Sunteți pe pagina 1din 7

DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

DIRECȚIA PENTRU POLITICI FISCALE ȘI BUGETARE LOCALE


ANALIZĂ PRIVIND EVOLUȚIA GRADULUI DE COLECTARE AL IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE
LA NIVELUL UNITĂȚILOR/SUBDIVIZIUNILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE,
ÎN PERIOADA 2008 - 20131

Informații centralizate în ceea ce privește gradul de colectare a impozitelor și taxelor locale


la nivelul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sunt disponibile doar începând cu anul
2008, anul următor intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare.

1. Gradul de colectare al impozitelor și taxelor locale la nivel național:


La nivelul României, situația gradului de colectare al impozitelor și taxelor locale între anii
2008 - 2013, se prezintă conform graficului de mai jos:

După cum se poate observa, în anul 2013, gradul de colectare al impozitelor și taxelor
locale a atins cel mai înalt nivel din ultimii 6 ani, înregistrând o cotă de 85,38%, cu 1,67% mai
mare față de anul 2012, când a fost calculat un nivel de 83,98% al acestuia, și cu puțin mai mare
față de nivelul din 2011.
De asemenea, nivelul gradului de colectare al impozitelor și taxelor locale din ultimii 4 ani a
fost peste media aritmetică de 83,22% a perioadei analizate reprezentată de intervalul anilor 2008-
2013, neînregistrându-se fluctuații semnificative.

1 Prelucrare după datele furnizate anual M.D.R.A.P. de către D.G.F.P.J., prin Anexa nr. 3, conform art. 33 alin. (4) lit. b) din Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Fundamentarea alocărilor sumelor
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ,
disponibile la adresa: http://dpfbl.mdrap.ro/echilibrare_initiala.html

Pagina 1 din 7
Prin împărțirea gradului de colectare al impozitelor și taxelor locale centralizate la nivelul
județelor și Municipiului București, pe grupe în funcție de acest grad de colectare, se poate
observa evoluția anuală în perioada analizată, conform tabelului de mai jos.

Număr de județe și Municipiul București


Grupe grad de
colectare Anul Anul Anul Anul Anul Anul
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Între 50,01% - 70,00% 3 4 0 0 0 0
Între 70,01% - 80,00% 17 19 13 8 16 9
Între 80,01% - 90,00% 21 18 26 28 19 25
Peste 90,00% 1 1 3 6 7 8
TOTAL 42 42 42 42 42 42

Astfel, la nivelul județelor (media gradului de colectare al u.a.t.-urilor din județ), în anul
2008 trei județe (Vaslui, Giurgiu și Suceava) au înregistrat cote ale gradului de colectare cuprinse
între 50,01% și 70,00%, în anul 2009 numărul acestora a crescut la patru (Giurgiu, Dâmbovița,
Vaslui și Ialomița), iar începând cu anul 2010 nu a mai fost înregistrat un nivel al gradului de
colectare care să se încadreze în această grupă.
Pentru grupele între 70,01% - 80,00% și între 80,01% - 90,00% se remarcă o împărțire
echilibrată a județelor pe cele doua grupe pentru anii 2008, 2009, 2010 și 2012. Prin comparație,
pentru anii 2011 și 2013 se poate observa o concentrare a gradului de colectare în grupa între
80,01% - 90,00%, ceea ce denotă o creștere a nivelului acestuia și o eficiență superioară a
activității de colectare realizată de către organele fiscale locale.
În anii 2008 și 2009 doar județul Sălaj s-a încadrat în grupa de peste 90,00%, iar începând
cu anul 2010 numărul județelor a crescut constant până la un număr de 8 județe în anul 2013,
județul Sălaj înregistrând cel mai ridicat nivel al gradului de colectare al impozitelor și taxelor locale
pe tot parcursul perioadei analizate.

Pagina 2 din 7
Pentru o analiză mai detaliată a gradului de colectare al impozitelor și taxelor locale în
perioada 2008 – 2013, acesta a fost împărțit pe un număr de grupe mai extins comparativ cu
analiza precedentă pe județe și a fost raportat la fiecare unitate/subdiviziune administrativ-
teritorială (inclusiv sectoarele Municipiului București, dar exclusiv Consiliile Județene), după cum
se poate observa în tabelul de mai jos:

Număr de unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale


Grupe grad de (inclusiv sectoarele Municipiului București)
colectare
Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013
>= 20,00% 5 3 0 0 2 0
Între 20,01% - 30,00% 17 16 1 2 5 2
Între 30,01% - 50,00% 134 126 44 46 62 43
Între 50,01% - 70,00% 628 605 424 370 472 362
Între 70,01% - 80,00% 635 760 681 537 584 539
Între 80,01% - 90,00% 921 925 965 933 939 934
Peste 90% 846 751 1.071 1.298 1.122 1.306
TOTAL 3.186 3.186 3.186 3.186 3.186 3.186
Notă: nu sunt incluse cele 41 consilii judeţene și Municipiul Bucureşti, dar sunt incluse cele 6 sectoare.

