Sunteți pe pagina 1din 10

CLARVISION – Livrare pe baza de comanda

CUPRINS
1. Inregistrarea cererilor de oferta / oferte clienti............................................................1
2. Inregistrarea contractelor cu clientii.............................................................................3
2.1. Preluarea unei oferte pe contract\comanda ferma....................................................8
3. Planificare livrari............................................................................................................9

1. Inregistrarea cererilor de oferta / oferte clienti


(Meniu Desfacere - Cerere de oferta / Oferta clienti)

Documentul este considerat oferta in momentul in care are inregistrate preturi.

O cerere de oferta este formata din 3 sectiuni:


- Antet
- Articole cere de oferta / oferta
- Preturi oferta

 Antetul cererii de oferta / oferta

Nr. / Data cerere - numarul si data cererii de oferta / oferta catre client
Nr. / Data inreg - numarul si data inregistrarii documentului in registrul de documente

1
CLARVISION – Livrare pe baza de comanda
Responsabil
Observatii
Client
Responsabil client - se introduce persoana responsabila de oferta pentru acest client

Conditii de plata
Conditii de livrare

Este solutionata - se bifeaza acest camp daca pentru cererea de oferta primita de la client s-
a trimis oferta si aceasta este acceptata. NUMAI ofertele SOLUTIONATE pot fi preluate pe
comanda\contract.

Moneda
Tip oferta
Valabilitate - se introduce intervalul de timp pentru care este valabila oferta;
La preluarea ofertelor pe contract\comanda ferma, DACA pe contract\comanda ferma se
completeaza mai intai data, se vor filtra toate ofertele ce se inadreaza cu termenul de
valabilitate in respectiva data; FARA a se preciza initial data pe contract\comanda ferma, se vor
propune spre preluare toate ofertele salvate pentru respectivul client.

 Articole oferta

Articole - cu clic dreapta pe mouse si selectarea butonului se adauga


un nou articol care face obiectul comenzii.

U.M.
Observatii

 Preturi oferta

Cantitate de la - se introduce cantitatea de la care este valabil pretul inregistrat in oferta.


Pret - se introduc preturile esalonate in functie de cantitate.
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Da, modificabile “ se pot
prelua automat pe oferta pretul din listele de preturi valabile cu posibilitatea de a modifica
aceste preturi pe oferte.
Preturile preluate din listele de preturi vor fi convertite in valuta documentului in cazul in care
lista preturile sunt exprimate intr-o valuta diferita de cea a documentului.
Se vor prelua preturile automat preturile din listele de preturi astfel:
- Daca clientul la care se trimite oferta are pentru perioada de valabilitate asociata o lista
de preturi valabila se preia pretul aferent clientului
- Daca nu exista o lista de preturi specifica pentru client dar exista o lista de preturi
general valabila cu perioada de valabilitate cuprinsa in intervalul din oferta se aduce
automat pretul din lista de preturi.

2
CLARVISION – Livrare pe baza de comanda
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Da, nemodificabile” se pot
prelua automat pe oferte, preturile din listele de preturi valabile fara posibilitatea de a modifica
aceste preturi pe oferte.
Se vor prelua preturile automat preturile din listele de preturi astfel:
- Daca clientul la care se trimite oferta are pentru perioada de valabilitate asociata o lista
de preturi valabila se preia pretul afferent clientului
- Daca nu exista o lista de preturi specifica pentru client dar exista o lista de preturi
general valabila cu perioada de valabilitate cuprinsa in intervalul din oferta se aduce
automat pretul din lista de preturi.
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Da, modificabile in sus” se
pot prelua automat pe oferte preturile din listele de preturi valabile cu posibilitatea de a modifica
aceste preturi in sus pe oferte.
Se vor prelua preturile automat preturile din listele de preturi astfel:
- Daca clientul la care se trimite oferta are pentru perioada de valabilitate asociata o lista
de preturi valabila se preia pretul afferent clientului
- Daca nu exista o lista de preturi specifica pentru client dar exista o lista de preturi
general valabila cu perioada de valabilitate cuprinsa in intervalul din oferta se aduce
automat pretul din lista de preturi.
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Nu” – nu se pot prelua automat
pe oferte .
Calculatie - se alege scenariul de calculatie in functie de care se stabileste pretul in oferta.

