Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN DE ÎNGRIJIRE

Nevoia de a se mişca, a păstra o bună postură


1.DIAGNOSTIC NURSING

Disconfort,durere abdominalǎ:
Cauza:
- alterarea integrităţii mucoasei gastro-duodenale
Manifestări:
- dureri colicative în epigastru, neperiodice, ce apar la 1-2 ore postprandial şi noaptea şi care
diminuă la ingestia alimentelor
- pirozis
- “foame dureroasă”

2.OBIECTIV
Pacientul să prezinte o diminuare a durerilor în decurs de 2-3 zile.

3. INTERVENȚII
Rol propriu:
- asigur condiţii de microclimat cu salon curat, aerisit şi temperatura optimă de 18-20°C, fără
curenţi de aer.
- asigur pacientului repausul fizic şi psihic în perioada dureroasă şi obligatoriu postprandial.
- manifest înţelegere faţă de suferinţa pacientului; ajut pacientul să descrie corect durerea şi
să sesizeze momentele de remisie sau exacerbare.
- evaluez caracteristicile durerii: debut şi durată, localizare, iradiere, intensitate şi caracter,
factorii care o declanşează sau o agravează.
- ajut pacientul să descrie durerea dându-i exemple, făcând analogii.
- sfătuiesc pacientul să se relaxeze, să practice o respiraţie abdominală de 5-10 minute după
administrarea de analgezice.
Rol delegat:
- la indicaţia medicului pregătesc materialele necesare şi pacientul pentru a recolta sânge în
vederea examenelor de laborator: hemogramă, hematocrit, VSH, leucocite, glicemie, uree,
creatinină, fosfatază alcalină, TGP, TGO, Colesterolemie, bilirubinemie totală şi directă,
proteinograma, electroforeza şi urină pentru examen sumar de urină.
- pregătesc în rol delegat pacientul pentru examene paraclinice EKG, echografie abdominală,
radioscopie pulmonară, radioscopie gastro-duodenală
- în ziua internării, administrez la indicaţia medicului perfuzie litică cu:
Ser glucozat 5% 1000ml
Scobutil 1f (1f=1ml)
Papaverină 1f (1f=1ml)
Algocalmin 1f (1f=2ml)
Zantac 3f (1f=2ml) 1f 7:13:19
- din a doua zi administrez următoarea medicaţia cu rol delegat:
Scobutil 3 cp/zi 1cp 7:13:19
Papaverină 3cp/zi 1cp 7:13:19
Algocalmin 3cp/zi 1cp 7:13:19
Ranitidină 3cp/zi 1cp 7:13:19
- observ efectul medicaţiei asupra organismului
- menţin intervenţiile cu rol propriu şi delegat şi în zilele următoare
21. 02.2012
ora 13
Pacientul acuză dureri colicative la nivelul epigastrului
Ora 14
După administrarea analgezicelor, antispasticelor se observă o uşoară ameliorare a durerilor.
Ora 18
După dispariţia efectului medicaţiei durerile s-au accentuat. Se administrează din nou
analgezice.
Ora 22
Durerile au diminuat după administrarea analgezicului.
22. 02.2012
Între orele 23-6 pacientul prezintă dureri suportabile.
Ora 12
Durerile au diminuat dar nu în totalitate.
Ora 18
Durerile epigastrice reduse.
Ora 22
Pacientul nu mai prezintă dureri.
23. 02.2012

4.EVALARE
Pacientul nu mai acuză dureri. Obiectiv realizat.

Nevoia de a se alimenta si hidrata


1.DIAGNOSTIC NURSING
Deficit de volum lichidian
Cauza:
- alterarea mucoasei digestive
Manifestări:
- greţuri
- vărsături de origine periferică, cu conţinut alimentar şi bilios, ≈200ml.

2.OBIECTIVE
Pacientul să fie menajat fizic şi psihic în timpul vărsăturii. Pacientul să prezinte o stare de
bine fără greţuri şi vărsături, în termen de 8 ore.

3.INTERVENȚII
Rol propriu:
- menajez fizic şi psihic pacientul în timpul vărsăturii
- protejez lenjeria cu muşama şi aleză
- aşez pacientul în decubit dorsal cu capul într-o parte aproape de marginea patului după ce
înainte l-am izolat cu un paravan de restul salonului
- îndepărtez proteza dentară mobilă a pacientului şi îi aşez sub bărbie o tăviţă renală. Când
apare vărsătura cu o mână îi ţin tăviţa sub bărbie iar cu cealaltă susţin fruntea bolnavului
- după încetarea vărsăturii ofer pacientului un pahar cu apă pentru clătirea cavităţii bucale şi
apoi îndepărtez tăviţa renală
- apreciez macroscopic aspectul şi cantitatea vărsăturii şi informez medicul despre aceasta
- pentru a atenua greaţa sfătuiesc pacientul să inspire profund
- supraveghez funcţiile vitale şi vegetative: puls, tensiune arterială, respiraţie, temperatură,
diureză, scaun, greutate corporală şi le notez în foaia de observaţie.
Rol delegat:
- în ziua internării, la indicaţia medicului administrez medicaţie simptomatică:
Metoclopramid 1f intramuscular (1f=2ml)
- din a doua zi de la internare, administrez la indicaţia medicului:
Metoclopramid 3cp/zi 1cp 7:13:19
Vitamina C200 3 cp/zi 1cp 7:13:19
Glubifer 3 cp/zi 1cp 7:13:19
- observ efectul medicaţiei
- menţin intervenţiile cu rol propriu şi delegat şi-n zilele următoare

4.EVALUARE
21.02.2012 ,ora 13
Pacientul prezintă greţuri şi vărsături şi i se administrează antiemetice.

