Sunteți pe pagina 1din 30

Te m a a n u a l ă : C u m e s t e / a f o s t ş i v a f i p e p ă m â n t ?

P R O I E C T T E M AT I C N R . 5

Tema proiectului: „ÎN LUMEA CELOR CARE NU CUVÂNTĂ ”


Eveniment de deschidere:
Cum a apărut viaţa pe pământ? Cu toţii ne punem această întrebare!
Cu milioane de ani în urmă pe această planetă nu exista viaţă. Cum s-a ajuns la ceea ce găsim astăzi pe Terra?
Aceasta este întrebarea care a dat naştere la proiectul de faţă. Întrebările puse de copii au generat răspunsuri,
dar pentru a sintetiza mai bine aceste noţiuni am recurs la acest proiect tematic.

Durata: 4 săptămâni Locul de desfăşurare: grădiniţa.


Planificarea săptămânală a proiectului, începând de la pag. 82

RESURSE:
Umane Materiale Bibliografice
Preşcolarii de la grupa Enciclopedie generală pentru Revista Înv. Preşcolar 1- 2 / 2010;
mijlocie „B” -copii; „Curriculum pentru înv. preşcolar”
Boondăreii Atlase, planşe tematice; „Activitatea integrată în grădiniţă” – ghid pentru c.d.;
Cadre didactice; Fişe cu imagini; „Vreau să ştiu !”;
Părinţi; Cărţi, reviste, ziare; „Biblioteca de artă”, „Ziua bună începe la ...
Alte grupe de Cd. player, televizor, cd.uri, „Întâlnirea de dimineaţă”;
preşcolari din grădiniţăcameră foto; „Ghid pentru proiecte tematice, abordare în maniera
Animale din plastic, pluş; integrată a activităţilor în grădiniţă”;
Obiective de referinţă vizate:
DLC
 Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
 Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze cu acestea;
 Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi / sau a relaţiilor cu ceilalţi şi
să utilizeze un limbaj corect din punct de vedere gramatical;
DS
 Să comunice impresii pe baza observărilor efectuate;
 Să înţeleagă şi să numească relaţii spaţiale relative, să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze el însuşi în
raport cu un reper dat;
 Să cunoască elemnte ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului;
DOS
 Să trăiască în relaţie cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie concomitent cu
învăţarea autocontrolului;
 Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite cunoscute;
 Să fie capabil să realizeze lucrări practice, valorificând deprinderi de lucru însuşite;
DEC
 Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
 Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
 Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;
DPM
 Să-şi formeze o ţinută corporală corectă – poziţia stând, şezând, în deplasare;
 Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare);
 Să-şi formeze corect deprinderile motrice de bază;

Metode:
Observarea, conversaţia, demonstraţia, explicaţia, povestirea, exerciţiul, munca pe echipe, lucrul individual.
Centrul tematic:
Atlas, enciclopedie, imagini, animale din plastic, lemn etc.
INVENTAR DE PROBLEME
Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?
Există foarte multe animale pe pământ. Cum a apărut viaţa pe Pământ?
Există mai multe medii de viaţă. Vrem să aflăm mai multe despre dinozauri.
Au existat şi alte animale care în prezent sunt Cum putem proteja animalele?
dispărute. Ce sunt ţinuturile polare?
Ştim cum trăiesc unele animale. Cum trăiesc oamenii şi animalele la Poli?
Copiii iubesc animalele şi doresc să la De ce cresc oamenii animale pe lângă casă?
protejeze. Cât de puternis este un urs polar? Dar unul brun?
De ce au dispărut unele animale de pe Terra?
Curiozităţidin lumea acvatică.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR


 Bibliotecă  Artă  Joc de rol
Caiete de lucru; Creioane colorate, acuarele; Jucării creative la colţul căsuţei;
Fişe suport, foi de scris; Plastilină, planşete; Păpuşi şi hăinuţe;
Instrumente de scris, colorat; Foi colorate, hârtie creponată; Costume, şorţuleţe;
Albume, imagini, reviste, cărţi; Lipici; Borcane de plastic;
Tăbliţe magnetice; Instrumente muzicale, cd-uri; Coşuri;
Dvd. - player, Tv; Şabloane cu forme de animale; Instrumente muzicale;
 Construcţii  Ştiinţă  Nisip şi apă
Cuburi de lemn; Albume, enciclopedie; Forme şi unelte pentru nisip;
Tangram; Atlas; Lada suport;
Arco, Mozaic; Dvd player, cd-uri cu muzică şi Jucării pentru nisip;
Lego; imagini referitoare la temă;
Animale de lemn, plastic; Documentare;

SCRISOARE DE INTENŢIE CĂTRE PĂRINŢI

Stimaţi părinţi,
Datorită curiozităţii pe care o manifestă copiii faţă de tot ce ne înconjoară, mai ales pentru că
iubesc foarte mult animalele dar şi pentru a răspunde la veşnicele DE CE-uri, ne propunem să derulăm
proiectul „Î N LUMEA C E LO R C A RE N U C UVÂN TĂ ”. În acest sens, vă rugăm să ne sprijiniţi cu atlase, albume,
sau diferite animale (sălbatice, domestice, dinozauri, exotice) din pluş, plastic, fie vii.
30.01. / 03.02.2012
„La ferma bunicilor” - Animale domestice: hrană, mediul de viaţă, foloase;
06.02. / 10.02.2012
„Prin pădure ...” - Animale sălbatice: hrană, mediul de viaţă, foloase;
13.02. / 17.02.2012
„În junglă” - Animale exotice: hrană, mediul de viaţă, foloasele aduse mediului;
20.02. / 24.02.2012
„La Poli” - Animale polare: hrană, mediul de viaţă, foloasele aduse mediului;
23.04. / 27.04.2012
„În lumea insectelor” - Insectele, mediul de viaţă, foloase aduse mediului şi omului;

Vă mulţumim pentru ajutor!


Copiii din grupa mijlocie „B” împreună cu educatoarele

Finalizarea proiectului:
Expoziţie cu lucrările copiilor, fotografii din timpul proiectului, machete cu diferite medii de viaţă.
Aprecieri şi concluzii:
Copiii au manifestat curiozitate şi receptivitate, au dorit să afle foarte multe despre aspectul şi viaţa multor
insecte, mai ales despre cele care trăiesc în alte zone ale globului.
ÎN LUMEA CELOR CARE NU CUVÂNTĂ

„La ferma bunicilor”


Animale domestice: hrană,
mediul de viaţă, foloase.

