Sunteți pe pagina 1din 25

F -X C h a n ge F -X C h a n ge

PD PD

!
W

W
O

O
N

oåel carbon de uz general

N
y

y
bu

bu
Combinatul
to

to
ww

ww
om

om
k

k
lic

lic
C

C
.c

.c
w

w
tr re tr re
.

.
ac ac
k e r- s o ft w a k e r- s o ft w a
de Oåeluri
Speciale
Târgoviæte
Corespondenåe Proprietãåi mecanice pentru produse trase
Conform DIN 1652 cost
AFNOR / Produse trase recoapte
DIN 17100 B.S. JIS GOST AISI / Produse trase la rece K ¬
Werkstoff STAS A36101 A35501 UNI K+G­
EN DIN 10025 1449 G 3106 380 SAE
Nr. 500 EURONORM 7070 MARCA Diametrul Rezistenåa Limita de Alungirea Rezistenåa la Alungirea
DIN 1652 4360 G 3101 5530 ASTM
10025 DE OÅEL mm la tracåiune curgere R p 0,2 A5 tracåiune Rm A5
Fe 360 BFU Rm N/mm2 % N/mm2 %
R St 37 - 2 E 24 - 2NE N/mm2
1.0038 OL 37 - 2 27 / 23CD FE 360 BFN _ St 3 sp A 570 Gr 36 min. min. min. min.
Fe 360 B FE 360 BFN
40 B 5 - 10 470 - 770 355 8 440 26
Rz St 37 - 2
Fe 360 C; D A 284 Gr D 10 - 16 440 - 690 300 9 440 26

tehnice
E 24 - 3 Fe 360 D1 FF R St 37 - 2
St 37 - 3 OL 37 - 3 Fe 360 CFN A 573 Gr 58 16 - 25 440 - 690 285 10 440 26
1.0116 E 24 - 4 37 / 23 CR _ St 3 sp Z St 37 - 3
Fe 360 - D1 OL 37 - 4 Fe 360 DFF A 570 Gr 36 C 25 - 40 420 - 690 260 11 470 25
FE 360 D1 FF 40 D St 37 - 3
Fe 37 - 2 A 611 Gr C 40 - 50 380 - 630 235 12 470 25
Fe 430 BFN 5 - 10 580 - 840 420 7 500 22
St 44 - 2 E 28 - 2 Fe 430 BFN Z St 44 - 2
1.0044 OL 44 - 2 43 / 25 HR; HS SM 400 A; B; C St 3 sp A 570 Gr 40 10 - 16 530 - 820 380 8 500 22
Fe 430 B Fe 430 BFN Fe 430 B St 44 - 2
43 B 16 - 25 510 - 790 330 9 500 22
Z St 44 - 3
E 28 - 3 Fe 430 B 25 - 40 490 - 740 300 10 520 21
St 44 - 3 OL 44 - 3 Fe 430 D1FF A 573 Gr 70 St 44 - 3
1.0144 E 28 - 4 Fe 430 C (FN) SM 400 A; B; C St 4 sp 40 - 50 440 - 690 265 11 520 21
Fe 430 D1 OL 44 - 4 43 C; 43 D A 611 Gr D
Fe 430 D1 FF Fe 430 D (FF) 5 - 10 650 - 950 520 6 600 21
E 36 - 3 10 - 16 600 - 850 450 7 600 21
St 52 - 0 OL 52 - 2 Fe 510 D1 FF Fe 510 CFN Z St 52 - 3
E 36 - 4 SM 520 C 17 GS 16 - 25 550 - 800 400 8 600 21
St 52 - 3 1.0570 OL 52 - 3 53 / 35 HR; HS Fe 510 B; C; D _ St 52 - 3
Fe 510 D1 FF (SM 53 C) 17 G1S 25 - 40 530 - 780 350 9 620 22
Fe 510 D1 OL 52 - 4 50 D Fe 510 BFN
Fe 510 D2 FF 40 - 50 520 - 770 345 10 620 21
St 50 - 2 A 50 - 2 Fe 490 - 2FN A 570 Gr 50 5 - 10 620 - 920 510 6 580 20
1.0050 OL 50 Fe 490 SS 490 St 5 sp
Fe 490 - 2 Fe 490 - 2FN 50 B A 572 Gr 50 10 - 16 580 - 830 420 7 580 20
St 60 - 2 Z St 50 - 2
A 60 - 2 Fe 590 - 2FN Fe 60 - 2 16 - 25 550 - 800 390 8 580 20
1.0060 OL 60 SM 570 St 6 sp A 572 Gr 65 St 50 - 2
Fe 590 - 2 Fe 590 - 2FN 55 E; 55 C Fe 590 25 - 40 540 - 790 335 9 600 19
St 70 - 2 A 70 - 2 Fe 70 - 2

date
1.0070 OL 70 Fe 690 - 2FN _ _ _ 40 - 50 500 - 760 300 10 600 19
Fe 690 - 2 Fe 690 - 2FN Fe 690 5 - 10 740 - 1040 590 5 680 16
10 - 16 680 - 990 490 6 680 16
Z St 60 - 2
Proprietãåi mecanice æi tehnologice pentru produse laminate St 60 - 2
16 - 25 670 - 920 440 7 680 16
Conform DIN 17100 25 - 40 640 - 890 380 8 710 15
Rezistenåa Limita de curgere Alungirea A5 Test îndoire 180 ° Test impact 40 - 50 620 - 870 340 9 710 15
la tracåiune pentru grosimi Rp 0,2 %, pentru grosimi ISO - V 5 - 10 830 - 1130 665 5 810 11
MARCA Rm N/mm² pentru grosimi mm, j, min. 10 - 16 780 - 1080 560 6 810 11
Z St 70 - 2
DE OÅEL N/mm2 min. mm a = diametru mostrã pentru grosimi, mm 16 - 25 750 - 1000 520 6 810 11
St 70 - 2
16 40 63 10 40 63 10 63 Temp. 10 16 63 25 - 40 720 - 970 450 7 830 10
3 80 16 0
40 63 100 40 63 80 63 80 C 16 63 80 40 - 50 700 - 950 360 8 830 10
R St 37 - 2 340 - 470 235 225 215 215 26 25 24 1a 1.5 a + 20 27 27 - À K simbol - trase la rece.
+/- 0 27 27 23 ­ K+G simbol - tras recopt.
St 37 - 3 340 - 470 235 225 215 215 26 25 24 1a 1.5 a Notã: Unde materialul tras este comandat,
-20 27 27 23
simbolul "z" poate fi omis din denumirea mãrcii.
St 44 - 2 410 - 540 275 265 255 245 22 21 20 2.5 a 3.0 a + 20 27 27 -
+/- 0 27 27 23
St 44 - 3 410 - 540 275 265 255 245 22 21 20 2.5 a 3.0 a Stãri de livrare
- 20 27 27 23
+/- 0 27 27 23 STÃRI DE LIVRARE
St 52 - 3 490 - 630 355 345 335 325 22 21 20 2.5 a 3.0 a MARCA
- 20 27 27 23 Laminat Tras
DE OÅEL Laminat Normalizat Tras
St 50 - 2 470 - 610 295 285 275 265 20 19 18 - - - - - - recopt recopt
St 60 - 2 570 - 710 335 325 315 305 16 15 14 - - - - - - R St 37 - 2 X X
St 70 - 2 670 - 830 365 355 345 335 11 10 9 - - - - - - St 37 - 3 X X
St 44 - 2 X X X
Notã : Valorile rezistenåei la tracåiune, limitei de curgere, alungirii æi testului de îndoire sunt stabilite pe probe longitudinale (cu excepåia produselor
plate cu grosime 600 mm din care se preleveazã probe transversale) St 44 - 3 X X X
St 52 - 3 X X X
St 50 - 2 X X X X
St 60 - 2 X X X X
AD-Merkblatt
ISO 9001
W0 / TRD 100 St 70 - 2 X X X X
seit März 1994
F -X C h a n ge F -X C h a n ge
PD PD

oåel carbon
!

!
W

W
O

O
N

N
y

y
bu

bu
to

to
ww

ww
om

om
k

k
lic

lic
de uz general
C

C
.c

.c
w

w
tr re tr re
.

.
ac ac
k e r- s o ft w a k e r- s o ft w a

Compoziåie chimicã
COMPOZIÅIA CHIMICÃ, %
MARCA % C în funcåie de diametru P S N Al

tehnice
DE Gradul de
¬ 16 30 40 63
OÅEL dezoxidare 16 max %
30 40 63 100
R St 37 - 2 R 0.17 0.17 0.17 0.20 0.20 0.050 0.050 0.009
St 37 - 3 RR 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.040 0.040 - 0.020
St 44 - 2 R 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.050 0.050 0.009
St 44 - 3 RR 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.040 0.040 - 0.020
St 52 - 3 ­ RR 0.20 ® 0.20 ® 0.22 0.22 0.22 0.040 0.040 - 0.020
St 50 - 2 R 0.30 0.30 0.32 0.32 0.32 0.040 0.040 0.009 -
St 60 - 2 R 0.40 0.40 0.42 0.42 0.42 0.040 0.040 0.009 -
St 70 - 2 R 0.50 0.50 0.52 0.52 0.52 0.040 0.040 0.009 -
¬ R - calmat (inclusiv semicalmat); RR - calmat cu Al.
­ Pentru marca de oåel K St 52 - 3 conåinutul de C este 0.22%.
® Pentru marca de oåel K St 52 - 3 conåinutul de C este 0.24%.

Stãri de livrare æi dimensiuni


DIMENSIUNI
STÃRI
Diametre Lungimi DIN
DE LIVRARE
mm mm
12 - 80 3-6
Diam. int. max. 900 mm 1013
colaci
Diam. ext. max. 1.300 mm
Laminat 12 - 26 Greut. colac. max. 1.000 Kg.
late
60 x 10 3-6 1017
100 x 20
6 - 50 3-6
colaci Diam.int. 550 - 850 mm
668
Tras Diam. ext. 650 - 1.200 mm
6 - 25
Tras-recopt Greut. colac 150 - 500 Kg
hex. H 8 - H 36 3-6 176

Aplicaåiile oåelurilor laminate


MARCA Tras la rece Forjare în matriåã Relaminare
DE OÅEL Marcã Werkstoff Nr. Marcã Werkstoff Nr. Marcã Werkstoff Nr.
R St 37 - 2 R Z St 37 - 2 1.0165 R P St 37 - 2 1.0172 R K St 37 - 2 1.0125
St 37 - 3 Z St 37 - 3 1.0168 P St 37 - 2 1.0176 K St 37 - 3 1.0127
St 44 - 2 Z St 44 - 2 1.0129 P St 44 - 2 1.0146 K St 44 - 2 1.0148
St 44 - 3 Z St 44 - 3 1.0153 P St 44 - 3 1.0135 K St 44 - 3 1.0137
date
St 52 - 3 Z St 52 - 3 1.0597 P St 52 - 3 1.0572 K St 52 - 3 1.0575
St 50 - 2 Z St 50 - 2 1.0533 P St 50 - 2 1.0538 - -
St 60 - 2 Z St 60 - 2 1.0543 - - - -
St 70 - 2 Z St 70 - 2 1.0633 - - - -
Simboluri: R - Tras
P - Forjare în matriåã
K - Relaminare

Combinatul de Oåeluri Speciale Târgoviæte


9 - 11 Æos. Gãeæti, cod 130087, Târgoviæte, ROMÂNIA
Telefon: +40(0)-245-631.618, 217.666, 217665
Fax: +40(0)-245-217.846, 210.568, 616.681
cost E-mail: cost@cost.ro, Telex: 17271
F -X C h a n ge F -X C h a n ge
PD PD

!
W

W
O

O
N

oåel carbon de calitate

N
y

y
bu

bu
to

to
ww

ww
om

om
k

k
lic

lic
C

C
.c

.c
w

w
tr re tr re
.

.
ac ac
k e r- s o ft w a k e r- s o ft w a

Corespondenåe Proprietãåi mecanice


Compoziåia chimicã
DIN
17200
Werkstoff STAS
AFNOR
NF33101
35551
B.S.
970
UNI
7845
JIS GOST
AISI
SAE MARCA
COMPOZIÅIA CHIMICÃ, %
în stare normalizatã
æi duritatea HB în stare recoaptã
cost
Nr. 880 EURONORM G4051 1050 Si P S
1652 1449 8373 ASTM DE OÅEL C Mn
EN84,EN83, PROPRIETÃÅI MECANICE
max. max. max. Duritatea HB
EN10083 Limita de Alungirea
055M15 C20 C 22 0.045 0.045 MÃRCI Diametre
curgere R p 0,2 Rezistenåa la
A5 %
max.
AF42,C20 S20C (M)1020 DE OÅEL mm tracåiune Rm în stare
C 22 1.0402 OLC20 070M20 C21 20 Ck 22 0.17 - 0.24 0.30 - 0.60 0.035 0.030 N/mm2 longitudinal transversal
XC20,1C22 S22C M1023 N/mm 2 recoaptã
22HS,CS C25 Cm 22 0.035 0.020 - 0.035 min. min.
S20C < 100 230 400 - 550 27 25
Ck 22 1.1151 OLC20X
2C22, XC18
055M15
C20
S20CK 20
1020 C 25 0.045 0.045 C 22
XC25 C25 1023 Ck 25 0.22 - 0.29 0.40 - 0.70 0.035 0.030 Ck 22 156
S22C 100 - 160 210 380 - 520 25 23
Cm 22
Cm 22 1.1149 OLC20XS 3C22 - - - - 1023 Cm 25 0.035 0.020 - 0.035
C25 C 25 < 16 260 420 - 570 25 23
C 25 1.0406 OLC25 1C22 070M26 - - (M)1025 C 30 0.045 0.045 Ck 25 16 100 240 420 - 570 25 - 156
1C25
2C25 S25C
Ck 30 0.27 - 0.34 0.50 - 0.80 0.035 0.030 Cm 25 100 160 220 400 - 550 23 21
Ck 25 1.1158 OLC25X 070M26 C25 25 1025
XC25 S28C Cm 30 0.035 0.020 - 0.035 C 30 < 16 280 450 - 630 23 21
Cm 25 1.1163 OLC25XS 3C25 - - - - 1025 C 35 0.045 0.045 Ck 30 16 100 250 450 - 630 23 21 170
AF50,C30, 230 430 - 610 21 19
C 30 1.0528 OLC30 080M30 C30,1C30 - - 1030 Ck 35 0.32 - 0.39 0.50 - 0.80 0.035 0.030 Cm 30 100 160
1C30
Cm 35 0.035 0.020 - 0.035 C 35 < 16 300 480 - 670 21 19
Ck 30 1.1178 OLC30X 2C30 080M30 - 530C 30 1030
Ck 35 16 100 270 480 - 670 21 19 183
Cm 30 1.1179 OLC30XS 3C30 - - - - 1030 C 40 0.045 0.045
Cm 35 100 160 245 460 - 650 19 17
080A32 Ck 40 0.37 - 0.44 0.50 - 0.80 0.035 0.030
1C35 0.40 C 40 < 16 320 530 - 720 19 17
080A35 C35
C 35 1.0501 OLC35 AF55C35 S35C 35 1035 Cm 40 0.035 0.020 - 0.035 Ck 40 16 100 290 530 - 720 19 17 197
080M36 1C35
XC38 C 45 0.045 0.045
40CS Cm 40 100 160 260 510 - 700 17 15
Ck 35 1.1181 OLC35X
2C35,XC32
080A35 C35 S35C 35
1035 Ck 45 0.42 - 0.50 0.50 - 0.80 0.035 0.030 C 45 < 16 340 580 - 770 17 15
XC38H1 1038 Cm 45 0.035 0.020 - 0.035 Ck 45 16 100 305 580 - 770 17 15 207
3C35 275 560 - 750 15 13
Cm 35 1.1180 OLC35XS - - - - 1035 C 50 0.045 0.045 Cm 45 100 160
XC32
Ck 50 0.47 - 0.55 0.60 - 0.90 0.035 0.030 C 50 < 16 355 600 - 820 16 14
1C40 C40
C 40 1.0511 OLC40 080M40 - - 1040 Ck 50 16 100 320 580 - 800 16 14 217
AF60C40 1C40 Cm 50 0.035 0.020 - 0.035
060A40 Cm 50 100 160 290 630 - 870 14 12
Ck 40 1.1186 OLC40X
2C40
080A40 C40 S40C 40 1040
C55 0.045 0.045 C 55 < 16 370 630 - 870 15 13
XC42H1 Ck 55 0.52 - 0.60 0.60 - 0.90 0.035 0.030
080M40 Ck 55 16 100 330 630 - 870 15 13 229
3C40 Cm 55 0.035 0.020 - 0.035 Cm 55 100 160 300 610 - 850 13 11
Cm 40 1.1189 OLC40XS - - - - 1040
XC42H1u < 16 380 650 - 920 14 12
C 60 0.045 0.045 C 60
060A47
1C45 C45 Ck 60 0.57 - 0.65 0.60 - 0.90 0.035 0.030 Ck 60 16 100 340 650 - 920 14 12 241
C 45 1.0503 OLC45 080M46 S45C 45 1045
AF65,C45 1C45 0.035 0.020 - 0.035 Cm 60 100 160 310 630 - 880 12 10
50HS,CS Cm 60
2C45
080M46 C45 S45C
Ck 45 1.1191 OLC45X XC45H1
060A47 C46 S48C
45 1045 Proprietãåi mecanice ale produselor tratate termic
XC45,XC48
3C45 < Ø 16 mm Ø 16 - Ø 40 mm Ø 40 - Ø 100 mm
Cm 45 1.1201 OLC45XS XC42H1 - - - - 1049 Limita de Gâtuirea Limita de Gâtuirea Limita de Gâtuirea
Rezistenåa Alungirea Rezilienåa Rezistenåa Alungirea Rezilienåa Rezistenåa Alungirea Rezilienåa
XC48H1 MARCA curgere la rupere curgere la rupere curgere la rupere
DE OÅEL la tracåiune A5 DVM ISO-V la tracåiune A5 DVM ISO-V la tracåiune A5 DVM ISO-V
1049 R p0,2 Z R p0,2 Z R p0,2 Z
C 50 1.0540 OLC50 1C50 080M50 1C50 S50C 50 N/mm 2
Rm % min. min.
N/mm 2
Rm % min min
N/mm 2
Rm % min min
1050 N/mm 2 min. %
j N/mm 2 min. %
j N/mm 2 min %
j
min. min. min. min min. min
2C50 1049
Ck 50 1.1206 OLC50X 080M50 - S50C 50 C 22 40 - - 45 - - - - -
XC48H1 1050
Ck 22 350 550 - 700 20 50 55 50 300 500 - 650 22 50 55 50 - - - - - -
Cm 50 1.1241 OLC50XS 3C50 - - - - 1050 Cm 22 50 55 50 50 55 50 - - -
1C55 C55 C 25 40 - - 45 - - - - -
C 55 1.0535 OLC55 070M55 S55C 55 1055 370 550 - 700 19 45 50 45 320 500 - 650 21 50 50 45 - - - -
AF70C55 1C55 Ck 25 - -
2C55 060A57 Cm 25 45 50 45 50 50 45 - - -
Ck 55 1.1203 OLC55X C55 S55C 55 1055 C 30 35 - - 40 - - 45 - -
XC55H1 070M55
Ck 30 400 600 - 750 18 40 45 40 350 550 - 700 20 45 45 35 300 500 - 650 21 50 45 40
3C55 Cm 30 40 45 40 45 45 35 50 45 40
Cm 55 1.1209 OLC55XS - - - - 1055
XC55H1 C 35 35 - - 40 - - 45 - -
1C60 060A62 C60 Ck 35 430 630 - 780 17 40 40 35 370 600 - 750 19 45 40 35 320 550 - 700 20 50 40 35
C 60 1.0601 OLC60 S58C 60 1060 Cm 35 40 40 35 45 40 35 50 40 35
AF70C55 HS,CS 1C60
C 40 30 - - 35 - - 40 - -
60 460 650 - 800 16 35 35 30 400 630 - 780 18 40 35 30 350 600 - 750 19 45 35 30
2C60 1060 Ck 40
Ck 60 1.1221 OLC60X 060A62 C60 S58C 60G Cm 40 35 35 30 40 35 30 45 35 30
XC60 1064
60GA C 45 30 - - 35 - - 40 - -
Cm 60 1.1223 OLC60XS 3C60 - - - - 1064 Ck 45 500 700 - 850 14 35 30 25 430 650 - 800 16 40 30 25 370 630 - 780 17 45 30 25
Cm 45 35 30 25 40 30 25 45 30 25

