Sunteți pe pagina 1din 1

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/3.Conceptul%20de%20interes%20in%20psihologie.

pdf
accesat la data de 23.02.2018, ora 14:01

http://www.history-cluj.ro/SU/anuare/2008/Continut/art05Albu.PDF accesat la data de 23-02-2018, ora


14:09

https://krispsychology.files.wordpress.com/2012/05/autonomie-personalc483_manual.pdf accesat la
data de 23.02.2018, pagina 14:10

http://psihologie-constanta.ro/blog/?tag=valori-umane accesat la data de 23.02.2018,ora 14:11

https://anatolbasarab.ro/psihologie-sociala-atitudine-valoare-comportament/ accesat ladata de


23.02.2018,ora 14:13

L. Faiciuc, Comportamentul autonom: fantoma de la opera, „Anuarul Institutului de Istorie «George Bari»
din Cluj-Napoca”, Series Humanistica, tom II, 2004, p. 31–39.

R. M. Ryan, E. L. Deci, 2000, apud L. Faiciuc, Autonomia comportamental: definire si dezvoltare, în


Cercetari si aplicaii în psihologie, M. Albu i C. ran (coord.), Timioara, Edit. Augusta si Artpress, 2004, p.
129–141.

Dicionar de psihologie, U. chiopu (coord.), Bucureti, Edit. Babel, 1997