Sunteți pe pagina 1din 40

PIAŢA VALUTARĂ

INTERNAŢIONALĂ

Ana BERDILĂ,
conf.univ.,dr.
CUPRINS

1. Piaţa valutară internaţională: conţinut,


funcţii, participanţi, segmentarea pieţei.
2. Caracteristica pieţei valutare la vedere.
3. Funcţionarea pieţei FOREX.
4. Particularităţile pieţei valutare la termen.
BIBLIOGRAFIE

• Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul R.M.


• Bran Paul, Relaţii financiare şi monetare internaţionale, Editura Economică Bucureşti,
1995, pag. 141-168
• Burnete Sorin, Relaţii valutar-financiare internaţionale, Editura Alma Mater, Sibiu,
2002, pag. 217-229, 279-282
• Moisiuc Constantin (coordonator), Relaţii valutar-financiare internaţionale, Editura
Fundaţiei România de mâine, Bucureşti, 2002, pag. 73-81, 83-91
• Voinea Gheorghe, Mecanisme şi tehnici valutare şi financiare internaţionale, Editura
Sedcom Libris, Iaşi, 2003, pag. 91-109
• Мовсеян А.Г., Огнивцев С.Б., Международные валютно-кредитные отношения,
учебник, Москва, Инфра-М, 2003, с. 72-77, 103-127
• Шмырева А.И., Колесников В.И., Климов А.Ю., Международные валютно-
кредитные отношения, Питер, Санкт-Петербург, 2002, c. 59-73
• Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения,
учебник, Москва, Финансы и статистика, 2003, с.333-375.
• Berdilă Ana, Relaţii Valutar-Financiare Internaţionale (note de curs în scheme),
ATIC, Editura Evrica, Chişinău, 2006, 135 p.
1. PIAŢA VALUTARĂ INTERNAŢIONALĂ: CONŢINUT,
FUNCŢII, PARTICIPANŢI, SEGMENTAREA PIEŢEI

Piaţa valutară şi mecanismul de formare a


cursului de schimb sunt de o importanţă
fundamentală pentru cei implicaţi în
tranzacţiile comerciale internaţionale sau în
finanţarea acestora, evoluţia cursului de
schimb având un impact direct asupra
eficienţei acestor tranzacţii.
ACCEPŢII PRIVIND PVI

• PVI reprezintă un sistem de relaţii valutare prin care se desfăşoară


vânzările/cumpărările de valută efectivă şi în cont, trate, bilete la ordin,
cecuri exprimate în valută, activitate ce exprimă un gen specific de
activitate;
• PVI reprezintă un sistem de relaţii băneşti, de reglementări şi instituţii
care au ca obiectiv principal transformarea unei monede naţionale în altă
monedă naţională prin intermediul vânzărilor/cumpărărilor de valute în
diverse scopuri;
• PVI este constituită dintr-un sistem de relaţii ce iau naştere între bănci,
precum şi între bănci şi clienţii acestora, prin intermediul cărora se
efectuează vânzările/cumpărările de valute, în scopul reglementării
plăţilor şi încasărilor apărute în schimburile economice internaţionale, al
obţinerii unui câştig etc.
• Piaţa valutară nu este un teritoriu delimitat, unde se întâlnesc cei care
vând cu cei care cumpără, ci reprezintă totalitatea băncilor unei ţări
autorizate de către banca centrală să efectueze operaţiuni cu valuta.
TIPOLOGIA PIEŢELOR VALUTARE
FUNCŢIILE PIEŢEI VALUTARE
FACTORII CE STAU LA BAZA DEZVOLTĂRII RAPIDE A
PIEŢEI VALUTARE

• creşterea comerţului internaţional de mărfuri şi servicii;


