Sunteți pe pagina 1din 62

Suport curs modul Salarizare

CUPRINS

1.DATELE DE BAZA..........................................................................................................................................................................3
1.1. GRILA DE IMPOZITARE LUNARA...........................................................................................................................................................3
1.2. DEDUCERI......................................................................................................................................................................................3
1.3. CONCEDII MEDICALE.........................................................................................................................................................................4
1.4. CONSTANTE LUNARE........................................................................................................................................................................5
1.5. DEFINIRE INDICATORI........................................................................................................................................................................6
1.6. DEFINIRE FORME SALARIZARE............................................................................................................................................................7
1.7. AVANSURI.......................................................................................................................................................................................8
1.8. RETINERI........................................................................................................................................................................................9
1.9. FONDURI DE PENSII........................................................................................................................................................................10
1.10. SPORURI....................................................................................................................................................................................11
1.10. PRIME........................................................................................................................................................................................12
1.11. TAXE POSTALE.............................................................................................................................................................................12
1.12. ORDINE DE PLATA........................................................................................................................................................................13
2.PONTAJ, REALIZARI.................................................................................................................................................................14
2.1. PONTAJ ZILNIC..............................................................................................................................................................................14
2.2. PONTAJ LUNAR..............................................................................................................................................................................15
3. AVANSURI.....................................................................................................................................................................................18
4. FONDURI DE PENSII.................................................................................................................................................................19
5 . PENALIZARI...............................................................................................................................................................................20
6. CONCEDII DE ODIHNA............................................................................................................................................................21
7. CONCEDII MEDICALE.............................................................................................................................................................22
8. SPORURI.......................................................................................................................................................................................24
9. RETINERI.....................................................................................................................................................................................25
10. PRIME.........................................................................................................................................................................................26
11. CALCUL SALARII.....................................................................................................................................................................28
12. CALCUL INVERS......................................................................................................................................................................31
12.1. SUME SUPLIMENTARE...................................................................................................................................................................31
13. TICHETE DE MASA.................................................................................................................................................................32
14. NOTA CONTABILA SALARII.................................................................................................................................................33
15. EXPORT NOTA CONTABILA IN APLICATII EXTERNE..................................................................................................34
16.INCHIDERE LUNA....................................................................................................................................................................36
17. RAPOARTE................................................................................................................................................................................37
17.1. RAPOARTE AVANS........................................................................................................................................................................37
17.2. RAPOARTE SALARII.......................................................................................................................................................................40
17.3. RAPOARTE PREZENTA...................................................................................................................................................................43
17.4. RAPOARTE RETINERI....................................................................................................................................................................44
17.5. RAPOARTE FONDURI DE PENSII.......................................................................................................................................................46
17.6. RAPOARTE TICHETE.....................................................................................................................................................................47
17.7. RAPOARTE CONTRIBUTII................................................................................................................................................................49
17.8. RAPOARTE SPECIALE....................................................................................................................................................................50
17.9. RAPOARTE PERSONALIZATE...........................................................................................................................................................53
18. RAPORTARI...............................................................................................................................................................................55

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 1 din 62


Suport curs modul Salarizare
18.1. DECLARATIE ASIGURARI DE SANATATE ..............................................................................................................................................55
18.2. DECLARATIE ASIGURARI SOCIALE....................................................................................................................................................56
18.4. FISE FISCALE..............................................................................................................................................................................58
18.5. STAT DE PLATA ITM......................................................................................................................................................................59
18.6. Declaratie FNUASS...................................................................................................................................................................59

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 2 din 62


Suport curs modul Salarizare
1.DATELE DE BAZA

1.1. Grila de impozitare lunara


(Salarizare - Cataloage - Grila de impozitare lunara)

Catalogul contine grila de impozitare lunara cu posibilitatea actualizarii acesteia.

Prin marcarea liniilor si apasarea tastei Delete, grila existenta poate fi stearsa si adaugata una noua.
Se vor introduce intervalele (Suma de la - Suma pana la), impozitul fix si procentul.

1.2. Deduceri
(Salarizare - Cataloage - Deduceri)

Fereastra contine valoarea unor indicatori, pe baza carora se determina deducerile personale si permite actualizarea
acestora.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 3 din 62


Suport curs modul Salarizare
1.3. Concedii medicale
(Salarizare - Cataloage - Concedii medicale)

Catalogul contine tipurile de concedii medicale si modul de calcul al acestora cu posibilitatea de adaugare si modificare.

Pentru inregistrarea unui nou tip de concediu medical trebuie completate urmatoarele campuri:
Denumire - se introduce denumirea concediului medical
Mod calcul angajator - se introduce formula de calcul al concediului medical platit de angajator
Mod calcul asigurator - se introduce formula de calcul al concediului medical platit de asigurator
Numar luni - se completeaza cu numarul de luni de cotizare aferent veniturilor pe baza carora se determina media
zilnica
Zile firma - se introduce numarul de zile suportate de firma (angajator)
CASS - se bifeaza daca concediul medical respectiv nu intra in venitul baza de calcul pentru impozitul pe salarii
Tip CASS - Se selecteaza tipul (denumirea) concediului medical. Lista derulanta contine tipurile de concediu medical
standard si poate fi actualizata in catalogul accesat cu tasta F5.
Stocabil – se bifeaza daca valoarea cimpului se va mentine si in lunile urmatoare de salarizare;
FBASS – se bifeaza pentru indemnizatiile de concediu medical suportate din fondul de accidente de munca si boli
profesionale

Formulele de calcul pentru indemnizatia de concediu medical suportata de angajator si/sau asigurator se inregistreaza
in fereastra “Editare indicatori” accesand tasta F7.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 4 din 62


Suport curs modul Salarizare

Indicatorii se introduc in formula prin selectarea lor din lista derulanta, iar operatorii si cifrele se introduc accesand
butoanele corespunzatoare.
Stergerea unui indicator sau operator din formula se face cu ajutorul butonului .

1.4. Constante lunare


(Salarizare - Cataloage - Constante lunare)

Acest catalog asigura vizualizarea si actualizarea valorii constantelor lunare. Acestea au fost definite ca indicatori globali
in "Definire indicatori".

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 5 din 62


Suport curs modul Salarizare
1.5. Definire indicatori
(Salarizare - Cataloage - Definire indicatori)

In aceasta fereastra se vor defini indicatorii cu formulele standard, care vor fi preluati si utilizati in formele de salarizare.

Pentru a introduce un indicator se vor completa urmatoarele date:


Denumire – se introduce denumirea indicatorului.
Mod calcul – formula de calcul se introduce in fereastra “Editare indicatori” accesad tasta F7.
Tip indicator – se selecteaza tipul indicatorului:
 Calculat: Pentru indicatorii calculati;
 Primar: Pentru indicatorii ale caror valori se introduc in aplicatie si sunt utilizate in formule de calcul;
 Global: Pentru indicatorii cu valori fixe, de tipul constantelor lunare;
 Pontaj: Orice indicator de tip pontaj creat va aparea in ferestrele “Pontaj lunar” si “Calcul salarii”.
Valoare – se completeaza doar daca indicatorul este de tip global
Ordine – afiseaza ordinea indicatorului in fereastra “Calcul salarii”
Vizibil – campul se va debifa, daca nu se doreste vizualizarea respectivului indicator in restul aplicatiei.
Stocabil – se bifeaza pentru ca valoarea indicatorului de tip primar sa se transmita automat de la o luna la alta.
Decimale – se completeaza numarul zecimalelor care vor aparea ulterior in valoarea cimpurilor respective;

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 6 din 62


Suport curs modul Salarizare
Scade ore – numai orele bifate vor fi scazute in Salarizare/…/Pontaj lunar din campul Ore acord sau Ore regie; implicit
sunt bifate 9

Obs: Noul indicator introdus sau modificarile efectuate vor actualiza (se vor transmite) lista de indicatori a tuturor
formelor de salarizare definite.

1.6. Definire forme salarizare


(Salarizare - Cataloage - Definire forme salarizare)

Aceasta fereastra permite definirea si modificarea formelor de salarizare. Forma de salarizare reprezinta o
personalizare a calculului standard de salarii, predefinit in Definire indicatori. Personalizarea consta in modificarea
formulelor de calcul pentru anumiti indicatori (de ex : cei aferenti bazelor de calcul pentru contributiile obligatorii).

Salariul fiecarui angajat se va calcula in functie de modelul de salarizare care i-a fost alocat in Resurse umane/Modul de
baza/Date angajati/Date salarizare, campul Model salarizare (de ex: regie, acord, cenzori, contract mandat,
neimpozabili, etc).
Adaugarea unei forme de salarizare se efectueaza in felul urmator. Din lista derulanta "Forme de salarizare" se va
selecta "Adauga grupa", operatiune ce va deschide fereastra de mai jos.
382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 7 din 62
Suport curs modul Salarizare

Aici se vor completa datele generale ale formei de salarizare (denumire, observatii, data). Dupa inchiderea ferestrei, in
lista derulanta "Forme de salarizare" va aparea si noul model de salarizare creat. La selectarea acestuia apare lista de
indicatori standard, a caror formula de calcul poate fi actualizata si modificata apasand tasta F7.

