Sunteți pe pagina 1din 2

CARACTERIZARE

Subsemnata Ursu Emilia, cadru didactic pensionat, declar că l-am cunoscut


personal pe dl.Ungureanu Liviu, tatăl elevului meu Ungureanu Davide. Prin prisma
acestui fapt am fost în contact permanent cu familia sa, în special cu dl.Ungureanu
Liviu. Pot afirma despre domnia sa că a fost în permanență interesat de siguranța
copilului său, de evoluția sa școlară, de comportamentul față de cadrele didactice și
față de ceilalți elevi.
Am remarcat faptul că l-a însoțit mereu pe fiul său pe traseul casă-școală-
casă, pentru a-l feri de orice potential pericol (accidente rutiere sau acostare de
către persoAne răuvoitoare).
Pe parcusul celor 4 ani școlari (2011-2015) familia Ungureanu s-a dovedit a
fi participantă activă în procesul de instruire și educare a fiului lor, Davide, lucru
dovedit și de evoluluția școlară favorabilă și de rezultatele pozitive înregistrate.
Dl.Ungureanu Liviu s-a interesat mereu de situația școlară a băiatului, a
fost deschis către sugestiile date de mine în calitate de învățătoare, i-a insuflat
respectul și comportamentul civilizat față de profesori, familie, prieteni.
A participat cu interes la Lectoratele cu părinții , la diverse activități de
informare și consiliere a părinților și la Adunări comune părinți –elevi.
De câte ori copilul i-a solicitat ajutorul la școală pentru diverse activități
școlare și extrașcolare , dl.Ungureanu Liviu a răspuns prompt și pozitiv de fiecare
data, demostrând relația strânsă care există între tată și copil, precum și
comunicarea foarte bună, bazată pe încredere și iubire necondiționată.
În urma diverselor teme discutate la ora de dirigenție , (modalități de
petrecere a timpului liber, relația copii-părinți) am aflat de la Davide că, împreună
cu tatăl său a desfășurat foarte multe activități recreative (pescuit, excursii țară și
străinătate, etc.) și acest lucru și-a pus amprenta asupra comportamentulului
copilului, făcându-l pe acesta să fie civilizat, deschis, plăcut, normal afectiv cu
familia și cu cei din jurul său.
Întreaga familie are un mod de viață echilibrat, dovedind o atitudine
civilizată față de ei înșiși și fașă de cei din jur.
Menționez că am avut o colaborare foarte bună cu dl.Ungureanu Liviu pe
parcursul celor 4 ani școlari, relație de colaborare bazată pe respect, domnia sa
fiind o prezență constantă în viața școlară a copilului.

Data, Semnătura,
CARACTERIZARE

Subsemnatul Lazăr Petru, domiciliat în Roman, str.Sucedava bl.3, sc.E,


ap.61, l-am cunoscut pe Ungureanu Liviu, fiind vecin cu mine din anul 2004.
Datorită acestui fapt am fost în contact permanent cu familia sa, în special cu
domnul Ungureanu Liviu. Pot afirma despre această familie că amândoi părinții au
fost în permanență interesați mereu de copil, de siguranța și educația acestuia .
Am remarcat faptul că domnul Ungureanu Liviu l-a însoțit mereu pe fiul său
în drumul spre școală, pentru a-l feri de orice pericol cât și în activitățile recreative
ale acestuia (pescuit, plimbări în aer liber, etc.).
Pot să spun despre domnul Ungureanu Liviu că este un om cu bun simț,
respectuos cu toți vecinii, participând la activitățile specifice organizate de vecinii
de pe scară sau de către președintele asociației de proprietari (recent, a intervenit cu
o cerere la președintele asociației pentru ca, în fața blocului unde locuim sa fie
montată o bancă, lucru care s-a și întâmplat).
Domnul Ungureanu Liviu nu a fost niciodată un om cu probleme, nu am
auzit de la această familie nici o ceartă, dimpotrivă îi văd ca o familie model, fiind
mereu împreună la toate activitățile (cumpărături, plimbări, etc.).

Data, Semnătura,