Sunteți pe pagina 1din 1

COMUNICAT DE PRESA

STADIUL VERIFICĂRILOR ȘI SEMNĂRII ACORDURILOR DE FINANȚARE


PROGRAMUL START-UP NATION

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, prin intermediul


Agențiilor pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului, continuă verificarea
administrativă și de eligibilitate a planurilor de afaceri înscrise în cadrul programului Start-up
Nation, concomitent cu semnarea de acorduri de finanțare.
Până la această dată, 22.09.2017, au fost verificate la nivel național peste 7000
de planuri de afaceri, din care un număr de 5468 au fost admise la finanțare, 899 au fost
declarate respinse, iar pentru 639 de planuri au fost solicitate clarificări suplimentare. Din cele
5468 de planuri acceptate, Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a
Exportului au programat pentru semnarea acordurilor de finanțare 4400 de aplicanți, iar până
astăzi 2347 de societăți s-au prezentat cu documentația completă și au semnat deja
contractele.
Reamintim că pentru semnarea Acordului de Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte
în original:
- cererea tip de acord de principiu pentru finanţare (Anexa 3) semnată de
reprezentantul legal sau împuternicitul societăţii;
- certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a
impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât
şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, conform prevederilor
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, în original sau copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al
autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului;
- certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a
impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru
toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală), în original
sau în copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei
publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului. În cazul în care firma nu
este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administraţiei respective, se solicită o adeverinţă.
- documentul emis de către ONRC din care să rezulte că întreprinderile beneficiare
sunt întreprinderile nou înființate de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea
de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a
desfășurat aceeași activitate autorizată (cod CAEN) pe care aplică în cadrul programului în
anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere.
Urmare volumului mare de programări la semnare de acorduri, concomitent cu
verificarea planurilor de afaceri, Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a
Exportului au în această perioadă program de lucru prelungit în timpul săptămânii și, în
anumite regiuni, se lucrează și în weekend program normal. De asemenea, pentru a sprijini
colegii din teritoriu, au fost detașați funcționari din cadrul aparatului central în toate cele opt
Agenții.
Pentru a da posibilitatea tuturor aplicanților să obțină documentația necesară semnării
acordurilor și să se prezinte la sediul Agențiilor conform programărilor acestora, termenul
limită de verificare a dosarelor și semnare a acordurilor de finanțare stipulat în schema
de ajutor de minimis Start up Nation se va prelungi până la data de 15 octombrie 2017.