Sunteți pe pagina 1din 1

PLAN DE ACTIVITATE AL CABINETULUI MEDICAL SCOLAR DIN CADRUL

COLEGIULUI TEHNIC “PETRU PONI” ROMAN 2016-2017

Pentru o mai bună desfășurare a activității medicale a cabinetului se vor efectua următoarele:
- Examenul măsurătorilor somatometrice
- Se vor depista tulburările de vedere și auz
- Se vor efectua examinările de bilanț al stării de sănătate la elevii din clasele a IX-a și
ultimul an al școlilor profesionale și clasa a XII-a
- Se va efectua triajul elevilor după fiecare vacanță
- Se va controla igiena individuală a elevilor colaborând cu cadrele didactice pentru
remedierea situațiilor deficitare
- Se vor efectua activități de educație pentru sănătate
- Se vor viza de către medicul cabinetului scutirile medicale ale elevilor
- Se vor elibera avize epidemiologice pentru elevii claselor a XII-a care doresc să urmeze o
formă superioară de învățământ
- Se va controla zilnic igiena în spațiile alimentare (cantină, bucătărie), urmărind ca
personalul care le deservește să aibe analizele specifice la termen
- Se va ține evidența examenelor medicale periodice a personalului didactic, nedidactic și
auxiliar
- Se va asigura elevilor, în cadrul cabinetului medical consultații și tratamente de
specialitate, iar atunci când situația o impune se va solicita sprijinul serviciului de
ambulanță pentru transportarea pacientului la SMU Roman
- Elevii care urmează sa participe la competiții sportive vor fi consultați de către medicul de
cabinet
- Elevii cu probeleme de sănătate vor fi luați îm evidență și trecuți într-un registru special
- Asistentul medical și medicul cabinetului asigură asistența medicală în timpul sesiunii de
bacalaureat și la competițiile sportive organizate de către unitatea de învățământ

Medic cabinet școlar


Scacun Cristina
Asistent medical principal
Vasiliu Sebastian