Sunteți pe pagina 1din 2

STRUCTURILE ELEMENTARE ALE APARATULUI LOCOMOTOR

ȚESUTUL OSOS. CARTILAJUL

OSUL CA ORGAN. FORMĂ. STRUCTURĂ. OSIFICARE

Oasele sunt organe dure, rezistente, de culoare alb-gălbuie. Ansamblul lor formează
scheletul. La om, ele sunt situate în interiorul părților moi cărora le servesc drept sprijin. Uneori
formează cavități pentru adăpostirea unor organe.
Oasele servesc la inserții muscular, devenind pârghii acționate de diverse grupe
muscular. Scheletul uman este format cu precădere din oase, dar unele component sunt
formate din cartilaje: cartilaje costale, nazale, procesul xifoid al sternului. Unele dintre aceste
cartilaje se osifică la vârste înaintate.
Nu toate animalele au schelet. Pe acest fapt se bazează împărțirea lumii universal în
vertebrate și nevertebrate.
Componentele scheletului sunt conținute într-o învelitoare fibroasă continuă care la
nivelul oaselor poartă numele de PERIOST iar la nivelul cartilajelor de PERICONDRU.

Funcțiile oaselor
1. Determină forma, dimensiunile și proporțiile corpului și ale diferitelor segmente.
2. Servesc ca sprijin pentru întregul corp și pentru părților moi.
3. Formează cavități ce protejează anumite organe (cutia craniană-creier)
4. Servesc ca element de inserție pentru mușchi, devenind pârghii pentru funcția de locomoție.
5. Constituie rezerva calcică a organismului.
6. Hematopoetică.

Conformația exterioară a oaselor


Oaselor li se atribuie în general forma unor corpuri geometrice prezentând 3 dimensiuni:
lungime, lățime, grosime.
La fel ca și corpurile geometrice, oasele prezintă fețe, margini și unghiuri.
După dimensiunile lor, se clasifică în: lungi, plane și scurte.
Forma unora este foarte neregulată și de aceea se utilizează și alte criteria de clasificare,
adăugându-se la cele 3 categorii alte 4 tipuri: pneumatic, sesamoide, suturale și neregulate.
Oasele lungi
 Lungimea depășește lățimea
 Prezintă diafiză (corpul) și 2 extremități (epifize)
 Între diafiză și epifiză se delimitează o zonă denumită metafiză
 Se găsesc la nivelul membrelor

Oasele plane
 Lățimea și lungimea sunt aproape egale dar depășesc grosimea
 Îndeplinesc 2 funcții:
1. Servesc la formarea cavităților de protecție (craniu)
2. Dau inserție unui număr mare de mușchi (scapulă)

Oasele scurte
 Dimensiuni egale
 Formă cubică
 Se găsesc la nivelul coloanei, capului, tarsului

Oase pneumatic
 Neregulate
 Conțin cavități pline cu aer

Oasele sesamoide
 Lentiforme, mici, ce se dezvoltă în vecinătatea unor articulații (sesamoide periarticulare) sau
chiar în tendoanele unor mușchi (sesamoide)