Sunteți pe pagina 1din 2

Numele, prenumele __________________________________________ Data _______________

Proba de evaluare nr. 3 / geometrie


Tema: ,, Paralelism şi perpendicularitate”

Nr. Item Scor


1. Dreptele a şi b sînt paralele. Calculaţi măsura unghiului x. L
0
1
x a 2
3
106˚56΄ b

Răspuns: ___________________________
2. Diferenţa măsurilor a două unghiuri interne de aceeaşi parte a secantei care L
intersectează două drepte paralele este egală cu 39˚. Aflaţi măsura unghiului mai 0
mare. 1
Rezolvare: 2
3
4

Răspuns: ___________________________
3. Aflaţi perimetrul triunghiului ABC , dacă perimetrul triunghiului MNK , unde M, L
N, K, sînt mijloacele laturilor triunghiului ABC, este egal cu 19,1 cm. 0
1
Rezolvare: 2
3
4

Răspuns: ___________________________

4. Aflaţi măsura unghiului format de semidreapta opusă bisectoarei unghiului A şi o L


latură a acestui unghi, dacă m( A)  96 . 0
Rezolvare: 1
2
3
4
Fie triunghiul ABC cu [AB]≡[BC] și [AD] o bisectoare a triunghiului . Aflați: m(<CAD),
6. dacă m(B)=20˚ L
0
1
2
Rezolvare: 3
4

Răspuns: ____________________________

Punctaj/Nota

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Punctaj 19-18 17-16 15-20 19-16 15-11 10-8 7-6 5-4 3-2 1-0