Astfel, în perioada analizată, se poate observa că în grupa cu grad de colectare mai mic/sau
egal de/cu 20% s-au încadrat un număr foarte redus de unități/subdiviziuni administrativ-
teritoriale, după cum urmează:
 în anul 2008: Comuna Gherghești din județul Vaslui (10,97%), Comuna Stoenești din județul
Giurgiu (12,42%), Comuna Lehliu Sat din județul Călărași (13,71%), Comuna Ceatalchioi din
județul Tulcea (19,90%) și Comuna Roata de Jos din județul Giurgiu (20,00%).
 în anul 2009: Comuna Gherghești din județul Vaslui (17,00%), Comuna Talea din județul
Prahova (19,58%) și Comuna Vedea din județul Giurgiu (19,61%).
 în anul 2012: Comuna Slobozia Moară din județul Dâmbovița (16,35%) și Comuna Bălțați
din județul Iași (18,57%).
Pentru anii 2010, 2011 și 2013 nici o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială nu a avut
un grad de colectare al impozitelor și taxelor locale mai mic de 20% sau măcar egal cu acest nivel.
Pentru grupa cu grad de colectare între 20,01% și 30,00% se remarcă o scădere a
numărului unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care pot fi încadrate aici, de la 17 în
anul 2008 și 16 în anul 2009 la un număr de 2 în anul 2013.
Păstrând proporția, același lucru se poate observa și la grupa următoare, respectiv grupa cu
grad de colectare între 30,01% și 50,00%, unde de la un număr de 134 de unități/subdiviziuni
administrativ-teritoriale în anul 2008 și 126 în anul 2009, s-a ajuns la un număr de 43 în anul 2013.
În ceea ce privește următoarele 2 grupe analizate, respectiv grupa cu grad de colectare
între 50,01% și 70,00% și grupa cu grad de colectare între 70,01% și 80,00%, se poate remarca
faptul că unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale încadrate aici formează aproximativ 1/3
din totalul acestora și că numărul lor nu a înregistrat fluctuații semnificative în perioada analizată.

Pagina 3 din 7
Ultimele 2 grupe analizate, respectiv grupa cu grad de colectare între 80,01% și 90,00% și
grupa cu grad de colectare de peste 90% au în componența lor unități/subdiviziuni administrativ-
teritoriale în proporție de 2/3 din totalul acestora.
În continuare, va fi analizat gradul de colectare al impozitelor și taxelor locale la nivelul
unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale reprezentate de comune, orașe, municipii și
sectoarele Municipiului București, în intervalul de timp 2008 - 2013.

2. Gradul de colectare al impozitelor și taxelor locale la nivelul comunelor:


La nivelul unităților administrativ-teritoriale reprezentate de comune, gradul de colectare al
impozitelor și taxelor locale a înregistrat o creștere cu 2,23% în anul 2013 raportat la anul 2012, de
la 82,54% în 2012 la 84,38% în 2013, încadrându-se în evoluția de la nivel național pentru aceeași
perioadă de raportare.
De asemenea, nivelul gradului de colectare al impozitelor și taxelor locale din ultimii 4 ani a
fost peste media aritmetică de 81,91% a perioadei analizate reprezentată de intervalul anilor 2008-
2013, neînregistrându-se fluctuații semnificative.

În anul 2012, cele mai mici grade de colectare de la nivelul comunelor s-au înregistrat în
comuna Slobozia Moară din județul Dâmbovița, cu un grad de colectare de 16,35% și în comuna
Bălțați din județul Iași, cu un grad de colectare de 18,27%. La polul opus s-au situat comunele
Măldăieni din județul Teleorman, Bulzeștii de Sus din județul Hunedoara și Vulcana-Băi din județul
Dâmbovița.
În anul 2013, cele mai mici grade de colectare de la nivelul comunelor s-au înregistrat în
comuna Săndulești din județul Cluj, cu un grad de colectare de 24,39% și în comuna Bogdănești
din județul Suceava, cu un grad de colectare de 28,24%. La polul opus s-a situat comuna Beba
Veche din județul Timiș și comuna Ivănești din județul Vaslui.

Pagina 4 din 7
3. Gradul de colectare al impozitelor și taxelor locale la nivelul orașelor:
La nivelul unităților administrativ-teritoriale reprezentate de orașe, gradul de colectare al
impozitelor și taxelor locale a înregistrat o creștere cu 2,10% în anul 2013 raportat la anul 2012, de
la 82,38% în 2012 la 84,11% în 2013, încadrându-se în evoluția de la nivel național pentru aceeași
perioadă de raportare, la fel ca și în cazul comunelor.
De asemenea, nivelul gradului de colectare al impozitelor și taxelor locale din ultimii 3 ani a
fost peste media aritmetică de 81,76% a perioadei analizate reprezentată de intervalul anilor 2008-
2013, neînregistrându-se fluctuații semnificative.

