Sunteți pe pagina 1din 12

Transferuri capacitate

Versiuni

Nr. Data Actualizari Pag.


Versiune
1.0 11.09.2017 Document initial
1.1 05.01.2018 Document revizuit

Continut
Descrierea modului de a transfera capacitate in cadrul contractului propriu UR.................................................1
Descrierea modului de a transfera capacitate de la un UR la altul.......................................................................7
Descrierea starilor...............................................................................................................................................10
Raport tranzactii transfer capacitate UR..............................................................................................................11

Descrierea modului de a transfera capacitate in cadrul


contractului propriu UR

In portalul GMOIS, fiecare UR dispune de facilitatea de a-si transfera capacitate din punctele de
intrare/iesire in/din SNT in care a rezervat capacitate printr-un contract, in alte puncte de
intrare/iesire in/din SNT de acelasi tip si nivel tarifar in care a rezervat sau nu capacitate de
transport, prin transmiterea catre OTS a unei cereri de transfer. Cererile de transfer pot fi introduse
cu minim doua zile inainte de data prevazuta ca fiind data de inceput a transferului.
Pentru a efectua o cerere de transfer, fiecare UR va urma meniul : UR-> Utilizator extern ->
Transferuri capacitate -> Transferuri capacitate puncte UR si UR-UR.

Se apasa butonul “Selectie”


În urma folosirii link-ului Transferuri capacitate puncte UR si UR-UR, în fereastra ce apare se
observă un ecran ce contine transferurile introduse de UR: initiale sau confirmate si care urmeaza
a intra in vigoare incepand cu o data mentionata ca data start transfer.
Diagrama process :
Preluare in procesul
Introducere Starea Confirmare + Stareade
: creare versiuni
transfer Salvare INITIAT salvare CONFIRMATde contract (act
aditional)

Nu se ia in
Starea Stareaconsiderare
: in
Anulare
INITIAT ANULATnici un proces
ulterior.

Explicarea coloanelor din imaginea de mai jos:

 Coloana Tip numeste tipul de transfer (in cadrul propriului contract al UR-ului IR, transfer
UR-alt UR TU)
 Contract sursa, UR sursa, Tip perioada,Valabil de la, Valabil pana la definesc
contractul de pe care se transfera.
 Tip punct (1-intrare, 2- iesire), Cod punct sursa si Descriere punct sursa definesc
punctul de pe care se transfera.
 Capacitate rezervata contract indica capacitatea rezervata si disponibila spre a fi
transferata la momentul efectuarii transferului
 Capacitate cedata specifica capacitatea ce se transfera de pe punctul sursa
 Transfer de la si Transfer pana la – perioada de transfer
 Ur destinate – acelasi in cadrul unui transfer intra UR
 Cod punct destinatie, denumire punct destinatie – specifica punctul pe care se transfera
capacitate
 Stare tranzactie se va initializa cu in momentul in care transferul e doar salvat,
devine in momentul apasarii butonului Confirma sau devine in momentul
apasarii butonului Anulat.
 Tranzactie nesalvata – daca o tranzactie aflata in una din starile: Initial, Confirmat sau
Anulat nu e salvata, aceasta va aparea cu indicativul .

Toate tranferurile UR-ului din cadrul unui contract, care au aceeasi data de inceput, se vor
concretiza intr-o noua versiune de contract si dispar din lista de transferuri. La finalul perioadei de
transfer, capacitatea transferata va fi automat returnata pe punctul sursa, creandu-se o noua
versiune de contract.
Pentru a inregistra un nou transfer, UR-ul va actiona butonul “Transfer intern nou ”.

In partea superioara a ecranului va aparea o fereastra in care vor fi introduse informatiile


referitoare la transfer.

Campul Contract sursa si campul Contract destinatie numesc contractul pe care se intampla transferul de
capacitate. Transferul intern de capacitate se poate intampla pe orice contract detinut de UR, insa doar in
cadrul acestuia. Odata selectat contractul sursa, campurile urmatoare sunt completate automat:

 Data Inceput Transfer – se completeaza automat cu data curenta + 2 zile lucratoare (se considera
zile lucratoare complete, nu se socotesc ziua de introducere a transferului in GMOIS si ziua gaziera
cu care incepe transferul) deoarece orice inregistrare se va introduce cu maxim 2 zile lucratoare
inainte de ziua de inceput a transferului, cu posibilitatea de a fi modificata cu o data din viitor.

