Sunteți pe pagina 1din 10

“ Vorba-i sabie fierbinte,

Ascuţită ca un brici,
Şi de tine doar depinde,
Unde
Cînd
Şi cum o zici.“
Cine se scoală … ,
… ajunge .
La plăcinte … ,
la război … .
Nu lăsa pe … ,
ce poţi face … .
Cine se scoală de dimineaţă,
departe ajunge.
La plăcinte înainte ,
la război înapoi.
Nu lăsa pe mîine ,
ce poţi face azi.
Adverbul
este partea de vorbire
neflexibilă care arată
caracteristica unei acţiuni,
stări, însuşiri şi exprimă
împrejurarea în care se
realizează acţiunea.
abia, odată, azi, aici, alături,
afară, asemenea, bine,
undeva, nicăieri, iute, încet,
curînd, mereu, sus, încolo,
deasupra, totdeauna, apoi,
mîine, ieri, adesea, astăzi,
pretutindeni, aşa, alene,
fireşte, astfel, tîrziu,
poimîine, acum, sus, jos,
deasupra, împrejur.
Adverbul
după sens

mod Timp Loc


- aşa - azi - aproape
- astfel - mîine - împrejur
- alene - deasupra
- devreme
- abia - jos
- acum
- anevoie - aici
- odată
Adverbele
 după forma/structură
 simple
acolo, aici, gata, mai, agale
 compuse
niciodată (adverb + adverb)
altădată (pronume + substantiv)
altcum (pronume + adverb)
bineînţeles (adverb+verb la participiu)
Adverbele
 după origine/după criteriul etimologic:
primare – abia, afară, aici, apoi, sus, jos.
secundare :
▪prin derivare - orbeşte, bătrîneşte
prin compunere – degrabă, altădată,
precum, astă-seară, niciodată
prin conversiune :
- Din adjectiv Zboară lin.
- Din verbe la participiu
Vorbeşte răguşit. Tricotează strîns.
- Din substantive
Toamna se numără bobocii. Joia este de gardă.
Adverbele După Formează Alege varianta
corectă:
Defineşte se structura/ adverbe - Sportivii
clasifică forma lor de la proaspeţi
adverbul subs. medaliaţi au
după adverbele sosit în ţară.
“om” şi
sens în … sunt … -Sportivii proaspăt
include-l în medaliaţi au
enunţ. sosit în ţară.

Redactează 2 Alcătuieşte
Cum e corect? Care este După enunţuri în
- Destul de topica care cuv. un enunţ
mulţi au origine “vară” să cu un
venit. adverbului adverbele aibă valoare adverb de
de substantiv
- Destui de loc.
mulţi au sunt: şi, respectiv,
adverb.
venit.
În enunţul Completează spaţiile
Unde se Cîte adverbe În enunţul punctate cu
atestăm în “Hai “Cartea am adverbe potrivite.
foloseşte enunţul
acum!”
pus-o pe În camera …se află
“Demult, raftul de biblioteca.
adverbul? chiar pe aici, partea de sus” partea Ziua …are un orar
curgea lin un vorbire de vorbire foarte încărcat.
izvor”? determinată determinată
este…?
este…?