2. Inregistrarea contractelor cu clientii


(Meniu Desfacere - Contracte clienti)

In aceasta fereastra se vor introduce contractele cu clientii si comenzile ferme care tin de
respectivul contract.

In acest caz fereastra de contracte clienti este formata din 6 parti:


- Antetul contractului
- Obiectul contractului - contine pozitiile contractului
- Esalonari contract - livrarile pentru articolele care fac obiectul contractului pot fi esalonate
- Esalonari nepreluate pe comenzi - contine esalonarile din contract pentru care nu s-au
inregistrat comenzi ferme
- Antet comanda ferma
- Detalii comanda ferma

In cazul in care nu se inregistreaza contract cu clientul, ci numai o comanda ferma


fara referinta la un contract, se va bifa campul “Comanda ferma” din antet, iar in fereastra se
vor introduce numai datele legate de comanda ferma.

In acest caz fereastra este impartita in:


- Antet comanda ferma
- Detalii comanda ferma (=obiectul contractului)

3
CLARVISION – Livrare pe baza de comanda

 Antetul contractului

Cuprinde urmatoarele informatii:


Comanda ferma - se bifeaza acest camp daca nu exista contract cu clientul si se
inregistreaza doar comanda ferma. In cazul in care acest camp este bifat, antetul va contine
informatiile referitoare la comanda ferma;
Nr. /data- in acest camp se completeaza numarul si data contractului.
Nr. / Data inreg. - data si numarul de inregistrare interna a contractului
Responsabil - persoana responsabila de inregistrarea contractului.
Observatii - in acest camp pot fi inregistrate anumite observatii legate de contractul curent.
Client - se completeaza acest camp cu numarul clientului pentru care se inregistreaza
contractul.
Responsabil client
Nr. / Data inreg. client
Conditii plata
Conditii livrare
Status - un contract poate sa aiba urmatoarele statusuri: activ, inactiv, anulat, terminat.
Tip contract - unui contract i se poate atribui un anumit tip. Daca se doreste definirea unui nou
tip, se apasa tasta F5. Un exemplu de tip de comanda este “Vanzare-Cumparare”.
Formular - din acest camp se alege formularul pe care se doreste tiparirea contractului.

4
CLARVISION – Livrare pe baza de comanda
 Obiectul contractului

In aceasta sectiune se cuprind articolele sau articolele generice care fac obiectul contractului
cu clientul. In detalii apar urmatoarele informatii:
Articol - clic dreapta pe mouse si selectarea butonului mouse se
adauga un nou articol care face obiectul contractului
UM
Cantitate contract - cantitatea contractata
Cantitatea efectiva - insumeaza cantitatile din esalonarile efectuate pentru fiecare articol in
parte.
Cantitate livrata - afiseaza cantitatea livrata din fiecare articol. Aceste valori sunt preluate din
avizele si facturile de iesire care au referinta la aceasta pozitie din contract.
Calculatie - exista posibilitatea de a alege scenariul de calculatie pe baza caruia se stabileste
pretul din contract.
Pret - se va completa cu pretul produsului stabilit in contract. In contract poate fi inregistrat un
pret stabilit printr-o antecalculatie.
- pretul din obiectul contractului ramane fix, nu se recalculeaza ca un pret mediu al esalonarilor
Valoare efectiva calculata ca si produs al elementelor ‘cantitate esalonari’ si ‘pret esalonari’.

Observatii - in acesta camp se pot introduce observatii legate de pozitia din comanda.

 Esalonare livrari

Un anumit articol poate fi livrat esalonat. In aceasta sectiune se va introduce planul de livrari
pentru un anumit articol din contract. Se vor introduce urmatoarele informatii:

Articol - articolul pentru care se inregistreaza esalonarile.


