Sunteți pe pagina 1din 3

Comisia Metodică a diriginților claselor gimnaziale

Proiect didactic la dirigenție

Subiectul lecţiei: ,,Prietenia adevărată şi falsă. Calitățile unui prieten adevărat”.

Scoala Gimnazială „H. Stamatin” Bogdănești

Data: 25 ianuarie 2017.


Clasa a VIII-a A
Profesor diriginte: Aurelia Constandache
Subcompetențe: formarea atitudinilor și a comportamentului responsabil într-o relație de prietenie.
Obiective:
O1-Să definească noțiunea de prietenie.
O2-Să identifice valoarea relaţiei de prietenie în formarea personală.
O3-Să distingă calitățile unui prieten adevărat.
O4-Să conștientizeze necesitatea și valoarea relațiilor de prietenie.

Metode şi tehnici:
Tehnica Ciorchine, Copacul așteptărilor, Cinquain, Asocieri libere, Interviul, Discuția, Analiza, Explicaţia, Joc didactic, Conversația.
Materiale didactice:
Fişe, desene, computer, proiector, cariocă, dicţionare, diplome, fișe flip-chart.

Desfășurarea activității

Etapele lecţiei Ob. Activitatea profesorului și elevului Activităţi de


evaluare
Evocare
 Implică-te! Discuția
Asigură condiţiile necesare bunei desfăşurări a lecţiei.
Realizarea Scrierea subiectului lecţiei, obiectivele. Asocieri libere
sensulului Se va desfăşura jocul. Analizând literele înscrise în careu se vor găsi sinonome ale cuvântele: „prieten /
 Informează-te! prietenie”
 Procesează! Lucrul cu dicţionarul
Prietenia - sentiment de simpatie, de stimă, de devotament, de încredere, de fidelitate care leagă reciproc
O1 pe prieteni, relaţie de încredere care se stabileşte între prieteni...
O2 Întrebări logice
O3 Întrebări logice:
O4  Numiți cîteva motive pentru care vrei să ai prieteni.
 Cine poate fi prietenul tău.
 Prietenia poate influența activitatea școlară? În ce sens?
 Se întîmplă acte de violență între prieteni? De ce apare violența? Cum putem aplana situația?
Fișa nr.1- Autocunoașterea Tehnica
Ciorchine
Activitate în grup
Copacul
Grupul I. ,,Prietenoșii” Ce calități ar trebui să posede un prieten adevărat. (Ciorchine) așteptărilor
Grupul II. ,,Amicii” Să identifice criteriile care cunui aracterizează un prieten fals.
Grupul III. ,,Generoşii” trebuie să realizeze un poster –“Copacul aşteptărilor”, care să cuprindă criterii Cinquain
de care trebuie să ţinem seama atunci când ne alegem prietenii.
Grupul IV. ,,Ingenioşii” de realizat un cinquain cu cuvîntul cheie ,,prieten”. Lucrul în
1. Prieten; 2. Credincios, generos; 3. Ascultă, înţelege, ajută; 4. Mâna dreaptă care mângâie; 5.Iertând. echipe
Exercițiu Activitate
Pe baza materialului existent, elevii comentează semnificația unor proverbe. reciprocă

Reflecţie - Activitate
 Comunică şi Un elev în calitate de reporter ia un interviu adresând o serie de întrebări. individuală
 Decide!  Care este numele prietenului tău cel mai bun?
Apreciază!  Care sunt trei dintre calităţile prietenului tău?
 Cu siguranţă prietenul tău are şi defecte. Numeşte unele din ele.
 Ai nimerit vreodată într-o situație conflictuală cu prietenul tău? Cum ai soluționat conflictul.

Dau fiecărui elev un bileţel pe care trebuie să noteze în secret numele celui mai prietenos coleg din clasă,
acel elev care îndeplineşte criteriile unui bun prieten. Adun bileţelele şi le înmânez unui juriu. Se
decernează cu diplomă ,,Cel mai bun prieten”.

Tehnica
Interviul
Extindere Explicație
Acţionează! Sper că acestă lecție își va lăsa amprenta sa în inimile voastre. Vă mulțumesc mult