Sunteți pe pagina 1din 2

3 / 16.02.

2018

Domnului comisar ~ef de penitenciare Florentin MUSCALU


Directorul Penitenciarului Constanta Poarta-Alba,
Stimate domnule director,
Referitor la problemele care vor fi aduse in cadrul Bilanfului unitafii, stabilita
pentru ziua de vineri, 16.02.2018, ora 12°0 , la care va participa din partea Sindicatului
Nafional SINPEN 2016 Constanta, d-1 Bogdan-Claudiu Traistaru, va remitem
urmatoarele:
1. Tn decursul anului 2017, au avut loc mai multe evenimente negative, in care
a fast implicat personalul unitatii:

necesitatea scoaterii la concurs


4 2 sinucideri;
a postului de psiholog de
4 1 tentativa de suicid; personal;
4 1 ultraj; reevaluarea calitafii serviciilor
4 recent, un angajat
de medicina muncii;
arestat.
necesitatea unor masuri
concrete de asigurare a
protecfiei personalului, din punct
de vedere juridic ~i al dotarii.
2. Tot in anul 2017 au existat cazuri de nerespectare a prevederilor legate a
angajatorului in ceea ce prive~te:

- sunt doua procese ca~tigate


4 evaluarea profesionala; in justitie;
4 modificarea unilaterala a necesitatea elaborarii
programului de munca; Regulamentului Intern al
unitafii;
refacerea fi~elor posturilor.
3. Tn ceea ce prive~te relatia angajator - Sindicat, exista deficiente de
comunicare ~i de parteneriat in cadrul dialogului social:

4 nu se raspunde in termenul legal de necesitatea


30 de zile la majoritatea adreselor respectarii
inaintate de catre Sindicat; prevederilor legale
-+ nu s-a finalizat amenajarea sediului privitoare la petifii;
Sindicatului; - manifestarea
-+ Sindicatul nu este consultat in interesului
legatura cu rescrierea Statului de angajatorului fata
organizare; de amenajarea

1 din 2
4 Cotizatiile membrilor de sindicat sunt sediului
virate cu intarziere; Sindicatului.
4 Obstructionarea participarii
observatorului sindical la concursuri
4. Membrii Sindicatului semnaleaza existenta unor probleme in ceea ce
privel?te:

4 nu se respecta pauza de masa pentru sunt derulate


supraveghetori; activitati care
4 la sectia ES nu este amenajat la curtile de plimbare impiedica servitul
un post care sa asigure protectie la intemperii; mesei;
4 Ul?ile de acces la sectiile de detinere nu se inchid l?i necesitatea
nu sunt calorifere pe holurile sectiei; remedierii acestor
4 nu exista apa calda curenta la biroul deficiente;
supraveghetorului, iar grupul sanitar este situat in
capatul opus biroului supraveghetorului la E6;
4 au fost semnalate situatii in care nu se acorda sporul evaluare medicala
de TBC/SIDA; personalul nu este informat de periodica mai
existenta acestor afectiuni contagioase; exista riscul minutioasa
contractarii unor boli contagioase; (medicina muncii)
4 la sectia exterioara Valu lui Traian nu exista l?ef de
schimb, punctele de control nu au grup sanitar
corespunzator sau nu au deloc.
4 fotografiile detinutilor de pe fil?ele de camera sun alb-
negru, de proasta calitate, neclare l?i nu permit
identificarea pe baza acestora.

Ne exprimam, pe aceasta cale, disponibilitatea pentru mentinerea dialogului


social, l?i pentru asigurarea unui climat institutional constructiv.
Cu deosebita consideratie,

. .
Presedinte Sindicatului National SINPEN 2016 Constanta
'

2 din 2