date
C 50 25 - - 30 - - 35 - -
Ck 50 520 750 - 900 13 30 - - 460 700 - 850 15 35 - - 400 650 - 800 16 40 - -
Cm 50 30 - - 35 - - 40 - -
C 55 25 - - 30 - - 35 - -
Ck 55 550 800 - 950 12 30 - - 500 750 - 900 14 35 - - 400 650 - 800 16 40 - -

tehnice
Cm 55 30 - - 35 - - 40 - -
AD-Merkblatt C 60 20 - - 25 - - 35 - -
W0 / TRD 100
ISO 9001 seit März 1994 Ck 60 580 850-1000 11 25 - - 520 800 - 950 13 30 - - 430 700 - 850 15 40 - -
Cm 60 25 - - 30 - - 40 - -
F -X C h a n ge F -X C h a n ge
PD PD

!
W

W
oåel carbon de calitate
O

O
N

N
y

y
bu

bu
to

to
ww

ww
om

om
k

k
lic

lic
C

C
.c

.c
w

w
tr re tr re
.

.
ac ac
k e r- s o ft w a k e r- s o ft w a

Proprietãåile mecanice ale produselor trase la rece din oåeluri nealiate tratate termic
Trase la rece K Duritatea HB max.
pt. prod. trase la
MARCA Diametre Rezistenåa Limita de Alungirea
rece æi în stare Stãri de livrare æi dimensiuni
la tracåiune curgere recoaptã K+G
DE OÅEL mm A5 sau
Rm R p0,2 DIMENSIUNI
2 2
% cojitã-recoaptã
N/mm N/mm STÃRI DE LIVRARE Diametre Lungimi DIN
min. SH+G
min. min. mm m
5 580 460 5 Ø 80 - Ø 300
5 - 10 540 410 6 Forjat lat a x b
C 22 a = 60 - 300 1-6 7527
10 - 16 500 350 7 Forjat-recopt G
Ck 22 - b = 35 - 300
16 - 25 450 320 8
Cm 22
25 - 40 450 270 9 Laminat U
Laminat-recopt G bare
40 - 50 410 230 11 Laminat-recopt (înmuiat)- Ø 14 - Ø 80 3-6 1013
5 680 570 5 -cojit
5 - 10 640 480 6 Diam. int. 550 - 850 mm
C 35 Laminat-recopt (înmuiat)- colaci
10 - 16 580 400 7 Diam. ext. 650 - 1.250 mm 668
Ck 35 - cojit-ælefuit G+SH Ø 14 - Ø 25
16 - 25 550 370 8 Greut. colac 150 - 400 kg
Cm 35
25 - 40 550 310 8 Tras K bare Ø 7 - Ø 50 3-6 668
40 - 50 520 280 9 Tras-recopt K+G hex. H 8 - H 36 3-6 176
5 770 640 4
5 - 10 730 560 5
C 45
10 - 16 680 470 6

date tehnice
Ck 45 207
16 - 25 630 430 6
Cm 45
25 - 40 630 370 7
40 - 50 580 330 8
5 860 700 4
5 - 10 800 630 5
C 60
10 - 16 750 520 6
Ck 60 241
16 - 25 700 470 6
Cm 60
25 - 40 700 410 7
40 - 50 670 380 8
Cãlibilitate
MÃRCA Limite Duritatea HRC la o distanåã de la suprafaåa frontalã cãlitã, în mm
interval
DE OÅEL
mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 20 25 30
Ck 35 max 58 57 55 53 49 41 39 31 28 27 26 25 24 23 20 -
Cm 35 min 48 40 33 24 22 20 - - - - - - - - - -
Ck 40 max 60 60 59 57 53 47 39 34 31 30 29 28 27 26 25 24
Cm 40 min 51 46 35 27 25 24 23 22 21 20 - - - - - -
Ck 45 max 62 61 61 60 57 51 44 37 34 33 32 31 30 29 28 27
Cm 45 min 55 51 37 30 28 27 26 25 24 23 22 21 20 - - -
Ck 50 max 63 62 61 60 58 55 50 43 36 35 34 33 32 31 29 28
Cm 50 min 56 53 44 34 31 30 30 29 28 27 26 25 24 23 20 -
Ck 55 max 65 64 63 62 60 57 52 45 37 36 35 34 33 32 30 29
Cm 55 min 58 55 47 37 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 22 20
Ck 60 max 67 66 65 63 62 59 54 47 39 37 36 35 34 33 31 30
Cm 60 min 60 57 50 39 35 33 32 31 30 29 28 27 26 25 23 21

Combinatul de Oåeluri Speciale Târgoviæte


9 - 11 Æos. Gãeæti, cod 130087, Târgoviæte, ROMÂNIA
Telefon: +40(0)-245-631.618, 217.666, 217665
Fax: +40(0)-245-217.846, 210.568, 616.681
cost E-mail: cost@cost.ro, Telex: 17271
F -X C h a n ge F -X C h a n ge
PD PD

! oåel beton Proprietãåi mecanice

!
W

W
O

O
N

N
y

y
bu

bu
to

to
ww

ww
om

om
k

k
Rezistenåa
lic

lic
Limita de Alungirea A5 Îndoire
C

C
.c

.c
w

w
tr re la tracåiune tr re
.

.
ac
k e r- s o ft w a MARCA DE OÅEL curgere R p 0.2 % 180o Reîndoire ac
k e r- s o ft w a
Rm
N/mm2 / min. min. diam. dorn (mm)
N/mm2 / min.
255 (d=6-12)
OB 37 360 25 0.5d -
235 (d=14-40)
355(d=6-14)
345 (d=16-28) 510 20 3d -
PC 52
335 (d=32-40)

Corespondenåe Compoziåia chimicã 420 (d=6-12)


d > 40 – proprietãåile mecanice se stabilesc prin contract

PC 60 405 (d=14-28) 590 16 3d -


395 (d=32-40)
MARCA DE OÅEL STANDARD TIP COMPOZIÅIA CHIMICÃ, % Grade 40
40000 psi 70000psi 11 (bara nr. 3) 3.5d (barele nr. 3-5)
-
MARCA DE OÅEL (~276) (~ 483) 12 (barele nr. 4-6) 5d (bara nr. 6)
C max. Mn max. Si max. S/P max. N max. Alte elemente C echiv. max. 3.5d (barele nr. 3-5)
OB 37 neted
0.045 Grade 60
60000 psi 90000 psi
9 (barele nr. 3-6)
8 (barele nr. 7;8)
5d (barele nr. 6-8)
-
PC 52 STAS 438/1-89 striat OB 37 0.23 0.75 0.07 - - - (~414) (~621)
7 (barele nr. 9-18)
7d (barele nr. 9-11)
0.045 9d [bara nr. 14; 18 (90 o )]
5d (barele nr. 6-8)
PC 60 striat PC 52 0.22 1.60 0.55
0.045
- Ti 0.06 - Grade 75
75000 psi
(~517)
100000 psi
(~689)
7 (barele nr. 6-8)
6 (barele nr. 9-18)
7d (barele nr. 9-11) -
0.045 9d [bara nr.14; 18(90 o)]
Grade 40 Grade 300 300 500
11(d=10) 3.5d (d=10-16)
-
0.045 12 (d=15-20) 5d (d=19)
Grade 60 striat PC 60 0.27 1.60 0.55 - V = 0.04 – 0.10 0.50 * 3.5d (d=10-16)
0.045 9 (d=10-20)
5d (d=19-25)
Grade 400 400 600 8 (d=25) -
Grade 75 ASTM A 615/ (1) Grade 40 - - - - - - 7 (d >30)
7d (d=29-36)
9d [d=43; 57(90o)]
Grade 60 - - - - - -
Grade 300 A 615M-93 (2) 5d (d=19-25)
Grade 75 - - - - - - - Grade 500 500 700 6 (d >35) 7d (d=29-36) -
Grade 400 striat Grade 300 - - - 0.060 - - -
9d [d=43;57(90o)]
2d (45o)
Grade 250 250 275 22 2d
Grade 500 Grade 400 - - - - - - mostre îmbãtrânite
5d (45o)
Grade 460 460 506 12 3d
Grade 250 neted Grade 500 - - - - - - mostre îmbãtrânite
5d (d=6-12)
BS 4449-88 0.060 6d (d=14-16)
Grade 460 striat Grade 250 0.25 - -
0.060
0.012 - 0.42 ** BSt 420 S 420 500 10 -
8d (d=20-28)
(90o/ >20o)
BSt 420 S striat
Grade 460 0.25 - -
0.050
0.012 - 0.51 ** 5d (d=8-12)
DIN 488-84 0.050 6d (d=14-16)
BSt 500 S striat BSt 500 S 500 550 10 -
8d (d=20-28)
0.050 (90o/ >20o)
FeB 400 striat BSt 420 S 0.22 - - 0.012 - - 5d (d<12)
EN 80-85 0.050 6d (d=12-18)
FeB 400 400 440 14 -
FeB 500 striat BSt 500 S 0.22 - -
0.050
0.012 - -
8d (d=18-25)
10d (d >25)

tehnice
St 3 Sp (A I) neted 0.050 6d (d<12)
0.050 FeB 500 500 550 12
8d (d=12-18)
-
BSt 3 Sp (A I) GOST 380 neted FeB 400 0.22 - - 0.012 - - 10d (d=18-25)
0.050 12d (d >25)
BSt 5 Sp (A II) striat FeB 500 0.22 - -
0.050
0.012 - - St 3 Sp (A I) 240
380
490
25 2.5d -
0.050
18G2S (A II) striat
St 3 Sp (A I) - - - - - - -
BSt 3 Sp (A I)
BSt 5 Sp (A II)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25 G2S (A III) GOST 5781-82 striat 0.14 0.40 0.12 0.050 18G2S (A II) 294
490
19 3d -
BSt 3 Sp (A I) - - - 25 G2S (A III)
35 GS (A III) striat 0.22 0.65 0.30 0.040
35 G S (A III)
392
392
590
590
14
14
3d
3d
-
-
0.28 0.50 0.15 0.050
PB 240 neted BSt 5 Sp (A II)
0.37 0.80 0.35 0.040
- - - PB 240 240 265 20
12.5(d = 6)
16 (d = 8)
25 (d=12)
32 (d=16) -
ISO 6935/1-91 20 (d=10) 40 (d=20)
PB 300 neted 0.14 1.20 0.60 0.045 12.5(d = 6) 32 (d=12)
18G2S (A II) - - - PB 300 300 330 16 16 (d = 8) 50 (d=16) -
RB 300 striat 0.23 1.60 0.90 0.040 20 (d=10) 63 (d=20)
0.20 1.20 0.60 0.045 12.5(d = 6) 50 (d=16)
RB 400 striat 25 G2S (A III)
0.29 1.60 0.90 0.040
- - -
RB 300 300 330 16
16 (d = 8) 63 (d=20)
-
20 (d=10) 100 (d=25)
RB 400 W ISO 6935/2-91 striat
35 GS (A III)
0.30 0.80 0.60 0.045 32 (d=12) 125 (d=32)
- - - RB 400 16(d = 6) 63 (d=16)
RB 500 striat 0.37 1.20 0.90 0.040 20(d = 8) 80 (d=20) 32(d = 6) 100 (d=16)
400 440 14
PB 240 - - - - - - RB 400 W 25 (d=10) 125 (d=25) 40 (d = 8) 160 (d=20)
RB 500 W striat PB 300 - - -
0.060
- - - RB 500
40 (d=12)
20 (d = 6)
160 (d=32)
80 (d=16)
50 (d=10)
63 (d=12)
200
320
(d=25)
(d=32)
0.060
S 400 striat RB 300 - - - - - - 500 550 14
25 (d = 8) 100 (d=20)
IS 739-93 0.060
RB 500 W 32 (d=10) 160 (d=25)
mostre îmbãtrânite (90o)
S 400 W striat RB 400 - - - - - - S 400
50 (d=12)
24 (d = 6)
200 (d=32)

0.060 72 (d=18) 32(d = 6) 125 (d=18)


IRAM-IAS 32 (d = 8)
100 (d=20) 40 (d = 8) 160 (d=20)
ADN 420 striat RB 400 W 0.22 1.60 0.60
0.050
0.012 - 0.50 **
40 (d=10)
110 (d=22) 50 (d=10) 176 (d=22)
U500-528-94 0.050 S 400 W
400
520
500 12
48 (d=12)
56 (d=14)
125 (d=25) 63 (d=12) 200 (d=25)
140 (d=28) 80 (d=14) 250 (d=28)
64 (d=16)
SR 235 (24) neted RB 500 - - -
0.060
- - -
160 (d=32) 100 (d=16) 320 (d=32)
0.060 (90o) mostre îmbãtrânite (90 o/20o)
SR 295 (30) neted
0.050 3.5d (d<25)

SD 345 (35) JIS G 3112-87 striat RB 500 W 0.22 1.60 0.60 0.012 - 0.50 ** ADN 420 412 500 12 5d (d=32) -
0.050 7d (d=40)
380
SD 390 (40) striat 0.050 SR 235 (24) 235 20 1.5d -
S 400 0.38 - - - (P+S 0.080) 0.60 ** 520
0.050 440 1.5d (d 16)
SD 495 (50) striat
0.050
SR 295 (30) 295
600
18
2d (d>16)
-

S 400 W 0.24 - - - (P+S 0.080) 0.55 ** 345 1.5d (d 16)