Exemple:
- pentru transferurile de capacitate cu efectivitate incepand cu data de 15.01.2018,informatiile
se vor introduce cel tarziu in data de 10.01.2018.
- pentru transferurile de capacitate cu efectivitate incepand cu data de 16.01.2018, informatiile
se vor introduce cel tarziu in data de 11.01.2018
- pentru transferurile de capacitate cu efectivitate incepand cu data de 17.01.2018, informatiile
se vor introduce in perioada 12.01.2018-14.01.2018
- pentru transferurile de capacitate cu efectivitate incepand cu data de 18.01.2018, informatiile
se vor introduce cel tarziu in data de 15.01.2018

 Data Sfarsit Transfer – se completeaza automat prin dublarea informatiei din campul Data Inceput
Transfer, cu posibilitatea de a fi modificata a. i Data Inceput Transfer < Data Sfarsit Transfer
 Tip – indica tipul de capacitate detinuta pe contract: ferma sau intreruptibila
 Perioada – indica tipul contractului: anual, trimestrial, lunar; urmatoarele doua casute continand
data de inceput si data de incheiere a versiunii curente.
 Capacitate rezervata (contract + transferuri initiate) – se completeaza automat in momentul
alegerii Punctului sursa si indica capacitatea de care dispune UR-ul pe punctul sursa in perioada pe
care doreste sa transfere, adunand/scazand din capacitatea rezervata, transferurile confirmate ce
se intersecteaza cu perioada de transfer;
 Capacitate disponibila destinatie – se completeaza automat in momentul alegerii Punctului
destinatie, calculand capacitatea neutilizata pe punctul in cauza; calculu se face scazand din
capacitatea tehnica a punctului totalul rezervat prin contracte si totalul rezultat din transferuri
confirmate ce se intersecteaza cu perioada transferului.

Punct sursa permite alegerea punctului de pe care se face transferul; acesta se alege dintre punctele
existente pe versiune de contract curenta.

Punct destinatie permite alegerea punctului catre care se face transferul; acesta poate fii un punct nou
sau unul existent in versiunea de contract curenta; conditia ce trebuie respectata e aceea ca punctul
sursa sa fie de acelasi tip si nivel tarifar cu punctul destinatie si invers.

Inainte de a actiona butonul “Transfer in lista” e obligatoriu completarea programului de transport pe


perioada de transfer, lucru posibil prin actionarea butonului “Program transport”. Programul de
transport se va completa pentru punctu destinatie al transferului.

Un exemplu este dat mai jos, unde se face un transfer de pe VPM03 pe VPM04, perioada de transfer
fiind de 14 zile (din 03 in 16 septembrie). Capacitatea transferata e de 130 unitati pe zi.

Popup-ul in care se introduce programul de transport cere inregistrarea partenerilor si a cantitatilor


preconizate a fi transportate catre ei pentru perioada in cauza. Programul de transport va fi introdus in
limita capacitatii zilnice, multiplicata cu numarul de zile din luna. Pe exemplul actual, programul de
transport l-am introdus pe 3 parteneri, totalul de transportat insumat pe cei 3 poate atinge maxim
valoarea 1820 (130 * 14).
Coloana Numar contract, UR numeste UR-ul si contractul pe care s-a facut tarnsferul. Programul de
transport se introduce tot pe luna-pentru fiecare luna din perioada de transfer; in cazul in care
transferul se intinde pe o peroada de 2 luni se va introduce cal putin o inregistrare pe fiecare luna.
Nr_zile numara zilele din perioada de transfer, din luna indicata prin coloana Luna. Pe coloana
Cantitate se introduce cantitatea de livrat pentru partenerul respectiv.

Butonul “Duplicare linie”, la apasare, duplica informatiile dintr-o linie existenta.

Butonul “Inapoi” salveaza programul de transport si face revenirea la fereastra in care s-au introdus
detaliile transferului. Se poate actiona “Transfer in lista”. Daca nu exista erori inregistrare si afisate,
transferul va fi vizibil in lista de transferuri inregistrate, avand ca Stare Tranzactie “Initial”. Se poate
actiona butonul “Salveaza” pentru a salva transferul.