1.7. Avansuri
(Salarizare - Cataloage - Avansuri)

Catalogul permite inregistrarea tipurilor de avansuri acordate de unitate .

De asemenea acestor tipuri de avansuri li se poate atasa o baza de calcul definita ca o formula sau doar ca un indicator
salarial ,cu tasta F7 din cimpul “baza de calcul” ,dupa care se va deschide fereastra “editare indicator” identica cu cea
din concediile medicale, unde se vor defini formulele de calcul cu ajutorul indicatorilor din lista derulanta ,a operatorilor
si a cifrelor ,prin accesarea butoanelor corespunzatoare .
Obs: Implicit baza de calcul este egala cu salariul negociat.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 8 din 62


Suport curs modul Salarizare

1.8. Retineri
(Salarizare - Cataloage - Retineri)
In acest catalog se inregistreaza tipurile de retineri, baza lor de calcul si ordinea in care ele vor fi retinute de la angajati .

Din avans - pentru retinerile care se aplica la avansul chenzinal se va bifa acest cimp ;
Stocabil - nu mai este functional (se folosea pentru retinerile stocabile ,a caror valoare se mentine de la o luna la
alta)
Daca se doreste stocarea in timp a anumitor retineri, acest lucru se poate realiza in Salarizare/Retineri-catalog Retineri
pe marci, accesat cu butonul cu acelasi nume.
Pentru retinerile ce se definesc individual pe angajati , cu esalonari lunare in suma fixa dintr-o anumita suma ,sau

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 9 din 62


Suport curs modul Salarizare
retineri procentuale pina la o anumita data,nu se va pune bifa in cimpul “stocabil” ,iar acel tip de retineri se va putea
aloca ulterior pe marci (angajati) prin apelarea butonului “retineri pe marci” din Salarizare \Retineri .
Baza de calcul –implicit este salariul negociat ,iar daca se doreste modificarea acesteia se va accesa tasta F7 din
cimpul “baza de calcul “ care va deschide fereastra “editare indicator” care va permite configurarea unei formule de
calcul.
Ordine – prin care se stabileste ordinea retinerii respective din salariul net .Aceasta se coreleaza cu setarea din
modulul Date de baza /Setari unitate economica : “nu se retine mai mult decit un procent stabilit “,a carei valoare va fi
“true”,si cu indicatorul “procent maxim “prevazut in Salarizare\Cataloage\Constante lunare.Prin acesta se stabileste
procentul maxim de retinere ce se poate face din salariul net.

1.9. Fonduri de pensii


(Salarizare - Cataloage –Fonduri de pensii)

Catalogul permite definirea fondurilor de pensii facultative si/sau a celor administrate privat (obligatorii), la care au
aderat angajatii societatii.

Denumire- contine denumirea fondului de pensii facultativ sau a celui administrat privat
Facultativ- se va bifa doar pentru fondurile de pensii facultative

Obs :
1.Fondurile de pensii administrate privat se vor aloca pe angajati in Resurse umane/Date angajati/Date salarizare/
sectiunea Fond pensii obligatorii.
2.Fondurile de pensii facultative se vor gestiona in Salarizare/Fonduri de pensii, prin alocarea lor pe angajati.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 10 din 62


Suport curs modul Salarizare

1.10. Sporuri
(Salarizare - Cataloage - Sporuri)

In catalogul "Sporuri" se definesc tipurile de sporuri.

Pentru introducerea unui spor se vor parcurge urmatorii pasi: se introduce denumirea sporului, dupa care se alege
suma la care se calculeaza (negociat, suma acord sau suma fixa).

 Pentru un spor care se calculeaza la negociat , se introduc: procentul, ore luna (acord sau regie) si ore
spor (orele pentru care se acorda sporul) prin apelarea tastei F7. Daca nu se completeaza campul "Ore spor"
se vor lua in considerare orele de regie si orele de acord lucrate.
Formula de calcul este: Salariul negociat*Ore spor*Procent / Ore luna(acord sau regie)/100
 Pentru un spor care se calculeaza la suma acord , se introduc: procentul, ore luna (acord sau regie) si ore
spor (orele pentru care se acorda sporul)prin apelarea tastei F7.
Daca nu se completeaza campul "Ore spor", sporul = Procent*Suma acord , altfel :
formula de calcul este: Suma acord*Ore spor*Procent / Ore luna(acord sau regie)/100
 Pentru un spor care se calculeaza la o suma fixa, se vor completa campurile “Suma”, ore luna (acord sau
regie) si ore spor (orele pentru care se acorda sporul) prin apelarea tastei F7. Daca nu se completeaza campul
"Ore spor" se vor lua in considerare orele de regie si orele de acord lucrate.
382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 11 din 62
Suport curs modul Salarizare
Formula de calcul este: Suma fixa*Ore spor*Procent / Ore luna(acord sau regie)/100
 Pentru un spor fix, se vor completa campurile “Suma” si se va bifa casuta "Suma fixa". Valoarea acestui spor
se introduce pentru fiecare angajat, in Resurse umane/Date angajati/Date salarizare sectiunea Sporuri.
Obs:
a).Daca se doreste ca orele, pentru care se calculeaza sporul, sa nu depaseasca numarul de ore lucratoare din
luna, atunci se va bifa casuta “Limita ore luna”.
b).Pentru un spor care se calculeaza in functie de vechimea in munca sau in unitate (ex. sporul de vechime) se
vor introduce intervalele si procentele aferente acestora.
c).Daca in campul “Ore luna” nu se selecteaza nimic, calculul sporului se va face in functie de ceea ce este
specificat in Resurse Umane/Date angajati/Date salarizare in campul “Tip ore ”, si anume pentru Regie si Tesa
se vor lua in calcul Ore luna regie, similar pentru Acord.

1.10. Prime
(Salarizare - Cataloage – Prime ):

In aceasta fereastra se definesc tipurile de prime, daca exista mai multe tipuri de prime care se acorda si care se pot
configura diferit in cimpul “Baza calcul” prin pozitionarea in acest cimp si apasarea tastei F7.

Obs:Relatia denumire prima –tip avans este de “unu la unu” ,adica nu pot exista doua prime cu acelasi tip de avans.
Avansul corespunzator unei prime se va vedea atat in Salarizare/Avansuri, cat si in Salarizare/Prime.

1.11. Taxe postale


(Salarizare – Cataloage – Taxe postale)

Ferestra permite definirea modului de calcul al taxelor postale care se suporta de catre angajatii care platesc pensie
alimentara.

Aceste taxe se vor regasi in formul Salarizare/Retineri, la accesarea butonului „Adauga taxa“, care va tine cont de
configurarile din acest catalog.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 12 din 62


Suport curs modul Salarizare

1.12. Ordine de plata


(Salarizare – Cataloage – Ordine de plata)

Aceasta fereastra permite inregistrarea ordinelor de plata pentru contributiile lunare de CAS si somaj, in vederea stocarii
si preluarii automate a acestora in adeverintele de „Somaj“ si „Stagiu CAS“ din Resurse umane/Adeverinte/Adeverinte
contributii.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 13 din 62


Suport curs modul Salarizare
2.PONTAJ, REALIZARI

2.1. Pontaj zilnic


(Salarizare - Pontaj, realizari - Pontaj zilnic)

In acesta fereastra se opereaza pontajul zilnic, angajatii fiind filtrati pe departamente.

Campurile “Regie” respectiv “Acord” sunt completate automat in functie de tipul orelor de baza(predefinite in Resurse
umane/Date angajati/Date salarizare/ Campul Tip ore) , pentru intreaga luna, cu orele posibil a fi lucrate intr-o zi, tinand
cont de norma pe zi, data angajarii, zilele de sambata si duminica, data plecarii.

Functionalitati:
 Ziua pentru care se opereaza pontajul se selecteaza din lista derulanta a campului “Ziua” sau se utilizeaza
butoanele de navigare;
 Campul “Ad rapid”, se va folosi pentru impartirea automata a orelor lucrate in ore normate si ore suplimentare,
in functie de perioada in care sunt efectuate (de ex: daca se introduc 10h, repartizarea se va face astfel: 8h
regie sau acord si 2h suplimentare). Acest camp nu pastreaza valoarea introdusa;
 Butonul “pune ore” se va folosi pentru incarcarea automata a unui camp selectat (prin pozitionare in campul
respectiv) cu numarul de ore specificat in campul “Numar ore”;
 Transmiterea datelor in pontajul lunar se face accesand butonul “Export ore”

In orice departament se pot adauga si ponta angajati din alte departamente. Orele prestate in diferite departamente se
vor cumula in “Calcul salarii” la departamentul de baza.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 14 din 62


Suport curs modul Salarizare
2.2. Pontaj lunar
(Salarizare - Pontaj, realizari - Pontaj lunar)

Prin intermediul acestei ferestre se inregistreaza pontajul lunar al angajatilor, pe baza caruia se realizeaza calculul
salariilor.