FeE 215 neted 0.050
SD 345 (35)
440
490 18
2d (d>16)
-
NFA 35-015-84 0.050
390
FeE 235 neted ADN 420 - - - - - -
SD 390 (40)
510
560 16 2.5d -

0.040 SD 495 (50)


490
620 12
2.5d (d 25)
-
FeE 400 1;2;3 striat 0.050
625 3d (d>25)
NFA 35-016-86 SR 235 (24) - - - - - - FeE 215 215
330
22 2d -
FeE 500 1;2;3 striat 0.050 490
2d (d< 20)

date
B 400 S striat 0.050 FeE 235 235
410
25
0d (d< 20)
3d (d 20)
SR 295 (30) - - - - - - 490 1d (d 20)
UNE 36-068-94 0.050 mostre îmbãtrânite (90 o/20o)
B 500 S striat 0.040 5d (6
1;2 / 3
d 12) / 4d
SD 345 (35) 0.27 1.60 0.55 - - 0.50 **
Notã: (1) – Caracteristicile sunt în sistem imperial. 0.040 FeE 400 1;2;3 400 440
14
12
-
6d (12 <d
8d (16 < d
16) / 5d
25) / 6d
(2) – Caracteristicile sunt în sistem internaåional. 0.040 10d (25 < d 40) / 8d
SD 390 (40) 0.29 1.80 0.55 - - 0.55 ** (90o/>30o)
0.040
1;2 / 3
0.040 6d (6 d 12) / 5d
SD 495 (50) 0.32 1.80 0.55 - - 0.60 **
0.040 FeE 500 1;2;3 500 550 12 -
8d (12 <d 16) / 6d
10d (16 < d 25) / 8d
FeE 215 - - - - - - - 8
12d (25 < d 40) / 10d
FeE 235 0.22 - 0.50 - - - 0.51 ** (90o/>30o)
5d (d 12)
FeE 400 1;2;3 0.22 - 0.50 - - - 0.51 ** 6d (d = 12-16)
B 400 S 400 440 14 - 8d (d = 16-25)
FeE 500 1;2;3 0.22 - 0.50 - - - 0.51 ** 10d (d > 25)
0.050 (90o/>20o)
B 400 S 0.22 - - - - 0.50 ** 6d (d 12)
0.050 8d (d = 12-16)
0.050 B 500 S 500 550 12 - 10d (d = 16-25)
B 500 S 0.22 - - - - 0.50 ** 12d (d > 25)
0.050 (90o/>30o)
AD-Merkblatt
ISO 9001
W0 / TRD 100 Notã: * C echiv. = C + Mn/6 Notã: d – diametrul barei / - Rm/Rp0.2 >1.05 / - Rm/Rp0.2 1.25 (oåelul este supus testului ciclic) / - Rm/Rp 0.2 1.05
seit März 1994
** C echiv. = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15 Pentru BSt 420 S æi BSt 500 S (conf. DIN 488) se face doar testul de reîndoire: mostrele se îndoaie, apoi se îndreaptã æi iar se îndoaie la un unghi >20°.
ww
w
.

tr
C

ac
PD
lic
k
to
bu
y
N
O
W
F -X C h a n ge

k e r- s o ft w a
re .c
om

Dimensiuni æi abateri admisibile pentru bare de oåel beton striat

Diametrul total Înãlåimea striaåiilor Grosimea striaåiilor Spaåiul dintre Spaåiul dintre Aria
Diametrul Diametrul mm mm capetele striaåiilor deformaåiile Raza Masa
Toleranåe, (miezul æi înãlåimea nominalã
nominal miezului Striaåii Striaåii longitudinale æi elicoidale crenel liniarã
mm striaåiilor a secåiunii
d, d1, h æi longitudinale elicoidale elicoidale de-a lungul barei r, Kg/m
longitudinale) transversal
mm mm mm

cost
mm h1 Toleranåe Toleranåe s, mm Toleranåe cm²
h h1 t t1
2.00
h

Dimensiuni de livrare pentru oåel beton neted


A
Bare laminate 6 - 12 m
t

Colaci laminaåi
Diametrul [mm] 12 14 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 34 36 38 40
D
Toleranåe [mm] + 0.3/- 0.5 + 0.5/- 0.8 + 0.8/- 0.8 1 h

0,125 - 0,51 B
l
A
t1
S
h1

t1 r
Telefon: +40(0)-245-631.618, 217.666, 217665
9 - 11 Æos. Gãeæti, cod 130087, Târgoviæte, ROMÂNIA

Fax: +40(0)-245-217.846, 210.568, 616.681


Combinatul de Oåeluri Speciale Târgoviæte

E-mail: cost@cost.ro, Telex: 17271


55

B
°-6

oåel beton

date tehnice

ww
w
.
tr

C
ac
PD

lic
k
to
bu
y
N
O
W
F -X C h a n ge

!
k e r- s o ft w a
re

.c
om
F -X C h a n ge F -X C h a n ge
PD PD

oåel carbon de scule


!

!
W

W
O

O
N

N
y

y
bu

bu
to

to
ww

ww
om

om
k

k
lic

lic
C

C
.c

.c
w

w
tr re tr re
.

.
ac ac
k e r- s o ft w a k e r- s o ft w a

Corespondenåe
AFNOR
STAS
DIN Werkstoff 35-590 UNI JIS GOST SAE/
1700 B.S.
17350 Nr. EURONORM 2955 4401 1435 AISI
(880)
EN96
C 45 W 1.1730 (OLC45) Y348;Y342 - - - - -
C 60 W 1.1740 (OLC55) Y365; Y355 - - SK7 - -
C 70 W2 1.1620 OSC7 CT70 - (C70KU) - U7-1 -
CT80 U8A2
C 80 W1 1.1525 (OSC8) - C80KU - W108
Y180 U8A3
C 85 W 1.1830 OSC8M - - - - U8GA-1 -

tehnice
C 105 W1 1.1545 (OSC10) Y1105 - C100KU SK3 U10A1 W110

Compoziåia chimicã
COMPOZIÅIA CHIMICÃ, %
MÃRCI DE OÅEL
C Si Mn P max. S max.
C 45 W 0.40-0.50 0.15-0.40 0.60-0.80 0.035 0.035
C 60 W 0.55-0.65 0.15-0.40 0.60-0.80 0.035 0.035
C 70 W2 0.65-0.74 0.10-0.30 0.10-0.35 0.030 0.030
C 80 W1 0.75-0.85 0.10-0.25 0.10-0.25 0.020 0.020
C 85 W 0.80-0.90 0.25-0.40 0.50-0.70 0.025 0.020
C 105 W1 1.00-1.10 0.10-0.25 0.10-0.25 0.020 0.020

Tratament termic - duritate


Duritate dupã cãlire æi revenire
Duritatea
MÃRCI HB max. Cãlire Revenire
DE OÅEL în stare Temperatura, Temperatura,
Mediu Duritate HRC min.
recoaptã 0
C de rãcire 0
C dupã revenire
C 45 W Se livreazã în mod uzual fãrã tratament termic special, cu o duritate de aprox. 190 HB
C 60 W 231 800-830 ulei 180 52
C 70 W2 183 790-820 apã 180 57
C 80 W1 192 780-810 apã 180 59
C 85 W 222 800-830 ulei 180 57
C 105 W1 213 770-800 apã 180 60

Stãri de livrare æi dimensiuni


DIMENSIUNI
STÃRI DE LIVRARE Diametre Lungimi DIN
AD-Merkblatt
W0 / TRD 100
mm m ISO 9001 seit März 1994

Forjat 151 - 400


date
1-6
Forjat-recopt Ø 151 - Ø 400
Forjat 7527
Forjat-recopt
Ø 50 - Ø 150 1-6
Forjat-recopt (înmuiat)-cojit Conf. acordului dintre pãråi
Laminat-recopt 1013
Ø 25 - Ø 65 3-6
Laminat-recopt (înmuiat)-cojit -

Combinatul de Oåeluri Speciale Târgoviæte


9 - 11 Æos. Gãeæti, cod 130087, Târgoviæte, ROMÂNIA
Telefon: +40(0)-245-631.618, 217.666, 217665
Fax: +40(0)-245-217.846, 210.568, 616.681
E-mail: cost@cost.ro, Telex: 17271
cost
F -X C h a n ge F -X C h a n ge
PD PD

!
W

oåel de cementare

W
O

O
N

N
y

y
bu

bu
Combinatul
to

to
ww

ww
om

om
k

k
lic

lic
C

C
.c

.c
w

w
tr re tr re
.

.
ac ac
k e r- s o ft w a k e r- s o ft w a
de Oåeluri
Speciale
Târgoviæte
Proprietãåi mecanice pentru produse trase
Stãri de livrare
cost
Tras la rece Duritate HB max.
MARCA Grosime Rezistenåa Limita de Alungirea
DE OÅEL mm la tracåiune Rm curgere R p0,2 A5 Tras recopt Recopt tras
N/mm2 %
Corespondenåe N/mm2
min.
K+G G+K

<5 500 400 7


AFNOR JIS 5 - 10 480 365 8

Temperatura
STAS NFA33101 G4051 10 - 16 450 300 9

de cãlire
DIN B.S. UNI GOST AISI/ C 10 131 -
Werkstoff 880 NFA37502; G4104 16 - 25 min 420 270 10

870

870

870

870
880

860

860
C
17210 970 7845 1050 SAE

0
Nr. 791 NFA35551; G4102 25 - 40 380 240 11
1652 1449 8550 4543 ASTM 40 - 50 340 180 12
11512 EURONORM G4105
EN 84,EN 85 <5 500 400 7
G4052

40

27

27

31

31

33
20
41
29
-
5 - 10 480 365 8
AF 34 040A10 10 - 16 450 300 9
C10

35

28

28

33

33

34
20
41
29
131 -

-
C 10 0.301 OLC 10 C 10 045M10 S10C 10 M1010 Ck 10
16 - 25 min 420 270 10
1C10
XC 10 10CS

30

20

20

34

34

34
21
42
30
25 - 40 380 240 11

-
XC10 C10 S9CK 40 - 50 340 180 12
1.1121 OLC10X 040A10 10 1010

25

30

30
35
21
35
21
35
22
43
31
Ck 10

-
Duritatea HRC, la o distanåã de la suprafaåa frontalã cãlitã, în mm
2C10 2C10 S10C <5 540 440 6
5 - 10 500 385 7

20

31

31
37
23
37
23
37
24
44
32
XC18

-
080A15 C15 M1015 10 - 16 min 480 340 8
AF37 ; C12 C 15 143 -

15

33

33
40
25
40
25
39
26
46
34
0.401 OLC15 080M15 C16 S15C 15 M1016 16 - 25 450 300 9

-
C 15
XC15 25 - 40 420 250 10
17CS 1C15 M1017

34
20
34
20
41
27
41
27
41
28
46
35
13
1C15

-
40 - 50 370 200 12
XC12 C15 <5 540 440 6

35
22
35
22
42
29
42
29
42
30
47
36
11

-
040A15 S15 5 - 10 500 385 7
Ck 15 1.1141 OLC15X XC15 C16 15 1015
080M15 S15CK

10
10 - 16 min 480 340 8

-
XC18 2C15 Ck 15 143 -
16 - 25 450 300 9
1.1140 OLC15XS 3C15 - 3C15 - - -

37
24
37
24
44
31
44
31
43
32
47
37
Cm 15

-
25 - 40 420 250 10
12Cr3 40 - 50 370 200 12

21
5015

-
17 Cr 3 1.7016 15Cr9 18Cr3 523M15 - 5Cr415H 15H < 16 750
5115

26

41
28
41
28
46
33
46
33
45
35
48
38
15Cr2

7
17 Cr 3 16 - 40 max 720 - - 174 -
527M17 40 - 50 670

32
6
17MnCr10 16MC4

-
16 MnCr 5 1.7131 590M17 16MnC5 - 18HG 5115 < 16 820
18MnCr11 16MnCr5 16 - 40 max 780 - - 207 140-287

44
33

31
44
31
48
36
48
36
46
36
48
39
16 MnCr 5

5
590H17
40 - 50 720
17MnCr10S

41
20
4

-
16 MnCrS 5 1.7139 - - - - - - < 16 820
18MnCr11S 16 MnCrS 5 16 - 40 max 780 - - 207 140-287

46
35
46
35
49
39
49
39
47
38
48
40
44
25
3
20 MnCr 5 1.7147 20MnCr12 20MC5 - 20MnCr5 5MnC420H 18HG 5120 40 - 50 720

45
30
1.7149 20MnCr12S - - - - - - < 16 850

2
20 MnCrS 5

-
16NC6 4320 20 MnCr 5 16 - 40 max 830 - - 217 152-301

1 1.5

47
39
47
39
49
41
49
41
47
39
48
40
1.5919 17CrNi16 - - SNC836 -

-
15 CrNi 6 40 - 50 780
14CrNi6 4320H
< 16 850

max. 45
min. 34

-
17CrNiMo6 18NCD6
17 CrNiMo 6 1.6587 - (18NiCrMo7) - - - 20 MnCrS 5 16 - 40 max 830 - - 217 152-301

Cãlibilitatea

interval
Limite
( 17MoCrNi14 ) 17CrNiMo7

max.

max.

max.

max.

max.

max.
min.

min.

min.

min.

min.

min.
mm
40 - 50 780
< 16 850
15 CrNi 6 16 - 40 max 830 - - 217 152-301

17 CrNiMo 6
DE OÅEL

16 MnCrS 5

20 MnCrS 5
40 - 50 780

MARCA

16 MnCr 5

20 MnCr 5

15 CrNi 6
< 16 900

17 Cr 3
17 CrNiMo 6 16 - 40 max 870 - - 229 159-307
40 - 50 820

ISO 9001
AD-Merkblatt
W0 / TRD 100
seit März 1994

date tehnice
F -X C h a n ge F -X C h a n ge
PD PD

!
W

W
O

O
N

N
y

y
bu

bu
to

to
oåel de cementare
ww

ww
om

om
k

k
lic

lic
C

C
.c

.c
w

w
tr re tr re
.

.
ac ac
k e r- s o ft w a k e r- s o ft w a

Compoziåia chimicã

tehnice
COMPOZIÅIA CHIMICÃ, %
MARCA
DE OÅEL Si P
C Mn S Cr Mo Ni
max. max.
0.07 0.30
C 10 0.40 0.045 0.045 - - -
0.13 0.60
0.07 0.30
Ck 10 0.40 0.035 0.035 - - -
0.13 0.60
0.12 0.30
C 15 0.40 0.045 0.045 - - -
0.18 0.60
0.12 0.30
Ck15 0.40 0.035 0.035 - - -
0.18 0.60
0.12 0.30 0.020
Cm 15 0.40 0.035 - - -
0.18 0.60 0.035
0.14 0.40 0.60
17 Cr 3 0.40 0.035 0.035 - -
0.20 0.70 0.90
0.14 1.00 0.80
16 MnCr5 0.40 0.035 0.035 - -
0.19 1.30 1.10
0.14 1.00 0.020 0.80
16 MnCrS 5 0.40 0.035 - -
0.19 1.30 0.035 1.10
0.17 1.10 1.00
20 MnCr 5 0.40 0.035 0.035 - -
0.22 1.40 1.30
0.17 1.10 0.020 1.00
20 MnCrS 5 0.40 0.035 - -
0.22 1.40 0.040 1.30
0.14 0.40 1.40 1.40
15 CrNi 6 0.40 0.035 0.035 -
0.19 0.60 1.70 1.70
0.15 0.40 1.50 0.25 1.40
17 CrNiMo 6 0.40 0.035 0.035
0.20 0.60 1.80 0.35 1.70

Stãri de livrare æi dimensiuni


DIMENSIUNI
STÃRI DE LIVRARE Diametre Lungimi DIN
mm m
Forjat U
Ø 85 - Ø 300 1-6 7527
Forjat-recopt G
Laminat U Ø 12 - Ø 80 1013
late a x b 3-6
Laminat-recopt G 1017
10...20 x 60...120
Laminat-recopt (înmuiat)-cojit Ø 12 - Ø 80 -
Laminat-recopt (înmuiat)-cojit- 3-6
Ø 12 - Ø 60 668
ælefuit G+SH
Tras K
date
bare
Tras-recopt K+G Ø 7 - Ø 50 668
Recopt-tras G+K
3-6

Tras-recopt K+G
Diam. int. 550 - 900 mm
Cojit-tras SH+K colaci
Ø 2 - Ø 25 Diam. ext. 650 - 1,200 mm 668
Cojit-tras-recopt
Greut. colac 150 - 500 kg
SH+K+G

Combinatul de Oåeluri Speciale Târgoviæte


9 - 11 Æos. Gãeæti, cod 130087, Târgoviæte, ROMÂNIA
Telefon: +40(0)-245-631.618, 217.666, 217665
Fax: +40(0)-245-217.846, 210.568, 616.681
cost E-mail: cost@cost.ro, Telex: 17271
F -X C h a n ge F -X C h a n ge
PD PD

oåel de îmbunãtãåire

!
W

W
O

O
N

N
y

y
bu

bu
Combinatul
to

to
ww

ww
om

om
k

k
lic

lic
C

C
.c

.c
w

w
tr re tr re
.

