Sunteți pe pagina 1din 5

Olimpiada de Fizică

Etapa pe judeţ
20 februarie 2016
Barem
VI
Pagina 1 din 5
Subiectul 1. Ciocolată de casă ... Parţial Punctaj
1. Barem subiect 1 10
a) Tabelul de rezultate:
L  h V V V V
cm  cm cm  cm 
Nr.
 cm  cm  cm 3 3 3 3
măsurătorii
1. 11,5 5,0 3,0 172,50 0,85
3,50
2. 11,5 4,9 3,0 169,05 4,30
4
3. 11,4 5,0 3,0 171,00 173,35 2,35 3

4. 11,5 5,1 3,0 175,95 2,60

5. 11,5 5,0 3,1 178,25 4,90


Volumul exterior al vasului paralelipipedic este:
0,50
V  173,35 cm 3  3 cm3
b) Numărul maxim de cubulețe de ciocolată cu latura d 0 obținute din bucata
paralelipipedică de ciocolată este:
L0  0  h0 0,50
Nmax  ; Nmax  165
d 03
Pentru a construi cel mai mare cub posibil din ciocolată având Nmax cubulețe,
trebuie să avem n0  5 cubulețe pe fiecare latură a noului cub. Cubul cel mai mare 0,50
posibil este format din: N  n03  125 cubulețe. 2
Numărul de cubulețe care rămân nefolosite după utilizarea cubului este :
0,25
N   Nmax  N
Procentul cu care Nmax este mai mare decât N  este:
Nmax  N  0,50

N
Rezultă:
  312,50 % 0,25
c) Durata totală este: 3
t  t dus  t întors 0,50

Unde:
d1 d 2 d3
t dus   
v1 v 2 v 3 0,50
d1 d 2 d3
t întors   
v1 v3 v 2
Deoarece 3v 1  4v 2  2v 3 , în urma efectuării calculelor obținem:
6 d1  d 2  d3  2d 1,00
t  
3v1 v1
Distanța dintre casa Oanei și casa Claudiei este: 0,25
d  4 km

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporţional cu
conţinutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru a
ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.
Olimpiada de Fizică
Etapa pe judeţ
20 februarie 2016
Barem
VI
Pagina 2 din 5
Viteza medie în timpul t este:
2d 0,50
vm 
t
Rezultă:
km 0,25
v m  16
h
Oficiu 1

Subiectul 2. Autovehicule în mișcare ... Parţial Punctaj


2. Barem subiect 2 10
a) Lungimea localității este:
L  v1  t 0,50

Spațiul amenajat pentru flori între părțile de carosabil are aria:


0,25
A  L
Unei flori îi este alocată o suprafață de arie:
0,25
A0  20
În spațiul amenajat între părțile de carosabil se află un număr de flori:
A L 0,25
n  2 2
A0 0
Rezultă:
0,25
n  160000
Numărul maxim al caselor din localitate este:
L 0,25
N 2
d0
Rezultă:
0,25
N  320
b) Distanța parcursă de autobuz în localitate până la „întâlnirea” cu autotrenul este: 3
L1  v1  t 0,25

Distanța parcursă de autotren în localitate până la „întâlnirea” cu autobuzul este:


L2  v 2   t  t0  0,25

Lungimea localității este:


L  L1  L2  v1  t 0,25

După intrarea autobuzului în localitate cele două autovehicule se întâlnesc după:


v 1  t  v 2  t 0 0,50
t
v1  v 2
Rezultă:
0,25
t  75 s
Din momentul „întâlnirii” până la ieșirea din localitate autotrenul mai are de parcurs
distanța: 0,50
L2  L  L2
Rezultă:
0,25
L2  1000 m
Traversarea localității de către autotren pentru a ieși complet din localitate durează: 0,50
L  2
t 2 
v2

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporţional cu
conţinutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru a
ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.
Olimpiada de Fizică
Etapa pe judeţ
20 februarie 2016
Barem
VI
Pagina 3 din 5
Rezultă:
t 2  162,4 s 0,25

c) Avem două situații posibile:


Cazul 1
Viteza primului autobuz este mai mică decât viteza celui de al doilea autobuz: 0,25
v1  v
Din momentul „întâlnirii” autobuzelor până în momentul „despărțirii” lor avem:
0,50
1    v1  t  (pentru primul autobuz)
Și:
0,50
1    v  t  (pentru al doilea autobuz)
Deci:
1   0,50
v  v1 
1  
Rezultă:
km 0,25
v  64
h 4
Cazul 2
Viteza celui de al doilea autobuz este mai mică decât viteza primului autobuz: 0,25
v  v1
Din momentul „întâlnirii” autobuzelor până în momentul „despărțirii” lor avem:
0,50
1    v1  t  (pentru primul autobuz)
Și:
0,50
1    v  t  (pentru al doilea autobuz)
Deci:
1   0,50
v  v1 
1  
Rezultă:
km 0,25
v  36
h
Oficiu 1

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporţional cu
conţinutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru a
ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.
Olimpiada de Fizică
Etapa pe judeţ
20 februarie 2016
Barem
VI
Pagina 4 din 5

Subiect 3. Parţial Punctaj


3. Barem subiect 3 10p
a) Valentin înoată cu vitezele:
25 m 0,50
v dus   1,25 (pentru dus)
20 s
25 m
v întors   1,11 (pentru întors) 0,50 1,5
22,5 s
Viteza medie este:
50 m 0,50
vm   1,17
42,5 s
b) Una dintre fete înoată până la prima întâlnire pe distanța:
d1  v 1  t1 0,50

Iar cealaltă fată înoată până la prima întâlnire pe distanța:


d 2  v 2  t 1 0,50

Condiția de întâlnire este:


d1  d 2  2L 0,50

Deci:
2L 0,5
v1  v 2 
t1
Din condițiile problemei avem:
v 1  t 2  4L 0,5
v 2  t 2  6L 3,5

După efectuarea calculelor:


4L
v1 
5t1 0,5
6L
v2 
5 t1
Rezultă:
m
v 1  0,4
s 0,5
m
v 2  0,6
s
c) Prima întâlnire la linia de stare a avut loc după:
4L 0,50
t 2 
v1 1
Rezultă:
t 2  250s 0,50

d) Reprezentarea grafică este în figura de mai jos: 2

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporţional cu
conţinutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru a
ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.
Olimpiada de Fizică
Etapa pe judeţ
20 februarie 2016
Barem
VI
Pagina 5 din 5

e) Pentru prima întâlnire pe parcurs:


d A  20 m 0,25

 t A  50 s
Pentru a doua întâlnire pe parcurs:
d B  10 m 0,25

t B  100 s
1
Pentru a treia întâlnire pe parcurs:
d C  10 m 0,25

t C  150 s
Pentru a patra întâlnire pe parcurs:
dD  20 m 0,25

tD  200 s
Oficiu 1

Barem propus de:


prof. Dorina TĂNASE, Liceul „Kőrösi Csoma Sándor” – Covasna
Prof. Aurelia-Daniela FLORIAN, Colegiul Național “Nicolae Titulescu” – Craiova
Prof. Constantin GAVRILĂ, Colegiul Național “Sfântul Sava” – București

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporţional cu
conţinutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru a
ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.