Functionalitati:
 La accesarea butonului “Pune ore”, pentru angajatii afisati, se vor completa automat campurile "Ore regie"
respectiv "Ore acord" in functie de campul “Tip ore” selectat pentru fiecare angajat in Resurse Umane/ Modul
de baza/Date angajati/ Date salarizare. Se va lua in considerare numarul maxim posibil de ore a fi lucrate in
acea luna, tinand cont de norma pe zi, data angajarii sau iesirii, zilele de sambata si duminica si zilele de
sarbatori legale din catalogul “Zile libere”.
 Restul orelor se vor completa manual pentru fiecare angajat.
 Daca este bifata casuta "Scadere din ore acord sau regie", atunci acele ore care au bifa pe casuta “Scade
ore” din Salarizare/Definire indicatori vor diminua numarul orelor din campurile “ore regie” sau “ore acord”.
 Prin functionalitatea “numar ore/tip ore”-care se aleg prin selectie din combo, se poate completa automat la
toate persoanele, din departamentul selectat, numarul de ore cu valoarea specificata pentru tipul de ore
selectat.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 15 din 62


Suport curs modul Salarizare
 Adaugarea unui tip de ore se realizeaza in catalogul "Definire indicatori" prin crearea unui indicator de tip
"pontaj".
 Tipurile de ore cu care nu se lucreaza, pot fi scoase din tabel, prin dezactivarea vizibilitatii in Salarizare/Definire
indicatori;
 Exista posibilitatea pontarii unui angajat si in alt departament decit cel de baza (pentru realizari suplimentare in
acord sau in regie),prin adaugare, cu conditia ca setarea “Un angajat lucreaza intr-un singur departament intr-o
luna “ sa fie pe “False”.

Pentru calcularea salariului realizat in acord se va selecta departamentul ai caror salariati lucreaza in acord si se va
accesa butonul “Acord”.
In aceasta fereastra vor aparea numai angajatii din acel departament, carora li s-au inregistrat in pontaj ore in acord.

Daca in departamentul respectiv se lucreaza in acord individual, iar acest lucru este specificat in “Structura
organizatorica” acolo unde este definit departamenul, salariul realizat al angajatilor se va inregistra printr-un import al
manoperei din productie.
Daca departamenul nu este definit ca un departament in care se lucreaza in acord individual, va trebui bifata casuta
“Acord individual” si selectata formula de calcul.

Daca se doreste urmarirea manoperei pe obiecte de cost : Comanda (se alege din lista), Centrul de Cost, Purtatorul,
Procesul, in functie de numarul de ore lucrate pe o comanda, obligatoriu setarea ”Se importa manopera din productie”
va fi “False”. Implicit valorile initiale pentru obiectele de cost sunt cele corespunzatoare departamentului angajatului,
predefinite in Resurse Umane/…./Structura organizatorica ; daca se doreste, pot fi modificate.
Obs: Se poate adauga si o linie noua pentru acelasi angajat cu alte obiecte de cost. Functionalitatea este activa doar
daca exista modulul de Contabilitate financiara.
Daca setarea este pe „True“ obiectele de cost vin din modulul Productie discreta/Raportare manopera, ca urmare a
importului de manopera.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 16 din 62


Suport curs modul Salarizare
Pentru inregistrarea acordului colectiv se vor parcurge urmatorii pasi:

 Se selecteaza formula de calcul al salariului realizat;


 Se acceseaza butonul “Imp manopera”, pentru a aduce totalul manoperei raportate in luna respectiva pentru
echipa din care fac parte angajatii afisati;
 Se acceseaza butonul “Pune procent” care inregistreaza procentul pentru fiecare angajat, calculat ca raport
intre valorile din campurile Manopera si Total tarifar

Observatii:
 Pentru actualizarea orelor lucrate din formul de acord in functie de modificarile din pontajul lunar, setarea
“Actualizare sume acord in functie de modificarile din pontajul lunar” trebuie sa fie pe “True”;
 Orele suplimentare pot fi aduse din pontajul lunar in formul de Acord (unde se vor calcula sumele aferente
orelor suplimentare) daca setarea din Date de Baza/Setari unitate economica: “Calculul la ore suplimentare se
face in acord” este “True”.

Alte functionalitati:
 De la butonul se deschide fereastra cu formulele de acord, in care se pot adauga noi tipuri de acord, se
pot modifica formulele de calcul a celor existente si se poate activa forma de acord utilizata in cadrul
departamantului respectiv.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 17 din 62


Suport curs modul Salarizare

 Cu ajutorul butonului “Copiaza acord” se vor copia inregistrarile in toate subdepartamentele departamenului pe
care ne aflam.
 Exista situatii in care, intr-o luna, anumiti angajati lucreaza in alt departament ce presupune o alta categorie de
salarizare decat cea de baza alocata in resurse umane. In acest caz respectivii angajati vor fi adaugati in lista.
Se selecteaza angajatul. Categoria sa de baza si salariul aferent se afiseaza automat. Daca se doreste o alta
categorie, se va selecta din lista categoria si suma aferenta se va aduce automat.

3. AVANSURI
(Salarizare - Avansuri)

Fereastra permite inregistrarea tuturor tipurilor de avansuri pentru luna curenta cu posibilitatea rotunjirii sumelor
obtinute.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 18 din 62


Suport curs modul Salarizare
Pentru inregistrarea automata a avansului se vor parcurge urmatorii pasi:
 Se alege un departament. In acest caz vor fi afisati toti angajatii care lucreaza in acel departament.
 Se completeaza campul “Suma fixa” sau campul "Procent" daca avansul este acordat ca si procent din baza
definita in Salarizare\Cataloage\Avansuri ,la tipul respectiv de avans
 Se completeaza campul "Rotunjire" cu valoarea la care se doreste efectuarea rotunjirii.
 Prin apasarea butonului de avans fix numai pentru avansul chenzinal ,exista posibilitatea stocarii pe
persoane a unui avans constant de la o luna la alta, altul decit cel obtinut prin calculul general.

 Se selecteaza perioada pentru care se acorda avansul.


 Se apasa butonul ”Calculeaza avans”.
 In coloana "Suma" se va completa automat valoarea avansului cuvenit fiecarui angajat.
Atentie!
Pentru persoanele carora li s-au inregistrat retineri din avans, suma aferenta retinerii se va scadea automat la
acordarea avansului chenzinal.
Se pot acorda avansuri si pentru o luna urmatoare celei curente, prin selectarea lunii din campul ‘’Perioada’’.

4. FONDURI DE PENSII
(Salarizare-Fonduri de pensii)

Permite inregistrarea contributiilor angajatilor si/sau ale angajatorului la fondurile de pensii facultative.

Suma angajat-reprezinta contributia angajatului la un fond de pensii facultative


Suma anagajator –reprezinta contributia angajatorului la un fond de pensii facultative

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 19 din 62


Suport curs modul Salarizare
Obs :
1. Un angajat poate sa cotizeze la mai multe fonduri de pensii cu conditia sa nu depasesca 15% din venitul brut
lunar.
2. Angajatorul poate cotiza in numele angajatului atata timp cat contributia angajatului plus cea a angajatorului nu
depasesc 15% din venitul brut lunar al angajatului.
3. In vederea stabilirii impozitului pe salarii, aceste contributii la fondurile de pensii facultative vor influenta baza de
calcul in limita a maxim 50 lei, chiar daca contributia retinuta si virata este mai mare. S-a pornit de la premisa
unui curs valutar=3 lei, stiut fiind faptul ca in decursul unui an calendaristic doar 200 euro sunt deductibili la
calculul impozitului pe salarii.
5 . PENALIZARI
(Salarizare – Penalizari )

Fereastra permite inregistrarea penalizarilor :


 Se alege angajatul;
 Se introduce procentul care va fi retinut din salariul negociat al angajatului;
 Suma retinuta se va calcula automat in functie de procentul introdus;
 Campul "Procent" nu este obligatoriu, se poate introduce direct suma.
O astfel de inregistrare poate fi stearsa prin marcarea liniei si accesarea tastei “Delete”.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 20 din 62


Suport curs modul Salarizare
6. CONCEDII DE ODIHNA
(Salarizare - Concedii de odihna)

Aceasta fereastra permite inregistrarea automata a concediilor de odihna pe baza pontajului lunar.

Prin acesarea butonului “Import zile” pentru persoanele care in pontajul lunar au inregistrate ore de concediu de odihna,
vor fi aduse zilele de concediu de odihna. Prin aceasta operatie se va calcula automat baza de calcul si indemnizatia de
concediu de odihna aferenta.

Indemnizatia de concediu de odihna poate fi calculata si la ore luna acord prin bifarea campului care specifica acest
lucru, sau la tipul de ore de baza prin bifarea casutei respective .

Atentie! Cu aceasta actiune se vor importa datele tuturor angajatilor si se vor suprascrie concediile de odihna introduse
manual.

Concediile de odihna pot fi introduse si manual:


 Se selecteaza departamentul;
 Din lista derulanta “Nume” se va selecta angajatul;
 Se introduce numarul de zile de concediu;
382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 21 din 62
Suport curs modul Salarizare
 Indemnizatia bruta a concediului se calculeaza in mod automat.
 Se calculeaza automat baza de concediu
Aceasta operatie se aplica si persoanelor carora li se plateste concediul de odihna neefectuat.

7. CONCEDII MEDICALE
(Salarizare - Concedii medicale)

Concediile medicale se vor inregistra pe baza certificatului medical.

Zilele de concediu medical operate in pontajul lunar se pot importa accesand butonul “Import zile pontaj”, dupa care se
mai completeaza denumirea si perioada concediului.