• dinamica investiţiilor străine;
• trecerea a tot mai multe monede la diferite forme de
convertibilitate;
• dezvoltarea pieţei eurovalutelor;
• creşterea instabilităţii cursurilor unor valute;
• amplificarea activităţilor societăţilor transnaţionale;
• trecerea de la economia planificată la economia de piaţă;
• instabilitatea politico-economică, valutar-financiară;
• dezechilibrul generalizat al balanţelor de plăţi externe;
• apariţia unor tehnici noi de operare pe pieţele valutare;
• dezvoltarea tehnicilor moderne de telecomunicaţii şi
tehnici de virament bancar.
TRĂSĂTURI CARACTERISTICE PVI
TENDINŢELE PIEŢEI VALUTARE INTERNAŢIONALE

• Creşterea volumului operaţiunilor valutare este


legat de transferurile financiare determinate de
tranzacţiile speculative şi nu de transferurile
legate de deservirea comerţului exterior;
• Dezvoltarea tehnologiilor informaţionale moderne,
care permit zi de zi transferarea mijloacelor
băneşti între diverse centre financiare ale lumii.
• Liberalizarea pieţei valutare a mai multor ţări şi în
special în condiţiile decontărilor on-line. Aceasta
determină majorarea fluxurilor valutare, dar
totodată majorează posibilităţile unor speculaţii.
MECANISMUL ORGANIZĂRII PIEŢEI VALUTARE
2. CARACTERISTICA PIEŢEI VALUTARE LA
VEDERE (SPOT)

Pe piaţa valutară la vedere se efectuează


cumpărări şi vânzări de valute a căror
decontare trebuie să se realizeze, cel târziu
la 2 zile lucrătoare din data încheierii
tranzacţiei, astfel încât momentul tranzacţiei
să coincidă cu momentul formării cursului
valutar al zilei.
REGULILE PIEŢEI SPOT
SCOPUL OPERAŢIUNILOR VALUTARE
3. FUNCŢIONAREA PIEŢEI FOREX

Piaţa valutară internaţională este cea mai


mare piaţă din lume, implicând zilnic tranzacţii
în valoare de 3 trilioane de dolari, din care
50% sunt tranzacţionate numai pe piaţa
londoneză şi pe cea americană.

Piaţa schimbului valutar a apărut in urma


renunţării la acordul de la Bretton Woods in
1971 si renunţării la regimul ratelor fixe de
schimb, universale.
CARACTERISTICA PIEŢEI FOREX

 decentralizată,
 interbancară,
 neregularizată.
PARTICIPANŢI AI PIEŢEI FOREX

 băncile centrale,
 băncile comerciale si de investiţii,
 fondurile hedge,
 fondurile de pensii,
 corporaţii transnaţionale,
 speculatori privaţi.
ESENŢA PIEŢEI FOREX

Activitatea pe piaţa FOREX reprezintă


totalitatea operaţiunilor pe bursă cu
scopul de a obţine profit din diferenţa
cursurilor.
ESENŢA TRADINGULUI
ESENŢA TRADERULUI

 Un trader este o persoană care obţine profit din


tranzacţii speculative cu bunuri financiare (futures,
opţiuni pentru diferite bunuri, acţiuni ale
companiilor, valutele diferitelor ţări).

 Pe piaţa FOREX traderii fac tranzacţii de


vânzare/cumpărare cu diferite valute si obţin
profituri ca rezultat al diferenţei de preţ.
PARTICULARITĂŢILE PIEŢEI FOREX
1 Timpul de Forex este o piaţă care operează 24 de ore, trecând prin toate fusele orare ale marilor
operare capitale financiare.

2 Structura Piaţa Forex nu are o structura centralizata, diverşi dealer-i unind cumpărătorii si
vânzătorii. Fiecare dealer este autorizat să execute operaţiuni independent de ceilalţi.
Astfel există o puternică concurenţă între dealer-i motivând îmbunătăţirea constantă a
serviciilor.

3 Piaţa FOREX posibilitatea operării 24 de ore zilnic îi permite brokerului sa aibă răspuns imediat la
este lichidă cumpărarea sau vânzarea oricărei valute, la un preţ definit si cu posibilitatea controlării
riscului. Forex are cel mai crescut grad de lichiditatea dintre toate pieţele financiare.