„Prin pădure ...”


Animale sălbatice: hrană,
mediul de viaţă, foloase;

„În junglă”
- Animale exotice: hrană,
mediul de viaţă, foloasele
aduse mediului;

„La Poli”
Animale polare: hrană,
mediul de viaţă, foloasele
aduse mediului;
Te m a a n u a l ă : C u m e s t e / a f o s t ş i v a f i p e p ă m â n t ?

SĂPTĂMÂNA: 30.01 – 03.02.2012 P R O I E C T T E M AT I C N R . 5.


SUBTEMA: “La ferma bunicilor!” “În lumea celor care nu cuvântă”
Pag. 41
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE – TURA I
LUNI

ADP: Întâlnirea de dimineaţă – „Lumea animalelor”; Prezenţa. Calendarul naturii. Învăţăm să protejăm
animalele.
Tema zilei: „Animalele de pe Pământ”
ALA: Bibliotecă: „Animelele de pe planeta Pământ” – citire de imagini; Construcţii: „Rafturi pentru
animalele de jucărie”; Joc de masă: „Caută locul potrivit pentru animalul tău”

ADE - DŞ; „Ce animale recunoşti? Cine are grijă de ele?” – convorbire pe bază de imagini;
MARŢI

ADP: Întâlnirea de dimineaţă – „O ştire de la ferma de animale”; Prezenţa. Calendarul naturii. Învăţăm să
protejăm animalele. Opţional.
Tema zilei: „La fermă la bunici”
ALA: Ştiinţă: „Unde este locul potrivit pentru animalul tău” – mediul de viaţă; Construcţii: „Grajduri
pentru oi”; Joc de rol: „De-a fermierul”; Jocuri distractive: „Recunoaşte glasul animalului”.

ADE - DLC; „Motanul pedepsit” de Elena Farago – memorizare;


DEC: „Masă bună” – cântec, repetare „Omul de zăpadă”;
MIERCURI

ADP: Întâlnirea de dimineaţă – „Ce ne povesteşte Azor?”; Prezenţa. Calendarul naturii. Învăţăm să
protejăm animalele.
Tema zilei: „La ferma lui Azor”

Activitate integrată – Azor şi animalele de a fermă!


ADE - DŞ; DPM: „Te rog să-mi dai ...” – raportarea cifrei la cantitate în lim. 1-3 – joc exerciţiu;
„Campionii de la fermă” – diferite forme de alergare ; Joc: „Azor şi Miaunica”
ALA: Artă: „Animale de la fermă” – colorare în contur; Joc de rol: „De-a fermierii”;
Construcţii: „Ferma de animale”; Jocuri distractive: „Ţăranul e pe câmp”.
JOI

ADP: Întâlnirea de dimineaţă – „Povestea unui mânz”; Prezenţa. Calendarul naturii. Învăţăm să protejăm
animalele.
Tema zilei: „Puii animalelor!”
Activitate integrată – Animalele şi puii lor!
ALA: Joc de rol: „De-a crescătorii de cai”; Ştiinţă: „Denumeşte puiul animalului, arată-mi-l”; Artă: „Pui
de animale” - desen cu şabloane. Jocuri distractive: „Călărim poneiul”

ADE: DEC: „Pisica şi câinele” – pictură.


VINERI ADP: Întâlnirea de dimineaţă – „De vorbă cu Miaunica”; Prezenţa. Calendarul naturii. Învăţăm să
protejăm animalele.
Tema zilei: „La fermă!”

ALA: Artă: „Desenăm şi colorăm animalele preferate”; Construcţii: „Ferma din clasă”; Bibliotecă: „Cum
protejăm animalele?”. Facem ordine la jucării.

ADE: DOS: „Ferma noastră” – machetă realizată în colectiv.

Activitate metodică tura I şi II


Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare. Selectarea unor cărţi, cu informaţii necesare temei, din
biblioteca grădiniţei. Studierea unor texte. Participare la activitatea metodică din unitate – discuţii pe marginea
temei. Confecţionare de material didactic. Pregătirea cd-urilor cu imagini.
Consilierea părinţilor, discuţii individuale. Tema de reflecţie: „Cum îmi disciplinez copilul?”
MATERIAL PENTRU PĂRINŢI: „Frica la copii”

Pag. 82
Te m a a n u a l ă : C u m e s t e / a f o s t ş i v a f i p e p ă m â n t ?

SĂPTĂMÂNA: 30.01 – 03.02.2012 P R O I E C T T E M AT I C N R . 5.


SUBTEMA: “La ferma bunicilor!” “În lumea celor care nu cuvântă”
Pag. 41
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE – TURA II Data
Semnătura
ADP: Învăţăm să protejăm ... Cum am grijă de animalul meu? 30.01.12

ALA: „Ferma de animale”; Animale de pe Terra– citire de imagini din atlase;


Jocuri distractive – „Miaunica, pisicuţa”;

ADE: „Recunoşte animalele şi mediul lor de viaţă” – convorbire pe bază de imagini;


ADP: Învăţăm să protejăm ... Cum am grijă de animalul meu? 31.01.12

ALA: „Staul pentru vaci şi oi”; Puzzle – La fermă; „De-a crescătorii de cai”
Desen după şabloane; Jocuri distractive – „Căţeluşul ciufulit”;

ADE: „Motanul pedepsit” de Elena Farago – repetare;


„Masă bună” – audiţie, cântece pentru copii;
ADP: Învăţăm să protejăm ... Cum am grijă de animalul meu? 01.02.12

ALA: „Ferma lui Azor” – cu animale de lemn; Cel mai frumos Ponei– colorare în contur;
Jocuri distractive – „La hipodrom”; Recitare „Zdreanţă”

ADE: „Caută la fermă: trei căţei, doi purcei ....”; „Ţăranul e pe câmp”

ADP: Învăţăm să protejăm ... Cum am grijă de animalul meu? 02.02.12

ALA: Jocuri iniţiate de copii: „Recunoaşte glasul animalului”; „Ajutoarele Linei” – recitarea
educatoarei; Alege numai animalele domestice – citire de imagini; „Masă bună” – cântec.

ADE: „Caută puiul şi pe mama lui” – joc didactic.