In cazul in care nu se utilizeaza inregistrarea automata, pe baza pontajului, se vor parcurge urmatorii pasi:
 se selecteaza mai intai numele angajatului
 se selecteaza tipul de concediu medical
 se completeaza data de inceput si de sfarsit a concediului.
 zilele suportate de angajator si cele suportate de asigurator, impreuna cu sumele aferente acestor zile se vor
completa automat conform setarilor inregistrate in catalogul "Concedii medicale".

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 22 din 62


Suport curs modul Salarizare

Catalogul “Concedii medicale “ poate fi accesat si din concedii medicale accesind butonul .Acesta permite
actualizarea tipurilor de concedii medicale conform schimbarilor legislative, prin parcurgerea cimpurilor si efectuarea
modificarilor .
Modul de calcul se completeaza prin accesarea din cimpul „mod“ cu F7 a ferestrei „editare indicator“ unde se
selecteaza indicatorul din lista derulanta si se configureaza formula de calcul. Dupa aceea se salveaza si se revine in
concedii medicale.

Cand concediul medical inregistrat este o continuare a altui concediu medical, se va bifa campul "Continuare", iar
campurile “S init”- seria si “Nr init”-numarul certificatului medical initial se vor completa automat. In situatia in care un
angajat are mai mult de 90 de zile de concediu medical cu continuare, exista functionalitatea indexarii mediei zilnice a
bazei de calcul . Acest lucru se face cu ajutorul butonului .

Pentru angajatii care nu au lucrat in ultimele 6 luni in cadrul firmei va trebui inregistrata baza de calcul, pe baza
adeverintei adusa de la angajtorul precedent. Dupa ce s-a selectat angajatul, in sectiunea "Baza de calcul medicale" se
afiseaza situatia pe ultimele 12 luni.

Se vor completa campurile:


Zile luna - reprezinta zilele lucratoare aferente lunii respective;
Realizat - reprezinta venitul brut realizat in luna respectiva;
Suma medicala - se completeaza cu indemnizatia de concediu medical, de care a beneficiat in acea luna;
Zile plata - reprezinta numarul de zile lucratoare din luna respectiva pentru care s-a achitat contributia pentru concedii
si indemnizatii ;
Zile calcul - reprezinta numarul de zile lucratoare din luna respectiva pentru care s-a achitat contributia pentru
concedii si indemnizatii ;
Baza lunara este calculata automat.
Nota! Zile plata = Zile calcul

Atentie! Numarul zilelor de concediu medical inregistrate in aceasta fereastra trebuie sa corespunda orelor operate in
pontajul lunar. Daca nu corespund, la calcul salarii va da mesaj de avertizare si va trebui sa se revina fie la introducere
pontaje, fie la introducere concedii medicale.
382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 23 din 62
Suport curs modul Salarizare

8. SPORURI
(Salarizare - Sporuri)

Fereastra permite inregistrarea sporurilor pe departamente si tip de spor pe baza pontajului lunar.

Sporurile pot fi introduse manual, pentru fiecare angajat in parte sau automat prin accesarea butonului "Import ore
pontaj". La importul orelor din pontaj se vor calcula toate sporurile de care beneficiaza angajatii, in functie de modul de
configurare din Salarizare/Cataloage/Sporuri si doar pentru angajatii carora li s-au alocat aceste sporuri in Resurse
umane/…/Date salarizare/sectiunea Sporuri. Aceste date importate si calculate automat pot fi modificate.
Sporurile astfel calculate vor fi preluate cumulat pe fiecare angajat cind se va efectua calculul de salarii.

Atentie! Importul orelor din pontaj va importa datele tuturor angajatilor si va suprascrie sporurile introduse manual.

Inregistrarile pot fi filtrate dupa departament si tip de spor.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 24 din 62


Suport curs modul Salarizare
9. RETINERI
(Salarizare - Retineri)

Fereastra permite inregistrarea retinerilor din salariul net sau din avansul chenzinal al angajatului. Tipul retinerii a fost
definit in catalogul “Retineri” din modulul “Salarizare”.

Toate retinerile care sunt constante in timp o animta perioada, se vor inregistra in formul “Catalog retineri pe marci” care
se deschide prin apelarea butonului “Retineri pe marci”.
Acest form permite configurarea unor retineri intr-un anumit procent dintr-o baza de calcul definita (in “Salarizare”
/Cataloage/Retineri), pe o anumita perioada sau ca suma, care reprezinta o datorie la terte persoane in rate fixe cu
scadenta lunara.

Pentru inregistrarea retinerilor se parcurg urmatorii pasi :

 Se selecteaza tipul de retinere;


 Se selecteaza numele angajatului, din cimpul “nume”, caruia vrem sa-i alocam retinerea;
382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 25 din 62
Suport curs modul Salarizare

 Se completeaza suma totala reprezentind retinerea respectiva, si automat se va completa valoarea


cimpului “suma ramasa” (egala la inceput cu suma totala);
 Se va completa valoarea ratei lunare ;
 Se va completa (selectind din lista derulanta) luna de inceput “de la “;
 Se va completa (optional) beneficiarul si adresa acestuia.
Exista posibilitatea de a se completa doar rata lunara si perioada ‘’De la “ pentru retinerea unei sume lunare constante
pina la o anumita data, cand intervine utilizatorul sau se poate specifica perioada de sfarsit in campul ‘’Pana la’’.

Daca se doreste retinerea unui anumit procent lunar dintr-o anumita baza de calcul definita anterior se vor parcurge
urmatorii pasi :
 Se va selecta numele angajatului,din campul “nume”,caruia vrem sa-i alocam retinerea;
 Se completeaza procentul de retinere ;
 Se completeaza data “de la” si data “pina la “;
 Se completeaza optional beneficiarul si adresa.

Retinerile pot fi importate prin preluarea de fisiere din excel cu butonul .


Datele din Catalogul de retineri pe marci se vor transmite in luna curenta de calcul, in formul principal de retineri
accesand butonul “Adauga retinerile”.

Daca un angajat cumuleaza mai multe retineri la care s-a stabilit o ordine in Salarizare/Cataloage/Retineri si un procent
maxim in Salarizare/Cataloage/Constante lunare, iar setarea “Nu se retine mai mult de un procent din retineri” este pe
“true”, atunci dupa calculul de salarii si listarea retinerilor sau reintrarea in Salarizare/Retineri –se va observa in cimpul
“suma retinuta “ o diferenta fata de “suma propusa “ , datorita acelui procent maxim de retinut din salariul net si a ordinii
de prioritate a retinerilor (in cazul in care totalul retinerilor inregistrate (propuse) e mai mare decit procentul admis).

Retinerile care nu se incadreaza in procentul admis ,vor aparea cu suma restanta(campul “Restante”) pentru acel
angajat.

10. PRIME
(Salarizare - Prime)
In aceasta fereastra se vor inregistra primele brute si primele in avans acordate angajatilor.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 26 din 62


Suport curs modul Salarizare

Prima bruta poate fi inregistrata ca suma fixa sau ca procent din baza de calcul precizata in catalogul “Prime”. Pentru
aceasta se va selecta departamentul, in cazul in care prima se acorda doar angajatilor dintr-un departament. Se
introduce valoarea primei in campul "Suma brut" sau procentul in campul "Procent", dupa care se apasa butonul
"Adauga prima brut". Prima poate fi rotunjita la nivelul valorii introduse in campul "Rotunjire".

Se poate acorda si un avans din prima bruta. Dupa inregistrarea primei brute, in campul "Suma avans" sau in campul
"Procent" se va introduce valoarea, respectiv procentul avansului din prima bruta. La accesarea butonului "Adauga
prima avans" se va inregistra avansul pentru toti angajatii afisati. Prima poate fi rotunjita la nivelul valorii introduse in
campul "Rotunjire". Tipului de prima selectat ii va aparea implicit tipul de avans corespunzator ,care a fost definit in
Salarizare/Cataloage/Prime.
Obs:
 Pentru cazul in care prima se acorda doar anumitor angajati, aceasta se va inregistra manual,completand
campurile "Prima bruta", respectiv "Prima avans" dupa selectarea persoanei dorite din cimpul “Nume”.
 Daca pentru anumiti angajati se doreste calcularea “Primei brute” si a ”Primei avans” cu un alt procent diferit de
cel din campul “Procent” , acesta se va inregistra manual in campurile “%prima brut” si “%prima avans”.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 27 din 62


Suport curs modul Salarizare
11. CALCUL SALARII
(Salarizare - Calcul salarii)

La apasarea butonului "Calcul salarii" se calculeaza salariile pentru persoanele afisate in lista.

Daca in urma calculului au rezultat sume negative pentru restul de plata, utilizatorul va fi atentionat printr-un mesaj.
Pentru identificarea erorii vor trebui verificate: pontajul lunar, inregistrarea realizarilor in acord, daca este cazul,
retinerile, avansurile acordate.

Cu butonul “Verificari“ se va deschide automat fereastra in care se va afisa daca orele de concediu de odihna sau
medical din pontaj difera de zilele platite, se vor afisa persoanele pentru care trebuie sa se efectueze corectia.