4 Costul scăzut cumpărarea sau vânzarea unei valute se face relativ ieftin, in special când e vorba de
al operaţiunilor operaţiuni voluminoase. Singura cheltuială care intervine este diferenţa intre preţul de
vânzare si cel de cumpărare. Majoritatea brokerilor promovează valori minime ale
spread-ului la perechile populare (3 pips la EUR/USD, 5 la GBP/USD).

5 Profit operaţiunile implică vânzarea sau cumpărarea unor perechi ale celor şase valute
indiferent ca principale. Practic se cumpără ieftin si se vinde scump moneda pe cale de apreciere.
piaţa urca sau
coboară

6 Accesibilitate dezvoltarea internetului a permis deschiderea platformelor de operare on-line pentru


la piaţa FOREX toate categoriile de investitori si automat reducerea costurilor de tranzacţionare.

7 Leverage mulţumită brokerilor specializaţi, un operator poate cumpăra sau vinde loturi la preţul
(efectul de aproximativ de 100.000 USD folosind doar o marja de 1.000 USD. Se pot folosi si
levier) miniloturi cu o valoare inferioară celei de 1000USD, dar nu mai mică de 100 USD. Marja
poate creşte sau scădea in funcţie de necesităţile fiecărei poziţii deschise. Daca suma
din contul Forex scade sub marja necesară pentru menţinerea poziţiilor Forex, toate
poziţiile vor fi lichidate automat la preţul curent al pieţei.
CICLUL PIEŢEI FOREX
SIMBOLURILE PRINCIPALELOR VALUTE
TRANZACŢIONATE PE PIAŢA FOREX
VOLUMUL TRANZACŢIILOR VALUTARE PE ŢĂRI, %
VOLUMUL TRANZACŢIILOR VALUTARE ÎN FUNCŢIE DE
MONEDELE NAŢIONALE, %
VOLUMUL TRANZACŢIILOR VALUTARE PE PERECHI DE
VALUTE, %
4. PARTICULARITĂŢILE PIEŢEI VALUTARE
LA TERMEN

• Paralel cu piaţa spot funcţionează piaţa


valutară la termen.

• Necesitatea acestei pieţe constă în faptul că


livrarea valutei pe piaţa spot în termen de 1-2
zile este foarte scurtă pentru multe tranzacţii
internaţionale. Pe această piaţă se realizează
diverse tranzacţii, care asociază termene mai
îndelungate de livrare a valutei – de la trei zile
până la câţiva ani.
CARACTERISTICA OPERAŢIUNILOR FORWARD (1)

Definiţie Operaţiunile forward sunt acele operaţiuni în care tranzacţia are loc imediat,
dar livrarea valutelor se face după un termen stabilit prin contract şi la un
curs stabilit.
Particularităţi a) există un interval de timp între momentul încheierii contractului şi livrării
valutei (în prezent termenul se determină pe 1, 2 săptămâni, 1, 2, 3, 6, 12
luni);
b) cursul valutelor în operaţiunile la termen se fixează în momentul încheierii
contractului, cu toate că livrarea valutei va fi efectuată peste un termen
stabilit.
Contractul a) evitarea riscului valutar;
Forward se
utilizează b) modificarea pe o anumită perioadă de timp a structurilor fondurilor valutare
pentru: potrivit unei nevoi tempo-rare;
c) obţinerea unor câştiguri din operaţiuni speculative, care mizează pe o anumită
evoluţie a cursurilor valu-tare pe piaţă.
Cursul valutar Deport Se manifestă în cazul în care cursul valutei la operaţiunea la
la termen
termen este mai mic.
Report Se manifestă atunci, când cursul valutei în operaţiunea la termen
este mai mare.
Punctele Deport Forward 1 lună 30–20.
forward
Report Forward 1 lună 20–30.
CARACTERISTICA OPERAŢIUNILOR FORWARD (1)