.
ac ac
k e r- s o ft w a k e r- s o ft w a
de Oåeluri
Speciale
Corespondenåe Compoziåia chimicã Târgoviæte
AFNOR COMPOZIÅIA CHIMICÃ, %
cost
MARCA
JIS Si P
NFA 35552 DE OÅEL C Mn S Cr Mo Ni V
STAS NFA 35551
UNI G4051
ASTM/
max.
0.50
max.
0.40
Proprietãåi mecanice pentru oåelurile în stare de
0.35
DIN Werkstoff B.S. 7845 G4052 GOST 38 Cr 2 0.40 0.035 0.030 - - -
17200 Nr.
791 NFA 35554
970 7874 G4104 4543
AISI 0.42 0.80 0.60 îmbunãtãåire trase la rece
0.35 0.50 0.020 0.40
11500 EURONORM SAE 38 CrS 2 0.40 0.035 - - -
7846 G4105 0.42 0.80 0.035 0.60 Tras la rece (K) Duritate HB max. pt. produse
EN83 MARCA Grosime Rm trase la rece æi recoapte (K+G)
G4801 0.30 0.60 0.90 DE OÅEL 2
34 Cr 4 0.40 0.035 0.030 - - - mm N/mm
EN10083 0.37 0.90 1.20 max.
sau cojite recoapte (SH+G)

38 Cr 2 1.7021 (37Cr5) - - - - - - 0.30 0.60 0.020 0.90 16 880


34 CrS 4 0.40 0.035 - - - 38 Cr 2
0.37 0.90 0.035 1.20 16 40 850 207
38C2U 38 CrS 2
38 CrS 2 1.7023 37Cr5 - - - - - 0.34 0.60 0.90 40 50 820
38Cr32 37 Cr 4 0.40 0.035 0.030 - - - 16 940
0.41 0.90 1.20 34 Cr 4
530A32 34Cr4KB 16 40 920 223
0.34 0.60 0.020 0.90 34 CrS 4
34 Cr 4 1.7033 (32Cr10) 32C4 SCr430 H 35H 5132 , 5132H 37 CrS 4 0.40 0.035 - - - 40 50 900
530H32 34Cr4 0.41 0.90 0.035 1.20
16 960
0.38 0.60 0.90 37 Cr 4
32C4U 41 Cr 4 0.40 0.035 0.030 - - - 37 CrS 4
16 40 940 235
34 CrS 4 1.7037 32Cr10 - - - - - 0.45 0.90 1.20 40 50 920
34CrS4
0.38 0.60 0.020 0.90 16 980
37Cr4 530A36 38Cr4KB 41 CrS 4 0.40 0.035 - - - 41 Cr 4
0.45 0.90 0.035 1.20 16 40 960 241
37 Cr 4 1.7034 (37Cr10) SCr435H - 5135 , 5135H 41 CrS 4
940
38C4 530H36 36CrMn4 40 50
0.22 0.60 0.90 0.15
25 CrMo 4 0.40 0.035 0.030 - - 16 880
38C4U 0.29 0.90 1.20 0.30 25 CrMo 4 16 40 860 212
37 CrS 4 1.7038 37Cr10 - - - - - 0.30 0.60 0.90 0.15
37CrS4 34 CrMo 4 0.40 0.035 0.030 - - 40 50 840
0.37 0.90 1.20 0.30 16 940
530A40 34 CrMo 4
42C4 41Cr4 0.30 0.60 0.020 0.90 0.15 16 40 920 223
34 CrMoS 4 0.40 0.035 - - 34 CrMoS 4
41 Cr 4 1.7035 40Cr10 530M40 SCr440H 40H 5140 , 5140H 0.37 0.90 0.035 1.20 0.30 40 50 900
41Cr4 41Cr4KB
530H40 16 980
0.38 0.60 0.90 0.15 42 CrMo 4
42 CrMo 4 0.40 0.035 0.030 - - 16 40 960 241
42C4U 0.45 0.90 1.20 0.30 42 CrMoS 4
40 50 940
41 CrS 4 1.7039 40Cr10S - - - - - 0.38 0.60 0.020 0.90 0.15
41CrS4 42 CrMoS 4 0.40 0.035 - - 16 1,000
0.45 0.90 0.035 1.20 0.30 34 CrNiMo 6 16 40 980 248
25CD4 SCM420 20HM 960
25 CrMo 4 1.7218 26MoCr11 708A25 25CrMo4 4130 0.30 0.40 1.40 0.15 1.40 40 50
A25CrMo4 SCM430 30HM 34 CrNiMo 6 0.40 0.035 0.030 -
0.38 0.70 1.70 0.30 1.70 16 1,000
34CD4 SCM432 35HM 30 CrNiMo 8 16 40 980 248
0.26 0.30 1.80 0.35 1.80
34 CrMo 4 1.7220 34CrMo11 708A37 35CrMo4 4135 , 4137 30 CrNiMo 8 0.40 0.035 0.030 - 40 50 960
34CrMo4 SCM435H 35HML 0.34 0.60 2.20 0.50 2.20
16 1,050
0.47 0.70 0.90 0.10 50 CrV 4 16 40 990 248
33MoCr11 50 CrV 4 0.40 0.035 0.030 - -
34 CrMoS 4 1.7226 - - - - - - 0.55 1.10 1.20 0.20 40 50 970
34MoCr11S

42CD4
708A42
4140 Proprietãåi mecanice
42 CrMo 4 1.7225 42MoCr11 708M40 42CrMo4 SCM440H 38HN
42CrMo4 4142 < Ø 16 Ø 16 - Ø 40 Ø 40 - Ø 100 Ø 100 - Ø 160 Ø 160 - Ø 250
709M40
MARCA Rp 0,2 A5 Z Rezilienåa Rp 0,2 A5 Z Rezilienåa Rp 0,2 Rm A5 Z Rezilienåa Rp 0,2 A5 Z Rezilienåa Rp 0,2 A5 Z Rezilienåa
42 CrMoS 4 1.7227 42MoCr11S - - - - - - Rm Rm Rm Rm
DE OÅEL N/mm 2 2 % % DVM ISO-V N/mm 2 2 % % DVM ISO-V N/mm2 N/mm 2 % % DVM ISO-V N/mm2 2 % % DVM ISO-V N/mm2 2 % % DVM ISO-V
N/mm N/mm N/mm N/mm
35NCD6 817M40 4337 min. min. min. J min. min. min. min. J min. min. min. min. J min. min. min. min. J min. min. min. min. J min.
34 CrNiMo 6 1.6582 34MoCrNi6 35NiCrMo6 SNCM447 38H2N2MA
39CrNiMo8 816M40 4340 38 Cr 2 800 700 600
550 14 35 40 (35) 450 15 40 40 35 350 17 45 40 (35) - - - - - - - - - - - -
38 CrS 2 950 850 750
30CND8
30 CrNiMo 8 1.6580 30MoCrNi12 - 30NiCrMo8 SNCM431 - - 34 Cr 4 900 800 700
30CrNiMo8 700 11 35 40 (35) 590 14 40 45 (40) 460 15 45 45 (40) - - - - - - - - - - - -
34 CrS 4 1,100 950 850
50CV4 735H51 50HGFA 6145 37 Cr 4 900 850 750
50 CrV 4 1.8159 51VMnCr11 50CrV4 SUP10 750 11 35 35 (30) 630 13 40 40 (35) 510 14 40 40 (35) - - - - - - - - - - - -
50CrV4 735M51 50HFA 6150 37 CrS 4 1,150 1,000 900
41 Cr 4 1,000 900 800
800 10 30 35 (30) 660 12 35 40 (35) 560 14 40 40 (35) - - - - - - - - - - - -
41 CrS 4 1,200 1,100 950
900 800 700 650

date
25 CrMo 4 700 12 50 50 (45) 600 14 55 55 50 450 15 60 55 (50) 400 16 60 50 (45) - - - - - -
1,100 950 850 800
34 CrMo 4 1,000 900 800 750 700
800 11 45 40 (35) 650 12 50 45 (40) 550 14 55 50 (45) 500 15 55 50 (45) 450 15 60 50 45
34 CrMoS 4 1,200 1,100 950 900 850
42 CrMo 4 1,100 1,000 900 800 750
900 10 40 35 (30) 750 11 45 40 35 650 12 50 40 (35) 550 13 50 40 (35) 500 14 55 40 35
42 CrMoS 4 1,300 1,200 1,100 950 900
1,200 1,100 1,000 900 800
34 CrNiMo 6 1000 9 40 40 (35) 900 10 45 50 45 800 11 50 50 (45) 700 12 55 50 (45) 600 13 55 50 (45)
1,400 1,300 1,200 1,100 950

tehnice
1,250 1,250 1,100 1,000 900
30 CrNiMo 8 1050 9 40 35 (30) 1,050 9 40 35 30 900 10 45 40 (35) 800 11 50 50 (45) 700 12 50 50 (45)
1,450 1,450 1,300 1,200 1,100
1,100 1,000 900 850 800
AD-Merkblatt 50 CrV 4 900 9 40 35 (30) 800 10 45 35 (30) 700 12 50 35 (30) 650 13 50 35 (70) 600 13 50 35 (30)
ISO 9001
W0 / TRD 100 1,300 1,200 1,100 1,000 950
seit März 1994

Simboluri : // Rp 0,2 - Limita de curgere, // Rm - Rezistenåa la tracåiune, // A5 - Alungirea, // Z - Gâtuirea la rupere


F -X C h a n ge F -X C h a n ge
PD PD

!
W

W
O

O
N

N
y

y
bu

bu
to

to
ww

ww
om

om
k

k
lic

lic
C

C
.c

.c
w

w
tr re tr re
.

.
ac ac
k e r- s o ft w a k e r- s o ft w a

oåel de îmbunãtãåire

tehnice
Cãlibilitatea
Limite
MARCA Duritatea HRC, la o distanåã de la suprafaåa frontalã cãlitã, în mm
DE OÅEL interval
mm 1.5 3 5 7 9 11 13 15 20 25 30 35 40 45 50
38 Cr 2 max. 59 57 54 49 43 39 37 35 32 30 27 25 24 23 22
38 CrS 2 min. 51 46 37 29 25 22 20 - - - - - - - -
34 Cr 4 max. 57 57 56 54 52 49 46 44 39 37 35 34 33 32 31
34 CrS 4 min. 49 48 45 41 35 32 29 27 23 21 20 - - - -
37 Cr 4 max. 59 59 58 57 55 52 50 48 42 39 37 36 35 34 33
37 CrS 4 min. 51 50 48 44 39 34 33 31 26 24 22 20 - - -
41 Cr 4 max. 61 61 60 59 58 56 54 52 46 42 40 38 37 36 35
41 CrS 4 min. 53 52 50 47 41 37 34 33 29 26 23 21 - - -
max. 52 52 51 50 48 46 43 41 37 35 33 32 31 31 31
25 CrMo 4
min. 44 43 40 37 34 32 29 27 23 21 20 - - - -
34 CrMo 4 max. 57 57 57 56 55 54 53 52 48 45 43 41 40 40 39
34 CrMoS 4 min. 49 49 48 45 42 39 36 34 30 28 27 26 25 24 24
42 CrMo 4 max. 61 61 61 60 60 59 59 58 56 53 51 48 47 46 45
42 CrMoS 4 min. 53 53 52 51 49 43 40 37 34 32 31 30 30 29 29
max. 58 58 58 58 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
34 CrNiMo 6
min. 50 50 50 50 49 48 48 48 48 47 47 47 46 45 44
max. 56 56 56 56 55 55 55 55 55 54 54 54 54 54 54
30 CrNiMo 8
min. 48 48 48 48 47 47 47 46 46 45 45 44 44 43 43
max. 65 65 64 64 63 63 63 62 62 62 61 60 60 59 58
50 CrV 4
min. 57 56 56 55 53 52 50 48 44 41 37 35 34 33 32

Stãri de livrare æi dimensiuni


DIMENSIUNI
STÃRI DE LIVRARE Diametre Lungimi DIN
mm m
Forjat U
Ø 85 - Ø 300 1-6 7527
Forjat-recopt G
Ø 12 - Ø 80 1013
Laminat U
late a x b 3-6
Laminat-recopt G 1017
10 - 20 x 60 - 120
Laminat-recopt (înmuiat)-cojit Ø 12 - Ø 80 -
Laminat-recopt (înmuiat)-cojit-ælefuit G+SH Ø 12 - Ø 80
3-6
668
date
Tras K
bare
Tras-recopt K+G 3-6
Recopt (înmuiat)-tras G+K Ø 7 - Ø 50
668
Tras-recopt K+G Diam. int. 550 - 850 mm
colaci
Tras-cojit K+SH Diam. ext. 650 - 1.200 mm
Ø 7 - Ø 25
Tras-cojit-recopt SH+K+G Greut. colac 150 - 500 kg

Combinatul de Oåeluri Speciale Târgoviæte


9 - 11 Æos. Gãeæti, cod 130087, Târgoviæte, ROMÂNIA
Telefon: +40(0)-245-631.618, 217.666, 217665
Fax: +40(0)-245-217.846, 210.568, 616.681
cost E-mail: cost@cost.ro, Telex: 17271
F -X C h a n ge F -X C h a n ge
PD PD

!
W

W
O

O
N

oåel pentru organe de asamblare

N
y

y
bu

bu
Combinatul
to

to
ww

ww
om

om
k

k
lic

lic
C

C
.c

.c
w

w
tr re tr re
.

.
ac ac
k e r- s o ft w a k e r- s o ft w a
de Oåeluri
Speciale
Corespondenåe Târgoviæte
AFNOR UNI JIS Compoziåia chimicã
cost
STAS GOST AISI/
DIN Werkstoff A 37-502 B.S. 7356 G4104
9382 4543 SAE/
1654 Nr. EURONORM 970 8550 G4102 COMPOZIÅIA CHIMICÃ, %
(791) 1050 ASTM MARCA
EN 119-74/3 7847 G4051 Si P S
Cq 15 1.1132 OLC15q CK15CD - - - - - DE OÅEL C Mn Cr Mo Ni B
max. max. max.
18C3 Oåeluri fãrã bor (oåeluri de cementare)
17 Cr 3 1.7016 15Cr9q - - - - -
(15Cr2KD) 0.12 0.30
527M17 Cq 15 0.40 0.035 0.035 - - - -
16ML5 0.18 0.60
16 MnCr 5 1.7131 18MnCr11q 590H17 16MnCr5 - (18HG) 5115 0.14 0.40 0.40
16MnCr5KD 17 Cr 3 0.40 0.035 0.035 - - -
590M17 0.20 0.70 0.90
805H20 0.14 1.00 0.80
21 NiCrMo 2 1.6522 (20MoCrNi06) 20NCD2 805M20 20NiCrMo2 SNCM220(H) - 8620 16 MnCr 5 0.40 0.035 0.035 - - -
0.19 1.30 1.10
806M20 0.17 0.65 0.40 0.15 0.40
Cq 22 1.1152 (OLC25q) C21KD - CB20FF - (20) (1022) 21 NiCrMo 2 0.40 0.035 0.035 -
0.23 0.95 0.70 0.25 0.70
Cq 35 1.1172 OLC35q C35KD - CB35 S35G (35) (1035) 0.17 0.30
(080M46) Cq 22 0.40 0.035 0.035 - - - -
Cq 45 1.1192 OLC45q C45KD C46 S45C (45) (1045) 0.24 0.60
(060A47) 0.32 0.50
530A40 Cq 35 0.40 0.035 0.035 - - - -
SCr440(H) 0.39 0.80
41 Cr 4 1.7035 40Cr10q 41Cr4KD 530H40 41Cr4KB (40Ch) (5140) 0.42 0.50
530M40 Cq 45 0.40 0.035 0.035 - - - -
0.50 0.80
SCM420 0.38 0.60 0.90
(20ChM) 41 Cr 4 0.40 0.035 0.035 - - -
25 CrMo 4 1.7218 (26MoCr11) (25CrMo4KD) 708A25 25CrMo4KB SCM430 (4130) 0.45 0.90 1.20
(30ChM)
SCCrM1 0.22 0.60 0.90 0.15
SCM432 25 CrMo 4 0.40 0.035 0.035 - -
35HM 4135 0.29 0.90 1.20 0.30
34 CrMo 4 1.7220 34MoCr11q 34CrMo4KD 708A37 34CrMo4KB SCCrM3 0.30 0.60 0.90 0.15
35HML 4137 34 CrMo 4 0.40 0.035 0.035 - -
SCM435H 0.37 0.90 1.20 0.30
708A42 0.38 0.60 0.90 0.15
SCM440(H) 4140 42 CrMo 4 0.40 0.035 0.035 - -
42 CrMo 4 1.7225 42MoCr11q 42CrMo4KD 708M40 38CrMo4KB - 0.45 0.90 1.20 0.30
SNB7 4142
709M40 0.30 0.40 1.40 0.15 1.40
816M40 4337 34 CrNiMo 6 0.40 0.035 0.035 -
34 CrNiMo 6 1.6582 34MoCrNi16q 35CrNiMoKD 35NiCrMo6KB SNCM447 38H2N2MA 0.38 0.70 1.70 0.30 1.70
817M60 4340 0.26 0.30 1.80 0.30 1.80
30NCD8 30 CrNiMo 8 0.40 0.035 0.035 -
30 CrNiMo 8 1.6580 30MoCrNi20q - 30CrNiMo8KD SNCM431 - - 0.34 0.60 2.20 0.50 2.20
30CrNiMo8KD Oåeluri aliate cu bor (oåeluri de îmbunãtãåire)
22 B 2 1.5508 OLC22Bq C22BKD - - - - - 0.19 0.50 0.0008 -
28 B 2 1.5510 - C30BKD - - - - - 22 B 2 0.40 0.035 0.035 - - -
0.25 0.80 0.0050
35 B 2 1.5511 - C35BKD - - - - - 0.25 0.50 0.0008 -
19 MnB 4 1.5523 (19MnB10q) - 170H20 - - - - 28 B 2 0.40 0.035 0.035 - - -
0.32 0.80 0.0050
0.32 0.50 0.0008 -
35 B 2 0.40 0.035 0.035 - - -
Stãri de livrare æi dimensiuni 0.40 0.80 0.0050
0.17 0.80 0.0008 -
19 MnB 4 0.40 0.035 0.035 - - -
Dimensiuni 0.24 1.15 0.0050
STÃRI DE LIVRARE Diametre Lungimi DIN
mm m Adâncimea stratului decarburat
Laminat U
Ø 12 - Ø 60 3-6 1013 Diametrul, d, Adâncimea max. a stratului decarburat
Laminat-recopt (globulizat) GKZ
mm mm
Laminat-recopt (înmuiat) -
Ø 12 - Ø 60 3-6 8 0.10
Laminat-recopt (globulizat)-cojit-ælefuit GKZ+SH 668
8 12 0.12
Tras la rece-recopt (globulizat) K+GKZ bare Ø 7 - Ø 50 3-6 12 17 0.16
colaci Diam. int. 550 - 850 mm 668 17 23 0.20
Tras la rece-recopt (globulizat) æi uæoarã tragere
Diam. ext. 650 - 1,200 mm 23 27 0.24
finalã ( 3% reducere pe secåiune) K+GKZ+K Ø 2 - Ø 25
Greut. colac 150 - 500 kg 27 (0.007 x d) + 0.05
Notã: Nu se admite strat decarburat la oåelurile cojite sau ælefuite