Daca numarul de zile de concediu efectuat (platit) de un angajat este mai mare decit numarul de zile de concediu
cuvenit (ramas neefectuat) ,atunci aceasta depasire va fi afisata in fereastra “Verificari” in sectiunea respectica.
Obs : Daca nu exista neconcordante, la accesarea butonului Verificari nu se va mai deschide fereastra.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 28 din 62


Suport curs modul Salarizare

Pentru vizualizarea fisei de calcul a salariului cu informatii detaliate pentru un anumit angajat sau pentru linia de Total
se va accesa butonul de previzualizare , pozitionat langa butonul de „Verificari“.

Pentru a corecta orele in pontaj, se va accesa butonul "Editare pontaj" dupa care se vor face corectiile pe persoane.
Pentru sumele negative obtinute din calculul salarial se vor urmari pontajele, avansurile, sporurile, retinerile si alte date
introduse , pentru a gasi cauzele si modalitatile de solutionare a erorilor respective pentru persoanele in cauza.

Valorile indicatorilor (de ex: diferente, etc.) definiti sau care urmeaza a fi definiti in catalogul “Definire indicatori” ca
indicatori “primari” se inregistreaza in fereastra “Camp utilizator”, accesata de la butonul cu acelasi nume din “Calcul
salarii ”.

Ulterior acesti indicatori se vor introduce in calculul salarial in cadrul altor indicatori predefiniti (brut realizat etc.)
Valoarea acestor indicatori poate fi preluata automat in “Cimp utilizator” prin importarea unor fisiere excel cu
butonul pe angajati, pe marci .

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 29 din 62


Suport curs modul Salarizare

Tot in fereastra “Campuri definite de utilizator” se pot modifica urmatoarele date:


 Departamentul de baza in care lucreaza angajatul. Pentru ca aceasta modificare sa fie valabila si in luna
urmatoare, operatia trebuie efectuata si in fisa angajatului (Resurse umane - Modul de baza - Date angajati -
Date profesionale);
 Salariul negociat. Pentru ca aceasta modificare sa fie valabila si in luna urmatoare, operatia trebuie efectuata
si in “Actualizare salarii” (Resurse umane - Modul de baza - Date angajati - Actualizare salarii);
 Norma zi. Pentru ca aceasta modificare sa fie valabila si in luna urmatoare, operatia trebuie efectuata si in fisa
angajatului (Resurse umane - Modul de baza - Date angajati - Date profesionale);
 Procent regie – se poate modifica procentul de regie care implicit este 100%, daca se doreste ajustarea
salariului realizat in regie;
 Grupa munca – se modifica in cazul in care se lucreaza in conditii speciale sau deosebite, implicit este pentru
conditii normale;
 Diferente – unde se vor completa diferente pozitive sau negative de salar ce vor intra in venitul brut;

Observatii!
Tabelul poate fi ordonat (crescator sau descrescator) dupa coloanele pe care le contine, printr-un click pe denumirea
coloanei. Langa denumire apare o sageata care indica sensul ordonarii.
Ordinea coloanelor din tabel poate fi modificata. Se executa click pe denumirea coloanei, se tine tasta stanga a mouse-
ului apasata si se trage coloana in pozitia dorita.
Anumite coloane, cu exceptia coloanelor “Marca”, “Nume”, “Departament”, “Negociat” si “Norma zi” se pot ascunde.
Acest lucru se realizeaza in fereastra “Definire indicatori”, unde pentru respectivele coloane, definite ca si indicatori, se
debifeaza campul “Vizibil”.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 30 din 62


Suport curs modul Salarizare
12. CALCUL INVERS

12.1. Sume suplimentare


(Salarizare - Calcul invers - Sume suplimentare)

Prin intermediul acestei ferestre se poate calcula suma suplimentara bruta aferenta valorii suplimentare nete adaugate
la salariul net al angajatului.

Mod de lucru:
 Obligatoriu inainte de a intra in aceasta fereastra trebuie facut un calcul de salarii;
 Dupa introducerea in campul “Suma neta” a valorii cu care se indexeaza salariul net al angajatului, se va bifa
casuta de confirmare apoi se apasa butonul “Calculeaza” pentru calcularea sumei suplimentare brute.
 Dupa aceasta operatiune trebuie recalculate salariile, in fereastra “Calcul salarii”.Sumele suplimentare brute
obtinute vor fi preluate automat in calcul salarii.
 Exista posibilitatea completarii doar a sumei brute in campul Suma suplimentara care se doreste sa fie preluata
suplimentar in salarii si care de asemenea dupa recalcul salarii va fi preluata automat.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 31 din 62


Suport curs modul Salarizare
13. TICHETE DE MASA
(Salarizare - Tichete de masa)

Tichetele de masa se inregistreaza pe baza pontajului lunar si a numarului de tichete acordate pe zi.

Pentru a inregistra tichetele de masa se vor parcurge urmatorii pasi :

 Se afiseaza angajatii pentru care se doreste inregistrarea tichetelor, prin selectarea departamentului, sau pe
intreaga firma.
 Se apasa butonul “Import zile” pentru afisarea numarului de zile pentru care angajatii beneficiaza de tichete de
masa.
 Se completeaza intervalul de serii ( prima serie si ultima ) dupa care se apasa butonul “Distribuie bonuri”.

Angajatii sint ordonati alfabetic pe firma si tot in aceasta ordine se distribuie si bonurile de masa.

Daca se doreste trecerea tichetelor de masa acordate pe coloana “Returnate” se va accesa butonul , iar
readucerea acestora in coloana “Numar bonuri“ se va face prin accesarea butonului .

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 32 din 62


Suport curs modul Salarizare
14. NOTA CONTABILA SALARII
(Salarizare - Nota contabila salarii)

In aceasta fereastra se va genera nota contabila salarii cu posibilitatea exportarii acesteia in contabilitatea financiara.

La accesarea butonului "Creare nota contabila" se creaza nota contabila pe cele 4 tipuri de documente, care sunt
configurate in modulul Contabilitate financiara/Contare automata/Definire formule contabile:

 Obligatie plata salarii – pentru evidentierea retinerilor din salariul angajatului


 Viramente unitate – pentru datoriile fata de buget platite de angajator
 Retineri din salarii – pentru concediile medicale suportate de asigurator
 Ajutoare materiale – pentru concediile medicale suportate de unitate

Dupa selectarea cursului de schimb din optiunea respectiva cu F5 , nota contabila creata se va putea exporta, conform
definirii formulelor contabile, in contabilitatea financiara cu ajutorul butonului "Export contabilitate".

Nota contabila salarii poate fi creata si exportata, chiar daca luna financiara din salarizare este inchisa.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 33 din 62


Suport curs modul Salarizare
15. EXPORT NOTA CONTABILA IN APLICATII EXTERNE

Aceasta functionalitate se foloseste de regula, de catre unitatile care au doar modulele de Salarizare si Resurse
umane sau in celalalt caz, daca se deschide o luna anterioara din Salarizare/Inchidere luna folosind butonul „deschide
luna „ pentru a face anumite corectii. Acest buton devine activ daca setarea „Se poate deschide orice luna“ este pe
„true“ (vezi functionalitati „Inchidere luna“).

Pentru obtinerea acestei note contabile de diferente,trebuie mai intii definite formulele de calcul de la butonul
care va deschide urmatoarea fereastra „definire formule contabile“ in care se vor parcurge
urmatorii pasi :
 Se va defini o formula noua cu butonul si i se va da o denumire ;
 Se vor adauga toate departamentele folosind butonul ;
 Pentru departamentele atasate (fereastra din dreapta) se vor defini formule contabile in fereastra din stinga
„Detalii formule note contabile“ unde se vor selecta indicatorii salariali doriti pentru generarea notei de diferente.
Acestora li se vor aloca articole contabile .
Pentru inregistrarea unor diferente (ca urmare a deschiderii unei luni anterioare pentru efectuarea unor corectii) exista
definit un sablon de nota contabila externa in fereastra „Detalii formule note contabile“, cu conditia sa existe modulul
„Contabilitate financiara“.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 34 din 62


Suport curs modul Salarizare

Dupa definirea formulei ,se vor defini centrele de cost cu butonul cu care se va deschide fereastra
centre de cost ,unde se vor defini centrele de cost aferente departamentelor si se salveaza:

Dupa parcurgerea acestor pasi se va reveni in fereastra de baza si se va genera nota contabila externa folosind butonul
, iar pentru cea de diferente este nevoie in prealabil de bifarea casutei „Nota contabila de
diferente“. Aceasta va putea fi exportata in excel folosind butonul , de unde apoi va fi preluata si
operata in contabilitatea financiara ca nota contabila diversa .

Obs: Prin export in excel nota contabila se va defalca pe toate centrele de cost definite mai devreme.
382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 35 din 62
Suport curs modul Salarizare

16.INCHIDERE LUNA
(Salarizare - Inchidere luna)

Luna se va inchide doar dupa ce s-au operat toate datele pentru luna respectiva si s-au calculat salariile.

Pentru a inchide luna de lucru se va accesa butonul “Inchide luna curenta”. Operatiunea de inchidere a unei luni implica
deschiderea automata a urmatoarei luni.
Dupa mesajul de confirmare se va afisa automat catalogul “Constante lunare” oferind posibilitatea modificarii acestora in
special a orelor luna regie care se modifica in functie de numarul zilelor lucratoare din luna.