Pentru deport
Cctn = Cct1 – Deport (cifra mai mare, 30)
Relaţii de calcul Cctn = Cct1 – Deport (cifra mai mică, 20)
al cursului la Pentru report
termen Cctn = Cct1 + Report (cifra mai mică, 20)
Cctn = Cct1 + Report (cifra mai mare, 30)

Cotarea la a) pentru scadenţe până la 6 luni, se stabilesc cotaţii la termen pentru majoritatea valutelor;
termen a b) pentru scadenţe cuprinse între 12–24 luni se stabilesc cotaţii la termen pentru valutele mai importante;
modelor prezintă c) pentru scadenţe mai mari de 2 ani, se stabilesc cotaţii la termen doar pentru următoarele monede:
anumite limite: USD, EUR, CHF, JPY, GBP.
PFWc = (RdBD – RdAC)×Cs cump×t / (RdAD×t) + (360×100%)
Relaţii de calcul PFWv = (Rd – Rd )×Cs vânz×t / (Rd ×t) + (360×100%)
BC AD AD
a PFW
Report/deport = Cs × (Rdb – Rda) × Nz / 360 × 100%
REGULA 1: curs cu 4 zecimale
EXEMPLU: 1,7150 CHF/USD
1.Mutaţi virgula în Cs cu 4 poziţii la dreapta = 17 150;
2.Scrieţi PFW, incluzând şi virgula - 58;
3.Efectuaţi operaţiunile de scădere, adunare a PFW = 17092;
Modalitatea de
Mutaţi virgula cu 4 poziţii la stânga în Cf calculat = 1,7092.
citire şi
determinare REGULA 2: curs cu 2 zecimale
corectă a PFW EXEMPLU: 102,90 JPY/USD
1.Mutaţi virgula în Cs şi cu 2 poziţii la dreapta 10 290;
2.Scrieţi PFW, incluzând şi virgula -112;
3.efectuaţi operaţiunile de scădere, adunare a PFW = 10 178;
4.Mutaţi virgula cu 2 poziţii la stânga în Cf calculat = 101,78.
REGULI
PENTRU COTAŢIA DIRECTĂ ŞI INDIRECTĂ

la cotaţia directă:
 daca pip - ul de la cumpărare este mai mic decât pip - ul de la vânzare se spune
ca valuta face REPORT şi moneda naţionala DEPORT şi prin urmare pip - urile
se adună la cursul spot pentru a obţine cursul forward (exemplu 20-30);
 daca pip - ul de la cumpărare este mai mare decât pip - ul de la vânzare se
spune ca valuta face DEPORT şi moneda naţională REPORT şi prin urmare pip
- urile se scad din cursul spot pentru a obţine cursul forward (30-20).

la cotaţia indirectă:
 dacă pip - ul de la cumpărare este mai mic decât pip - ul de la vânzare se spune
ca valuta face DEPORT şi moneda naţionala REPORT şi prin urmare pip - urile
se aduna la cursul spot pentru a obţine cursul forward (20-30).
 daca pip - ul de la cumpărare este mai mare decât pip - ul de la vânzare se
spune ca valuta face REPORT şi moneda naţională DEPORT şi prin urmare pip
- urile se scad din cursul spot pentru a obţine cursul forward (30-20);
CARACTERISTICA SWAP-lui