ISO 9001
AD-Merkblatt
W0 / TRD 100
seit März 1994

date tehnice
F -X C h a n ge F -X C h a n ge
PD PD

oåel !

!
W

W
O

O
N

N
y

y
bu

bu
pentru organe de asamblare
to

to
ww

ww
om

om
k

k
lic

lic
C

C
.c

.c
w

w
tr re tr re
.

.
ac ac
k e r- s o ft w a k e r- s o ft w a

Proprietãåi mecanice pentru stãrile uzuale de tratament la livrare


Starea de tratament termic
GKZ or GKZ+SH K+GKZ K+GKZ+K

MARCA Rezistenåa Gâtuirea la rupere Rezistenåa Gâtuirea la rupere Rezistenåa Gâtuirea la rupere

tehnice
DE OÅEL la tracåiune Rm Z la tracåiune Rm Z la tracåiune Rm Z
N/mm 2 % N/mm 2 % N/mm 2 %
max. min. max. min. max. min.
Cq 15 460 65 460 65 490 65
17 Cr 3 520 60 500 61 520 61
16 MnCr 5 550 60 530 62 550 62
21 NiCrMo 2 590 60 570 62 590 62
Cq 22 500 64 480 66 500 66
Cq 35 570 62 550 64 570 64
Cq 45 590 60 570 62 590 62
41 Cr 4 620 58 600 60 620 60
25 CrMo 4 580 60 560 62 580 62
34 CrMo 4 610 59 590 61 610 61
42 CrMo 4 630 58 610 60 630 60
34 CrNiMo 6 680 58 660 60 680 60
30 CrNiMo 8 700 58 680 60 700 60
22 B 2 500 64 480 66 500 66
28 B 2 540 62 520 64 540 64
35 B 2 570 62 550 64 570 64
19 MnB 4 520 62 500 64 520 62

Notã: Z = Gâtuirea dupã rupere


Proprietãåi tehnologice: oåelurile din acest prospect, cu diametrul cuprins între 5- 30 mm trebuie sã satisfacã cerinåele testului de
refulare la rece la 1/3 din înãlåimea iniåialã a probei.

Cãlibilitatea
Limite Duritatea HRC, la o distanåã de la suprafaåa frontalã cãlitã, mm
MARCA
interval
DE OÅEL 1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 20 25 30 35 40 45 50
mm
max. 45 - 45 44 41 38 32 26 21 - - - - - - - - - - --
17 Cr 3
min. 34 - 30 25 20 - - - - - - - - - - - - - - -
max. - 47 - 46 - 44 - 41 - 37 35 34 33 31 30 29 28 27 - -
16 MnCr 5
min. - 39 - 35 - 31 - 28 - 24 22 20 - - - - - - - -
max. - 49 - 48 - 46 - 43 - 39 35 33 31 28 27 26 25 24 - -
21 NiCrMo 2
min. - 41 - 37 - 32 - 25 - 22 20 - - - - - - - - -
max. 58 - 57 55 53 49 41 34 31 28 26 25 24 23 20 - - - - -
Cq 35
min. 48 - 40 33 24 22 20 - - - - - - - - - - - - -
max. 62 - 61 61 60 57 51 44 37 34 32 31 30 29 28 27 - - - -
Cq 45
min. 55 - 51 37 30 28 27 26 25 24 22 21 20 - - - - - - -
max. - 61 - 61 - 60 - 59 - 58 56 54 52 46 42 40 38 37 36 35
41 Cr 4
min. - 53 - 52 - 50 - 47 - 41 37 34 33 29 26 23 21 - - -
max. - 52 - 52 - 51 - 50 - 48 46 43 41 37 35 33 32 31 31 31
25 CrMo 4
min. - 44 - 43 - 40 - 37 - 34 32 29 27 23 21 20 - - - -
date
max. - 57 - 57 - 57 - 56 - 55 54 53 52 48 45 43 41 40 40 39
34 CrMo 4
min. - 49 - 49 - 48 - 45 - 42 39 36 34 30 29 27 26 25 24 24
max. - 61 - 61 - 61 - 60 - 60 59 59 58 56 53 51 48 47 46 45
42 CrMo 4
min. - 53 - 53 - 52 - 51 - 49 43 40 37 34 32 31 30 30 29 29
max. - 58 - 58 - 58 - 57 - 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
34 CrNiMo 6
min. - 50 - 50 - 50 - 49 - 48 48 48 48 47 47 47 47 46 45 44
max. - 56 - 56 - 56 - 55 - 55 55 55 55 54 54 54 54 54 54 54
30 CrNiMo 8
min. - 48 - 48 - 48 - 47 47 47 46 46 45 45 44 44 44 43 43

Combinatul de Oåeluri Speciale Târgoviæte


9 - 11 Æos. Gãeæti, cod 130087, Târgoviæte, ROMÂNIA
Telefon: +40(0)-245-631.618, 217.666, 217665
Fax: +40(0)-245-217.846, 210.568, 616.681
cost E-mail: cost@cost.ro, Telex: 17271
F -X C h a n ge F -X C h a n ge
PD PD

!
oåel pentru rulmenåi

!
W

W
O

O
N

N
y

y
bu

bu
to

to
ww

ww
om

om
k

k
lic

lic
C

C
.c

.c
Corespondenåe
w

w
tr re tr re
.

.
ac ac
k e r- s o ft w a k e r- s o ft w a

STAS AFNOR
B.S. AISI
DIN Werkstoff 1456 35565 UNI JIS GOST
17230 Nr. 11250 EURONORM
970
3097 G 4805 801
SAE Duritatea pe stãri
6323 ASTM
CS 200 94 de livrare
Rul 1
100C6 535 4 H 99 Duritate HB max.
100 Cr 6 1.3505 Rul 1V 100Cr6 SUJ 2 SH 15 52100
100Cr6 2 S135 MARCA GKZ
(Rul 1V REZ)
Rul 2 DE OÅEL GKZ+SH GKZ+K
100CM6 GKZ+cojit+ælefuit
100 CrMn 6 1.3520 Rul 2V - - - SH 15SG K 19195
100CrMn6 100 Cr 6
(Rul 2V REZ) 207 241
100CD7 100 CrMn 6 217 251
100 CrMo 7.3 1.3536 Rul 3V - - - - -
100CrMnMo7 100 CrMo 7.3 217 251
* V = Vidat ; REZ = Retopit electric sub zgurã
Caracteristici structurale
Compoziåia chimicã Conform SEP 1570
COMPOZIÅIA CHIMICÃ, % Defect Scalã etalon Punctaj max. admis
MARCA
Ni Cu Mãrimea carburilor 2 3
DE OÅEL C Si Mn ¬ P­ S­ Cr Mo
max. max. Perlitã lamelarã 3 1
0.90 0.15 0.25 1.35 Reåea de carburi 5 3
100 Cr 6 0.030 0.025 - 0.30 0.30
1.05 0.35 0.45 1.65 Segregaåii de carburi 6 2
0.90 0.50 1.00 1.40 Benzi de carburi 7 3
100 CrMn 6 0.030 0.025 - 0.30 0.30
1.05 0.70 1.20 1.65 Notã: Punctajele se garanteazã pentru oåel vidat.
0.90 0.20 0.60 1.65 0.20 La contractare se stabilesc elementele controlate.
100 CrMo 7.3 0.030 0.025 0.30 0.30
1.05 0.40 0.80 1.95 0.35
La oåelurile vidate se permite depãæirea minimã a limitei inferioare la conåinutul de Mn.
La oåelurile vidate sau REZ, conåinutul de fosfor æi sulf trebuie sã fie 0,015 %. Adâncimea stratului
decarburat
Puritatea
Conform ASTM E 45 Strat decarburat

date tehnice
Tip de incluziune Punctaj admis STÃRI DE LIVRARE
max. mm
Serie finã Serie brutã
A. Sulfuri 2.5 1.5 GKZ
B. Oxizi æi silicaåi fragili 2.0 1.5 GKZ+K
C. Silicaåi plastici 1.5 1.0 GKZ+SH
D. Oxizi sau silicaåi nedeformabili 1.5 1.5 GKZ+cojit+ælefuit
Notã: Punctajele se garanteazã pentru oåel vidat. Notã: d - diametrul materialului

Stãri de livrare æi dimensiuni


DIMENSIUNI
STÃRI DE LIVRARE Diametre Lungimi DIN
mm m
Laminat U
1013
Laminat-recopt (globulizat) GKZ
Laminat-recopt (globulizat)-cojit GKZ+SH Ø 25 - Ø 80 3-6 -
Laminat-recopt (globulizat)-cojit-ælefuit
668
GKZ + cojit + ælefuit
bare
Ø 7 - Ø 24
Laminat-recopt (globulizat)-tras la rece GKZ+K
Colaci Ø 3 - Ø 24
3-6 668
Diam. int. 550 - 900 mm
Cojit-recopt (globulizat)-tras la rece SH+GKZ+K
Diam. ext. 650 - 1.200 mm AD-Merkblatt
W0 / TRD 100
Greut. colac 150 - 500 kg ISO 9001 seit März 1994

Combinatul de Oåeluri Speciale Târgoviæte


9 - 11 Æos. Gãeæti, cod 130087, Târgoviæte, ROMÂNIA
Telefon: +40(0)-245-631.618, 217.666, 217665
Fax: +40(0)-245-217.846, 210.568, 616.681
E-mail: cost@cost.ro, Telex: 17271
cost
F -X C h a n ge F -X C h a n ge
PD PD

!
W

W
Corespondenåe
O

O
N

N
y

y
bu

bu
to

to
ww

ww
om

om
AFNOR
k

k
lic

lic
AISI/
C

C
.c

.c
w

w
oåel
tr re tr re
Werkstoff STAS 35-571 B.S. UNI JIS GOST
.

.
ac ac
k e r- s o ft w a k e r- s o ft w a
DIN 17221 SAE
Nr. 795 EURONORM 970 7064 G 4801 14959
ASTM
EN89
(40Si17A)
38 Si 7 1.5023 41S7 - - - - -
40VMoMnCr7
60 SiCr 7

55 Cr 3
1.7108

1.7176
60Si15A

-
61SC7
60SiCr8
55C3
55Cr3
-
525A58
525A60
60SiCr8

55Cr3
-

Sup9
Sup9A
-

50ChGA
9262

5155
5160
pentru
arcuri
525H60
50CV4 735A51 50HGFA 6145
50 CrV 4 1.8159 51VCr11A 50CrV4 Sup10
51CrV4 735H51 50HFA 6150
51CrMoV4
51 CrMoV 4 1.7701 - - - - - -
51CDV4
Compoziåia chimicã
MARCA COMPOZIÅIA CHIMICÃ, %
DE OÅEL C Si Mn P max. S max. Cr Mo V
38 Si 7 0.35-0.42 1.50-1.80 0.50-0.80 0.035 - - -
60 SiCr 7 0.57-0.65 1.50-1.80 0.70-1.00 0.030 0.20-0.40 - -
55 Cr 3 0.52-0.59 0.25-0.50 0.70-1.10 0.030 0.030 0.70-1.00 - -
50 CrV 4 0.47-0.55 0.15-0.40 0.70-1.10 0.030 0.90-1.20 - 0.10-0.20
51 CrMoV 4 0.48-0.56 0.15-0.40 0.70-1.10 0.030 0.90-1.20 0.15-0.25 0.08-0.15
Cãlibilitatea
MARCA Limite interval Duritatea HRC, la o distanåã de la suprafaåa frontalã cãlitã, în mm

date tehnice
DE OÅEL mm 1.5 3 5 7 9 11 13 15 20 25 30 35 40 45 50
max. 68 68 67 65 63 61 60 58 51 46 43 41 39 39 38
60 SiCr 7
min. 60 59 57 54 48 45 42 39 35 32 31 30 29 28 28
max. 67 67 66 65 64 63 62 61 56 53 49 46 43 41 40
55 Cr 3
min. 59 58 56 55 53 49 44 39 32 30 28 26 25 24 23
max. 65 65 64 64 63 63 63 62 62 62 61 60 60 59 58
50 CrV 4
min. 57 56 56 55 53 52 50 48 44 41 37 35 34 33 32
max. 67 67 67 67 67 67 67 67 66 66 66 65 65 65 64
51CrMoV 4
min. 58 58 58 57 57 57 57 57 56 56 56 55 54 53 52

Duritatea HB pentru Adâncimea stratului decarburat


oåelurile tratate termic LATE BARE ROTUNDE
MARCA Grosime Adâncime max. Diametre Adâncime max.
MARCA Duritatea HB
DE OÅEL s strat decarburat d strat decarburat
DE OÅEL Recopt G Recopt (globulizat) GKZ
mm mm mm mm
38 Si 7 217 200 38 Si 7 0.25
14.5
60 SiCr 7 248 230 5 s 25 0.01 x s + 0.25
60 SiCr 7 > 14.5 0.017 x d
55 Cr 3 248 200 55 Cr 3
50 CrV 4 248 210 10 0.15
50 CrV 4 5 s 80
0.01 x s + 0.15 > 10 0.015 x d
51 CrMoV 4 248 225 51 CrMoV 4

Stãri de livrare æi dimensiuni


DIMENSIUNI
STÃRI DE LIVRARE Diametre Lungimi DIN
mm m
Laminat
Ø 20 - Ø 80 3-7 1013
Laminat-recopt G
4620
Laminat-recopt (globulizat) GKZ 8...20 x 60...120 3-6
59145
Laminat-recopt (înmuiat)-cojit Ø 20 - Ø 60 3-7 -
Laminat-recopt (înmuiat)-cojit-ælefuit G+SH 3-7 668
Cojit-tras bare
3-6
Cojit-tras-ælefuit Ø 7 - Ø 20
Diam. int. 550 - 850 mm 668
Tras-recopt K+G colaci
Diam. ext. 650 - 1.200 mm AD-Merkblatt
Cojit-tras-recopt Ø 4.2 - Ø 20 W0 / TRD 100
Greut. colac 150 - 350 kg ISO 9001 seit März 1994

Combinatul de Oåeluri Speciale Târgoviæte


9 - 11 Æos. Gãeæti, cod 130087, Târgoviæte, ROMÂNIA
Telefon: +40(0)-245-631.618, 217.666, 217665
Fax: +40(0)-245-217.846, 210.568, 616.681
E-mail: cost@cost.ro, Telex: 17271
cost
F -X C h a n ge F -X C h a n ge
PD PD

!
W

W
O

O
N

N
y

oåel aliat de scule pentru lucru la rece

y
bu

bu
Combinatul
to

to
ww

ww
om

om
k

k
lic

lic
C

C
.c

.c
w

w
tr re tr re
.