Pe o luna inchisa nu se mai pot opera sau modifica date. Daca aceste modificari sunt necesare, luna trebuie
redeschisa. Aceasta operatie se poate efectua in 2 moduri :
 prin accesarea butonului “Deschide luna precedenta”, care implica stergerea datelor introduse in luna curenta de
lucru si revenirea la luna anterioara.
Daca in luna curenta s-au inregistrat concedii medicale, luna precedenta nu mai poate fi deschisa, decat daca
acestea sunt sterse.

 functionalitatea “Luna care trebuie deschisa “ prin butonul “Deschide luna” din partea de jos a formului.
Atentie!
Aceasta functionalitate se va utiliza doar in situatia in care trebuie facute anumite corectii (ex: plata unor concedii
medicale depuse cu intarziere), care vor implica si intocmirea de declaratii lunare rectificative si a notei contabile
pentru diferente.

Functionalitatea presupune mai multi pasi :


 trebuie corelata cu setarea “Se poate deschide orice luna din urma” = True, implicit are statusul “False”;
 Se introduc datele lipsa sau se fac eventualele corectii care se impun (de ex: se introduce certificatul medical
lipsa);
 Se va da un calcul de salarii si se va obtine o diferenta de salar net ;
 In formul “Centralizator salarii” daca se va bifa “Centralizator de diferente” vor fi afisati doar acei angajati carora
le-am facut modificari cu diferentele obtinute fata de calculul initial;
 Se va genera o nota contabila pentru diferente, din optiunea de meniu Salariare/Export nota contabila in
aplicatii externe, care se va exporta in excel si va fi introdusa ca nota de diverse in luna curenta ,in
contabilitatea financiara.
 Diferentele de salar net vor fi transmise in luna curenta ,in cimpul “Diferenta net luna precedenta “pentru a fi
platite .
382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 36 din 62
Suport curs modul Salarizare

17. RAPOARTE

17.1. Rapoarte avans

17.1.1. Stat de plata avans pe departamente


(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte avans – Stat de plata avans pe departamente)

Fereastra permite vizualizarea, listarea si transmiterea prin e-mail a statului de plata avans pe departamente.

Se selecteaza perioada pentru care se doreste vizualizarea raportului, departamentul si tipul avansului.

17.1.2. Stat de plata avans pe casieri


(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte avans – Stat de plata avans pe casieri)

Fereastra permite previzualizarea, listarea si transmiterea prin e-mail a statului de plata avans pe casieri.

Se selecteaza perioada pentru care se genereaza raportul si casierul. In cazul in care casierul este o banca, se va
completa contul din care se face plata si data platii.
Fisierul poate fi salvat si pe discheta in structura dorita de banca.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 37 din 62


Suport curs modul Salarizare
17.1.3. Stat de plata alte avansuri
(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte avans – Stat de plata alte avansuri)

Fereastra permite vizualizarea, listarea si transmiterea prin e-mail a statului de plata de alte avansuri acordate
angajatilor.

Raportul poate fi generat pentru o


anumita perioada, un departament
si chiar un anumit angajat.

17.1.4. Fluturasi avans


(Salarizare – Rapoarte –
Rapoarte avans – Fluturasi
avans)
Fereastra permite vizualizarea,
listarea si transmiterea prin e-mail
a fluturasilor de avansuri.

Se va selecta perioada, departamentul si casierul.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 38 din 62


Suport curs modul Salarizare
17.1.5. Centralizator avans
(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte avans – Centralizator avans)

Fereastra permite vizualizarea, listarea si transmiterea prin e-mail a centralizatorului de avansuri chenzinale.

Se va selecta perioada si
departamentul pentru care se
doreste vizualizarea raportului.

17.1.6. Centralizator alte


avansuri
(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte
avans – Centralizator alte avansuri)

Fereastra permite vizualizarea, listarea si transmiterea prin e-mail a centralizatorului de alte avansuri acordate
angajatilor.

Raportul poate si vizualizat pentru o anumita perioada, un anumit departament si chiar pentru un anumit angajat.
Se va selecta tipul de avans pentru care se doreste centralizatorul.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 39 din 62


Suport curs modul Salarizare
17.2. Rapoarte salarii

17.2.1. Stat de plata salarii pe departamente


(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte salarii – Stat de plata salarii pe departamente)

Fereastra permite vizualizarea, listarea si transmiterea prin e-mail a statului de plata salarii pe departamente.

Se va selecta perioada si departamentul pentru care se doreste vizualizarea raportului.

17.2.2. Stat de plata pe casieri


(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte salarii – Stat de plata pe casieri)

Fereastra permite listarea si transmiterea prin e-mail a statului de plata pe casieri.


Fisierul poate fi salvat si pe discheta in structura dorita de banca.

Se selecteaza perioada pentru care se genereaza raportul si casierul. In cazul in care casierul este o banca, se va
completa contul din care se face plata si data platii. Campul “Plata partiala” se foloseste pentru configurarea platilor
partiale ale restului de plata (vezi functionalitati grid Casieri multipli din Resurse umane/Modul de baza/Date
angajati/Date salarizare).

Fisierul poate fi salvat si pe discheta in structura dorita de banca.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 40 din 62


Suport curs modul Salarizare
17.2.3.Stat de plata pe tip contract de munca
(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte salarii – Stat de plata pe tip contract de munca)

Fereastra permite vizualizarea, listarea si transmiterea prin e-mail a statului de plata pe tip contract de munca.

Se va selecta perioada si tipul contractului de munca.

17.2.4. Fluturasi salarii


(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte salarii – Fluturasi salarii)

Fereastra permite vizualizarea, listarea si transmiterea prin e-mail a fluturasilor de salarii.

Se va selecta perioada, departamentul, casierul si angajatul.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 41 din 62


Suport curs modul Salarizare
17.2.5. Centralizator salarii
(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte salarii – Centralizator salarii)

Fereastra permite vizualizarea, listarea si transmiterea prin e-mail a centralizatorului salarii.

Se selecteaza perioada si departamentul pentru care se doreste vizualizarea raportului. Se poate genera centralizator
pe modele de salarii , centralizator de diferente (rezultate din deschiderea unei luni precedente, pentru efectuarea unor
corectii, folosind setarea “Se poate deschide orice luna din urma”, pe true), centralizator pentru toate unitatile , prin
bifarea acestor optiuni.

17.2.6. Centralizator salarii pe departamente


(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte salarii – Centralizator salarii pe departamente)

Fereastra permite vizualizarea, listarea si transmiterea prin e-mail a centralizatorului de salarii pe departamente.
Pentru a vizualiza raportul pe grupuri de departamente se va bifa campul care specifica acest lucru,dupa ce in prealabil
gruparea departamentelor dupa un anumit criteriu s-a facut in Resurse umane/Modul de baza/Date
organizatorice/Structura organizatorica–campul “Grupare”.

Se selecteaza perioada si departamentul pentru care se doreste vizualizarea raportului.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 42 din 62


Suport curs modul Salarizare
17.3. Rapoarte prezenta

17.3.1. Centralizator prezenta personal


(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte prezenta – Centralizator prezenta personal)

Fereastra permite vizualizarea, listarea si transmiterea prin e-mail a centralizatorului cu prezenta personalului.

Pentru a vizualiza raportul cu prezenta personalului se va selecta perioada si departamentul.


Daca se doreste o listare a fisei fara orele din pontaj se va bifa campul “Listare fara date”.

17.3.2. Centralizator pontaj lunar


(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte prezenta – Centralizator pontaj lunar)

Fereastra permite vizualizarea, listarea si transmiterea prin e-mail a raportului cu orele efectiv lucrate pe departamente
sau angajat.

Se selecteaza perioada, departamentul si/sau angajatul.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 43 din 62


Suport curs modul Salarizare
17.3.3. Centralizator concedii de odihna
(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte prezenta – Centralizator concedii de odihna)

Fereastra permite vizualizarea, listarea si transmiterea prin e-mail a centralizatorului cu concediile de odihna de care au
beneficiat angajatii intr-o anumita luna.

Se selecteaza perioada pentru care se genereaza raportul si departamentul. Pentru a vizualiza raportul pentru un
anumit angajat se va selecta si numele angajatului.
Se pot afisa rapoarte cu defalcarea concediilor de odihna efectuate pe luni si cu situatia zilelor de concediu de odihna
cuvenite, efectuate si ramase de efectuat la sfarsitul perioadei selectate. Acestea vor putea fi vizualizate prin bifarea
optiunilor aferente.

17.4. Rapoarte retineri

17.4.1. Centralizator retineri


(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte retineri – Centralizator retineri)

Fereastra permite vizualizarea, listarea si transmiterea prin e-mail a centralizatorului de retineri.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 44 din 62


Suport curs modul Salarizare
Se selecteaza perioada pentru care se genereaza raportul, departamentul si tipul de retinere. Pentru a vizualiza situatia
unui anumit angajat se va selecta si numele angajatului.

17.4.2. Centralizator retineri detaliate


(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte retineri- Centralizator retineri detaliate)

Fereastra permite defalcarea pe tipurile de retineri definite implicit in catalogul de „Retineri“ din Salarizare, pe angajati
grupati pe departamente.