Tranzacţie valutară care implică cumpărarea şi vânzarea simultană a


Definiţie unei anumite sume dintr-o valută, în schimbul altei valute, însă cu două
date ale valutei diferite.
1. efectuarea afacerilor comerciale: banca vinde valuta străină în condiţiile
livrării imediate şi în acelaşi timp o cumpără la termen;
Necesitatea 2. cumpărarea de către bancă a valutei necesare fără risc valutar (pe baza
SWAP-lui acoperirii cu contra operaţiune – vânzare), pentru asigurarea decontărilor
internaţionale;
3. creditarea interbancară reciprocă în două valute.
Tipuri 1. SPOT contra FORWARD – caz în care tranzacţia se derulează la data
spot, iar cea de a doua operaţiune la o dată viitoare;
2. FORWARD contra FORWARD – prima tranzacţie se derulează la o dată
la termen, cea de a doua tranzacţie se derulează tot la o dată viitoare
(ulterioară primei);
3. TERMENE SCURTE – prima tranzacţie poate fi spot, iar a doua ar putea
fi la 7 zile mai târziu.
Particularităţi 1. include o singură tranzacţie, implicând două date ale valutei;
2. tranzacţia prezintă două date ale valutei;
3. se produc două schimburi de fonduri;
4. datele valutei pot fi stabilite de la o zi până la 12 luni;
5. cotaţiile se realizează prin PFW.
CARACTERISTICA OPŢIUNILOR

Definiţie: Contracte de tip opţiune dintre un vânzător şi un cumpărător, care dau dreptul, dar nu şi obligaţia de
cumpăra sau a vinde valută la o anumită dată viitoare, drept obţinut în schimbul plăţii unei prime.
Elementele  activul suport – o valută;
opţiunii  valoarea nominală a contractului – cantitatea de valută aferentă fiecărui tip de opţiune;
 scadenţa;
 preţul de exerciţiu – cursul valutar la care se va derula tranzacţia corespunzătoare opţiunii
Drepturi şi CAL Cumpărătorul Are dreptul de a cumpăra
obligaţii L
Vânzătorul Obligaţia de a vinde, dacă cumpărătorul se decide să cumpere.
PUT Cumpărătorul Are dreptul de a vinde

Obligaţia de a cumpăra, dacă cumpărătorul decide să vândă.


Vânzătorul
Scopul Evitarea riscului valutar
opţiunilor
Tipuri I. În funcţie de natura tranzacţiei:
 opţiuni CAAL – care dau dreptul de a cumpăra valută;
 opţiuni PUT – care dau dreptul de a vinde valută.
II. În funcţie de piaţa pe care sunt tranzacţionate:
 operaţiuni negociabile – sunt tranzacţionate pe piaţa organizată, fiind standardizate din punctul de
vedere al sumei, scadenţei şi preţului de exerciţiu;
 opţiuni tranzacţionate pe piaţa OTC (oriunde) – sunt flexibile din punctul de vedere al sumei,
scadenţei şi preţului de exerciţiu.
III. În funcţie de posibilitatea de tranzacţionare:
 opţiuni de tip american – ce pot fi tranzacţionate în orice moment până la data scadenţei;
 opţiuni de tip european – ce nu pot fi tranzacţionate decât la scadenţă.
CARACTERISTICA CONTRACTELOR FUTURES (1)

Definiţie  Tranzacţii la termen caracterizate printr-o mărime şi o scadenţă standard a


contractului, care se tranzacţionează la o bursă oficială
 Contractul reprezintă o obligaţie de a cumpăra sau de a vinde o anumită valută
contra unei alte valute, la un curs valutar convenit şi la o dată de livrare viitoare.
Caracteristica 1. Este un contract standardizat în ceea ce priveşte unitatea de tranzacţionare, ciclul
contractului de tranzacţionare al lunilor de contract, zile de livrare, cotaţia, mişcarea preţului etc.
Futures 2. O piaţă publică – se manifestă prin faptul că preţurile pentru contracte sunt liber
accesibile, iar tranzacţionarea are loc prin strigare deschisă într-un ring de bursă,
preţurile sunt afişate pe panourile de indicatori.
3. Existenţa unei case de compensare prin intermediul căreia se realizează
tranzacţiile futures, garantând finalizarea în bune condiţii a acestora. Ea se
protejează împotriva riscului prin solicitarea constituirii unui depozit de garanţie
(cont de marjă) în care se depune marja iniţială, care variază între 1 şi 10% din
valoarea contractului.

