Sunteți pe pagina 1din 6

Certificat de înregistrare a medicamentului: nr. 18190 din 17.09.

2012
Modificare la Anexa 1 din 23.10.2014

4002315 MOL V3
Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE

METROZOL®
comprimate

DENUMIREA COMERCIALĂ
Metrozol

DCI-ul substanţei active


Metronidazolum

COMPOZIŢIA
1 comprimat conţine:
substanţă activă: metronidazol 500 mg;
excipienţi: celuloză microcristalină, povidonă, crospovidonă, dioxid de siliciu coloidal anhidru,
stearat de magneziu.

FORMA FARMACEUTICĂ
Comprimate.

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI
Comprimate de culoare galbenă pală, rotunde, cu incizie de divizare pe o parte.

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC


Antiprotozoare, medicamente folosite în tratamentul amoebiazei şi a altor boli produse de protozoare,
derivaţi de imidazol, P01A B01.

PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE
Proprietăţi farmacodinamice
Metronidazolul posedă acţiune antibacteriană şi antiprotozoică.
Este activ faţă de un spectru larg de microorganisme patogenice în special specii de Bacteroids,
Fusobacteria, Clostridia, Eubacteria, coci anaerobi şi Gardnerella vaginalis.
Metronidazolul de asemenea este activ faţă de Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Gardia
lamblia, Balantidium coli şi Helicobacter pylori.
Proprietăţi farmacocinetice
Absorbţie
Metronidazolul se absoarbe rapid după administrare internă şi biodisponibilitatea constituie 90-100%.
După administrarea unei doze de metronidazol 250 mg şi 500 mg concentraţia plasmatică maximă
constituie circa 5 μg/ml şi 10 μg/ml şi se realizează în 1-2 ore, respectiv. După administrarea dozelor
multiple se înregistrează acumularea preparatului şi în consecinţă se realizează concentraţii înalte. La
administrarea cu alimente viteza de absorbţie poate fi încetinită, dar gradul ei nu se reduce.
Distribuţie
Metronidazolul se distribuie pe larg. Se înregistrează în majoritatea ţesuturilor şi lichidelor organismului.
Trece bariera placentară şi rapid se include în circulaţia fetală. Se fixează de proteinele plasmatice în
raport de circa 20%.
Metabolizare
Metronidazolul se metabolizează în ficat prin oxidare şi glucuronidare. Timpul de înjumătăţire
plasmatică prin eliminare constituie 6-9 ore; a hidroximetabolitului este uşor mai prelungit. Timpul de
înjumătăţire al metronidazolului este mai prelungit la nou-născuţi şi la pacienţii cu maladii hepatice
severe.
Eliminare
Majoritatea din doza de metronidazol se elimină prin urină, preponderent sub formă de metaboliţi;
cantităţi mici se elimină cu masele fecale.

INDICAŢII TERAPEUTICE
Metrozol este indicat în profilaxia şi tratamentul infecţiilor cauzate de bacterii anaerobe care au fost
identificate sau suspectate.
Metrozol este indicat în:
– profilaxia infecţiilor postoperatorii cauzate de bacterii anaerobe, în special specii de Bacteroids şi
streptococi anaerobi;
– tratamentul septicemiei, bacteriemiei, peritonitei, abcesului cerebral, pneumoniei necrotice,
osteomielitei, sepsisului puerperal, abcesului pelvian, celulitei pelviene şi plăgilor postoperatorii
infectate, când este izolat un anaerob;
– trichomoniază uro-genitală la femei (Trichomonas vaginalis), şi la bărbaţi;
– vaginoze bacteriene (de asemenea, cunoscute ca vaginite bacteriene nespecifice, vaginoze anaerobe
sau Gardnerella vaginalis);
– toate formele de amoebiază (intestinală şi extraintestinală, chist asimptomatic tranzitoriu);
– giardiază;
– gingivita acută ulcerativă;
– infecţii dentare acute (de ex., pericoronita acută şi infecţii apicale acute);
– ulcere ale membrelor inferioare şi escare infectate (cauzate de un agent patogen anaerob);
– infecţii cauzate de Helicobacter pylori;
– colită pseudomembranoasă.