17.4.3. Statistica retineri


(Salarizare – Rapoarte - Rapoarte retineri – Statistica retineri)

Fereastra permite defalcarea pe angajati (grupati pe departamente) a retinerilor, afisand informatii despre: suma
propusa, suma restanta, suma retinuta, suma ramasa de retinut, beneficiarul retinerii, adresa beneficiarului si taxa (daca
este cazul).

Raportul poate fi configurat in functie de anumite optiuni: pentru un angajat, un anumit tip de retinere, doar cu acele
peroane care figureaza cu suma restanta sau centralizarea datelor pe toate unitatile definite.

17.4.4. Centralizator retineri pe angajat


(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte retineri – Centralizator retineri pe angajat)

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 45 din 62


Suport curs modul Salarizare
Fereastra permite vizualizarea, listarea si transmiterea prin e-mail a centralizatorului cu retinerile detaliate pentru fiecare
angajat. Acest raport afiseaza toate retinerile pentru care exista inregistrari, cu detaliere pe angajati.

Se selecteaza perioada si departamentul pentru care se doreste vizualizarea situatiei.

17.5. Rapoarte fonduri de pensii

17.5.1. Centralizator fonduri de pensii


(Salarizare-Rapoarte-Rapoarte fonduri de pensii-Centralizator fonduri de pensii)

Raportul aduce contributiile centralizate pe tipuri de fonduri de pensii sau detaliate daca se alege un anumit fond de
pensii. Permite filtrare si la nivel de angajat.

17.5.2. Pensii facultative-plafonare


(Salarizare-Rapoarte-Rapoarte fonduri de pensii-Pensii facultative-pafonare)

Raportul afiseaza situatia contributiilor la fondurile de pensii pe angajati, cu defalcarea acestora pe angajat si angajator,
inclusiv suma maxima (in limita a 15% din venitul brut lunar) ce poate fi retinuta cu titlu de contributie la fondurile de
pensii facultative.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 46 din 62


Suport curs modul Salarizare

17.5.3. Pensii facultative-sume deductibile


(Salarizare-Rapoarte-Rapoarte fonduri de pensii-Pensii facultative-sume deductibile)

Raportul afiseaza la o anumita data suma maxima ce poate fi dedusa la calculul impozitului pe salarii in cursul unui an
calendaristic, tinand cont de cursul valutar specificat, cu precizarea diferentelor in plus sau in minus fata de total
contributii retinute si virate la fondurile de pensii facultative. Diferentele sunt afisate defalcat pe angajat si angajator.

17.6. Rapoarte tichete

17.6.1. Centralizator tichete masa


(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte tichete – Centralizator tichete masa)

Fereastra permite vizualizarea, listarea si transmiterea prin e-mail a centralizatorului cu tichetele de masa acordate
angajatilor si cuprinde informatii inclusiv despre seriile tichetelor de masa acordate fiecarui angajat.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 47 din 62


Suport curs modul Salarizare

Se selecteaza perioada pentru care se genereaza raportul, departamentul si casierul care distribuie tichetele.

17.6.2.Centralizator tichete masa returnate


(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte tichete – Centralizator tichete masa returnate)

Fereastra permite vizualizarea, listarea si transmiterea prin e-mail a centralizatorului cu tichetele de masa returnate.

Se selecteaza perioada pentru care se genereaza raportul si departamentul.

17.6.3. Centralizator carnete cu bonuri de masa


(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte tichete –Centralizator carnete cu bonuri de masa)

Fereastra permite vizualizarea, listarea si transmiterea prin e-mail a centralizatorului cu numarul carnetelor si tichetelor
de masa acordate pe angajati.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 48 din 62


Suport curs modul Salarizare

Se selecteaza perioada pentru care se genereaza raportul, iar pentru centralizarea carnetelor in functie de numarul
tichetelor continute se bifeaza casuta “Centralizator carnete personalizate”.

17.7. Rapoarte contributii

17.7.1. Centralizator contributii


(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte contributii – Centralizator contributii)

Fereastra permite vizualizarea, listarea si transmiterea prin e-mail a centralizatorului cu contributiile angajatului si
angajatorului pe o perioada anume., defalcate pe departamente.

Se selecteaza perioada si departamentul pentru care se genereaza raportul.

17.7.2. Centralizator contributii pe luni


(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte speciale – Centralizator contributii pe luni )

Acest raport permite vizualizarea ,listarea si transmiterea prin e-mail datoriilor fata de bugetul statului rezultate in urma
calculului salarial, grupate pe tipuri de contributii, pe perioade, precum si totalizarea acestora pe perioada data.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 49 din 62


Suport curs modul Salarizare

Daca se doreste listarea contributiilor pe grupuri de departamente in functie de gruparea specificata in Resurse
umane/Modul de baza/Date organizatorice/Structura organizatorica se va bifa optiunea corespunzatoare.

17.8. Rapoarte speciale

17.8.1. Centralizator realizari acord


(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte speciale – Centralizator realizari acord)

Fereastra de selectie permite vizualizarea, listarea si transmiterea prin e-mail a centralizatorului cu realizarile in acord
ale angajatilor si a centralizatorului cu manopera.

17.8.2. Centralizator concedii medicale


(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte speciale – Centralizator concedii medicale)

Fereastra permite vizualizarea, listarea si transmiterea prin e-mail a centralizatorului cu concediile medicale.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 50 din 62


Suport curs modul Salarizare

Se selecteaza perioada si departamentul pentru care se vizualizeaza centralizatorul.


Raportul poate fi listat si pentru un anumit angajat sau tip concediu medical si are 2 optiuni :
 Centralizator CM –afiseaza informatii despre codul , baza de calcul si defalcarea indemnizatiei de asigurari
sociale pe angajator si asigurator, seria si numarul certificatului medical;
 Certificat CM- genereaza datele ce urmeaza a fi listate pe formularul certificatului de concediu medical.

17.8.3. Centralizator sporuri acordate


(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte speciale – Centralizator sporuri)

Fereastra permite vizualizarea, listarea si transmiterea prin e-mail a centralizatorului de sporuri acordate.

Se selecteaza perioada pentru care se genereaza raportul, departamentul si tipul de spor. Pentru a vizualiza situatia
unui anumit angajat se va selecta si numele angajatului.

17.8.4. Centralizator salariul mediu realizat


(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte speciale – Centralizator salariul mediu realizat)

Fereastra permite vizualizarea, listarea si transmiterea prin e-mail a centralizatorului cu salariul mediu realizat pe functii.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 51 din 62


Suport curs modul Salarizare

Se selecteaza perioada pentru care se genereaza raportul, departamentul si functia.

17.8.5. Centralizator manopera pe echipe


(Salarizare – Rapoarte – Raporte speciale - Centralizator manopera pe echipe)

Fereastra permite vizualizarea, listarea si transmiterea prin e-mail a centralizatorului cu manopera pe echipe.

Pentru listarea salariului brut realizat defalcat pe forme de salriare si in cadrul acestora pe grupe de munca se va bifa
csuta “ Postcalcul pe grupe de munca”.

17.8.6. Centralizator pe obiecte de cost


(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte speciale – Centralizator pe obiecte de cost)

Fereastra permite vizualizarea, listarea si transmiterea prin e-mail a centralizatorului cu cheltuielile salariale repartizate
pe obiecte de cost (centru , purtator si proces de cost).

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 52 din 62


Suport curs modul Salarizare

Se selecteaza perioada si departamentul pentru care se genereaza raportul.

Sumele din salarizare sunt impartite pe centre de cost.


Algoritmul de impartire este urmatorul:

 Se cumuleaza sumele care vin din raportarile productiei cu caracteristicile de cost.


 Se cumuleaza sumele calculate in acord din aplicatia de salarizare cu centrul de cost al departamentului.
 Se impart sumele de regie, concediu de odihna, sporuri, etc proportional cu pontajul pe departamente.

Sumele de mai sus reprezinta Brutul realizat - Concediile medicale si sunt trimise in costing grupate pe comanda, centru
de cost, purtator de cost si proces.
Restul sumelor CAS, CASS, Impozit si alte sume urmarite in costing se vor imparti astfel: Impozit *(Parte din brut
repartizata pe centru de cost) / (Total Brut - Concedii medicale).
Sumele de Concedii medicale se impart numai pe centre de cost si acestea sunt date de departamentul de baza.

17.9. Rapoarte personalizate


(Salarizare – Rapoarte – Rapoarte personalizate – Editare rapoarte )

Ofera utilizatorului posibilitatea personalizarii rapoartelor.


La apasarea tastei functionale F2 se va deschide o lista cu toate rapoartele, de unde utilizatorul isi va putea selecta
raportul dorit.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 53 din 62


Suport curs modul Salarizare

La apasarea butonului “Deschide“ se va deschide macheta raportului pe care utilizatorul o poate modifica (aranjarea
campurilor, stergerea campurilor, etc).

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 54 din 62


Suport curs modul Salarizare
18. RAPORTARI

18.1. Declaratie asigurari de sanatate

18.1.1. Lista nominala a persoanelor asigurate


(Salarizare – Raportari – Declaratie asigurari de sanatate – Lista nominala a persoanelor asigurate)

Fereastra permite salvarea pe discheta a fisierelor cu contributia personalului si a angajatorului la sanatate precum si
lista persoanelor asigurate si coasigurate, in vederea preluarii in programele specializate de raportari de sanatate.

