti accentul cuvintelor;

3. Notiuni de morfologie
Verbul –precizati felul verbului: copulativ/predicativ/auxiliar;
-Felul: predicativ/ copulativ/ auxiliar. –care sunt modurile predicat./care sunt modurile nepredicative?
-Modul : predicativ/ nepredicativ. –identificati in text un verb la indicativ prezent, conjunctiv…
-Modurile predicative: indicativ, conjunctiv, -puneti verbul x la modul conjunctiv, imperativ…
conditional–optativ, imperativ.
-Modurile nepredicative: infinitiv, gerunziu, -puneti verbul x la modul gerunziu, participiu…
participiu si supin. –identificati in text un verb la gerunziu, supin…

4. Notiuni de teorie literară.Cerinte pe texte la prima vedere


- precizati genul textului (epic); /
-argumentati ca textul este epic;
-prezentaţi momentele subiectului dintr-o operă studiată;
-identificaţi momentul subiectului prezent în textul dat;
-caracterizaţi personajul principal dintr-o operă studiată;
- identificati modul de expunere din text ( dialog, descriere, naratiune)
-realizati o descriere/o naratiune/ un dialog;
-precizati rima, si masura unui text;
-transcrieti din text un epitet, o comparatie, o personificare, o inversiune, o repetitie, o enumeratie, imagini artistice ( vizuale, auditive, motrice, olfactive);
-explicati versul;

5. Ortografia si punctuatia-
Clasa a VII-a

1.Notiuni de vocabular Tipuri de exercitii


-Vocabularul
- Vocabularul fundamental. –identificați două cuvinte din vocabularul fundamental;
-Masa vocabularului (arhaisme, neologisme, -extrageți din text un arhaism, neologism…
regionalisme, termeni tehnici si stiintifici, -scrieți două regionalisme…
argoul, jargonul)
_Mijloacele de imbogățire a vocabularului -identificați în text două cuvinte derivate, compuse, obținute prin conversiune;
-Interne( derivarea ,compunerea, conversiunea) -alcătuiți familia lexicală a cuvintelor;
- Externe(împrumuturile, neologismele) -precizați cum s-au format cuvintele;
-Familia lexicală.
- Relatii de sens intre cuvinte:
-Sinonime/ antonime –scrieți sinonimele cuvintelor/ scrieți antonimele cuvintelor
.-Paronime/omonime –realizați enunturi cu paronimele: oral/orar.
-Omofone si omografe - ilustrați omonimia cuvintelor: broasca, masa prin enunțuri;
- Cuvinte monosemantice/ polisemantice - ilustrați prin enunțuri polisemia cuvintelor;

Câmpul lexical. -realizați câmpul lexical al cuvintelor x;


-Pleonasmul -identificați pleonasmele

2.Notiuni de fonetică -ce este fonetica?


- Vocale/consoane/semivocale. – subliniați vocala, semivocala, consoana dintr-un cuvânt;
- Corespondența sunet/literă. – precizați câte sunete și câte litere are cuvântul;
-Diftongul/triftongul/hiatul. –identificați un cuvânt care conține diftong, triftong, hiat;
-Silaba.Reguli de despartire in silabe -despărțiți în silabe cuvintele;
-Cuvânt monosilabic/ cuvânt plurisilabic. –scrieți un cuvânt monosilabic și un cuvânt plurisilabic;
-Accentul. -puneți accentul cuvintelor;

3. Notiuni de morfologie
-Verbul –precizati felul verbului: copulativ/predicativ/auxiliar;
-Felul: predicativ/ copulativ/ auxiliar//personal/
impersonal . –care sunt modurile predicat./care sunt modurile nepredicative?
-Modul : predicativ/ nepredicativ. –identificati în text un verb la indicativ prezent, conjunctiv…
-Modurile predicative: indicativ, conjunctiv, -puneti verbul x la modul conjunctiv, imperativ…
conditional–optativ, imperativ.
-Modurile nepredicative: infinitiv, gerunziu, -puneti verbul x la modul gerunziu, participiu…
participiu si supin. –identificați în text un verb la gerunziu, supin…
- Diateza ( activă, pasivă, reflexivă)

4. Notiuni de teorie literară.Cerinte pe texte la prima vedere

- identificati modul de expunere din text ( dialog, descriere, monolog,narațiune);


- precizati genul textului (epic/liric);
-identificaţi momentul subiectului prezent în textul dat;
-scrieți ideea principală/ secundară a fragmentului dat.
-menționați titlul, autorul textului.
-precizați rima, ritmul și măsura unui text;
-transcrieti din text: un epitet, o comparație, o personificare, o inversiune, o repetiție, o enumerație, o aliterație, o asonanță, o metaforă, o antiteză, imagini artistice ( vizuale,
auditive, motrice, olfactive);
-explicați semnificația versului/ enunțului;

5.Compuneri argumentative
-Realizează într-o compunere de 100/150 de cuvinte rezumatul textului.
-Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte, în care să argumentezi că textul este epic/liric.
-Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte, în care să-ți exprimi opinia despre mesajul/ semnificația poeziei/ textului).
-Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte, în care să-ți exprimi opinia despre semnificațiile titlului.
-Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte, în care să caracterizezi personajul principal din textul dat.

Exprimă-ți opinia, într-un text de 150-250 de cuvinte, despre….. ( importanța sportului în viața oamenilor, despre importanța lecturii…)

6. Compuneri libere
Redactează, în 150-250 de cuvinte, o scurtă narațiune utilizând inserția în care să prezinți o întâmplare reală sau imaginară petrecută ( la școală, la bunici, în excursie….).
Redactează, în 150-250 de cuvinte, o compunere în care șă descrii un peisaj .
Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte, în care să descrii o ființă dragă/ animalul preferat.

5. Ortografia si punctuatia- explicate utilizarea . , ? ! _ ...


explicați utilizarea . , ? ! _ ...