La revenirea pe forma cu transferuri se observa aparitia a doua butoane in coloanele Confirma si


Anuleaza.

Transferul introdus isi ca schimba starea in Confirmat la apasarea primului buton sau in Anulat la
apasarea celui de-al doilea. Pentru a fi salvat in baza de date se apasa butonul “Salveaza”. Transferurile
confirmate vor face obiectul unor noi versiuni de contract inainte cu doua zile de data de inceput a
transferului.

Incarcare transfer/transferuri intre punctele unui contract din fiser Excel.


Pentru incarcarea rapida a transferurilor intra UR, se poate utiliza butonul “File Up/Download
transferuri interne Ur”. Fisierul de incarcat este Excel si are extensia .xlsx.

Structura fisierului e data mai jos. Un transfer se va intinde pe mai multe inregistrari datorita
programului de transport aferent, care e obigatoriu a fi introdus. Valorile din campurile numerice
trebuie sa fie formate cu virgula la partea zecimala.

POSNR VERTNR1 GRID_ID1 GRID_ID2 ZCAPAPR_C DATEFROM_C DATETO_C LUNA AN PARTENER ZQUANSOL
195000061
1 7 VPM03 VPM05 50,000000 20.09.2017 25.09.2017 0 0
1 9 2017 FRVEGA 6
1 9 2017 FRAICB 6
195000061
2 7 VPM04 VPM03 30,000000 20.09.2017 25.09.2017 0 0
2 9 2017 FRVEGA 6
2 9 2017 FRAICB 6
195000061
3 7 VPM03 VPM04 20,000000 20.09.2017 25.09.2017 0 0
3 9 2017 FRADER 6
195000061
4 7 VPM04 VPM03 30,000000 20.09.2017 25.09.2017 0 0
4 9 2017 FRADER 6
4 9 2017 FRGAPR 6

Primele sapte coloane contin informatii privind transferul:

 Posnr – retine numar de ordine al unui transfer (toate inregistrarile ce se refera la acelasi trasfer vor
contine acelasi PosNr)
 Vertnr1 – numar contract GMOIS de pe care se transfera
 Grid_id1 – cod punct sursa al transferului
 Grid_id2 – cod punct destinatie
 Zcapapr_c – cantitatea de capacitate care face obiectul transferului
 Datefrom_c – data de inceput a transferului
 Dateto_c – data de sfarsit a transferului

Ultimele 4 coloane contin informatii privind programul de transport aferent transferului. Programul de
transport se introduce pe luna-pentru fiecare luna din perioada de transfer numita in coloanele
Datefrom_c si Dateto_c; in cazul in care transferul se intinde pe o peroada de 2 luni se va introduce cal
putin o inregistrare pe fiecare luna.

 Luna si An – retine numarul lunii si a anului pentru care se introduce programul de transport;
 Partener – numeste partenerul pe punctul catre care se face transferul
 Zquansol – e introdusa cantitatea de livrat pentru partenerul respectiv; cantitatea introdusa in
acest camp va putea fi maximum valoarea rezultata in urma efectuarii calculului: capacitatii zilnice
–mentionata in Zcapapr_c multiplicata cu numarul de zile din luna (in care e valabil transferul).

Verificarile asupra inregistrarilor din fisier sunt aceleasi ca la inregistrarea on-line a unui transfer. Dintre
aceste verificari amintim:
 existenta contract pentru punctul sursa
 Perioada de transfer ( incadrare in valabilitate contract si perioada de inceput transfer ,data
sfarsit > data inceput transfer)
 Validitatea celor doua puncte sursa / destinatie
 Pretul pentru cele doua puncte sursa / destinatie (sa fie acelasi)
 Verificare capacitate rezervata cu capacitate cedata la punct sursa
 Verificare capacitate disponibila pe punctul destinatie
 Verificare program transport: existenta partener punct destinatie si valoare program transport
completata si incadrata in capacitate rezervata * nr zile perioada transfer

Cu download se pot genera fisiere de test cu structura / continutul necesar pentru upload din transferurile
deja existete si introduse.