Locul Contractele futures sunt tranzacţionate la: Chicago Mercantile Exchange (CME);
tranzac- Singapore International Monetary Exchange (SIMEX); Marche a Terme international de
ţionării France (MATIF).
Tipuri: 1. futures pe valute contra USD;
2. futures pe valute pentru cursuri cross
Scadenţa Data scadenţei este a treia meircuri din luna de scadenţă. Aceasta din urmă poate fi luna
curentă sau una din lunile: ianuarie, martie, aprilie, iunie, iulie, septembrie, octombrie,
decembrie. Ultima tranzacţie poate avea loc cu două zile înainte de scadenţă, decontarea
realizându-se în două zile de la scadenţă.
CARACTERISTICA CONTRACTELOR FUTURES (1)
STANDARDIZAREA CONTRACTELOR FUTURES

Variaţia
Anul intro- Marja Marja de Valoarea
Contract Valoarea minimală a
ducerii iniţială menţinere tick
preţului

AUD 100 000 1986 1200 USD 900 USD 1 pct 10 USD

CAD 100 000 1972 700 USD 500 USD 1 pct 10 USD

CHF 125 000 1972 1 700 USD 1 300 USD 1 pct. 12,5 USD

GBP 625 00 1972 2 000 USD 1 500 USD 2 pct 6,25 USD

JPY 12 500 000 1972 1 700 USD 1 300 USD 0,01 pct. 12,5 USD
MARCAREA LA PIAŢĂ A CONTRACTULUI FUTURES

Pe 27 septembrie, se cumpără un contract futures pe CAD, scadenţă decembrie la cursul 0,6484 USD. Valoarea
activului suport este 100000 CAD, marja iniţială este 700 USD, nivelul minim al depozitului fiind de 500 USD.
Variaţia minimă a preţului este de 1 punct de bază (0,0001). Cursul contractului futures evoluează astfel: 6.10 – 0,65;
10.10 – 0,6455; 12.10 – 0,6495. se decide lichidarea poziţiei pe 12.10. Cheltuielile de tranzacţionare sunt de 20 USD

Data Cotaţia Ecart Valoarea Câştig/ Valoarea Apelul în Creditarea Depozitul


CAD/ contractulu pierdere depozitului marjă contului iniţial
USD i după clientului
câştig/pierd
ere

27.09 0,6484 - 64840 USD - - - - 700 USD

6.10 0,65 0,0016 65000 USD Câştig 860 USD Nu se face 160 700
USD/ 160 USD USD USD
CAD

10.10 0,6455 -0,0045 64550 USD Pierdere 250 USD Apel (290 - 700
USD/ 450 USD (700-450) USD) USD
CAD 700-
(250+160)

12.10 0,6495 0,004 64950 USD Câştig 1100 USD nu 400 700
USD/CAD 400 USD USD USD
DEOSEBIRILE DINTRE FORWARD / FUTURES
CONTRACT FORWARD CONTRACT FUTURES

1. Contract specific pieţei valutare 1. Contract specific pieţei de capital

2. Contract adaptat clienţilor din punc-tul de 2. Contract standardizat din punctul de vedere
vedere al sumei şi scadenţei al sumei şi scadenţei.

3. Contract privat între două părţi 3. Contract standard între fiecare contrapartidă
şi Casă de compensare

4. Este dificil de lichidat înainte de scadenţă, 4. Posibilitatea de a negocia o poziţie de sens


motiv pentru care are o lichiditate scăzută contrar de scadenţă şi deci de a lichida poziţia,
ceea ce presupune un grad ridicat de lichiditate

5. Câştigul/pierderea pe o anumită poziţie 5. Evaluarea contractelor se realizează zilnic,


forward se înregistrează la scadenţă câştigul/pierderea se înregistrează zilnic

6. Marja este fixată o singură dată, în ziua 6. Marja trebuie ţinută pentru a reflecta
primei tranzacţii modificările preţurilor