Pentru generarea de fisiere cu contributiile de sanatate cumulate pe mai multe luni (in cazul neplatii acestora,
datorita esalonarilor ) se va completa in casuta “Luni precedente” numarul lunilor anterioare, care se vor cumula la luna
curenta. Insumarea se face pe angajati . La suma total datorata si total virata a lunii curente se aduna cele „n“ luni
precedente .
Pe langa aceasta se poate specifica cate luni din cele cu restanta se vor plati in luna curenta, trecandu-se la “Luni
platite” numarul de luni consecutive dorite a fi platite. Numararea acestor luni va incepe de la cea mai veche restanta.

Pentru emiterea listelor cu asiguratii si coasiguratii pe case de sanatate , este nevoie de definirea acestora in
catologul „Case de asigurari’ din Resurse umane, si alocarea lor pe angajati in Date salarizare.
Pentru facilitarea intocmirii acestor liste, datele se vor exporta o singura data, prin selectarea „_ „ in campul „Casa de
asigurari“, urmand ca listele sa fie listate pe case prin selectarea pe rand a caselor in aplicatia de sanatate.

Daca se doreste listarea pe toate unitatile pe care utilizatorul are drepturi se va bifa “Listare pe toate unitatile”.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 55 din 62


Suport curs modul Salarizare
18.2. Declaratie asigurari sociale
(Salarizare – Raportari – Declaratie asigurari sociale)

Prin intermediul acestei ferestre se vor crea declaratia CAS si fisierele aferente.

La accesarea butonului "Import date" se vor afisa datele necesare pentru intocmirea declaratiei de asigurari sociale.
Pentru a importa datele pentru toate unitatile, la care utilizatorul are acces, se va bifa campul “Import date pe toate
unitatile”.
La accesarea butonului “Export date” se genereaza fisierele (A11,A12) care se vor salva automat pe discheta in
vederea verificarii acestora prin aplicatia de CAS, si apoi generarea fisierelor ce urmeaza a fi depuse .

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 56 din 62


Suport curs modul Salarizare
18.3. Declaratie somaj
(Salarizare – Raportari – Declaratie somaj)

Fereastra permite crearea fisierelor care se vor depune la Agentiile de Ocupare si Formare Profesionala.

Se pot completa urmatoarele date:

Nume – se introduce numele directorului general sau a altei persoane autorizate care intocmeste declaratia;
Prenume – se introduce prenumele directorului general sau a altei persoane autorizate care intocmeste declaratia;
Functia – se introduce functia (director general sau alta persoana autorizata);
Perioada – se selecteaza perioada pentru care se intocmeste declaratia;

Daca se doreste listarea pe toate unitatile pe care utilizatorul are drepturi se va bifa Listare pe toate unitatile.

Crearea celor doua fisiere se realizeaza prin accesarea butonului .


Fisierele astfel create se verifica cu programul DECLSOM.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 57 din 62


Suport curs modul Salarizare
18.4. Fise fiscale
(Salarizare – Raportari – Fise fiscale)

In aceasta fereastra se creeaza fisierul text care va fi preluat in programul Ministerului Finantelor, in vederea intocmirii
fiselor fiscale.
Tot aici se vor importa datele din fisierul creat de aplicatia Ministerului Finantelor , pentru regularizare.

Inregistrarea automata a datelor angajatilor necesare intocmirii fiselor fiscale se face prin accesarea butoanelor
Preluare personal, Preluare salarii, Preluare deduceri.
Prin accesarea butonului Export in dbf, se va genera fisierul ce urmeaza a fi importat in aplicatia de la Ministerul de
finante.

Pentru incarcarea cotizatiei de sindicat pe coloana ‘Alte deduceri’, exista 2 posibilitati:


 folosirea campului Retinere -care permite preluarea valorii cotizatiei de sindicat dintr-o retinere definita in
Salarizare /Cataloage/Retineri si accesarea butonului ; sau
 bifarea optiunii Sindicate, daca s-a folosit campul Tip sindicat din Resurse umane/Modul de baza/Date
angajati/ /Date salarizare si accesarea butonului

Observatie : campul Tip are valoarea 2 (venituri in afara functiei de baza), daca in Res. Umane/Date salarizare nu este
bifat campul “Primeste deducere” –ceea ce inseamna ca persoana este angajata cu contract de munca cu timp partial si
nu are dreptul la deduceri

Corectii posibile care se impun dupa incarcarea datelor, care pot fi vizualizate cu butonul Verificari:
382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 58 din 62
Suport curs modul Salarizare

1) CNP pers intret XXXXXXXXXXXXX dublat- in tabelul “Persoane in intretinere” din Fise fiscale trebuie sa ramana o
singura linie pt aceasta persoana, care cuprinde ambele intervale

2) CNP XXXXXXXXXXXXXX eronat – trebuie corectat , sa fie valid

3) XXXXXXXXXXXXX -reangajat cu aceeasi marca – se impune corectarea campului “Data angajarii”si verificarea
tuturor datelor, pornind de la analizarea primei perioade lucrate, astfel:
daca este in continuarea anului 2005 Data angajarii= va fi goala
daca incepe cu o data din 2006  Data angajarii= aceasta data
Exemplu:
prima perioada lucrata a II-a perioada lucrata Data angajarii recorectata
14.03.2004-26.04.2007 01.09.2007- Va fi goala
05.02.2007-31.07.2007 12.10.2007- 05.02.2006

4) Se vor verifica datele pt Tip = 2, daca conditia e vaabila pt tot anul 2007, se vor sterge data angajarii, data plecarii si
persoanele in intretinere

18.5. Stat de plata ITM


(Salarizare – Raportari – Stat de plata ITM)

Fereastra permite vizualizarea, listarea, transmiterea prin e-mail si salvarea pe discheta a statului de plata care se
depune la ITM.

Raportul poate fi generat atat pentru unitatea curenta cat si pentru toate unitatile, in format A4 sau A3 daca se bifeaza
campul care specifica acest lucru.

18.6. Declaratie FNUASS


(Salarizare-Raportari-Declaratie FNUASS)

Fereastra permite salvarea fisierelor cu concediile medicale si contributia la fondul pentru concedii medicale ce vor fi
depuse la Casa Asigurarilor de Sanatate.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 59 din 62


Suport curs modul Salarizare

In fereastra se vor completa urmatoarele date:


Casa asig – Se va completa codul auto al judetului pentru care se face raportarea;
Perioada - Se selecteaza perioada pentru care se face raportarea;

Datele salvate pe discheta vor fi preluate in programul de FNUASS; daca programul folosit este cel din Iasi se va pune
bifa.

18.7. Registru angajati


(Salarizare-Raportari-Registru angajati)

Permite vizualizarea modificarilor survenite asupra datelor contractelor de munca ale angajatilor, modificari
ce urmeaza a fi transmise la ITM pentru actualizarea Regisrului general de evidenta al salariatilor.

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 60 din 62


Suport curs modul Salarizare

Denumire angajator parinte si CUI angajator parinte se vor completa doar in situatia in care Nivel de infiintare
este Sucursala sau Filiala ;
Forma de organizare - se va completa codul aferent formei de organizare alese cf.” Tabel 4 Coduri forma de
organizare “ din fisierul cu instructiunile de generare a fisierului xml pentru Registrul general de evidenta a salariatilor, in
format electronic;
CIF- se completeaza doar pentru Sucursala, daca acesta este si nivelul de infiintare al angajatorului;
Localitate: se va introduce codul SIRUTA aferent combinatiei Judet/localitate ;
Strada,Nr,Sector,Bloc,Sc.,Ap.- vor fi preluate automat din Clarvision /Date de baza/Date unitate economica
Contact - se vor completa datele reprezentantului (nume,tel,fax.email) ;
Data informatie angajator - se completeaza data la care se considera valide informatiile ce privesc angajatorul
Data stare societate - se completeaza data la care se considera valide informatiile furnizate de catre angajator (data
curenta);
Tip operatie - se va pastra “A” , care desemneaza starea actuala a datelor societatii;
Cetatenie - daca angajatorul este pers.juridica nu se va completa nimic ,iar daca este persoana fizica se va completa
“1” pt. Romana, “2” pt.U.E si “3”pt.Non U.E, cf. fisierului atasat: Structura fisier Reg;
“De la…” si “Pina la…” - perioada de la ultima raportare a modificarilor precedente si pina la data ultimei modificari .

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 61 din 62


Suport curs modul Salarizare
Observatie :
La salvarea pe discheta (sau alta cale) a raportarii “Registru angajati”se va genera automat fisierul “ReviSal.xml” (care
contine informatiile cu modificarile cerute de cei de la ITM pentru registru angajati) si fisierul “ProblemeReviSal. txt”
(daca exista eventuale erori, care trebuie verificate si corectate). Aceste erori se refera la:
- Contract ITM (lipsa numar contract );
- Cod COR (cod COR lipsa -la functia respectiva);
- SIRUTA (localitatea si judetul trebuie completate in Date angajati /Date contact cf. denumirii din fisierul atasat)

382842834.doc © Copyright by EBS Romania S.R.L. Pagina 62 din 62