Dupa completarea si salvarea fisierului local, acesta se va incarca astfel:


- Se va apasa butonul “File Up/Download transferuri interne Ur”. In urma actionarii lui, apare
ecranul din imaginea de mai jos

- Se apasa butonul Browse si se cauta pe diskul locat fisierul de incarcat.


- Dupa alegerea fisierului se apasa butonul Upload; cantitatiile din fisier se vor incarca in interfata.

Descrierea modului de a transfera capacitate de la un UR


la altul

In portalul GMOIS, capacitatea rezervata de catre un UR poate face obiectul unui trasfer
integral/partial catre un alt UR. Conditiile ca un tranfer UR-UR sa aiba loc sunt urmatoarele:
 Contractul sursa al transferului va fii de acelasi tip (M, A, T, L) cu contractul
destinatie al transferului; in cazul in care UR-ul catre care se face transferul nu are
un contract de tipul celui de pe care se face transferul, se creeaza un astfel de
contract.
 Transferul se intampla pe acelasi punct (punctul sursa e acelasi cu punctul
destinatie)
 UR-ul cedator dispune de capacitatea pe care doreste sa o transfere
 E necesar ca UR-ul catre care se transfera sa aiba constituita o garantie care sa
acopere valoarea capacitatii transferate
 Perioada de transfer trebuie sa fie cuprinsa in perioada de valabilitate a contractului
de pe care se transfera
 Punctul de pe care se cedeaza e posibil sa nu existe pe contractul destinatie si atunci
se va adauga la contract
Cererile de transfer pot fi introduse cu minim trei zile inainte de data prevazuta ca fiind data de
inceput a transferului si maxim 21 de zile inainte.
Diagrama proces :

Introducere Transgaz trece in Preluare in procesul


Confirmare + salvare Starea :
transfer de starea confirmat dupa Stareade creare versiuni de
catre UR Salvare
Starea initiatde catre UR CONFIRMAT
fara garantiicompletarea si
CONFIRMATcontract (act
-sursa destinatie
verificarea garantiilor. aditional)

Anulare de catre
Starea
Ur sursa sau UR Starea : Nu se ia in
considerare in nici
destinatie + salvare
INITIAT ANULAT
un proces ulterior.

Pentru a efectua o cerere de transfer, fiecare UR va urma meniul : UR-> Utilizator extern ->
Transferuri capacitate -> Transferuri capacitate puncte UR si UR-UR.

Pentru a inregistra un nou transfer, UR-ul va actiona butonul “Transfer extern nou ”. In partea
superioara a ecranului va aparea o fereastra in care vor fi introduse informatiile referitoare la
transfer.

Campul Contract sursa numeste contractul de pe care UR-ul doreste sa cedeze capacitate. Transferul de
capacitate se poate intampla de pe orice contract detinut de UR. Odata selectat contractul sursa,
campurile urmatoare sunt completate automat:

 Data Inceput Transfer – se completeaza automat cu data curenta + 3 zile lucratoare (se considera
zile lucratoare complete, nu se socotesc ziua de introducere a transferului in GMOIS si ziua gaziera
cu care incepe transferul) deoarece orice inregistrare se va introduce cu maxim 3 zile lucratoare
inainte de ziua de inceput a transferului, cu posibilitatea de a fi modificata cu o data din viitor.
Exemple:

- pentru transferurile de capacitate cu efectivitate incepand cu data de 15.01.2018,


