Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ............................ (numele si prenumele reclamantului), domiciliat in


localitatea ......................., judetul ...................., str. .................., nr. ......., etajul ........., apart. ........,
chem in judecata si personal la interogatoriu pe ............................ (numele si prenumele paratei),
domiciliata in localitatea ................................, judetul ................, str. ................., nr. ........,
etajul ........, apart. .............., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti ca domiciliul
copilului nostru ...................... in varsta de 12 ani sa fie la subsemnatul. Va rog ca, pentru
termenul de judecata sa citati si autoritatea tutelara de pe langa Comitetul executiv al Consiliului
Local al ................

Motivele actiunii sunt urmatoarele:


In fapt, subsemnatul sunt casatorit cu parata inca din anul ........... . Din casatoria noastra a
rezultat copilul ................................. nascut in anul .......... . La data de ................ am fost
transferat cu serviciul in orasul ..............., in timp ce sotia mea a ramas in orasul ................. unde
am locuit impreuna pana la transferarea mea. Copilul a ramas in acest timp la sotia mea. In
realitate, insa, este mult mai potrivit ca el sa locuiasca cu mine, intrucat localitatea in care am fost
transferat este o statiune balneara, iar copilul este bolnav.
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 100 din Codul familiei.
Inteleg sa ma folosesc de proba cu interogatoriul paratei si de proba cu acte, si anume
de ..............................................................
Va rog sa dispuneti citarea autoritatii tutelare, precum si obligarea paratei de a aduce copilul in
instanta spre a fi ascultat conform art. 100, alin. ultim din Codul familiei.
Depun prezenta actiune si copii certificate de pe actele sus-mentionate in trei exemplare, dintre
care unul pentru instanta si celelalte doua pentru a fi comunicate paratei si autoritatii tutelare.

Semnatura reclamantului,
........................

DOMNULUI PRESEDINTE AL ....................