În anul 2012, cele mai mici grade de colectare de la nivelul orașelor s-au înregistrat în orașul
Fierbinți-Târg din județul Dâmbovița, cu un grad de colectare de 35,96% și în orașul Bolintin Vale
din județul Giurgiu, cu un grad de colectare de 41,34%. La polul opus s-au situat orașele Șimleul
Silvaniei din județul Sălaj și Videle din județul Teleorman, ambele înregistrând un grad de colectare
de 100% în același an.
În anul 2013, cele mai mici grade de colectare de la nivelul orașelor s-au înregistrat în orașul
Mihăilești din județul Giurgiu, cu un grad de colectare de 46,74% și în orașul Făurei din județul
Brăila, cu un grad de colectare de 50,00%. La polul opus s-au situat orașele Șimleul Silvaniei din
județul Sălaj și Eforie din județul Constanța, ambele înregistrând un grad de colectare de 100%.

Pagina 5 din 7
4. Gradul de colectare al impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiilor:
La nivelul unităților administrativ-teritoriale reprezentate de municipii (exclusiv Municipiul
București, care va fi analizat separat), gradul de colectare al impozitelor și taxelor locale a
înregistrat o scădere cu 1,07% în anul 2013 raportat la anul 2012, de la 82,52% în 2012 la 81,64% în
2013, în contrast cu evoluția de la nivel național și de la nivelul comunelor și orașelor pentru
aceeași perioadă de raportare.
Astfel, în ultimii 4 ani nivelul gradului de colectare al impozitelor și taxelor locale a scăzut
constant, după cum urmează: 84,39% în anul 2010, 83,30% în anul 2011, 82,52% în anul 2012 și
81,64% în anul 2013, acesta din urmă fiind cel mai scăzut nivel înregistrat în intervalul analizat.

În anul 2012, cele mai mici grade de colectare de la nivelul municipiilor s-au înregistrat în
municipiul Timișoara din județul Timiș, cu un grad de colectare de 40,52% și în municipiul Iași din
județul Iași, cu un grad de colectare de 52,74%. La polul opus s-a situat municipiul Miercurea-Ciuc
din județul Harghita, cu un grad de colectare de 99,18% și municipiul Râmnicu Vâlcea din județul
Vâlcea, cu un grad de colectare de 99,28% în același an.
În anul 2013, cele mai mici grade de colectare de la nivelul municipiilor s-au înregistrat în
municipiul Târgu Mureș din județul Mureș, cu un grad de colectare de 50,08% și în municipiul
Focșani din județul Vrancea, cu un grad de colectare de 53,19%. La polul opus s-au situat
municipiile Caransebeș din județul Caraș-Severin și Medgidia din județul Constanța, ambele
înregistrând un grad de colectare de 100%.

Pagina 6 din 7
5. Gradul de colectare al impozitelor și taxelor locale la nivelul sectoarelor Municipiului
București:
Nivelul gradului de colectare al impozitelor și taxelor locale la nivelul subdiviziunilor
administrativ-teritoriale ale Municipiului București, respectiv sectoarelor Municipiului București, a
înregistrat o creștere constantă în perioada anilor 2008 - 2012, de la 88,58% în 2008 la 94,55% în
2012, însă a scăzut în anul 2013 la 93,31%, reprezentând o influență negativă cu 1,32% față de anul
2012.
De asemenea, nivelul gradului de colectare al impozitelor și taxelor locale din ultimii 4 ani a
fost peste media aritmetică de 91,60% a perioadei analizate reprezentată de intervalul anilor 2008-
2013.
Sectorul 2 a înregistrat cel mai ridicat nivel al gradului de colectare al impozitelor și taxelor
locale dintre subdiviziunile administrativ-teritoriale ale Municipiului București, cu 99,98% în anul
2012 și 99,50% în anul 2013.

6. Concluzii:

În perioada analizată, gradul de colectare al impozitelor și taxelor locale a înregistrat


evoluții diferite în funcție de tipul de unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, demonstrând
astfel discrepanțe privind capacitatea administrativă prin prisma colectării veniturilor din impozite
și taxe locale.
Unul din principalele motive pentru care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au
dificultăți în acoperirea cheltuielilor programate este faptul că veniturile realizate sunt inferioare
veniturilor programate la fundamentarea bugetului. Printre cauzele care generează situația
respectivă regăsindu-se gradul de colectare al impozitelor și taxelor locale.

Pagina 7 din 7