ADP: Învăţăm să protejăm ... Cum am grijă de animalul meu? 03.02.12

ALA: „Fermierii la treabă”; „Pedeapsa mâţei” – recitare; Facem ordine la jucării şi la materiale;
Jocuri distractive în sala de grupă: „Alege perechea potrivită măştii!”

ADE: „Ferma noastră” – terminarea machetei.


Material didactic I Material didactic II Observaţii

Caiete de lucru, fişe de lucru, foi de desen; Caiete de lucru, fişe de lucru;
Creioane colorate, acuarele, plastilină, planşete; Creioane colorate, plastilină, planşete;
Cărţi, reviste, albume, atlase, cărţi de colorat; Cărţi, reviste, albume, atlase, cărţi de
Foi colorate, hârtie creponată, lipici; colorat;
Cd-player, televizor, cd-uri cu muzică, Foi colorate, hârtie creponată, lipici;
documentare; Cd-player, televizor, cd-uri cu muzică,
Jetoane, tăbliţe magnetice, clopoţel; documentare;
Jocuri, jucării, trusa Logi, Lego, Arco, Mozaic, Jocuri, jucării, trusa Logi, Lego, Arco,
cuburi de lemn; Mozaic, cuburi de lemn.
Animale din lemn, plastic, pluş etc.

Pag. 83
Te m a a n u a l ă : C u m e s t e / a f o s t ş i v a f i p e p ă m â n t ?

SĂPTĂMÂNA: 06.02 – 10.02.2012 P R O I E C T T E M AT I C N R . 5.


SUBTEMA: “Prin pădure ...” “În lumea celor care nu cuvântă”
Pag. 41
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE – TURA I
LUNI

ADP: Întâlnirea de dimineaţă – „Lumea animalelor”; Prezenţa. Calendarul naturii. Învăţăm să protejăm
animalele.
Tema zilei: „Animalele din pădure”
ALA: Bibliotecă: „Animelele din pădure” – citire de imagini; Construcţii: „Culcuş pentru animalele din
pădure”; Joc de masă: „Caută şi potriveşte”

ADE - DŞ; „Animale din pădure” – observare;


MARŢI

ADP: Întâlnirea de dimineaţă – „O ştire din pădure”; Prezenţa. Calendarul naturii. Învăţăm să protejăm
animalele. Opţional.
Tema zilei: „În pădure”
ALA: Ştiinţă: „Unde este culcuşul pentru animalul tău?” – adăpostul animalelor; Construcţii: „Cabana
din pădure”; Joc de rol: „De-a pădurarul”; Jocuri distractive: „Recunoaşte glasul animalului”.

ADE - DLC; „Iepuraşul Ţupa-Ţupa” – memorizare;


DEC: „În pădurea cu alune” – cântec, repetare „Vulpe tu mi-ai furat gâsca”;
MIERCURI

ADP: Întâlnirea de dimineaţă – „Ce ne povesteşte Moş Martin?”; Prezenţa. Calendarul naturii. Învăţăm să
protejăm animalele.
Tema zilei: „În pădurea lui Moş Martin”

Activitate integrată – Moş Martin şi prietenii săi!


ADE - DŞ; DPM: „Numără şi spune câţi urşi sunt” – numărul şi cifra 4 – joc exerciţiu;
„Alergăm prin pădure” – alergare în diferite direcţii; Joc: „Fugi, vine lupul!”
ALA: Artă: „Ursuleţii” – colorare în contur; Joc de rol: „De-a dresorii”;
Construcţii: „Adăposturi pentru animalele pădurii”; Jocuri distractive: „Iepurii şi vânătorii”.
JOI

ADP: Întâlnirea de dimineaţă – „Ce am văzut la Zoo”; Prezenţa. Calendarul naturii. Învăţăm să protejăm
animalele.
Tema zilei: „Carnavalul din pădure!”
Activitate integrată – Carnavalul din pădure!
ALA: Joc de masă: „Caută şi potriveşte”; Ştiinţă: „Animale sălbatice şi puii lor”; Artă: „Măşti de
animale” - desen cu şabloane. Jocuri distractive: „Lupul şi oile”

ADE: DEC: „Măşti pentru carnavalul din pădure” – pictură.


VINERI ADP: Întâlnirea de dimineaţă – „Glasul animalelor pădurii”; Prezenţa. Calendarul naturii. Învăţăm să
protejăm animalele.
Tema zilei: „În pădure!”

ALA: Bibliotecă: „Citim în atlase”; Ştiinţă: „Ce ştim despre animalele sălbatice şi mediul lor de viaţă?”;
Artă: „Cântece pentru copii”. Facem ordine la jucării.

ADE: DOS: „Ocrotiţi pădurea” – reguli de protejarea mediului înconjurător – convorbire.

Activitate metodică tura I şi II


Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare. Selectarea unor cărţi, cu informaţii necesare temei, din
biblioteca grădiniţei. Studierea unor texte. Participare la activitatea metodică din unitate – discuţii pe marginea
temei. Confecţionare de material didactic. Pregătirea cd-urilor cu imagini.
Consilierea părinţilor, discuţii individuale. Tema de reflecţie: „Cum îmi disciplinez copilul?”
MATERIAL PENTRU PĂRINŢI: „Frica la copii”

Pag. 84
Te m a a n u a l ă : C u m e s t e / a f o s t ş i v a f i p e p ă m â n t ?

SĂPTĂMÂNA: 06.02 – 10.02.2012 P R O I E C T T E M AT I C N R . 5.


SUBTEMA: “Prin pădure ...” “În lumea celor care nu cuvântă”
Pag. 41
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE – TURA II Data
Semnătura
ADP: Învăţăm să protejăm animalele. Cum am grijă de animalul meu? 06.02.12

ALA: „Animale sălbatice”; Animale de pe Terra– citire de curiozităţi din atlase;


Jocuri distractive în sala de grupă – „Lupul şi oile”;

ADE: „Recunoşte animalele şi mediul lor de viaţă” – vizionare de imagini;

ADP: Învăţăm să protejăm animalele. Cum am grijă de animalul meu? 07.02.12

ALA: „În pădure” - Puzzle; „De-a pădurarii”; „De-a vânătorii”


Desen după şabloane – animalele şi puii lor; Jocuri distractive – „Din piatră în piatră”;

ADE: „Iepuraşul Ţupa-Ţupa” – repetare;


„În pădurea cu alune” – cântec, repetare „Vulpe tu mi-ai furat gâsca”;
ADP: Învăţăm să protejăm animalele. Cum am grijă de animalul meu? 08.02.12

ALA: „Căprioara” – memorizare; Ursul Moş Martin – colorare în contur;


Jocuri distractive – „La Zoo”;
ADE: „Numără urşii din bârlog”;
„Caută repede iepuraşul prin pădure”; Joc: „Fugi, fugi vine lupul!”