.
ac ac
k e r- s o ft w a k e r- s o ft w a
de Oåeluri
Speciale
Târgoviæte
Corespondenåe
AFNOR
Compoziåia chimicã
COMPOZIÅIA CHIMICÃ, %
cost
DIN JIS MARCA DE OÅEL
Werkstoff STAS 35-590 B.S. UNI GOST AISI / C Si Mn Cr Mo Ni V W
17350 G 4404
Nr. 3611 EURONORM 4659 2955 5950 SAE 2.00 0.10 0.15 11.00 0.60
SEV 200 G 4805 X 210 CrW 12 - - -
EN 96 2.25 0.40 0.45 12.00 0.80
Z200CW12 1.90 0.10 0.15 11.00
X 210 CrW 12 1.2436 - - X215CrW12.1KU - - - X 210 Cr 12 - - - -
X210Cr W12.1 2.20 0.40 0.45 12.00
Z200C12 1.55 0.25 0.20 11.00 0.50 0.10 0.40
X 165 CrMoV 12 -

tehnice
X 210 Cr 12 1.2080 205Cr115 BD3 X205Cr12KU SKD1 H12 D3 1.75 0.40 0.40 12.00 0.70 0.50 0.60
X210Cr12
X 165 CrMoV 12 1.2601 165VWMoCr115 - - X165CrMoW12KU - - - 1.50 0.10 0.15 11.00 0.60 0.90
X 155 CrVMo 12.1 - -
Z160CDV12 1.60 0.40 0.45 12.00 0.80 1.10
X 155CrVMo 12.1 1.2379 155MoVCr115 BD2 X155CrVMo12.1KU SKD11 - D2 1.10 0.15 0.20 0.50 0.07
X160CrMo12.1 115 CrV 3 - - -
- 1.25 0.30 0.40 0.80 0.12
115 CrV 3 1.2210 117VCr6 - 107CrV3KU - - L2 0.95 0.15 0.25 1.35
107CrV3 100 Cr 6 - - - -
Y100C6 L1 1.10 0.35 0.45 1.65
100 Cr 6 1.2067 Rul 1 BL3 - SUJ2 H 0.85 0.10 1.90 0.20 0.05
102Cr6 L3 90 MnCrV 8 - - -
90MV8 0.95 0.40 2.10 0.50 0.15
90 MnCrV 8 1.2842 90VCrMn20 BD2 90MnVCr8KU - - O2
90MnV8 1.00 0.10 0.80 0.90 1.00
105 WCr 6 - - -
SKS2 1.10 0.40 1.10 1.10 1.30
105WC13
105 WCr 6 1.2419 105MnCrW11 - 107WCr5KU SKS3 KWG - 0.55 0.50 0.15 0.90 0.10 1.80
107WCr5 60 WCrV 7 - -
SKS3.1 0.65 0.70 0.45 1.20 0.20 2.10
55WC20 0.40 0.10 0.15 1.20 0.15 3.80
60 WCrV 7 1.2550 - - 55WCr8KU - - - X 45 NiCrMo 4 - -
55WCrV8 0.50 0.40 0.45 1.50 0.35 4.30
X 45 NiCrMo 4 1.2767 - 40NiCrMoV16 - 40NiCrMoV16KU - - - 0.33 max max 15.00 1.00 max
X 36 CrMo 17 - -
X 36 CrMo 17 1.2316 - X38CrMo16.1 - X38CrMo16.1KU - - - 0.43 1.00 1.00 17.00 1.30 1.00

date
- 0.40 0.80 0.20 0.90 0.15 1.80
45 WCrV 7 1.2542 45VSiCrW20 BS1 45WCrV8KU - 5HW2SF S1 45 WCrV 7 - -
45WCrV8 0.50 1.10 0.40 1.20 0.20 2.10
90MnWCV5 0.90 0.15 1.00 0.50 0.05 0.50
100 MnCrW 4 1.2510 - B01 95MnWCr5KU - - O1 100 MnCrW 4 - -
95MnWCr5 1.05 0.35 1.20 0.70 0.15 0.70
Notã: Pentru toate mãrcile de oåel, conåinutul de P æi S trebuie sã fie 0,30 % fiecare.
Tratamentul termic æi duritatea pe produse æi pe probe tratate termic
Duritate Duritatea dupã cãlire æi revenire
HB max. Cãlire Revenire
MARCA DE OÅEL
în stare Temperatura Mediu Temperatura Duritate HRC
recoaptã 0
C de rãcire 0
C min.
X 210 CrW 12 255 960 ulei 180 60
X 210 Cr 12 248 960 ulei 180 60
X 165 CrMoV 12 255 1.000 aer 180 60
X 155 CrVMo 12.1 255 1.030 ulei 180 59
115 CrV 3 223 790 apã 180 60
100 Cr 6 223 840 ulei 180 60
90 MnCrV 8 229 800 ulei 180 58
105 WCr 6 229 820 ulei 180 59
60 WCrV 7 229 890 ulei 180 57
X 45 NiCrMo 4 262 850 ulei 180 52
X 36 CrMo 17 285 1.010 ulei 180 46
890 180
45 WCrV 7 225 ulei 57
930 300
AD-Merkblatt
W0 / TRD 100 780 180
ISO 9001 seit März 1994 100 MnCrW 4 215 ulei 64
820 250
F -X C h a n ge F -X C h a n ge
PD PD

!
W

W
O

O
N

oåel aliat de scule

N
y

y
bu

bu
to

to
ww

ww
om

om
k

k
lic

lic
C

C
.c

.c
w

w
tr re tr re
.

.
ac ac
k e r- s o ft w a k e r- s o ft w a

pentru lucru la rece


Stãri de livrare

tehnice
Forjat-recopt Laminat-recopt
MARCA DE OÅEL
Forjat-recopt (înmuiat)-cojit Laminat-recopt (înmuiat)-cojit
X 210 CrW 12 X -
X 210 Cr 12 X -
X 165 CrMoV 12 X -
X 155 CrVMo 12.1 X -
115 CrV 3 X X
100 Cr 6 X X
90 MnCrV 8 X X
105 WCr 6 X -
60 WCrV 7 X X
X 45 NiCrMo 4 X X
X 36CrMo 17 X X
45 WCrV 7 X X
100 MnCrW 4 X X

Dimensiuni æi stãri de livrare

DIMENSIUNI

STÃRI DE LIVRARE Diametre Lungimi DIN


(mm) (m)

Ø 30 - Ø 300
Forjat-recopt lat a x b 7527
35...300 x 60...300 1-6
Forjat-recopt (înmuiat)-cojit Ø 30 - Ø 200 -
date
Laminat-recopt Ø 25 - Ø 60 1013
3-6
Laminat-recopt (înmuiat)-cojit Ø 25 - Ø 60 -

Combinatul de Oåeluri Speciale Târgoviæte


9 - 11 Æos. Gãeæti, cod 130087, Târgoviæte, ROMÂNIA
Telefon: +40(0)-245-631.618, 217.666, 217665
Fax: +40(0)-245-217.846, 210.568, 616.681
cost E-mail: cost@cost.ro, Telex: 17271
F -X C h a n ge F -X C h a n ge
PD PD

oåel aliat de scule


pentru lucru la cald
Corespondenåe
!

!
W

W
O

O
N

N
y

y
bu

bu
to

to
AFNOR
ww

ww
om

om
k

k
lic

lic
C

C
.c

.c
w

w
tr re tr re
DIN Werkstoff STAS 35590 B.S. UNI JIS GOST AISI/
.

.
ac ac
k e r- s o ft w a k e r- s o ft w a

17350 Nr. 3611 EURONORM 4659 2955 G4404 5950 SAE


EN 96
55NCDV7
55 NiCrMoV 6 1.2713 55VMoCrNi16 BH224/5 (55NiCrMoV7KU) SKT4 5HNM L6
55NiCrMoV7
55NiCrMoV7KU
56 NiCrMoV 7 1.2714 55VMoCrNi17 - -
56NiCrMoV7KU - - -
Z38CDV5
X 38 CrMoV 51 1.2343 39VSiMoCr52 BH11 X37CrMoV5.1KU SKD6 4H5MFS H11
X37CrMoV5.1
Z40CDV5
X 40 CrMoV 51 1.2344 40VSiMoCr52 BH13 X40CrMoV5.11KU SKD61 4H5MF1S H13
X40CrMoV5.11
X32DCV28
X 32 CrMoV 33 1.2365 31VMoCr29 BH10 30CrMoV12.27KU - 3H3M3F H10
30CrMoV12.11
1.2606 36VSiWMoCr53 Z35CWDV5 BH12 - - - H12
Z30WCV9
1.2581 30VCrW85 BH21 X30WCrV93KU SKD5 3H2W8F H21
X30WCrV93

Compoziåia chimicã
COMPOZIÅIA CHIMICÃ, %
MARCA DE OÅEL
C Si Mn Cr Mo Ni V W
0.50 0.10 0.65 0.60 0.15 1.50 0.07
55 NiCrMoV 6 -
0.60 0.40 0.95 0.80 0.35 1.80 0.12
0.50 0.10 0.65 1.00 0.45 1.50 0.07
56 NiCrMOV 7 -
0.60 0.40 0.95 1.20 0.55 1.80 0.12

date tehnice
0.36 0.90 0.30 4.80 1.10 0.25
X 38 CrMoV 51 - -
0.42 1.20 0.50 5.50 1.40 0.50
0.37 0.90 0.30 4.80 1.20 0.90
X 40 CrMoV 51 - -
0.43 1.20 0.50 5.50 1.50 1.10
0.28 0.10 0.15 2.70 2.60 0.40
X 32 CrMoV 33 - -
0.35 0.40 0.45 3.20 3.00 0.70
0.32 0.90 0.30 5.00 1.30 0.15 1.20
W1.2606 -
0.40 1.20 0.60 5.60 1.60 0.40 1.40
0.25 0.15 0.20 2.50 0.30 8.00 Notã: Pentru toate mãrcile de oåel,
W1.2581 - - conåinutul de P æi S trebuie sã fie 0,030% fiecare.
0.35 0.30 0.40 2.80 0.40 9.00

Tratamentul termic æi duritatea pe produs æi pe probe tratate termic


Duritatea Duritatea dupã cãlire æi revenire
MARCA HB max. Cãlire Revenire
DE OÅEL în stare Temperatura, Mediu Temperatura, Duritatea
recoaptã 0
C de rãcire 0
C HRC min.
55 NiCrMoV 6 248 850 ulei 500 40
56 NiCrMoV 7 248 850 ulei 500 44
X 38 CrMoV 51 229 1020 ulei 550 50
X 40 CrMoV 51 229 1030 ulei 550 51
X 32 CrMoV 33 229 1040 ulei 550 47
1020 550
W1.2606 230 ulei 60
1050 650
1100 600
W1.2581 240 ulei 54
1150 700

Dimensiuni æi stãri de livrare


DIMENSIUNI

STÃRI DE LIVRARE Diametre Lungimi DIN


mm m

Ø 30 - Ø 300
Forjat-recopt lat a x b 7527
1-6
35...300 x 60...300
Forjat-recopt (înmuiat)-cojit Ø 30 - Ø 200 -
Laminat-recopt Ø 25 - Ø 60 1013 AD-Merkblatt
3-6 W0 / TRD 100
Laminat-recopt (înmuiat)-cojit Ø 25 - Ø 60 - ISO 9001 seit März 1994

Combinatul de Oåeluri Speciale Târgoviæte


9 - 11 Æos. Gãeæti, cod 130087, Târgoviæte, ROMÂNIA
Telefon: +40(0)-245-631.618, 217.666, 217665
Fax: +40(0)-245-217.846, 210.568, 616.681
E-mail: cost@cost.ro, Telex: 17271
F -X C h a n ge F -X C h a n ge
PD PD

!
W

W
de scule
oåel rapid
O

O
N
Corespondenåe

N
y

y
bu

bu
to

to
ww

ww
om

om
k

k
lic

lic
C

C
.c

.c
w

w
tr re tr re
.

.
ac ac
k e r- s o ft w a DIN AFNOR k e r- s o ft w a

17350 Werkstoff STAS 35 - 590 B.S. UNI JIS GOST AISI /


SEW 320 Nr. 7382 EURONORM 4659 2955 G 4403 19265 SAE
SEL EN 96
Z85WDCV06-05-04-02 R6M5
S 6-5-2 1.3343 Rp 5 BM2 HS 6-5-2 SKH51 M2
HS6-5-2 R6AM5
Z120WDCV06-05-04-03
SKH52
S 6-5-3 1.3344 Rp 4 Z120WDCD06-05-04-04 - HS 6-5-3 - M3/2
SHH53
HS6-5-3
S 18-1-2-5 1.3255 Rp 2 Z80WKCV18-05-04-01 BT4 HS 18-1.1-5 SKH3 - T4
S 3-3-2 1.3333 Rp 9 - - HS 3-3-2 - 11R3AM3F2 -
Z100DCWV09-04-02-02
S 2-9-2 1.3348 Rp 11 - HS 2-9-2 - - M7
HS 2-9-2

Compoziåia chimicã Stãri de livrare æi dimensiuni


COMPOZIÅIA CHIMICÃ, % DIMENSIUNI
MARCA DE OÅEL
C Co Cr Mo V W STÃRI DE LIVRARE DIN
Diametre Lungimi
0.86 3.80 4.70 1.70 6.00 mm m
S 6-5-2 -
0.94 4.50 5.20 2.00 6.70
1.17 3.80 4.70 2.70 6.00 Forjat-recopt Ø 30 - Ø 150
S 6-5-3 - Forjat-recopt (înmuiat)- lat a x b 7527
1.27 4.50 5.20 3.20 6.70 1-6
-polizat 60...190 x 35...140
0.75 4.50 3.80 0.50 1.40 17.50 Forjat-recopt (înmuiat)-cojit Ø 30 - Ø 150
S 18-1-2-5 -
0.83 5.00 4.50 0.80 1.70 18.50 Ø 22 - Ø 50 1013
0.95 3.80 2.50 2.20 2.70 Laminat-recopt lat a x b
S 3-3-2 - 3-6
1.03 4.50 2.80 2.50 3.00 50...70 x 8...12 1017
0.97 3.50 8.00 1.80 1.50 Laminat-recopt (înmuiat)-cojit Ø 22 - Ø 50
S 2-9-2

date tehnice
-
1.07 4.20 9.20 2.20 2.00 Cojit-tras-ælefuit bare Ø 1.4 - Ø 20 3-6 668

Notã: pt. toate oåelurile: Si 0.45%; Mn 0.030%; P 0.030%; S 0.030 %


Tratamentul termic æi duritatea pe produse æi pe probe tratate termic
Duritatea Duritatea dupã cãlire æi revenire
HB max. Cãlire Revenire
MARCA DE OÅEL
în stare Temperatura, Mediu Temperatura, Duritatea
recoaptã 0
C de rãcire 0
C HRC min.
240 ulei,
S 6-5-2 1210 bãi de sãruri 560 64
300
240 ulei,
S 6-5-3 1220 bãi de sãruri 560 65
300
240 ulei,
S 18-1-2-5 1280 bãi de sãruri 560 64
300
240 ulei,
S 3-3-2 1210 bãi de sãruri 540 64
300
230 ulei,
S 2-9-2 1210 bãi de sãruri 550 64
280

Stãri de livrare
MARCA Forjat-recopt Laminat-recopt
Forjat-recopt(înmuiat)-polizat Cojit-tras-
Laminat-recopt
DE OÅEL Forjat-recopt(înmuiat)-cojit (înmuiat)-cojit
ælefuit

S 6-5-2 X X X
S 6-5-3 X - -
S 18-1-2-5 X - -
S 3-3-2 X X - AD-Merkblatt
W0 / TRD 100
ISO 9001
S 2-9-2 X - - seit März 1994

Combinatul de Oåeluri Speciale Târgoviæte


9 - 11 Æos. Gãeæti, cod 130087, Târgoviæte, ROMÂNIA
Telefon: +40(0)-245-631.618, 217.666, 217665
Fax: +40(0)-245-217.846, 210.568, 616.681
E-mail: cost@cost.ro, Telex: 17271
cost
F -X C h a n ge F -X C h a n ge
PD PD

oåel pentru supape


!

!
W

W
O

O
N

N
y

y
bu

bu
to

to
ww

ww
om

om
k

k
lic

lic
C

C
.c

.c
w

w
tr re tr re
.

