Sunteți pe pagina 1din 2
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE Cg ROMANIA Nr. 9655/ANC/27.03.2018 Catre: CATALIN TOLONTAN Gazeta Sporturilor catalin.tolontan@gsp.ro Ref: Solicitare informatii conform Legii 54/2001 Stimate domnule Catalin Tolontan, Urmare a petitiei adresate Autoritatii Nationale pentru Cetatenie (in continuare ANC) nregistrata cu nr. 9655/ANC/26.03.2018, in conformitate cu Legea nr. 544/201 pri liberul acces la informatiile de interes public, va comunicam, conform sol dumneavoastra, urmatoarele informati Referitor ta intrebarile 1, 2 si 3 va informim c& prin Hotdrérea de Guvern nr. 360/06.05.1999, publicata in M.O. nr. 208/13.05.1999 a fost aprobata cererea de acordare a cetateniei romane domnului WANG YAN (ALEXANDRU IOAN). Comisia pentru stabilirea conditiilor de acordare a cetateniei romane, conform raportului din 05.12.1996, a fost formata din presedinte - Bedros Teodor si membri: Bragéu Daniela, Alexandru Niculina si Colina Daniela (judecatori). La data de 13.09.2012, Serviciul Roman de Informatii a formulat o sesizare de retragere a cetteniei romane domnului Alexandru loan, formandu-se dosarul de retragere a cetateniei romane nr. 257/R/2012. Sesizarea a fost formulat& in temeiul art. 32 alin.(1) raportat la art. 25 alin. (1) lit.d) din Legea nr. 21/1991, republicat’, cu modificarile si completérile ulterioare, potrivit céruia cetatenia romana poate fi retrasa persoanei care ,este cunoscuté ca avand legdturi cu grupéri teroriste sau le-a sprijinit, sub orice forma, ori a sdvarsit alte fapte care pun in pericol siguranta nationald.” Comisia pentru cetatenie, analizind sesizarea Serviciului Roman de Informatii, dovezile prezentate, documentatia depusa la dosar, sustinerile partilor, apreciind c& sunt indeplinite conditile legate privind retragerea cetateniei romane paratului, pentru motivul prevazut de art. 25 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 21/1991, raportat ta art.3 lit. f) si l) din Legea nr. 51/1991, a propus presedintelui ANC retragerea cetateniei romane numitului Alexandru loan. Prin Ordinul nr. 365/P/05.06.2013, constaténd indeplinite conditiile prevazute de lege, presedintele Autoritatii a dispus retragerea cetSteniei_romane numitului Alexandru loan, Procedura de retragere a cetiteniei romane s-a derulat in conditiile prevazute de dispozitiile art.32 din Legea 21/1991 republicati cu respectarea _principiului contradictorialit&tii si a dreptului la aparare. angen gate cu arc parsoal retcrat in conemitaecproveere ep 87772001, {Spurr dete cco porate 2810 ‘erent oni 315.354) emetsetateneghaag on cetatene sega Nation pene Cte Pain 2 AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CETATENIE Comisia pentru cetatenie care a analizat sesizarea de retragere a cetateniei romane numitului Alexandru loan a avut urmatoarea componenta: presedinte - Gina Daniela Damaschin si membri: Bogdan Miric3, Marius Chintiou, Marius Maftei si lulia Malina Ciobanu, personal de specialitate juridic& asimilat judecatorilor si procurorilor. Ordinul nr. 365/P/2013 a fost contestat de Alexandru loan in fata instantelor de contencios administrativ competente. Cererea de suspendare a_executarii actului administrativ atacat, object al dosarului nr. 27455/3/2013, formulaté de acesta in contradictoriu cu ANC, a fost respins& ca neintemeiati de Tribunalul Bucuresti, Sectia a Il-a Contencios Administrativ si Fiscal prin Hotrarea nr. 4185/17.09.2013. In ceea ce priveste cererea de anulare a Ordinului presedintelui ANC, de retragere a cetiiteniei romane numitului Alexandru loan, Tribunalul Bucuresti, Sectia a ll-a Contencios Administrativ si Fiscal a luat act de renuntarea reclamantului la judecata prin Hotararea nr, 849/06.02.2014. ‘in ceea ce priveste intrebarea nr. 4, vi comunicim c& in perioada 01.01.2010-26.03.2018 au fost inregistrate la ANC un numar de 40 cereri de acordare/redobandire a cetiteniei romane de catre cetateni chinezi, dintre care un numér de 16 au fost avizate pozitiv si aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii. Cu privire la intrebarile 5 si 6 va aducem la cunostinta ca incepand cu anul 2010 si pana in prezent a fost retrasi cettenia romana prin ordin al presedintelui ANC, urmatoarelor 5 persoane: SELEZNIOVA OLGA, ALEXANDRU IOAN, BAAKLINI SAID, OMAR KHALED HAYSSAM, KASSEM HASSAN, dintre care doar o singura persoana este de nationalitate chineza, ALEXANDRU IOAN. De asemenea, referitor la ultima intrebare a dvs. vi comunicim c& in perioada 01.01.2010-26.03.2018 au fost aprobate prin ordin al presedintelui ANC un nr. de 568.609 cereri de acordare/redobandire a cetateniei romane, dintre care un numar de 498.722 sunt cetteni moldoveni. Cu stima, dr. Andrei TINU Presedinte Autoritatea Ni ane, ate cu acter pesca prelate In canara cu preven 6772001 (Sorter ate crs jor: 800 $2, Sraae . 3, seco 3, Bcue cod parta 030071 ‘cetstene usr] Atte Naina pet Cette Pains 2.2

S-ar putea să vă placă și