ADP: Învăţăm să protejăm animalele. Cum am grijă de animalul meu? 09.02.12

ALA: Jocuri iniţiate de copii: „Recunoaşte glasul animalului”;


Alege numai animalele sălbatice – citire de imagini; Jocuri distractive:Carnavalul din pădure.

ADE: „Măşti pentru carnavalul din pădure” – terminarea lucrărilor.

ADP: Învăţăm să protejăm animalele. Cum am grijă de animalul meu? 10.02.12

ALA: „Pădurarii sortează animalele”; Facem ordine la jucării şi la materiale;


Jocuri distractive în sala de grupă: „Carnavalul animalelor!” – jocuri cu măşti.

ADE: „Ocrotiţi pădurea” – reguli de protejarea mediului înconjurător – convorbire.

Material didactic I Material didactic II Observaţii

Caiete de lucru, fişe de lucru, foi de desen; Caiete de lucru, fişe de lucru;
Creioane colorate, acuarele, plastilină, planşete; Creioane colorate, plastilină, planşete;
Cărţi, reviste, albume, atlase, cărţi de colorat; Cărţi, reviste, albume, atlase, cărţi de
Foi colorate, hârtie creponată, lipici; colorat;
Cd-player, televizor, cd-uri cu muzică, Foi colorate, hârtie creponată, lipici;
documentare; Cd-player, televizor, cd-uri cu muzică,
Jetoane, tăbliţe magnetice, clopoţel; documentare;
Jocuri, jucării, trusa Logi, Lego, Arco, Mozaic, Jocuri, jucării, trusa Logi, Lego, Arco,
cuburi de lemn; Mozaic, cuburi de lemn.
Animale din lemn, plastic, pluş etc.

Pag. 85
Te m a a n u a l ă : C u m e s t e / a f o s t ş i v a f i p e p ă m â n t ?

SĂPTĂMÂNA: 13.02 – 17.02.2012 P R O I E C T T E M AT I C N R . 5.


SUBTEMA: “În junglă!” “În lumea celor care nu cuvântă”
Pag. 41
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE – TURA I
LUNI

ADP: Întâlnirea de dimineaţă – „Lumea animalelor”; Prezenţa. Calendarul naturii. Învăţăm să protejăm
animalele.
Tema zilei: „Animalele din junglă”
ALA: Bibliotecă: „Animelele din junglă” – citire de imagini din atlase; Construcţii: „Cuşti pentru
animalele de la Zoo”; Joc de masă: „Caută şi potriveşte”;

ADE - DŞ; „Animale din junglă” – observare;


MARŢI

ADP: Întâlnirea de dimineaţă – „O ştire din junglă”; Prezenţa. Calendarul naturii. Învăţăm să protejăm
animalele. Opţional.
Tema zilei: „Cartea Junglei”
Activitate integrată – Mougli şi prietenii săi!
ADE - DLC; „Cartea Junglei” – vizionare de film;
DEC: „Cântă şi dansează cu Mougli” - mişcări de dans în ritmul muzicii din film;
ALA: Ştiinţă: „Descrie jungla şi enumeră animalele din film.”; Construcţii: „Castelul maimuţelor”;
Joc de rol: „De-a Mougli şi Baloo”; Jocuri distractive: „Recunoaşte glasul animalului”.
MIERCURI

ADP: Întâlnirea de dimineaţă – „Ce ne povesteşte Baghera?”; Prezenţa. Calendarul naturii. Învăţăm să
protejăm animalele.
Tema zilei: „În jungla lui Baloo”

Activitate integrată – Baloo şi prietenii săi!


ADE - DŞ; DPM: „Te rog să-mi dai ...” – numeraţia în lim. 1-4; joc exerciţiu;
„Pe urmele lui Baloo” – traseu aplicativ; Joc: „Caută comoara din junglă”
ALA: Artă: „Leii” – colorare în contur; Joc de rol: „De-a dresorii de maimuţe”; Construcţii: „Arenă de
circ”; Jocuri distractive: „Baloo ne învaţă să dansăm”.
JOI

ADP: Întâlnirea de dimineaţă – „Ce am văzut la Zoo”; Prezenţa. Calendarul naturii. Învăţăm să protejăm
animalele.
Tema zilei: „Carnavalul din junglă!”

Activitate integrată – Carnavalul din junglă!


ALA: Joc de masă: „Caută şi potriveşte”; Ştiinţă: „Animale exotice şi puii lor”; Artă: „Măşti de
animale” - desen cu şabloane. Jocuri distractive: „Leii la vânat”

ADE: DEC: „Măşti pentru carnavalul din junglă” – pictură.


VINERI ADP: Întâlnirea de dimineaţă – „Glasul animalelor”; Prezenţa. Calendarul naturii. Învăţăm să protejăm
animalele.
Tema zilei: „În junglă!”

ALA: Bibliotecă: „Citim în atlase”; Ştiinţă: „Curiozităţi din lumea animală” - documentar;
Artă: „Colorăm animale exotice”. Facem ordine la jucării.

ADE: DOS: „Jungla din grupă” – machetă, realizată în colectiv.

Activitate metodică tura I şi II


Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare. Selectarea unor cărţi, cu informaţii necesare temei, din
biblioteca grădiniţei. Studierea unor texte. Participare la activitatea metodică din unitate – discuţii pe marginea
temei. Confecţionare de material didactic. Pregătirea cd-urilor cu imagini.
Consilierea părinţilor, discuţii individuale. Tema de reflecţie: „Cum îmi disciplinez copilul?”
MATERIAL PENTRU PĂRINŢI: „Frica la copii”

Pag. 86
Te m a a n u a l ă : C u m e s t e / a f o s t ş i v a f i p e p ă m â n t ?

SĂPTĂMÂNA: 13.02 – 17.02.2012 P R O I E C T T E M AT I C N R . 5.