.
ac ac
k e r- s o ft w a k e r- s o ft w a

Corespondenåe
AFNOR
DIN Werkstoff STAS 35579 B.S. UNI JIS GOST AISI/
17480 Nr. 11311 EURONORM 970 3992 G 4311 5632 SAE
EN90
45CrSi8
S 45 CrSi 93 1.4718 45SiCr90 401S45 X45CrSi8 SUH1 40H9S2 HNV3
Z45CS9
Z52CMN21-09 SUH35
X 53 CrMnNiN 21.9 1.4871 53NNiMnCr210 349S54 X53CrMnNiN219 55H20G9AN4 EV8
X53CrMnNiN21.9 SUH36

Compoziåia chimicã

tehnice
COMPOZIÅIA CHIMICÃ, %
MARCA
P S
DE OÅEL C Si Mn Cr Ni N
max. max.
S 45 CrSi 93 0.40-0.50 2.70-3.30 max.0.80 0.040 0.030 8.0-10.0 max.0.60
X 53 CrMnNiN 21.9 0.48-0.58 max.0.25 8.0-10.0 0.050 0.030 20.0-22.0 3.25-4.50 0.35-0.50

Proprietãåi mecanice
Proprietãåi mecanice în funcåie
Proprietãåi mecanice la temperatura ambiantã pt. produse cu Ø 40 mm de tratamentul termic
Duritate Limita Rezistenåa Gâtuirea Rezistenåa
MARCA de la
la Alungirea la rupere
DE OÅEL Tratament curgere Tratament Duritate tracåiune
tracåiune A5 Z
termic HB HRC R p 0,2 2 Rm
termic HB max. Rm
N/mm % % N/mm 2
2
min. N/mm min. min. max.
Cãlit
266 -
S 45 CrSi 93 æi 700 900-1,100 14 40 recoacere G 300 -
325
revenit
austenitizare
X 53 CrMnNiN 21.9 Austenitizat 30 580 950-1,200 8 10 la 1000-1100 385 1,300
°C

Rezistenåa la tracåiune æi limita de curgere la temperaturi ridicate


Rezistenåa la tracåiune Rm în N/mm 2 Limita de curgere Rp 0,2 în N/mm 2
MARCA Tratament
la temperatura de °C la temperatura de °C
DE OÅEL termic
500 550 600 650 700 750 800 500 550 600 650 700 750 800
S 45 CrSi 93 Cãlit æi revenit 500 360 250 170 110 - - 400 300 240 120 80 - -
X 53 CrMnNiN 21.9 Austenitizat 650 600 550 500 450 370 300 350 330 300 270 250 230 200

Stãri de livrare æi dimensiuni


DIMENSIUNI
STÃRI DE LIVRARE Diametre Lungimi DIN
date
mm m
Forjat-recopt
Ø 30 - Ø 100 1-6 7527
Forjat-austenitizat
Forjat-recopt (înmuiat) sau austenitizat-cojit Ø 30 - Ø 100 1-6 -
bare
Laminat-recopt (înmuiat) sau austenitizat-cojit-ælefuit 3-6 668
Ø 7 - Ø 15

Combinatul de Oåeluri Speciale Târgoviæte


9 - 11 Æos. Gãeæti, cod 130087, Târgoviæte, ROMÂNIA
Telefon: +40(0)-245-631.618, 217.666, 217665
Fax: +40(0)-245-217.846, 210.568, 616.681
E-mail: cost@cost.ro, Telex: 17271
cost
F -X C h a n ge F -X C h a n ge
PD PD

oåel inoxidabil

!
W

W
O

O
N

N
y

y
bu

bu
Combinatul
to

to
ww

ww
om

om
k

k
lic

lic
C

C
.c

.c
w

w
tr re tr re
.

.
ac ac
k e r- s o ft w a k e r- s o ft w a
de Oåeluri
Speciale
Târgoviæte
Corespondenåe cost
Stãri de livrare
DIN
AFNOR B.S.
GOST Compoziåia chimicã Laminat
Werkstoff STAS 35573 970 UNI JIS AISI/ Laminat-recopt
17440 5632
Nr. 3583 EURONORM 1554 6901 G4303 SAE Forjat Laminat-austenitizat
SEW 400 977 Tras
EN 88 3100 COMPOZIÅIA CHIMICÃ, % MARCA Forjat-recopt Laminat-recopt (înmuiat) Tras-recopt
Oåeluri feritice-martenitice MARCA DE OÅEL Si Mn P S Alte DE OÅEL
C Cr Mo Ni Forjat- sau austenitizat-cojit Cojit-tras-ælefuit
X 6 Cr 13
Z8C12 max. max. max. max. elemente
1.4000 (10Cr130)
X6Cr13
403S17 X6Cr13 SUS403 08H13 403 austenitizat Laminat-recopt (înmuiat)
12.0
Z8CA12 X 6 Cr 13 0.08 1.00 1.00 0.045 0.030 - sau austenitizat -cojit
X 6 CrAl 13 1.4002 7AlCr130 405S17 X6CrAl13 SUS405 - 405 14.0
X6CrA13 -ælefuit
12.0
410S21 X 6 CrAl 13 0.08 1.00 1.00 0.045 0.030 - A l0.10 - 0.30
X 10 Cr 13 1.4006 10Cr130
Z10C13
304S11 X12Cr13 SUS410
15H13L
410
14.0 X 6 Cr 13 x - -
X10Cr13 12H13 0.08 12.0
304C12 X 10 Cr 13 1.00 1.00 0.045 0.030 - X 6 CrAl 13 x - -
0.12 14.0
X 15 Cr 13 1.4024 (12Cr130)
Z13C13
420S29 - SUS410J1 - - 0.12 12.0 X 10 Cr 13 x x x
X15Cr13 X 15 Cr 13 1.00 1.00 0.045 0.030 -
0.17 14.0 X 15 Cr 13 x x x
Z20C13
X 20 Cr 13 1.4021 20Cr130 420S37 X20Cr13 SUS420F 20H13 420 0.17 12.0 X 20 Cr 13 x x x
X20Cr13 X 20 Cr 13 1.00 1.00 0.045 0.030 -
Z30C13 0.25 14.0 X 30 Cr 13 x x x
X 30 Cr 13 0.28 12.0
1.4028 30Cr130 Z33Cr13 420S45 X30Cr13 SUS420J1 30H13 420F X 30 Cr 13 1.00 1.00 0.045 0.030 - X 38 Cr 13 x x x
X30Cr13 0.35 14.0
Z40C14 0.35 12.0 X 46 Cr 13 x x x
X 38 Cr 13 1.4031 (40Cr130) - X40Cr14 SUS420J2 40H13 - X 38 Cr 13 1.00 1.00 0.045 0.030 -
X40Cr13 0.42 14.5 X 6 Cr 17 x x -
X 46 Cr 13 1.4034 40Cr130
Z44C14
(420S45) X40Cr14 - 40Cr13 - X 46 Cr 13
0.42
1.00 1.00 0.045 0.030
12.5
- X 6 CrTi 17 x x -
X45Cr13 0.50 14.5
X 20 CrNi 17.2 x x -
Z8C17 430S17 15.5
X 6 Cr 17 1.4016 8Cr170 X8Cr17 SUS430 12H17 430 X 6 Cr 17 0.08 1.00 1.00 0.045 0.030 - X 45 CrMoV 15 x x -
X6Cr17 430S18 17.5
Z8CT17 16.0 Ti de la 7 x C% X 20 CrMo 13 x x -
X 6 CrTi 17 1.4510 8TiCr170 - X6CrTi17 SUS430LX 08H17T 430Ti X 6 CrTi 17 0.08 1.00 1.00 0.045 0.030 -
X5CrTi17 18.0 to 1.20 X 35 CrMo 17 x x -
Z15CN16-02 0.14 15.5 1.5
X 20 CrNi 17.2 1.4057 22NiCr170
X19CrNi17.2
431S29 X16CrNi16 SUS431 20H17N2 431 X 20 CrNi 17.2 1.00 1.00 0.045 0.030 - X 90 CrMoV 18 x - -
0.23 17.5 2.5
X 45 CrMoV 15 1.4116 45CrMoV145 - - - - - - 0.42 0.45
X 5 CrNi 18.10 x x -
X 20 CrMo 13 1.4120 20MoCr130 Z20CD14 - - - - - X 45 CrMoV 15 1.00 1.00 0.045 0.030 - V 0.10 - 0.15 X 5 CrNi 18.2 x x -
0.50 0.60
X 35 CrMo 17 1.4122 35MoCr165 - - X35CrMo17 - - - 0.17 12.0 0.90 X 2 CrNi 19.11 x x -
X 90 CrMoV 18 1.4112 90VMoCr180 - - - - - 440B X 20 CrMo 13 1.00 1.00 0.040 0.015 1.0
0.22 14.0 1.30 X 6 CrNiTi 18.10 x x -
Oåeluri austenitice 0.33 15.5 0.80
X 35 CrMo 17 1.00 1.00 0.040 0.015 1.0 X 5 CrNiMo 17.12.2 x x -
Z6CN18-09 0.45 17.5 1.30
X 5 CrNi 18.10 1.4301 5NiCr180 Z7CN18-09
304S15
X5CrNi18.10 SUS304 08H18N10 304 0.85 17.0 0.9 X 2 CrNiMo 17.13.2 x x -
304S31 X 90 CrMoV 18 1.00 1.00 0.040 0.020 - V 0.07 - 0.12
X5CrNi18.10 0.95 19.0 1.3 X 6 CrNiMoTi 17.12.2 x x -
X 5 CrNi 18.12 1.4303 (5NiCr180) Z8CN18.12 305S19 X8CrNi19.10 SUS305 - 305
X 5 CrNi 18.10 0.07 1.00 2.00 0.040 0.030
17.0 8.5 X 2 CrNiMo 18.14.3 x - -
Z2CN18.10 19.0 10.5
X 2 CrNi 19.11 1.4306 2NiCr185
X2CrNi18.10
304S12 X2CrNi18.11 SUS304 - 304L X 5 CrNiMo 17.13.3 x - -
17.0 11.0
321S18 06H18N10T X 5 CrNi 18.12 0.07 1.00 2.00 0.040 0.030
Z6CNT18.10 19.0 13.0
X 6 CrNiTi 18.10 1.4541 10TiNiCr180
X6CrNiTi18.10
321S22
321S31
X6CrNiTi18.11 SUS321 08H18N10T
09H18N10T
321
X 2 CrNi 19.11 0.030 1.00 2.00 0.040 0.030
18.0 10.0 Stãri de livrare æi dimensiuni
20.0 12.5
Z6CND17.11 316S16
X 5 CrNiMo 17.12.2 1.4401 -
X59NiMo17.12.2 316S18
X5CrNiMo17.12 SUS316 - 316
X 6 CrNiTi 18.10 0.08 1.00 2.00 0.040 0.030
17.0 9.0
Ti de la 5 x C% to 0.80 DIMENSIUNI
19.0 12.0
Z2CND17-12 316S11 STÃRI DE LIVRARE Diametre Lungimi DIN
X 2 CrNiMo 17.13.2 16.5 2.0 10.5
1.4404 - Z3CND17.11.02 316S13 X2CrNiMo17.12 SUS316L - 316L X 5 CrNiMo 17.12.2 0.07 1.00 2.00 0.040 0.030 mm m
X2CrNiMo17.12 316S24 18.5 2.5 13.5
Z6CNDT17-12 320S18 X 2 CrNiMo 17.13.2 0.030 1.00 2.00 0.040 0.030
16.5 2.0 11.0 Forjat
X 6 CrNiMoTi 17.12.2 1.4571 10TiMoNiCr175 X6CrNiMoTi17.12 - 10H17N13M2T 316Ti 18.5 2.5 14.0 Ø 30 - Ø 250
X6CrNiMoTi17.12 320S31 Forjat-recopt 1-6 7527
Z3CND17-12-03 316S11 X 6 CrNiMoTi 17.12.2
16.5 2.0 10.5 o 50 - o 250
X 2 CrNiMo 18.14.3 1.4435 - Z3CND18-14-08 316S13 X2CrNiMo17.13
SCS16 03H17N14M3
316L
0.030 1.00 2.00 0.040 0.030
18.5 2.5 13.5
N 0.12 - 0.22 Forjat-austenitizat
SUS316L 03H16N15M3
- 316S31
X 2 CrNiMo 18.14.3 0.030 1.00 2.00 0.040 0.025
17.0 2.5 12.5 Laminat
Z6CND18-12-03
316S31 X5CrNiMo17.13
18.5 3.0 15.0 Laminat-recopt Ø 25 - Ø 80 1013
X 5 CrNiMo 17.13.3 1.4436 - Z7CND18.12.03 SUS316 - 316 16.5 2.5 11.0
X5CrNiMo17.13.3
316S33 X8CrNiMo17.13 X 5 CrNiMo 17.13.3 0.07 1.00 2.00 0.040 0.025
18.5 3.0 14.0 Laminat-austenitizat
Laminat-recopt (înmuiat)
3-6 -
sau austenitizat-cojit
Laminat-recopt (înmuiat) Ø 25 - Ø 60
sau austenitizat-cojit- 668
ælefuit
bare Ø 7 - Ø 20 3-6
Tras

date tehnice
AD-Merkblatt Tras-recopt colaci Diam. int. 550 - 850 mm 668
W0 / TRD 100
ISO 9001 Diam. ext. 650 - 1.200 mm
seit März 1994
Cojit-tras-ælefuit Ø 7 - Ø 20
Greut. colac 150 - 450 kg
F -X C h a n ge F -X C h a n ge
PD PD

!
W

W
oåel O

inoxidabil

O
N

N
y

y
bu

bu
to

to
ww

ww
om

om
k

k
lic

lic
C

C
.c

.c
w

w
tr re tr re
.

.
ac ac
k e r- s o ft w a k e r- s o ft w a

Proprietãåi mecanice la temperatura ambiantã


Pentru eæantioane de testare cu Ø 25 mm
Alungirea Test Rezistenåa

tehnice
Limita de impact la coroziune
A5
Rezistenåa % ISO -V, J intercristalinã
MARCA Duritate curgere
Tratat la tracåiune min. min.
DE OÅEL termic
HB R p0,2
Rm
max. N/mm
2
N/mm 2 longi- trans- longi- trans- în stare în stare
min.
tudinal versal tudinal versal livratã sudatã

recopt 185 250 400 - 600 20 - - - - -


X 6 Cr 13
îmbunãtãåit - 400 550 - 700 18 - - - - -
recopt 185 250 400 - 600 20 - - - - -
X 6 CrAl 13
îmbunãtãåit - 400 550 - 700 18 - - - - -
recopt 200 250 450 - 650 - - - - -
X 10 Cr 13 18
îmbunãtãåit - 420 600 - 800 - - - - -
recopt 225 - 720 - 25 - - -
X 15 Cr 13 14
îmbunãtãåit - 450 650 - 800 - - -
recopt 230 - 740 - 25 - - -
X 20 Cr 13 14
îmbunãtãåit - 550 750 - 950 - - - - -
recopt 245 - 740 - - - - -
X 30 Cr 13 11
îmbunãtãåit - 600 800 - 1,000 - - - - -
X 38 Cr 13 recopt 250 - 800 - - - - - -
X 46 Cr 13 recopt 250 - 800 - - - - - -
X 6 Cr 17 recopt 185 270 450 - 600 20 - - da nu
X 6 CrTi 17 recopt 185 270 450 - 600 20 - - - da nu
recopt 295 - 950 - - - - - -
X 20 CrNi 17.2
îmbunãtãåit - 550 750 - 950 14 - 20 - - -
X 45CrMoV 15 recopt 280 - 900 - - - - - -
recopt 240 - 770 - - - - - -
X 20 CrMo 13
îmbunãtãåit 220-280 550 750 - 900 14 10 28 - - -
recopt 280 - 900 - - - - - -
X 35 CrMo 17
îmbunãtãåit 220-280 550 750 - 950 12 10 20 - - -
X 90 CrMoV 18 recopt 265 - - - - - - - -
X 5 CrNi 18.10 cãlit - 195 500 - 700 45 35 85 55 da nu
X 5 CrNi 18.12 cãlit - 185 490 - 690 45 - 85 55 da da
X 2 CrNi 19.11 cãlit - 180 460 - 680 45 35 85 55 da da
X 6 CrNiTi 18.10 cãlit - 200 500 - 730 40 30 85 55 da da
date
X 5 CrNiMo 17.12.2 cãlit - 205 510 - 710 40 30 85 55 da nu
X 2 CrNiMo 17.13.2 cãlit - 190 490 - 690 40 30 85 55 da da
X 6Cr NiMoTi 17.12.2 cãlit - 210 500 - 730 35 30(26) 85 55 da da
X 2 CrNiMo 18.14.3 cãlit - 190 490 - 690 35 30 85 55 da da
X 5 CrNiMo 17.13.3 cãlit - 205 510 - 710 40 - 85 55 da da

Combinatul de Oåeluri Speciale Târgoviæte


9 - 11 Æos. Gãeæti, cod 130087, Târgoviæte, ROMÂNIA
Telefon: +40(0)-245-631.618, 217.666, 217665
Fax: +40(0)-245-217.846, 210.568, 616.681
cost E-mail: cost@cost.ro, Telex: 17271
F -X C h a n ge F -X C h a n ge
PD PD

!
inoxidabil
refractar
oåel
W

W
Corespondenåe
O

O
N

N
y

y
bu

bu
to

to
ww

ww
om

om
k

k
AFNOR B.S.
lic

lic
C

C
.c

.c
w

w
tr re JIS tr re
.