UM
Cantitate efectiva - cantitatea esalonata.
Cantitate livrata - afiseaza cantitatea livrata din fiecare articol.
Calculatie - exista posibilitatea de a alege scenariul de calculatie pe baza caruia se stabileste
pretul pentru esalonare.
Pret - se va completa cu pretul produsului stabilit pentru esalonare. In esalonare poate fi
inregistrat un pret stabilit printr-o antecalculatie. Valoarea contractului se va calcula tinand cont
de preturile si cantitatile din esalonari.
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Da, modificabile “ se pot
prelua automat pe contracte pretul din listele de preturi valabile cu posibilitatea de a modifica
aceste preturi pe contracte.
Preturile preluate din listele de preturi vor fi convertite in valuta documentului in cazul in care
lista preturile sunt exprimate intr-o valuta diferita de cea a documentului.
Se vor prelua preturile automat preturile din listele de preturi astfel:
- Daca clientul cu care se incheie contractul are pentru data contractului asociata o lista
de preturi valabila se preia pretul aferent clientului

5
CLARVISION – Livrare pe baza de comanda
- Daca nu exista o lista de preturi specifica pentru client dar exista o lista de preturi
general valabila cu data inregistrarii care se incadreaza in termenul de valabilitate se
aduce automat pretul din lista.
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Da, nemodificabile” se pot
prelua automat pe contracte, preturile din listele de preturi valabile fara posibilitatea de a
modifica aceste preturi pe contracte.
Se vor prelua preturile automat preturile din listele de preturi astfel:
- Daca clientul cu care se incheie contractul are pentru data contractului asociata o lista
de preturi valabila se preia pretul aferent clientului.
- Daca nu exista o lista de preturi specifica pentru client dar exista o lista de preturi
general valabila cu data inregistrarii care se incadreaza in termenul de valabilitate se
aduce automat pretul din lista.
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Da, modificabile in sus” se
pot prelua automat pe contracte preturile din listele valabile de preturi cu posibilitatea de a
modifica aceste preturi in sus pe contracte.
Se vor prelua preturile automat preturile din listele de preturi astfel:
- Daca clientul cu care se incheie contractul are pentru data contractului asociata o lista
de preturi valabila se preia pretul aferent clientului.
- Daca nu exista o lista de preturi specifica pentru client dar exista o lista de preturi
general valabila cu data inregistrarii care se incadreaza in termenul de valabilitate se
aduce automat pretul din lista.
Daca setarea “Se utilizeaza listele de preturi” are valoarea “Nu” – nu se pot prelua automat
pe contracte .

Data client - data stabilita de client pentru livrare.


Data livrare - data confirmata pentru livrare, este camp obligatoriu.
Discount - discount valabil numai pentru cantitatea livrata partial.
Status - acesta poate lua urmatoarele valori: activa, inactiva, anulata, terminata. Se pot
genera comenzi de sectie numai pentru o pozitie cu statusul activ.
Comanda sectie - dupa generarea comenzii de sectie, acest camp va fi completat cu numarul
comenzii de sectie generat.
Genereaza comenzi - se bifeaza acest camp daca se doreste generarea automata a unei
comenzi de sectie in momentul salvarii.
Fisa tehnologica- in situatia in care un produs finit are definite mai multe varianate de fisa
tehnologica, exista posibilitatea ca, in momentul incarcarii comenzii, utilizatorul sa aleaga
varianta dorita conform cerintelor clientului.

In cazul in care setarea “Se utilizeaza caracteristici de gestiune” din “Setari unitate
economica” are valoarea “True” se vor putea inregistra in contract si caracteristicile articolelor
(de tip multime).

 Antet Comanda

(cu clic dreapta mouse se adauga o noua comanda ferma)

6
CLARVISION – Livrare pe baza de comanda
Cod comanda - se genereaza un cod pentru comanda.
Data livrare - se introduce o data de livrare pentru comanda ferma.
Stadiu (%) - afiseaza stadiul unei comenzi.
Status - acesta poate lua urmatoarele valori: activa, inactiva, anulata, terminata. Se pot
genera comenzi de sectie numai pentru o pozitie cu statusul activ.