SUBTEMA: “În junglă” “În lumea celor care nu cuvântă”
Pag. 41
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE – TURA II Data
Semnătura
ADP: Învăţăm să protejăm animalele. Cum am grijă de animalul meu? 13.02.12

ALA: „Animale exotice”; Animale de pe Terra– citire de curiozităţi din atlase;


Jocuri distractive în sala de grupă – „Leul şi caprele”;

ADE: „Recunoaşte animalele şi mediul lor de viaţă” – vizionare de imagini;

ADP: Învăţăm să protejăm animalele. Cum am grijă de animalul meu? 14.02.12

ALA: „În junglă” - Puzzle; „De-a exploratorii”; „De-a vânătorii de comori”


Desen după şabloane – animalele şi puii lor; Jocuri distractive – „Din piatră în piatră”;

ADE: „Cartea Junglei” – repovestire;


„Dansează cu Baloo”;
ADP: Învăţăm să protejăm animalele. Cum am grijă de animalul meu? 15.02.12

ALA: „Ghici – ghicitoarea mea” – ghicitori despre animale; Tigri, elefanţi, girafe, pantere –
colorare în contur; Jocuri distractive – „La circ”;

ADE: „Numără leii din cuşcă”;


„Caută comoara pierdută”;
ADP: Învăţăm să protejăm animalele. Cum am grijă de animalul meu? 16.02.12

ALA: Jocuri iniţiate de copii: „Recunoaşte glasul animalului”;


Alege numai animalele sălbatice / animalele din junglă – joc didactic; Jocuri în sala de
grupă: „Ascunde tigruţul”.

ADE: „Măşti pentru carnavalul din junglă” – terminarea lucrărilor.


ADP: Învăţăm să protejăm animalele. Cum am grijă de animalul meu? 17.02.12

ALA: „Plecăm în safari”; Facem ordine la jucării şi la materiale;


Jocuri distractive în sala de grupă: „Carnavalul animalelor!” – jocuri cu măşti.

ADE: „Jungla din grupă” – terminarea machetei.

Material didactic I Material didactic II Observaţii

Caiete de lucru, fişe de lucru, foi de desen; Caiete de lucru, fişe de lucru;
Creioane colorate, acuarele, plastilină, planşete; Creioane colorate, plastilină, planşete;
Cărţi, reviste, albume, atlase, cărţi de colorat; Cărţi, reviste, albume, atlase, cărţi de
Foi colorate, hârtie creponată, lipici; colorat;
Cd-player, televizor, cd-uri cu muzică, Foi colorate, hârtie creponată, lipici;
documentare; Cd-player, televizor, cd-uri cu muzică,
Jetoane, tăbliţe magnetice, clopoţel; documentare;
Jocuri, jucării, trusa Logi, Lego, Arco, Mozaic, Jocuri, jucării, trusa Logi, Lego, Arco,
cuburi de lemn; Mozaic, cuburi de lemn.
Animale din lemn, plastic, pluş etc.

Pag. 87
Te m a a n u a l ă : C u m e s t e / a f o s t ş i v a f i p e p ă m â n t ?

SĂPTĂMÂNA: 20.02 – 24.02.2012 P R O I E C T T E M AT I C N R . 5.


SUBTEMA: “La Poli!” “În lumea celor care nu cuvântă”
Pag. 41
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE – TURA I
LUNI

ADP: Întâlnirea de dimineaţă – „Lumea animalelor”; Prezenţa. Calendarul naturii. Învăţăm să protejăm
animalele.
Tema zilei: „La Poli”
ALA: Bibliotecă: „Animelele din junglă şi animale de la Poli” – citire de imagini din atlase; Construcţii:
„Cuşti pentru animalele de la Zoo”; Joc de masă: „Caută şi potriveşte”;

ADE - DŞ; „Animale de Poli” – observare;


MARŢI

ADP: Întâlnirea de dimineaţă – „O ştire de la Poli”; Prezenţa. Calendarul naturii. Învăţăm să protejăm
animalele. Opţional.
Tema zilei: „Fram ursul polar”
Activitate integrată – Fram şi prietenii săi!
ADE - DLC; „Fram” – vizionare de film;
DEC: „Cântă şi dansează cu Fram” - mişcări de dans în ritmul muzicii din film;
ALA: Ştiinţă: „Descrie viaţa de la poli şi enumeră animalele din film.”; Construcţii: „Iglu”;
Joc de rol: „De-a Fram la Poli”; Jocuri distractive: „Recunoaşte glasul animalului”.
MIERCURI

ADP: Întâlnirea de dimineaţă – „Ce ne povesteşte Fram?”; Prezenţa. Calendarul naturii. Învăţăm să
protejăm animalele.
Tema zilei: „La Poli împreună cu Fram”

Activitate integrată – Baloo şi prietenii săi!


ADE - DŞ; DPM: „Te rog să-mi dai ...” – numeraţia în lim. 1-4; joc exerciţiu;
„În ” – traseu aplicarenă cu Framativ; Joc: „Caută drumul spre Poli”
ALA: Artă: „Leii de mare” – colorare în contur; Joc de rol: „De-a dresorii de balene”; Construcţii: „Arena
de circ”; Jocuri distractive: „Fram ne învaţă să dansăm”.
JOI

ADP: Întâlnirea de dimineaţă – „Ce am văzut la Zoo”; Prezenţa. Calendarul naturii. Învăţăm să protejăm
animalele.
Tema zilei: „La circ!”

Activitate integrată – La circ!


ALA: Joc de masă: „Caută şi potriveşte”; Ştiinţă: „Animale de la Poli şi puii lor”; Artă: „Măşti de
animale” - desen cu şabloane. Jocuri distractive: „Balene la vânat”

ADE: DEC: „Măşti pentru carnaval” – pictură.


VINERI ADP: Întâlnirea de dimineaţă – „Glasul animalelor”; Prezenţa. Calendarul naturii. Învăţăm să protejăm
animalele.
Tema zilei: „La gheţari”

ALA: Bibliotecă: „Citim în atlase”; Ştiinţă: „Curiozităţi din lumea animală” - documentar;
Artă: „Colorăm animale polare”. Facem ordine la jucării.

ADE: DOS: „Gheţarii din grupă” – machetă, realizată în colectiv.