.
ac ac
k e r- s o ft w a SEW470 Werkstoff STAS 35578 3059 UNI GOST AISI/ k e r- s o ft w a
G4312
DIN 17243 Nr. 11523 EURONORM 1554 6901 5636 SAE
G4303
EN 95 3076
Z8C17
X 10 CrAl 7 1.4713 10AlCr70 - - - - -
X10CrAl7
X 10 CrAl 18 1.4742 10AlCr180 Z10CAS18 - - SUH21 15H18SJU -
Z10CAS24
X 10 CrAl 24 1.4762 10AlCr240 - X16Cr26 SUH446 - 446
X10CrAlSi24
X 12 CrNiTi 18.9 1.4878 12TiNiCr180 Z6CNT18-12 321S51 X6CrNiTi18.11 SUS321 12H18N10T 321
Z15CNS20-12
X 15 CrNiSi 20.12 1.4828 15SiNiCr200 Z17CNS20-12 309S24 X16CrNi23-14 SUH309 20H20N14S2 309
X15CrNiSi20-12
310S16
Z8CN25-20 X6CrNi25-21 SUH310
X 12 CrNi 25-21 1.4845 12NiCr250 310S24 20H23N18 310S
Z12CN25-20 X6CrNi25-20 SUS310S
310S25
Z12CNS25-20
314
X 15 CrNiSi 25-20 1.4841 15SiNiCr250 Z15CNS25-20 314S25 X6CrNiSi25-20 SUH310 20H25N20S2
310
X15CrNiSi25-20
Z12CNS25-20
X 12 NiCrSi 36-16 1.4864 12SiCrNi360 Z15CNS25-20 NA17 - SUH330 - 330
X15CrNiSi25-20
Z8NC32-21
X 10 NiCrAlTi 32-20 1.4876 10TiAlCrNi320 Z10NC32-21 NA15H - NCT800(H) - B163
X10NiCrAlTi32-20
X 20 CrMoV 12.1 1.4922 20VNiMoCr120 Z20CDV12 - X20CrMoNi12.01 - - -

Compoziåie chimicã Stãri de livrare


COMPOZIÅIA CHIMICÃ, % Forjat Laminat
Forjat-recopt Laminat-recopt
MARCA DE OÅEL Mn P S Alte
C Si Al Cr Ni MARCA DE OÅEL Forjat-austenitizat Laminat-austenitizat
max. max. max. elemente Forjat-recopt(înmuiat) Laminat-recopt(înmuiat)
X 10 CrAl 7 0.12 0.50-1.00 1.00 0.040
0.030 0.50-1.00 6.00-8.00 - sau austenitizat-cojit sau austenitizat-cojit
X 10 CrAl 18 0.12 0.70-1.40 1.00 0.040
0.030 0.70-1.20 12.0-14.0 - X 10 CrAl 7 X -
X 10 CrAl 24 0.12 0.70-1.40 1.00 0.040
0.030 1.2-1.7 23.0-26.0 - X 10 CrAl 18 X -
X 12 CrNiTi 18.9 0.12 1.00 2.00 0.045
0.030 - 17.0-19.0 9.0-12.0 Ti 4 x % C 0.80 X 10 CrAl 24 X -
X 15 CrNiSi 20.12 0.20 1.50-2.50 2.00 0.045
0.030 - 19.0-21.0 11.0-13.0 X 12 CrNiTi 18.9 X X
X 12 CrNi 25-21 0.15 0.75 2.00 0.045
0.030 - 24.0-26.0 19.0-22.0 X 15 CrNiSi 20.12 X -
X 15 CrNiSi 25-20 0.20 1.50-2.50 2.00 0.045
0.030 - 24.0-26.0 19.0-22.0 X 12 CrNi 25-21 X -
X 12 NiCrSi 36-16 0.15 1.00-2.00 2.00 0.030
0.020 - 15.0-17.0 33.0-37.0 X 15 CrNiSi 25-20 X -
X 10 NiCrAlTi 32-20 0.12 1.00 2.00 0.030
0.020 0.15-0.60 19.0-23.0 30.0-34.0 Ti 0.15-0.60 X 12 NiCrSi 36-16 X -
Mo 0.80-1.20 X 10 NiCrAlTi 32-20 X -
X 20 CrMoV 12.1 0.17-0.23 0.40 1.00 0.030 0.030 - 10.0-12.5 0.30-0.80
V 0.25-0.35 X 20 CrMoV 12.1 X X

Proprietãåi mecanice la temperatura ambiantã Stãri de livrare æi dimensiuni


PROPRIETÃÅI MECANICE DIMENSIUNI
MARCA Limita de Rezistenåa la Alungirea A5 STÃRI DE LIVRARE Diametre Lungimi DIN
Tratamentul Duritate
DE OÅEL curgere Rp 0,2 tracåiune Rm %, min. mm m
termic HB max. 2
N/mm , min. N/mm 2 Longitudinal Transversal Forjat
X 10 CrAl 7 Recopt 192 220 420-620 20 15 Forjat-recopt 7527
X 10 CrAl 18 Recopt 212 270 500-700 12 9 Forjat-austenitizat Ø 30 - Ø 150 1-6
X 10CrAl 24 Recopt 223 280 520-720 10 7 Forjat-recopt (înmuiat)
-
X 12 CrNiTi 18.9 Austenitizat 192 210 500-750 40 30 sau austenitizat-cojit
X 15 CrNiSi 20.12 Austenitizat 223 230 500-750 30 22 Laminat
X 12 CrNi 25-21 Austenitizat 192 210 500-750 35 26 Laminat-recopt 1013
X 15 CrNiSi 25-20 Austenitizat 223 230 550-800 30 22 Laminat-austenitizat Ø 30 - Ø 60 3-6
X 12 NiCrSi 36-16 Austenitizat 223 230 550-800 30 22 Laminat-recopt(înmuiat)
sau austenitizat-cojit -
X 10 NiCrAlTi 32-20 Recopt 192 210 500-750 30 22
X 20 CrMoV 12.1 Îmbunãtãåit - 500 700-850 16 14

date tehnice
Combinatul de Oåeluri Speciale Târgoviæte
9 - 11 Æos. Gãeæti, cod 130087, Târgoviæte, ROMÂNIA
Telefon: +40(0)-245-631.618, 217.666, 217665
Fax: +40(0)-245-217.846, 210.568, 616.681
E-mail: cost@cost.ro, Telex: 17271
cost
F -X C h a n ge F -X C h a n ge
PD PD

!
W

W
O

oåel pentru aplicaåii speciale

O
N

N
y

y
bu

bu
Combinatul
to

to
ww

ww
om

om
k

k
lic

lic
C

C
.c

.c
w

w
tr re tr re
.

.
ac ac
k e r- s o ft w a k e r- s o ft w a
de Oåeluri
Compoziåia chimicã, % Proprietãåi mecanice
Speciale
Limita de curgere Rezistenåa la rupere Alungirea Gâtuirea Test impact
MARCA DE OÅEL Duritate HB
Târgoviæte
S20A
C

0.16
0.22
Si

max
0.10
Mn

0.25
0.50
Cr

max
0.20
Ni

max
0.20
Mo V Cu

max
0.20
Al

0.020
0.070
W
Rp0.2, kgf/mm², min. Rm, kgf/mm², min.

39 -50
A5, %, min.

30
Z, %, min. KCU, daJ/cm², min.

12
max.
cost
11 luA (P.11) 0.08 max 0.25 max max max 0.020
0.13 0.13 0.50 0.20 0.15 0.20 0.070 34 35 121
*16NC170 0.12 max max 15.00 2.00
0.20 1.00 1.00 18.00 3.00 105 137.7 8 4 248
50A 0.45
0.55
0.17
0.37
0.50
0.80
max
0.35
max
0.30 34 63 - 80 13 40 217 Stãri de livrare:
50RA 0.47 0.17 0.50 0.10 max max laminat forjat
0.55 0.37 0.80 0.30 0.30 0.30 55 80 10 40 6 217 - laminat-recopt - forjat-recopt
*16NCD13 0.12 0.15 0.30 0.80 3.00 0.20 max - laminat-recopt-cojit - forjat-recopt-cojit
0.17 0.40 0.60 1.10 3.50 0.30 0.30 100 120 8 6 340 - lungime = 4 - 6 m - lungime = 2.5 - 5.5 m
M50 0.47 0.17 0.50 max Ø 20 - 80 mm , Ø 30 - 250 mm
0.55 0.37 0.80 0.25 38 64 14 40 4 217
oåel lucios
50V 0.45 0.17 0.50 max max max - colaci Ø 2 -22 mm
0.55 0.40 0.80 0.30 0.25 0.30 65 20 255
- bare Ø 2 - 50 mm
*13CN35X 0.09 0.17 0.30 1.25 3.25 max max max - lungime = 3 - 6 m
0.15 0.37 0.60 1.65 3.65 0.15 0.30 0.20 95 115 10 50 9
S60 0.55 0.17 0.50 max max max
0.65 0.40 0.80 0.30 0.25 0.30 laminat 255
1.16 0.17 0.17 max max max
U12A
1.23 0.33 0.28 0.20 0.25 0.20 217 Produse æi semifabricate din oåel
*A-S154 0.27
0.35
0.17
0.35
0.45
0.70
0.50
0.80
2.30
2.80
0.45
0.65 70 90 12 6 255 destinate vaselor sub presiune
8HF 0.70 0.15 0.15 0.40 0.15 æi cazanelor de abur conform
0.80 0.35 0.40 0.70 0.30
30HRA 0.28 0.17 0.50 1.00 0.25 max AD - Merkblatt W O/TRD 100
0.33 0.37 0.80 1.30 0.50 0.30 130 160 9 40 5 241
*Z 100CD17 0.95 16.0 0.35 min Reglare Stãri de livrare
MARCA DE OÅEL Standard
1.10 1.00 1.00 18.0 0.75 0.75 650 tehnicã æi diametre
35HGSA 0.32 1.10 0.80 1.10
0.39 1.40 1.10 1.40 130 165 9 40 4 241 RSt 37-2/S235JRG2 AD - W13
DIN17100/ Bare normalizate
30HGSA 0.28 0.90 0.80 0.80 St 44-2/S275JR AD - W10
85 110 10 45 5 260 EN10025 Ø 60 mm
0.34 1.20 1.10 1.10 St 52-3/S355J2G3 TRD 107
*Z 12 CNDV12 0.08 0.50 11.0 2.00 1.50 0.25
0.15 0.35 0.90 12.5 3.00 2.00 0.40 79 95 14 40 6 286 C 35, CK 35, Cq 35 DIN17240
AD - W7 Bare normalizate
TRD106 Ø 60 mm
30HN2MFA 0.27 0.17 0.30 0.60 2.00 0.20 0.10
0.34 0.37 0.60 0.90 2.40 0.30 0.18 80 90 10 40 9 255
Bare cãlite
45HN2MFA 0.42 0.17 0.50 0.80 1.30 0.20 0.10 max AD - W7
130 145 7 35 4 269 24CrMo5 DIN17240 æi revenite
0.50 0.37 0.80 1.10 1.80 0.30 0.18 0.30 TRD106
Ø 35 mm
OHN3MFA 0.33 0.17 0.25 1.20 3.00 0.35 0.10 max
0.40 0.37 0.50 1.50 3.50 0.45 0.18 0.20 108 122.6 12 32.5 4.5 280
W1.4301, W1.4303
*42VMoCrNi32X 0.39 0.20 0.25 0.90 3.00 0.50 0.10 max 0.020 AD - W2
125 135 11 25 4 280 W1.4303, W1.4401 Bare austenitizate
0.45 0.37 0.50 1.20 3.50 0.70 0.18 0.20 0.050 DIN17440 AD - W10
W1.4404, W1.4435 Ø 350 mm
*30VMoSiNiWCr30 0.26 0.90 0.60 2.80 1.00 0.30 0.15 max 1.00 TRD 107
0.20 260 W1.4541, W1.4571
(RAX) 0.32 1.20 0.90 3.30 1.30 0.60 0.30 1.40
42MoCr11A 0.40 0.15 0.75 0.80 max 0.15 max 0.020 AD - W13 Bare normalizate
0.43 0.35 1.00 1.10 0.25 0.25 0.35 0.045 96 10 C22.8 DIN17243
TRD107 Ø 350 mm
S35HGS 0.32 1.30 0.80 1.10 max max
0.39 1.60 1.10 1.40 0.25 0.30 160 35 3 Bare, åagle
AD - W0
30HN3A 0.27 0.17 0.30 0.60 2.75 Conf. 1 - 5 æi blumuri
80 100 10 50 8 241 TRD100
0.33 0.37 0.60 0.90 3.15 laminate/forjate
25H2N4VA 0.21 0.17 0.25 1.35 4.00 max max max 0.80
0.28 0.37 0.55 1.65 4.40 0.15 0.05 0.30 1.20 95 110 11 45 9 269 AD - W0
Bare, åagle
max max
C22.8 VdTÜV350/3 æi blumuri
32CrMoV12.10 0.29 2.80 0.80 0.25 TRD100
0.36 0.50 0.70 3.20 1.20 0.35 70 95 - 110 12 12 laminate/forjate
* Produs retopit electric sub zgurã.
La cerere, orice marcã de oåel poate fi retopitã electric sub zgurã.

ISO 9001
AD-Merkblatt
W0 / TRD 100
seit März 1994

date tehnice
ww
w
.

tr
C

ac
PD
lic
k
to
bu
y
N
O
W

k e r- s o ft w
F -X C h a n ge

!
ar
e .c
om

Compoziåia chimicã

MARCA COMPOZIÅIA CHIMICÃ, %


DE OÅEL Standard
C Mn Si S P Cr Ni Mo Cu Al N V As W Ti
RSt 37-2 DIN17100 max max max max max max max max max
0.17 0.050 0.050 0.30 0.30 0.08 0.40 0.10 0.009
S235JRG2 EN10025 max max max max max

cost
oåel

0.17 1.4 0.045 0.045 0.009

St 44-2 DIN17100 max max max max max max max max max max
0.21 0.050 0.050 0.30 0.30 0.08 0.40 0.10 0.009 0.10
S275JR EN10025 max max max max max
0.21 1.50 0.045 0.045 0.009

St 52-3 DIN17100 max max max max max max max max max min max max max
0.20 1.60 0.55 0.040 0.040 0.30 0.30 0.08 0.40 0.020 0.10 0.05 0.10
S355J2G3 EN10025 max max max max max
0.22 1.60 0.55 0.035 0.035
C 35 DIN17240 0.32 0.50 0.15 max max
0.39 0.80 0.35 0.045 0.045
CK 35 DIN17240 0.32 0.50 0.15 max max
0.39 0.80 0.35 0.035 0.035
Cq 35 DIN17240 0.32 0.50 0.15 max max
0.39 0.80 0.35 0.035 0.035
24 CrMo5 DIN17240 0.20 0.50 0.15 max max 0.90 0.20
0.28 0.80 0.35 0.035 0.035 1.20 0.35
W1.4301 DIN17440 max max max max max 17.0 8.5 max
0.07 2.00 1.00 0.030 0.045 19.0 10.5 0.11
W1.4303 DIN17440 max max max max max 17.0 11.0 max
0.07 2.00 1.00 0.030 0.045 19.0 13.0 0.11
W1.4401 DIN17440 max max max max max 16.50 10.50 2.00 max
0.07 2.00 1.00 0.030 0.045 18.50 13.50 2.50 0.11
W1.4404 DIN17440 max max max max max 16.50 11.0 2.00 max
0.030 2.00 1.00 0.030 0.045 18.50 14.0 2.50 0.11
W1.4435 DIN17440 max max max max max 17.00 12.50 2.5 max
0.030 2.00 1.00 0.025 0.045 18.50 15.00 3.0 0.11
W1.4541 DIN17440 max max max max max 17.0 9.00 5x%C
0.08 2.00 1.00 0.030 0.045 19.0 12.00 0.80
W1.4571 DIN17440 max max max max max 16.5 10.5 2.0 5x%C
0.08 2.00 1.00 0.030 0.045 18.5 13.5 2.5 0.80
C22.8 DIN17243 0.18 0.40 max max max max 0.015
0.23 0.90 0.40 0.030 0.035 0.30 0.050
pentru aplicaåii speciale

Telefon: +40(0)-245-631.618, 217.666, 217665


9 - 11 Æos. Gãeæti, cod 130087, Târgoviæte, ROMÂNIA

Fax: +40(0)-245-217.846, 210.568, 616.681


Combinatul de Oåeluri Speciale Târgoviæte

E-mail: cost@cost.ro, Telex: 17271

date tehnice

ww
w
.
tr

C
ac
PD

lic
k
to
bu
y
N
O
W
F -X C h a n ge

!
k e r- s o ft w a
re

.c
om