Ora 21
După administrarea antiemeticului, greaţa şi vărsăturile au dispărut.
22.02.2012
Pacientul nu mai prezintă vărsături ci doar o uşoară greaţă.
23. 02.2012.
Pacientul prezintă o stare de bine fără greaţă şi fără vărsături.
Obiectiv realizat
.
1.DIAGNOSTIC DE NURSING
Imposibilitatea de a se alimenta corespunzător, cauzele fiind:
- greţurile
- vărsăturile alimentare şi bilioase postprandiale tardive
- inapetenţa
Manifestări:
- astenie fizico-psihică progresivă
- paloarea tegumentelor
2.OBIECTIV
Pacientul să recâştige apetitul treptat. Pacientul să aibă o alimentaţie corespunzătoare cantita-
tiv şi calitativ.

3.INTERVENȚII
Rol propriu:
- aerisesc salonul înaintea fiecărei mese
- prezint meniul atractiv pe o tavă protejată cu un şervet curat
- ajut pacientul să adopte o poziţie comodă cu partea cefalică a patului ridicată
- pe timpul vărsăturilor suprim alimentaţia pe cale orală şi alimentez parenteral cu glucoză
izotonică, vitamine, soluţie de electroliţi
- după încetarea vărsăturilor, rehidratez pacientul treptat cu cantităţi mici de lichide reci
oferite cu linguriţa, în special lapte câte 200 ml la 2 ore interval iar în cursul nopţii la 4 ore
ori de câte ori este necesar. După fiecare pahar cu lapte pe care îl bea îi ofer pacientului apă
alcalină pentru a-şi clăti gura
- regimul alimentar este un regim etapizat, bolnavul primeşte supe de orez strecurate, supe
mucilaginoase, preparate cu lapte şi unt, griş, fulgi de orez, ouă fierte moi
- fracţionez necesarul caloric în trei mese principale şi două gustări, administrate la orele:
Mic dejun – ora 8
Prânz – ora 13
Cina – ora 19
Gustarea I – ora 10.30
Gustarea a II-a – ora 15
- nu insist pentru a consuma întreaga cantitate de alimente
- fac bilanţul zilnic între alimentele ingerate şi eliminări
- administrez în rol delegat medicaţia prescrisă în raport cu orarul meselor:
Antiemetice – înainte de mese
Fermenţi digestivi – în timpul mesei
Restul medicaţiei – post alimentar
- menţin intervenţiile cu rol propriu şi delegat şi-n zilele următoare

4.EVALUARE
21.02.2012.
Pacient alimentat parenteral cu soluţie electrolitică, ser glucozat, vitamine.
22. 02.2012.
Pacient alimentat per os cu alimentaţie hidrică, respectând regimul impus de boală.
23. 02.2012.
Pacientul respectă regimul alimentar şi primeşte un regim hidric.
24. 02.2012.
Pacientul este alimentat per oral, nutriţional.
25. 02.2012.
Pacientul primeşte o alimentaţie hidro-lacto-zaharoasă.
26. 02.2012.
Pacientul revine la alimentaţia obişnuită impusă de regimul de cruţare a stomacului şi
duodenului.

Nevoia de a-si pastra temperatura corpului în limite normale


1.DIAGNOSTIC DE NURSING
Diaforeza provocată de: - dureri colicative în regiunea epigastrică

Manifestări:
- transpiraţii reci, abundente, localizate la nivelul axilei, palmelor.
2.OBIECTIVE
Pacientul să prezinte tegumente şi mucoase curate. Evaluare la 2 zile.
3.INTERVENȚII
- explorez obiceiurile pacientului în legătură cu cunoaşterea şi respectarea normelor de igienă
- planific un program de igienă cu pacientul adaptat la starea sa fizică
- observ modul în care pacientul îşi efectuează toaleta zilnică
- asigur temperatura camerei de 20-22°C şi a apei 37-38°C favorabilă efectuării toaletei
zilnice
- asigur îmbrăcăminte uşoară şi comodă
- învăţ pacientul să poarte şosete din bumbac (absorbante) şi să le schimbe frecvent
- educ pacientul să-şi menţină igiena riguroasă a plicilor şi spaţiilor interdigitale
- conştientizez pacientul în legătură cu importanţa menţinerii curate a tegumentelor, pentru
prevenirea îmbolnăvirilor
- menţin intervenţiile programate
4.EVALUARE
În urma intervenţiilor curente, pacientul prezintă tegumente şi mucoase curate.
Obiectiv realizat.