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE


Metrozol se administrează pe calea orală.
Comprimatele se înghit întregi, fără a fi mestecate, în timpul sau după mese, cu o cantitate suficientă de
apă.
Vârstnici
Se recomandă respectarea precauţiei, în special la administrarea dozelor înalte, deoarece există
informaţii limitate disponibile cu privire la modificarea dozei.

 Infecţii anaerobe
De regulă tratamentul cu durata de 7 zile este suficient pentru majoritatea pacienţilor în funcţie de
tabloul clinic şi testele bacteriologice.
Profilaxia infecţiilor anaerobe
Mai ales în contextul de intervenţii chirurgicale abdominale (în special colorectal) şi ginecologice.
Adulţi şi copii cu vârsta peste 10 ani: se administrează 1 g cu 24 ore până la intervenţie chirurgicală,
apoi câte 500 mg fiecare 8 ore pe durata a 24 ore înainte de intervenţia chirurgicală. De regulă,
terapia postoperatorie cu metronidazol este efectuată intravenos sau rectal, până la apariţia
condiţiilor de continuare a tratamentului peroral.
Tratamentul infecţiilor anaerobe
Adulţi şi copii cu vârsta peste 10 ani: câte 500 mg fiecare 8 ore.
 Trichomoniază uro-genitală
În cazul în care este probabilă reinfecţie, partenerii sexuali ar trebui să fie trataţi concomitent.
Adulţi şi copii cu vârsta peste 10 ani: se administrează 2 g în doză unică sau câte 250 mg dimineaţa şi
seara timp de 6 zile. În cazuri severe se recomandă de administrat câte 500 mg dimineaţa şi seara timp
de 6 zile.
 Vaginoză bacteriană
Adulţi şi copii cu vârsta peste 10 ani: câte 500 mg de 2 ori pe zi timp de 7 zile sau câte 2 g în doză
unică.
 Amoebiază
Boala intestinală invazivă la pacienţii susceptibili
Adulţi şi copii cu vârsta peste 10 ani: câte 750 mg de 2 ori pe zi timp de 5 zile.
Copii cu vârsta 7-10 ani: câte 500 mg de 3 ori pe zi timp de 5 zile.
Boala intestinală la persoanele cu susceptibilitate joasă şi hepatita amoebiazică cronică (cu durata de 5-
10 zile), abces hepatic amoebiazic şi alte forme de amoebiază extraintestinală (cu durata de 5 zile).
Adulţi şi copii cu vârsta peste 10 ani: câte 500 mg de 3 ori pe zi.
Copii cu vârsta 7-10 ani: câte 250 mg de 3 ori pe zi.
Chist asimptomatic tranzitoriu (cu durata de 5-10 zile)
Adulţi şi copii cu vârsta peste 10 ani: câte 500-750 mg de 3 ori pe zi.
Copii cu vârsta 7-10 ani: câte 250-500 mg de 3 ori pe zi.
 Giardiază
Adulţi şi copii cu vârsta peste 10 ani: se administrează câte 2 g o dată pe zi timp de 3 zile sau câte 500
mg de 2 ori pe zi timp de 7-10 zile.
Copii cu vârsta 7-10 ani: câte 1 g o dată pe zi timp de 3 zile sau câte 250 mg o dată pe zi timp de 10 zile.
 Gingivita acută ulcerativă (cu durata de 3 zile)
Adulţi şi copii cu vârsta peste 10 ani: se administrează câte 250 mg de 3 ori pe zi.
 Infecţii dentare acute (cu durata de 3-7 zile)
Adulţi şi copii cu vârsta peste 10 ani: se administrează câte 250 mg de 3 ori pe zi.
 Ulcere ale membrelor inferioare şi escare infectate (cu durata de 7 zile)
Adulţi şi copii cu vârsta peste 10 ani: se administrează câte 500 mg de 3 ori pe zi.