Activitate metodică tura I şi II


Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare. Selectarea unor cărţi, cu informaţii necesare temei, din
biblioteca grădiniţei. Studierea unor texte. Participare la activitatea metodică din unitate – discuţii pe marginea
temei. Confecţionare de material didactic. Pregătirea cd-urilor cu imagini.
Consilierea părinţilor, discuţii individuale. Tema de reflecţie: „Cum îmi disciplinez copilul?”
MATERIAL PENTRU PĂRINŢI: „Frica la copii”

Pag. 88
Te m a a n u a l ă : C u m e s t e / a f o s t ş i v a f i p e p ă m â n t ?

SĂPTĂMÂNA: 20.02 – 24.02.2012 P R O I E C T T E M AT I C N R . 5.


SUBTEMA: “La Poli” “În lumea celor care nu cuvântă”
Pag. 41
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE – TURA II Data
Semnătura
ADP: Învăţăm să protejăm animalele. Cum am grijă de animalul meu? 20.02.12

ALA: „Animale de la Poli”; Animale de pe Terra– citire de curiozităţi din atlase;


Jocuri distractive în sala de grupă – „Leul de mare şi pinguinii”;

ADE: „Recunoaşte animalele şi mediul lor de viaţă” – vizionare de imagini;

ADP: Învăţăm să protejăm animalele. Cum am grijă de animalul meu? 21.02.12

ALA: „În junglă, la Poli” - Puzzle; „De-a exploratorii”; „De-a vânătorii de comori”
Desen după şabloane – animalele şi puii lor; Jocuri distractive – „Din piatră în piatră”;

ADE: „Fram ursul polar” – repovestire;


„Dansează cu Fram”;
ADP: Învăţăm să protejăm animalele. Cum am grijă de animalul meu? 22.02.12

ALA: „Ghici – ghicitoarea mea” – ghicitori despre animale; Urşi, pinguini, balene, vulpi, foci, –
colorare în contur; Jocuri distractive – „La circ”;

ADE: „Numără pinguinii”;


„Caută comoara pierdută”;
ADP: Învăţăm să protejăm animalele. Cum am grijă de animalul meu? 23.02.12

ALA: Jocuri iniţiate de copii: „Recunoaşte glasul animalului”;


Alege numai animalele de la poli / animalele din junglă – joc didactic; Jocuri în sala de
grupă: „Ascunde pinguinul”.

ADE: „Măşti pentru carnavalul de la poli” – terminarea lucrărilor.


ADP: Învăţăm să protejăm animalele. Cum am grijă de animalul meu? 24.02.12

ALA: „Plecăm în safari”; Facem ordine la jucării şi la materiale;


Jocuri distractive în sala de grupă: „Carnavalul animalelor!” – jocuri cu măşti.

ADE: „Gheţarii din grupă” – terminarea machetei.

Material didactic I Material didactic II Observaţii

Caiete de lucru, fişe de lucru, foi de desen; Caiete de lucru, fişe de lucru;
Creioane colorate, acuarele, plastilină, planşete; Creioane colorate, plastilină, planşete;
Cărţi, reviste, albume, atlase, cărţi de colorat; Cărţi, reviste, albume, atlase, cărţi de
Foi colorate, hârtie creponată, lipici; colorat;
Cd-player, televizor, cd-uri cu muzică, Foi colorate, hârtie creponată, lipici;
documentare; Cd-player, televizor, cd-uri cu muzică,
Jetoane, tăbliţe magnetice, clopoţel; documentare;
Jocuri, jucării, trusa Logi, Lego, Arco, Mozaic, Jocuri, jucării, trusa Logi, Lego, Arco,
cuburi de lemn; Mozaic, cuburi de lemn.
Animale din lemn, plastic, pluş etc.

Pag. 89
Te m a a n u a l ă : C u m e s t e / a f o s t ş i v a f i p e p ă m â n t ?

SĂPTĂMÂNA: 23.04 – 27.04.2012 P R O I E C T T E M AT I C N R . 5.


SUBTEMA: “În lumea insectelor!” “În lumea celor care nu cuvântă”
Pag. 41
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE – TURA I
LUNI

ADP: Întâlnirea de dimineaţă – „Iubim gâzele”; Prezenţa. Calendarul naturii. Învăţăm să protejăm
animalele.
Tema zilei: „Alaiul insectelor”
ALA: Bibliotecă: „Cartea insectelor” – citire de imagini din atlase; Construcţii: „Masa furnicilor”; Joc de
masă: „Grădina cu flori şi insecte”; Joc muzical cu text şi cânt: „Spune-mi iubite copilaş”

ADE - DŞ; „Alaiul insectelor” – observare;


MARŢI

ADP: Întâlnirea de dimineaţă – „Cât trăiesc gâzele?”; Prezenţa. Calendarul naturii. Învăţăm să protejăm
animalele. Opţional.
Tema zilei: „Gândăcei”
Activitate integrată – Copil ca mine e şi el!
ADE - DLC; „Gândăcelul” de Elena Farago – lectura educatoarei;
DEC: „Alaiul insectelor” - cântec;
ALA: Ştiinţă: „Toate gâzele au copii”; Joc de rol: „De-a gândăcelul şi mama lui”; Jocuri distractive:
„Bâzz, bâzz”.
MIERCURI

ADP: Întâlnirea de dimineaţă – „Să învăţăm de la cei mici”; Prezenţa. Calendarul naturii. Învăţăm să
protejăm animalele.
Tema zilei: „Albinuţele şi bondăreii”

Activitate integrată – Bondăreii!


ADE - DŞ; DPM: „Câţi bondărei au plecat la albinuţe.” – formare de perechi (lim. 1-4) - joc exerciţiu;
„Din floare-n floare ” – diferite forme de alergare; Joc: „Caută drumul spre stup”
ALA: Artă: „Bondărei” – colorare în contur; Joc de rol: „De-a albinuţele şi bondăreii”; Jocuri distractive:
„Bondăreii şi albinuţele” – joc sportiv ditractiv.
JOI

ADP: Întâlnirea de dimineaţă – „Insectele – prietenele noastre”; Prezenţa. Calendarul naturii. Învăţăm să
protejăm animalele.
Tema zilei: „La casa buburuzelor!”

Activitate integrată – Oraşul insectelor!


ALA: Ştiinţă: „Găseşte-i pe fraţii mei”; Artă: „Buburuze şi fluturaşi” - pictură pe pietre; colorare în
contur; modelaj. Jocuri distractive „Buburuze la plimbare”

ADE: DEC: „Oraşul insectelor” – machetă colectivă.