informatiile se vor introduce de catre UR1 ( adica cel care initiaza transferul) cel tarziu in
data de 09.01.2018, iar UR2 trebuie sa confirme capacitatea (in functie de initierea
transferului de catre UR1) dar nu mai tarziu de data de 09.01.2018
- pentru transferurile de capacitate cu efectivitate incepand cu data de 16.01.2018,
informatiile se vor introduce de catre UR1 ( adica cel care initiaza transferul) cel tarziu in
data de 10.01.2018, iar UR2 trebuie sa confirme capacitatea (in functie de initierea
transferului de catre UR1) dar nu mai tarziu de data de 10.01.2018
- pentru transferurile de capacitate cu efectivitate incepand cu data de 17.01.2018,
informatiile se vor introduce de catre UR1 ( adica cel care initiaza transferul) cel tarziu in
data de 11.01.2018, iar UR2 trebuie sa confirme capacitatea (in functie de initierea
transferului de catre UR1) dar nu mai tarziu de data de 11.01.2018
- pentru transferurile de capacitate cu efectivitate incepand cu data de 18.01.2018,
informatiile se vor introduce de catre UR1 ( adica cel care initiaza transferul) se pot
introduce in perioada 12.01.2018 – 14.01.2018, iar UR2 trebuie sa confirme capacitatea
(in functie de initierea transferului de catre UR1) dar nu mai tarziu de data de 14.01.2018
Data Sfarsit Transfer – se completeaza automat prin dublarea informatiei din campul Data Inceput
Transfer, cu posibilitatea de a fi modificata a. i Data Inceput Transfer < Data Sfarsit Transfer
 Tip – indica tipul de capacitate detinuta pe contract: ferma sau intreruptibila
 Perioada – indica tipul contractului: anual, trimestrial, lunar; urmatoarele doua casute continand
data de inceput si data de incheiere a versiunii curente.
 Capacitate rezervata (contract + transferuri initiate) – se completeaza automat in momentul
alegerii Punctului sursa si indica capacitatea de care dispune UR-ul pe punctul sursa in perioada pe
care doreste sa transfere, adunand/scazand din capacitatea rezervata, transferurile confirmate ce
se intersecteaza cu perioada de transfer;

Punct sursa permite alegerea punctului de pe care se face transferul; acesta se alege dintre punctele
existente pe versiune de contract curenta.

UR destinatie permite alegerea UR-ului catre care se face transferul.

Dupa completarea datelor se apasa “Transfer in lista”. Transferul efectuat apare cu starea “Initial” si se
salveaza in lista la apasarea butonului “Salveaza”.

Pana in momentul in care UR-ul destinatie nu intra sa confirme transferul, UR-ul cedator poate anula
transferul prin apasarea butonului “Anuleaza”.

UR-ul care primeste capacitate va intra pe lista sa de transferuri si vede un nou trasfer de tip TU. Datele
UR-ului sursa, care a introdus transferul pentru el, sunt confidentiale si apar in ecran cu stelute *.

Pentru a confirma transferul se pozitioneaza pe inregistrare si apasa butonul “Confirma”. Inregistrarea


confirmata intra in starea de editare si e afisata in campurile de transfer.
Aici, daca UR-ul care primeste are mai multe contracte de tipul celui care transfera (M,A,T,L), paote
alege oricare din contractele lui. Pentru capacitatea primita e nevoie sa se introduca un program de
transport care sa exemplifice partenerii pe punctul respectiv si cantitatile transportate prin apasarea
butonului “Program transport”. Programul de transport va fi introdus in limita capacitatii zilnice,
multiplicata cu numarul de zile din luna. Exemplu de introducere a datelor aici a fost dat mai sus, in
cadrul descrierii modului de a transfera capacitati intra-UR.

Programul de transport pe punctul si contractul UR-ului sursa va fi diminuat proportionl, in


conformitate cu capacitatea ramasa pe punct.

Dupa apasarea butonului “Transfer in lista”, inregistrarea e confirmata, dar e nevoie sa fie salvata.
Dupa salvare, transferul se considera “Confirmat”, fara a mai putea fi modificat. Daca insa, UR-ul ce
primeste nu a platit suficienta garantie, astfel incat sa acopere valoarea transferului, pe coloana Stare
tranzactie apare “Confirmat fara garantii”. Astfel de transferuri intra intr-o lista urmarita de OTS. OTS-
ul asteapta suplimentarea garantiei pana la data de inceput a transferului si in cazul in care garantia e
constituita la timp, transferul va fi validat. Daca garantia nu e constituita, transferul in cauza nu se
concretizeaza.

