Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a VI-a

1.Notiuni de vocabular Tipuri de exerciții


-Vocabularul
- Vocabularul fundamental. –identificați două cuvinte din vocabularul fundamental;
-Masa vocabularului (arhaisme, neologisme, -extrageți din text un arhaism, neologism…
regionalisme, termeni tehnici si stiintifici, -scrieți două regionalisme…
argoul, jargonul)
_Mijloacele de imbogățire a vocabularului -identificați în text două cuvinte derivate, compuse, obținute prin conversiune;
-Interne( derivarea ,compunerea, conversiunea) -alcătuiți familia lexicală a cuvintelor;
- Externe(împrumuturile, neologismele) -precizați cum s-au format cuvintele;
-Familia lexicală.
- Relatii de sens intre cuvinte:
-Sinonime/ antonime –scrieți sinonimele cuvintelor/ scrieți antonimele cuvintelor
.-Paronime/omonime –realizați enunturi cu paronimele: oral/orar.
-Omofone si omografe - ilustrați omonimia cuvintelor: broasca, masa prin enunțuri;
- Cuvinte monosemantice/ polisemantice - ilustrați prin enunțuri polisemia cuvintelor;

Câmpul lexical. -realizați câmpul lexical al cuvintelor x;


-Pleonasmul -identificați pleonasmele

2.Notiuni de foneticaă -ce este fonetica?


- Vocale/consoane/semivocale. – subliniați vocala, semivocala, consoana dintr-un cuvânt;
- Corespondența sunet/literă. – precizați câte sunete și câte litere are cuvântul;
-Diftongul/triftongul/hiatul. –identificați un cuvânt care conține diftong, triftong, hiat;
-Silaba.Reguli de despartire in silabe -despărțiți în silabe cuvintele;
-Cuvânt monosilabic/ cuvânt plurisilabic. –scrieți un cuvânt monosilabic și un cuvânt plurisilabic;
-Accentul. -puneți accentul cuvintelor;

3. Notiuni de morfologie
Verbul –precizați felul verbului: copulativ/predicativ/auxiliar;
-Felul: predicativ/ copulativ/ auxiliar. –care sunt modurile predicat./care sunt modurile nepredicative?
-Modul : predicativ/ nepredicativ. –identificați în text un verb la indicativ prezent, conjunctiv…
-Modurile predicative: indicativ, conjunctiv, -puneți verbul x la modul conjunctiv, imperativ…
conditional–optativ, imperativ.
-Modurile nepredicative: infinitiv, gerunziu, -puneți verbul x la modul gerunziu, participiu…
participiu si supin. –identificați în text un verb la gerunziu, supin…

Notiuni de teorie literară.Cerinte pe texte la prima vedere

- identificati modul de expunere din text ( dialog, descriere, monolog,narațiune);


- precizati genul textului (epic);
-identificaţi momentul subiectului prezent în textul dat;
-scrieți ideea principală/ secundară a fragmentului dat.
-menționați titlul, autorul textului.
-transcrieti din text: un epitet, o comparație, o personificare, o inversiune, o repetiție, o enumeratie, imagini artistice ( vizuale, auditive, motrice, olfactive);
-explicați semnificația versului/ enunțului;

5.Compuneri argumentative
-Realizează într-o compunere de 100/150 de cuvinte rezumatul textului.
-Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte, în care să argumentezi că textul este epic.
-Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte, în care să realizezei rezumatul textului dat.
-Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte, în care să caracterizezi personajul principal din textul dat.

6. Compuneri libere
Redactează, în 150-250 de cuvinte, o scurtă narațiune în care să prezinți o întâmplare reală sau imaginară petrecută ( lașcoală, la bunici, în excursie….).
Redactează, în 150-250 de cuvinte, o compunere în care șă descrii un peisaj .
Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte, în care să descrii o ființă dragă/ animalul preferat.

5. Ortografia si punctuatia- explicate utilizarea . , ? ! _ ...


explicați utilizarea . , ? ! _ ...