 Infecţii cauzate de Helicobacter pylori


În general metronidazolul se administrează în cadrul terapiei combinate triple cu alte preparate
recomandate pentru tratamentul infecţii cauzate de Helicobacter pylori.
În funcţie de terapia triplă se recomandă administrarea metronidazolului în doză câte 400-500 mg de 2-3
ori pe zi timp de 7-14 zile.
 Colită pseudomembranoasă
Câte 250 mg de 4 ori pe zi sau 500 mg de 3 ori pe zi timp de 10 zile.

REACŢII ADVERSE
La respectarea regimului de dozare recomandat reacţiile adverse severe se dezvoltă în cazuri foarte rare.
Frecvenţa reacţiilor adverse: foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente
(≥1/1000 şi <1/100); rare (≥1/10000 şi <1/1000); foarte rare (<1/10000); cu frecvenţă necunoscută (care
nu pot fi estimate din datele disponibile).
Reacţii de hipersensibilitate: mai puţin frecvente – urticarie, febră, edem angioneurotic; rare –
anafilaxie.
Tulburări hematologice şi limfatice
Au fost raportate cazuri de tulburări de deprimare a măduvei osoase (anemie aplastică, agranulocitoză,
neutropenie, leucopenie, trombocitopenie şi pancitopenie) care pot fi reversibile după sistarea
preparatului. Au fost raportate cazuri de sfârşit letal.
Tulburări ale sistemului nervos: foarte rare – somnolenţă, vertij, cefalee, ataxie, depresie, parestezii,
necoordonarea mişcărilor, tulburări vizuale tranzitorii (diplopie, miopie), tulburări psihotice, inclusiv
confuzie şi halucinaţii.
În timpul tratamentului intensiv şi/sau prelungit cu metronidazol au fost raportate câteva cazuri de
neuropatie periferică sau crize epileptiforme tranzitorii. În majoritatea cazurilor neuropatia dispare după
sistarea tratamentului sau reducerea dozei preparatului.
Tulburări gastrointestinale: mai puţin frecvente – gust neplăcut în cavitatea bucală, limbă viloasă,
disgeuzie, mucozită orală, greaţă, vomă, diaree, dureri abdominale, anorexie şi tulburări
gastrointestinale.
Tulburări hepatobiliare: foarte rare – teste funcţionale hepatice anormale, hepatită colestatică,
pancreatită şi icter, care pot fi reversibile după sistarea preparatului.
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: foarte rare – prurit, erupţii cutanate, erupţii pustuloase.
Tratamentul cu metronidazol poate fi asociat cu eritem multiform, care poate fi reversibil după sistarea
preparatului.
Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv: foarte rare – mialgie, artralgie.
Tulburări renale şi ale căilor urinare: foarte rare – urină întunecată (datorită metabolitului
metronidazolului).

CONTRAINDICAŢII
Hipersensibilitate la metronidazol sau orice component al preparatului.
SUPRADOZAJ
Simptome: greaţă, vomă, diaree, anorexie, gust metalic, cefalee, vertij şi, ocazional insomnie şi
somnolenţă. În cazuri rare a fost raportată creşterea tranzitorie a activităţi enzimelor hepatice.
În timpul tratamentului intensiv sau prelungit cu metronidazol au fost raportate cazuri de crize
epileptiforme tranzitorii. Alte reacţii adverse raportate în astfel de circumstanţe includ neuropatie
periferică motorie, discrazie sanguină şi afectare hepatică.
Asocierea alcoolului cu metronidazol poate provoca reacţii de tip disulfiram cu debut brusc la
aproximativ 10% din persoane, care se caracterizează prin excitaţie, vertij, hiperemie facială, greaţă,
cefalee, hipotensiune arterială şi dispnee. Cu toate acestea, mecanismul acestei reacţii este supus
discuţiei.
Tratament
Puţin probabil să fie necesar.
La necesitate reacţiile de tip disulfiram se vor trata prin administrarea intravenoasă a lichidelor şi
substituenților de plasmă.
Tratament simptomatic şi suportiv.
În majoritatea cazurilor severe:
1. Un episod scurt convulsiv nu necesită tratament. Dacă convulsiile sunt frecvente sau prelungite
se recomandă administrarea intravenoasă a diazepamului (adulţi – 10-20 mg; copii – 0,1-0,3
mg/kg) sau lorazepamului (adulţi – 4 mg; copii – 0,05 mg/kg). Se recomandă efectuarea
oxigenoterapiei şi în tulburări metabolice - corijarea echilibrului acido-bazic.
2. În funcţie de starea pacientului se recomandă efectuarea măsurilor terapeutice corespunzătoare.

