Sunteți pe pagina 1din 1

TEME PREZENTARI

1. CONVENŢIA NAŢIUNILOR UNITE CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI – CADRU GENERAL


2. PRINCIPIILE GENERALE ALE CONVENŢIEI
3. EDUCAŢIA – DREPT FUNDAMENTAL AL COPILULUI
4. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ A ŞCOLII
5. AVOCATUL ELEVULUI
6. DREPTUL COPILULUI LA PARTICIPARE. CONCEPTUL DE CETĂŢENIE GLOBALĂ ACTIVĂ
7. NEVOILE ELEMENTARE ALE COPILULUI
8. DREPTURI ALE COPILULUI ȘI NEVOILE SALE FUNDAMENTALE PRIVITE DIN PERSPECTIVĂ
JURIDICĂ, SOCIALĂ, PSIHOLOGICĂ ȘI EDUCAȚIONALĂ
9. JUSTIȚIA JUVENILĂ ȘI NORMELE INTERNAȚIONALE
10. JUSTIȚIA JUVENILĂ ȘI LEGISLAȚIA INTERNAȚIONALĂ ÎN ROMÂNIA