Sunteți pe pagina 1din 1

ARTA

TEATRULUI ÎN EDUCAŢIE

UNATC organizează un program de studii postuniversitare dedicat celor interesaţi de modul
în care artele spectacolului pot fi integrate şi utilizate în procesul de formare educaţională a
copiilor şi adolescenţilor.
Programul include cursuri teoretice şi practice (200 de ore de activităţi didactice / 20 credite)
şi oferă la absolvire un certificat de atestare, recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Durata: 3 luni
Limba de predare: română
Număr de locuri: 30
Taxa: 1200 de lei* (poate fi plătită în două tranşe de 600 lei, prima la confirmarea locului)
* Pentru cursanţii care fac dovada prin adeverinţă că sunt cadre didactice în activitate, taxa este de
800 lei

Înscrierile se fac în perioada 23-30 octombrie 2017, între orele 10:30 – 16:00, la Secretariatul
Facultăţii de Teatru (clădirea UNATC din str. Matei Voievod nr 75-77, etaj 2).
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:
1. Dosar plic
2. Cerere tip de înscriere
3. Diplomă de bacalaureat (original şi copie)
4. Diplomă de licenţă (original şi copie)
5. Certificat de naştere (original şi copie)
6. Certificatul de schimbare a numelui (dacă este cazul)
7. B.I./C.I. şi copie
8. 3 fotografii tip pasaport
9. CV profesional
Examenul de admitere va avea loc în Sala Pedagogie Teatrală – UNATC, ora 11:00:
- 1 noiembrie pentru candidaţii din Bucureşti
- 4 noiembrie pentru candidaţii din afara Bucureştiului
Candidaţii vor discuta cu comisia de examinare următoarele teme:
1. Susţinerea CV-ului cu accent pe activitatea şi interesul pentru folosirea artelor
spectacolului în procesul educaţional (oral)
2. Elemente de joc şi improvizaţie (practic, sub îndrumarea comisiei de examinare)
Înmatricularea se va face în perioada 06-10 noiembrie 2017.
Cursurile încep în data de 11 noiembrie 2017.

Notă: pentru cursanţii din afara Bucureştiului pot fi organizate module de pregătire zonală
dacă grupul depăşeşte 15 persoane.