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE


Pacienţii nu trebuie să consume alcool timp de 48 ore după finisarea tratamentului cu metronidazol. Pot
să se dezvolte reacţii disulfiram-like cu hipotensiune şi hiperemie facială.
Preparatul se va administra cu precauţie la pacienţii cu porfirie.
Comprimatele de metronidazol nu se vor administra la pacienţii cu discrazii sanguine sau afecţiuni
neinfecţioase active ale sistemului nervos central. Dozele înalte de metronidazol pot masca simptomele
sifilisului.
Se recomandă precauţie la pacienţii cu epilepsie sau convulsii, deoarece dozele înalte de metronidazol
pot induce convulsii.
Preparatul se va administra cu precauţie în trimestrul II şi III de sarcină în tratamentul trichomoniazei
sau vaginozei bacteriene.
În cazul în care tratamentul continuă mai mult de 10 zile se recomandă supravegherea regulată clinică şi
de laborator.
În terapia continuă pentru afecţiuni cronice se recomandă evaluarea raportului beneficiul terapeutic faţă
de riscul dezvoltării neuropatiei periferice.
Există posibilitatea persistenţei infecţiei gonococice, după ce infecţia cu Trichomonas vaginalis a fost
eliminată.
În cazul insuficienţei renale timpul de înjumătăţire a metronidazolului nu se modifică. Prin urmare, nu
este necesară ajustarea dozei de metronidazol. La unii pacienţi, totuşi, se cumulează metaboliţii de
metronidazol. Până în prezent importanţa clinică a acestui efect nu se cunoaşte.
La pacienţii supuşi hemodializei metronidazolul şi metaboliţii lui se elimină eficient la efectuarea
dializei cu o durată de 8 ore. Prin urmare, metronidazolul ar trebui să fie readministrat imediat după
hemodializă.
Metronidazolul se va administra în doze uzuale la pacienţii cu insuficienţă renală supuşi dializei
peritoneale intermitente sau dializei peritoneale ambulatorii continue.
Metronidazolul se metabolizează preponderent prin oxidare hepatică. În prezenţa insuficienţei hepatice
avansate poate să se înregistreze afectarea semnificativă a clearance-ului metronidazolului.
La pacienţii cu encefalopatie hepatică poate să se înregistreze cumularea semnificativă de metronidazol
şi în consecinţă, realizarea concentraţiilor plasmatice înalte de metronidazol poate contribui la
simptomatica encefalopatiei. Prin urmare, metronidazolul se va administra cu precauţie la pacienţii cu
encefalopatie hepatică. Dozele nictemerale cu vor reduce cu 1/3 şi se vor administra o dată pe zi.
Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare
În sarcină şi perioada de alăptare metronidazolul se indică, doar în cazul în care administrarea
medicamentului este necesară, în acest caz tratamentul va fi de scurtă durată şi nu se va administra în
doze înalte.
În tratamentul trichomoniazei sau vaginozei bacteriene metronidazolul este contraindicat în trimestrul I
de sarcină şi se va administra cu precauţie în trimestrul II şi III de sarcină.
Pentru alte indicaţii metronidazolul se va administra numai dacă beneficiile scontate pentru mamă
justifică riscul potenţial pentru făt sau dacă nu există alt tratament alternativ, în special în trimestrul I de
sarcină.
Alăptarea la sân se va întrerupe în timpul tratamentului cu metronidazol şi timp de 12- 24 ore după
finisarea lui.
Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje
Pacienţii trebuie avertizaţi privind posibilitatea dezvoltării somnolenţei, vertijului, confuziei,
halucinaţiei, convulsiilor sau tulburărilor vizuale tranzitorii şi, dacă apar aceste simptome, trebuie
sfătuiţi să nu conducă vehicule sau să folosească utilaje.