VINERI ADP: Întâlnirea de dimineaţă – „Întâlnire cu părinţii Gîndăcelului”; Prezenţa. Calendarul naturii. Învăţăm
să protejăm animalele.
Tema zilei: „Cum ne purtăm cu gâzele”

ALA: Joc de masă: „Ajută fluturaşul să ajungă la floare” labirint; Nisip şi apă: „Muşuroaie de furnici”;
Ştiinţă: „Curiozităţi din lumea animală” – documentar. Facem ordine la jucării.

ADE: DOS: „Şi ele au părinţi!” – convorbire - comportament adecvat faţă de necuvântătoare.

Activitate metodică tura I şi II


Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare. Selectarea unor cărţi, cu informaţii necesare temei, din
biblioteca grădiniţei. Studierea unor texte. Participare la activitatea metodică din unitate – discuţii pe marginea
temei. Confecţionare de material didactic. Pregătirea cd-urilor cu imagini.
Consilierea părinţilor, discuţii individuale. Tema de reflecţie: „Cum îmi disciplinez copilul?”
MATERIAL PENTRU PĂRINŢI: „Frica la copii”

Pag.
Te m a a n u a l ă : C u m e s t e / a f o s t ş i v a f i p e p ă m â n t ?

SĂPTĂMÂNA: 23.04 – 27.04.2012 P R O I E C T T E M AT I C N R . 5.


SUBTEMA: “ În lumea insectelor” “În lumea celor care nu cuvântă”
Pag. 41
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE – TURA II Data
Semnătura
ADP: Învăţăm să protejăm animalele. Deprinderea de a nu face rău vieţuitoarelor. 23.04.12

ALA: „Buburuză” - desen; Urme de gândaci; „Mămăruţă” – recitativ ritmic;


Jocuri distractive în sala de grupă – „Gândăcelul răsturnat”;

ADE: „Alaiul insectelor” – vizionare de imagini;

ADP: Învăţăm să protejăm animalele. Deprinderea de a nu face rău vieţuitoarelor. 24.04.12

ALA: „Muşuroiul de furnici” – modelaj; „Gândăcei şi furnicuţe”


Desen după şabloane; Jocuri distractive – „Cărăbuşii jucăuşi”;

ADE: ; „Gândăcelul” de Elena Farago – lectura educatoarei;


„Dansează cu Fram”;
ADP: Învăţăm să protejăm animalele. Deprinderea de a nu face rău vieţuitoarelor. 25.04.12

ALA: „Ghici – ghicitoarea mea” – ghicitori despre insecte; „Roaba furnicii” Jocuri distractive –
„Cursa bondăreilor”;

ADE: „Câţi bondărei au plecat la albinuţe.” – formare de perechi (lim. 1-4) - joc exerciţiu;
„Zboară, merge, sare”;
ADP: Învăţăm să protejăm animalele. Deprinderea de a nu face rău vieţuitoarelor. 26.04.12

ALA: Jocuri iniţiate de copii: „Relu-fluturelu şi florile lui preferate”;


„Fluturaşul” de I. Gion – lectura educatoarei; Jocuri în sala de grupă: „Fluturii vin la flori”.

ADE: „Oraşul insectelor” – machetă colectivă, terminarea lucrărilor.

ADP: Învăţăm să protejăm animalele. Deprinderea de a nu face rău vieţuitoarelor. 27.04.12

ALA: „Pânza de paianjen” – exerciţii grafice; Facem ordine la jucării şi la materiale;


Jocuri distractive în sala de grupă: „Alergăm după fluturi!”.

ADE: „Şi ele au părinţi!” – convorbire - comportament adecvat faţă de necuvântătoare.

Material didactic I Material didactic II Observaţii

Caiete de lucru, fişe de lucru, foi de desen; Caiete de lucru, fişe de lucru;
Creioane colorate, acuarele, plastilină, planşete; Creioane colorate, plastilină, planşete;
Cărţi, reviste, albume, atlase, cărţi de colorat; Cărţi, reviste, albume, atlase, cărţi de
Foi colorate, hârtie creponată, lipici; colorat;
Cd-player, televizor, cd-uri cu muzică, Foi colorate, hârtie creponată, lipici;
documentare; Cd-player, televizor, cd-uri cu muzică,
Jetoane, tăbliţe magnetice, clopoţel; documentare;
Jocuri, jucării, trusa Logi, Lego, Arco, Mozaic, Jocuri, jucării, trusa Logi, Lego, Arco,
cuburi de lemn; Mozaic, cuburi de lemn.
Animale din lemn, plastic, pluş etc.

Pag.
ANEXE

Te m a a n u a l ă : C u m e s t e / a f o s t ş i v a f i p e p ă m â n t ?
P R O I E C T T E M AT I C N R . 5

Tema proiectului: „ÎN LUMEA CELOR CARE NU CUVÂNTĂ ”


MOTANUL PEDEPSIT
de Elena Farago

Rândunica e plecată
După hrană pentru pui.
Cuibu-i singurel, sub streşini,
Şi prin curte, nimeni nu-i.

Râde sub mustăţi motanul:


- Ce noroc! Păcat să-l scap!
Iute sus! ...Dar… poc! o piatră
îÎ loveşte drept în cap.

Trist se tânguie motanul:


- Miau şi vai de capul meu!
Petrişor îl ia în braţe ...
- Iartă-mă, te rog, căci eu
Te-am lovit şi rău îmi pare!

Dar de bieţii puişori


Ţie cum nu ţi-a fost milă
Când săriseşi să-i omori?