Detalii comanda ferma


Esalonarile nepreluate pe comenzi vor putea fi atasate unei comenzi cu butoanele sau

Articol - se selecteaza articolul pentru care se inregistreaza comanda ferma


UM
Cantitate efectiva - se introduce cantitatea comandata
Cantitate livrata - afiseaza cantitatea livrata din fiecare comanda ferma in parte. Prin
apasarea butonului se va deschide o fereastra in care sunt afisate documentele pe baza carora
s-a facut livrarea.
Pret - se introduce pretul aferent fiecarui articol cuprins in comanda
Data client - se introduce data de livrare stabilita de client pentru cantitatea din comanda
Data preluare - se introduce data confirmata pentru livrarea cantitatii din comanda
Discount (%) - se introduce discountul valabil pentru cantitatea din comanda
Status

7
CLARVISION – Livrare pe baza de comanda
Cod comanda - afiseaza numarul comenzii in care este cuprinsa cantitatea esalonata

In cazul in care setarea “Se utilizeaza caracteristici de gestiune” din “Setari unitate
economica” are valoarea “True” se vor putea inregistra in comanda ferma si caracteristicile
articolelor (de tip multime).

2.1. Preluarea unei oferte pe contract\comanda ferma

Dupa completarea datelor din antet (cel putin a clientului), se poate apasa butonului
si va aparea fereastra de selectie de mai jos:

Articole oferta
In sectiunea ‘Articole oferta’, pe masura ce se completeaza cantitatea ce se doreste a se
prelua pe contract\comanda ferma, se vor propune preturile de pe pe oferta (strict pretul ce
corespunde cantitatii precizate).
Accepta – cu acest buton se preiau in sectiunea Obiectul contractului articolele pentru care s-
a completata cantitate contract >0

Preluare cu esalonari – daca se doreste ca articolele preluate de pe oferta in obiectul


contractului sa apara direct si in esalonari, se va marca aceasta optiune.

8
CLARVISION – Livrare pe baza de comanda
3. Planificare livrari
(Meniu Desfacere - Planificare livrari)

Stocul curent poate fi repartizat pentru pozitiile din comenzile nelivrate in functie de prioritatile
atribuite pozitiilor din comenzile nelivrate. Aceste pozitii sunt afisate in urmatoarea fereastra.

Fereastra este grupata in 2 sectiuni:

 Comanda ferma
 Stocuri

 Comanda ferma
Articol
Cod
Client
Cod client
Comanda ferma
Pret
Prioritate - se stabileste automat (in functie de data livrarii), dar se poate modifica manual o
prioritate de livrare pentru fiecare pozitie nelivrata. Stocul curent se repartizeaza automat in
functie de prioritati apasand butonul .
Data livrarii - se preia din comanda ferma.
Cant. contract
Cant. nelivrata - afiseaza cantitatea ramasa de livrat pentru fiecare pozitie. Aceasta este
calculata tinand cont de cantitatile din avizele de iesire si facturile clienti.
Cant. de livrat - se completeaza cu cantitatea repartizata din stocuri in functie de prioritati
apasand butonul sau poate fi completata si manual, cu conditia sa exista stoc mai mare
sau egal cu cantitatea de livrat.

9
CLARVISION – Livrare pe baza de comanda

Cantitate lansata, cantitate predata si cantitate neexecutata – informatiile se preiau de


pe comanda de sectie generata in Productia discreta direct din esalonarile contractului client

Buton Previzulizare – afiseaza dispozitii de livrare pentru toate produsele sau numai pentru
cele filtrate, ce au completat obligatoriu campul ‘Cantitate de livrat’, care se preia in campul
‘Livrata’ de pe raport.
Campul ‘Dispusa’ de pe raport se completeaza manual.

Buton Previzulizare planificare livrari - afiseaza dispozitii de livrare, pe cate o pagina


distincta, pentru toate produsele sau numai pentru cele filtrate, indiferent daca au completat
campul ‘Cantitate de livrat’, care nu se preia pe raport.
Campul ‘Dispusa’ de pe raport se completeaza cu cantitate nelivrata.
Campul ‘Livrata’ de pe raport se completeaza manual.

Buton Centralizator planificare livrari – permite previzualizarea unui raport cu diferite marimi
(cantitate comanda, nelivrata, de livrat, stoc nerepartizat), cu gurparea\filtrarea in prealabil a
datelor dupa diferite criterii: articol, tip articol, grupa articol, client, grupa client, judet, tara,
comanda client.

 Stocuri

Articol
Cod
Stoc – afiseaza stocul curent
Cant. ramasa - cantitatea ramasa pe stoc dupa repartitia efectuata pe pozitii.

10