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNI


Asocieri care necesită precauţii
Litiu
La pacienţii trataţi concomitent cu litiu şi metronidazol se înregistrează cumularea litiului însoţită de
afectare posibilă a funcţiei renale. Înainte de a iniţia tratamentul cu metronidazol se recomandă
reducerea dozelor sau întreruperea administrării de litiu. La pacienţii trataţi cu litiu, care administrează
concomitent metronidazol se recomandă monitorizarea concentraţiei plasmatice de litiu, creatininei şi
electroliţilor.
Anticoagulante
La administrarea concomitentă de metronidazol cu warfarină poate să se înregistreze potenţarea efectului
anticoagulant. Poate fi necesară reducerea dozei de warfarină. Se recomandă monitorizarea timpului
protrombinic. Nu sunt înregistrate interacţiuni cu anticoagulante de tipul heparinei. Totuşi, se recomandă
monitorizarea activităţii anticoagulante.
Alcool
Pacienţii nu trebuie să consume alcool în timpul tratamentului cu metronidazol şi timp de 48 ore după
finisarea tratamentului cu metronidazol, deoarece pot să se dezvolte reacţii disulfiram-like.
Disulfiram
Pot să se dezvolte reacţii psihotice.
Imunosupresive
La administrarea concomitentă de metronidazol cu ciclosporină există riscul creşterii concentraţiei serice
de ciclosporină. La necesitatea administrării concomitente se recomandă monitorizarea minuţioasă a
nivelului concentraţiei serice de ciclosporină şi creatinină.
Interacţiuni farmacocinetice
Antiepileptice
Pacienţii care administrează fenobarbital metabolismul metronidazolului este cu mult mai înalt decât în
condiţii normale, reducând timpul de înjumătăţire cu circa 3 ore. Metronidazolul inhibă metabolismul
fenitoinei (creşte concentraţia plasmatică a fenitoinei). Primidona accelerează metabolismul
metronidazolului, ca urmare se reduce concentraţia plasmatică a ultimului.
Citotoxice
Metronidazolul inhibă metabolismul fluoruracilului. Ca rezultat poate creşte toxicitatea fluoruracilului.
Preparate administrate în tratamentul ulcerului
Cimetidina inhibă metabolismul metronidazolului, ca urmare creşte concentraţia plasmatică a ultimului.
Estrogeni
Antibioticele cu spectrul larg de acţiune pot reduce efectul contraceptiv.
Investigaţii de laborator
La pacienţii, care administrează metronidazol în funcţie de metoda utilizată pot să se reducă valorile
aspartat aminotransferazei.

PREZENTARE, AMBALAJ
Comprimate 500 mg.
Câte 10 comprimate în blister. Câte 2 blistere împreună cu instrucţiunea pentru administrare se plasează
în cutie de carton.

PĂSTRARE
A se păstra la temperaturi sub 25 ºC.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
TERMEN DE VALABILITATE
2 ani.
A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.

STATUTUL LEGAL
Cu prescripţie medicală.

DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI


Septembrie 2014.

DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE


Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry JSC,
Sarajevo, Jukiceva 53, Bosnia şi Herţegovina.

NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI


Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry JSC
Jukićeva 53,Sarajevo, Bosnia şi Herțegovina

La apariţia oricărei reacţii adverse informaţi secţia de farmacovigilenţă


a Agenţiei Medicamentului (tel. 022 88 43 38)