Descrierea starilor

1. Starea INITIAT - 1
Transferul intra in starea INITIAT dupa introducerea transferului de catre UR-ul sursa si
apoi se apasa salvare. Stari urmatoare : Confirmat, Confirmat fara garantii sau Anulat
2. Starea Confirmat fara garantii - 6 (este folosit doar la Transfer UR-UR)
Acesta stare este atinsa dupa confirmarea transferului de catre UR destinatar + salvare , dar
garantiile sunt insuficiente. Acesta stare este atinsa si atunci cand UR destinatar nu are contract
de tipul celui initial , si in consecinta nu are garantii constituite
3. Starea Confirmat
Transferul intra in starea CONFIRMAT - 2 , automat daca la confirmare, UR-ul destinatar
are garantii suficiente, sau manual de catre Transgaz dup ace se constitue garantia
suplimentara si se opereaza de catre Transgaz .Starea Confirmat este atinsa si in cazul
transferului intra UR , in cadrul unui contract in care un UR isi transfera capacitate de pe un
punct pe altul conform legislatiei in vigoare, si acesta isi confirma singur transferurile
introduse deja.
4. Starea ANULAT - 10
Transferul poate fi trecut in starea ANULAT din starea INITIAL de catre Ur-ul sursa sau
destinatie inainte ca acesta sa fie CONFIRMAT. Aceasta stare poate fi atinsa automat daca
perioada transferului este depasita de catre ziua curenta, si transferul nu a fost confirmat ,
sau manual de catre TRANSGAZ.
5. Starea CONTRACT - 3
In ziua D-1 ora 01.00 se va rula un process de creare versiuni de contract (acte aditionale)
care vor contine modificarile rezultate din transferurile in stare CONFIRMAT. Aceste
transferuri vor trece in starea Contract in urma includerii transferului intr-o versiune de
contract.
6. Starea Stornare Transfer
Acesta stare este setata automat cand un transfer isi termina perioada de valabilitate si se
vor crea noi versiuni de contracte in care UR sursa va primi capacitatea inapoi, iar UR-ul
destinatie va preda capacitatea care a primit-o pe perioada transferului. Acest lucru se
intampla si in cadrul unui transfer intern UR intre punctele unui contract, si se ajunge la
finalul perioadei de transfer si capacitatea se muta invers de pe punctele de destinatie pe
cele sursa .

In ecranul UR se vor vedea doar transferurile salvate in starea Initiat, Confirmat, Confirmat
fara Garantii, restul de transferuri se vad in rapoartele aferente.

Raport tranzactii transfer capacitate UR

Raportul contine un istoric al transferurilor efectuate de UR cu posibilitati de efectuare a unor filtre


pentru a gasi informatiile necesare a fi vizualizate.

Raportul se gaseste urmand calea de meniu: UR -> Utilizator Extern -> Transferuri capacitate -> Raport
tranzactii transfer capacitate UR.

Fiecare UR isi va putea vizualiza capacitatiile ce ii revin din transferuri aplicand filtre pentru:

 Perioada de transfer vizata


 UR-ul/UR-ii catre care a transferat capacitate (pentru transferurile catre alt UR)
 Punctele a caror capacitate a fost obiectul transferului
 Contractul/contractele de pe care s-au efectuat transferuri
 Starile transferurilor efectuate (transfer initiat, validat, transfer inclus in contract, transfer
stornat,etc. )
 Tipurile de transferuri existente (efectuate in cadrul aceluiasi contract sau primite de la un alt UR,
transferuri rezultate din cereri de suplimentare capacitate, transferuri de returnarea voluntara de
capacitate, etc.)

Ecranul de aplicare a filtrelor e cel de mai jos:


Coloanele aferente fiecarei inregistrari rezultate in urma aplicarii filtrelor retin informatii dupa cum
urmeaza:

 Coloana Tip retine tipul de tranzactie efectuata


 Coloana Document transfer identifica unic un transfer efectuat
 Coloana Stare determina starea transferului
 Ur sursa numeste initiatorul transferului de capacitate
 Punct sursa si Denumire punct identifica punctul de pe care s-a facut transferul
 Nr. Contract, Tip ctr., Tip per., Data inceput si Data sfarsit definesc contractul sursa al
transferului
 Data inceput transfer si Data sfarsit transfer incadreaza perioada transferului
 Capacitate transfer si Um – valoarea transferata
 UR destinatie si Nume UR – il numeste pe cel care beneficiaza de capacitatea din transfer pe
perioada data mai sus
 Punct destinatie si Denumire punct identifica punctul pe care s-a transferat capacitatea
 Nr. Contract, Tip ctr., Tip per., Data inceput si Data sfarsit definesc contractul destinatie al
transferului