Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect didactic

Data : 10.11.2009
Clasa : a VIII-a B
Propunător: Roman Zoica
Obiectul: Consiliere şi orientare
Subiectul: Autocontrolul (2)
Scopul lecţiei: Dezvoltarea încrederii elevilor în forţele proprii, dezvoltarea caracterului pozitiv,
o lecţie din programul de dezvoltare a caracterului pozitiv “Character First”
Obiective:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor putea :
O1 - să dezbată prezentările colegilor privind autocontrolul ;
O2 – să conştientizeze trăsăturile pozitive de caracter ;
O3 – să descrie comportamentul personajelor ;
O4 – să facă predicţii;
O5 - să găsească rezolvări la probleme (lucrând în grup);
O6 - să argumenteze propriile păreri.
Resurse materiale: textul suport, fişe de lucru, coli pentru scris, markere, flipchart, DVD
„Meangirls” (secvenţe din film), „Dobândirea succesului adevărat” , videoproiector
Resurse procedurale: povestirile proprii, recenzia prin rotaţie
Desfăşurarea lecţiei
Moment organizatoric : aranjarea clasei în grupe, absenţe, evaluarea notelor

Exerciţiu de încălzire : Harta inimii

EVOCARE
Autocontrolul : a-mi respinge dorinţele greşite şi a face ceea ce este corect (se notează pe tabla
de flipchart, amintindu-se elevilor definiţia din ora precedentă.
Trăsăturile de caracter pozitive în legătură cu autocontrolul : ascultare, atenţie, blândeţe,
bunătate, cinstire, compasiune, conştiinciozitate, creativitate, credinţă, cumpătare, curaj,
determinare, discernământ, discreţie, disponibilitate, elocvenţă, entuziasm, fermitate,
flexibilitate, generozitate, hărnicie, iertare, ingeniozitate, iniţiativă, înţelepciune, justiţie,
loialitate, mărinimie, meticulozitate, mulţumire, onestitate, ordine, punctualitate, prudenţă,
răbdare, recunoştinţă, responsabilitate, rezistenţă, sensibilitate, sinceritate, smerenie, stimă,
toleranţă, vigilenţă, virtute, voioşie.
Elevii, după prima oră, au avut ca temă să descrie o persoană care a dovedit autocontrol. Ei
prezintă povestirile proprii despre persoanele caracterizate prin autocontrol.
Dezbaterea acestor povestiri.
REALIZAREA SENSULUI
Lectura predictivă şi tabelul predicţiilor
În continuare, pe scurt le prezint subiectul filmului „Meangirls”: o elevă de 15-16 ani, Cady
pentru prima dată este înscrisă la o şcoală publică, studiase până atunci în particular cât timp cu
familia a fost în Africa. La noua ei şcoală descoperă grupuleţe de elevi, fiecare cu alte
preocupări. Îşi găseşte doi prieteni, dar şi intră în trio-ul Plastic cu nişte fete drăguţe, foarte
elegante, îngâmfate conduse de către Regina, cred că numele nu este ales întâmplător. Cady
împreună cu cei doi noi prieteni încearcă să răstoarne mitul celor din Plastic. La concertul de
Crăciun cântă şi dansează alături de Plastic. Rachel stătea de regulă în stanga Reginei, în mijloc.
Acum că şi Cady e cu ele, Regina îi spune lui Rachel să schimbe locul cu Cady. Începe
spectacolul, ce credeti că se va întâmpla?
Se notează pe tablă părerile elevilor.

Ce se va întâmpla? Ce se întâmplă?

Se porneşte filmul la secvenţa cu spectacolul, elevii observă că Rachel cu cizma loveşte


casetofonul, iar CD-ul sare. Este iarăşi un moment de panică, mai ales că Regina îi spune lui
Rachel să rezolve situaţia.Filmul se opreşte. Ce credeţi că face Rachel? – se notează pe tablă
răspunsurile elevilor.
Se porneşte filmul: Rachel nu poate rezolva situaţia, ci o înrăutăţeşte: din greşeaţă, aparatul
cade de pe scenă în public. Panica este mai mare, cum credeţi că se va rezolva situaţia? – se
notează la tablă răspunsurile.
Se porneşte filmul: Cady începe să cânte, apoi i se alătură profesoara de muzică şi toată
sala.
Cine a dovedit că are autoconmtrol?de ce?

REFLECŢIA
Recenzia prin rotaţie: Prezentaţi calităţile şi „defectele” fetelor.
 La ce credeţi că se gândea Rachel la începutul spectacolului? La ce vă gândiţi voi atunci
când aveţi de îndeplinit un rol pe scenă?
 Ce gândea Cady când Regina i-a spus lui Rachel să schimbe locul cu Cady? Cum se
numesc trăsăturile de caracter pozitive de care dă dovadă Cady?
 De ce nu a procedat bine Regina la începutul spectacolului?
 Un bun prieten ce trebuie să facă înainte de un moment din acesta?
 Cu ce cuvinte putem încuraja pe cineva? – scrieţi-le pe foaia de flipchart.
Încheiere:
Scrieţi, compuneţi versuri (2) despre autocontrol.
Exemplu: Când îţi asumi un rol,
Dovedeşte autocontrol.

În final, se expun versurile elevilor scrise pe foi de hârtie.