IEPURAŞUL ŢUPA-ŢUPA

Într-o zi, spre asfinţit


Iepuraşul Ţupa-Ţupa
S-a gândit să dea o raită
Prin grădina lui Moş Luca.
Şi ce verze-avea Moş Luca
Şi ce morcovi, o minune!
Ţupa îşi lingea boticul
Că ştia cât sunt de bune.
S-a apropiat tiptil
Şi a vrut să-nşface-o varză.
Dar un lătrat l-a oprit
Vai !
Grivei stătea de pază.
Ce să facă ?
A fugit.
Cu Grivei nu te poţi pune !
Dar fugind şi-a spus în gând:
„Voi mai încerca şi mâine!”
N-ar fi insistat atât
Dar a consultat un doctor
Şi văzând că nu-i prea bine
Doctorul i-a spus lui Ţupa
Să ia zilnic, vitamine.
GHICITORI CU V I E Ţ U I T O A R E
Are coada-n furculiţă,
Parcă poartă o fustiţă.
Primăvara când soseşte
Pe la geamuri ciripeşte. (Rândunica)

Sunt micuţă, jucăuşă,


Cu codiţa mai lunguţă,
Ochi ca două mărgeluţe,
Mă ascund printre crenguţe (Veveriţa) Ghemotoace de lânică,
În gheruţe, chiar de-i mică.
Toata ziua smotoceşte,
Toarce apoi, când oboseşte. (Pisica)
Ştii tu, drag copil poznaş,
Cine-i micul coconaş
Cu urechi mari, pe imaş,
Ce se-ascunde drăgălaş? (Iepurele)

Îl cunoaşteţi? Face “ham”!


Mă tot uit la el pe geam;
Dacă acum îi dau un os
E cu mine prietenos! (Căţelul) Trece-ncet pe o cărare,
De noi nici habar nu are.
Duce-n spate mii de ace,
Când se sperie, ghem se face. (Ariciul)
Cu căsuţa în spinare,
Parcă nici o grabă n-are
O porneşte la plimbare,
Ia priviţi ce coarne are! (Melcul) Ştim că face oac, oac, oac,
Şi că o găsim pe lac.
Ia vino-mi în ajutor
Şi răspunde repejor! (Broasca)
Şi ea toată ziulica
Stă pe lac, dar n-auzi “oac”!
Are pene mititica
Şi tot striga mac, mac, mac! (Raţa) Are raţă o surată
Şi pe apă şi-n ogradă.
Certăreaţă ziua toată.
Ga, ga, ga, cu chef de sfadă! (Gâsca)
Dă târcoale la coteţe,
Ursului îi dă poveţe,
Viclenia-i de poveste,
Haide, spune, cine este? (Vulpea) După fragi şi după mure
Umblă greoi prin pădure,
Mormăind ursuz când vine,
Iarna, în bârlog îl tine. (Ursul) Cine trage la căruţă
Cu ham lat şi zăbăluţă
Când duce pe bunicuţa
De la câmp, către căsuţă? (Calul)
Când pisica îl zăreşte
Ghearele îşi pregăteşte,
Iute după el porneşte,
De îndată îl găseşte,
Tot degeaba se piteşte! (Şoarecele) Jungla este casa lui, De cu ziua pană-n seară,
Sau arena circului. Cântă parcă la chitară.
Are trompa-n loc de nas, Cri, cri, cri şi iar cri, cri,
Abia face înc-un pas. (Elefantul) Colo-n iarba, cine-i, ştii? (Greierele)

Mândru-s tare şi semeţ Cine cară, mititica,


Când ies ziua din coteţ. Toată, toată ziulica
Îmi scutur mărgelele Pe spinarea-i subţirică
Şi îmi umflu penele. (Curcanul) Provizii spre muşuroi,
Hărnicuţă, ca şi noi? (Furnica)
ZDREANŢĂ de Tudor Arghezi

L-aţi văzut cumva pe Zdreanţă,


Cel cu ochii de faianţă?
E un câine zdrenţuros
De flocos, dar e frumos.

Parcă-i strâns din petice,


Ca să-l tot împiedice,
Ferfeniţele-i atârnă
Şi pe ochi, pe nara cârnă,
Şi se-ncurcă şi descurcă,
Parcă-i scos din câlţi pe furcă.

Are însă o ureche


De pungaş fără pereche.
Dă târcoale la coteţ,
Ciufulit si-aşa lăieţ,
Aşteptând un ceas şi două,
O găină să se ouă,
Care cântă cotcodace,
Proaspăt oul când şi-l face.

De când e-n gospodărie


Multe a-nvăţat şi ştie,
Şi, pe brânci, târâş, grăbiş,
Se strecoară pe furiş.
Pune laba, ia cu botul
Şi-nghite oul cu totul.
-- "Unde-i oul? a-ntrebat
Gospodina. -- "L-a mâncat!"
"Stai niţel, că te dezvăţ
Fără mătură şi băţ.

Te învaţă mama minte."


Şi i-a dat un ou fierbinte.
Dar de cum l-a îmbucat,
Zdreanţă l-a şi lepădat
Şi-i-njurat cu un lătrat.

Când se uită la găină,


Cu culcuşul lui, vecină,
Zice Zdreanţă-n gândul lui:
"S-a făcut a dracului!"

A JUTOA RE LE LI NE I
"Cine-mi poate da, un ou în dar?"
Strigă Lina din ceardac.
Iar găina din cuibar
Îi răspunde "cotcodac-cotcodac!"

"Lapte bun pentru smântână,


Cine-mi poate da?"
"Mu-mu-mu!"
"Tu îmi dai văcuţă, tu?"

"Mulţumesc! Cine-mi dă lână?"


Şi oiţa îi răspunde:
"Be-be-be, e rândul meu!
Haide, vino de mă tunde,
Chiar şi lapte-ţi pot da eu!"

"Miau", se-aude de sub masă:


"Eu te scap de şoricei!"
"Şi eu paznic sunt la casă."
Latră vesel foc, Grivei.
CĂPRIOARA
Peste podul de la moară
A trecut o căprioară.
Am strigat-o din cărare
Să nu fugă aşa de tare
Că nu-s lup şi nici dulău
Ca să-i fac cumva vreun rău.
Ea de mine nu se teme,
Dar mi-a zis că n-are vreme.
În pădure lângă tei
O aşteaptă puiul ei.

RĂŢUŞCA
O răţuşcă îmbufnată
Stă pe mal cam supărată:
- Mac, mac, mac
Şi mac, mac, mac,
Eu în baltă nu mă bag,
Că mă ud pe lopăţele,
Nu mai pot merge cu ele!
- Ga, ga, ga!, râde gânsacul.
- Oac, oac, oac!, strigă brotacul.

Unde aţi mai văzut voi,


Dragi copii de pe la noi,
O răţuşcă supărată
Să nu vrea să intre în baltă?

Măi, răţuşcă mititică,


Intră în baltă fără frică!
Acolo te răcoreşti
Şi prieteni buni găseşti!

S-ar putea să vă placă și