Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul Tehnic T.F.

,,Anghel Saligny”- Simeria


Structura: Şcoala Generală ,,Sigismund Toduţă”
Profesor, Cosma Teodora

Axa reală. Sistem de axe ortogonale. Localizarea în plan

a unui punct cu coordonatele numere întregi.

1. a) Reprezentaţi în figura de mai sus axa reală. Precizaţi dreapta suport, sensul, originea O(0) şi
unitatea de măsură.

b) Reprezentaţi pe axă punctele: A(1), B( 2), C(-3), D(-5), E(4), F(-2), G(7).

c) Calculaţi lungimile segmentelor: AC = ......., AG = ......., BD = ......., BG = ......., CG = ......., EF = ........


II Y I 2. În sistemul de axe ortogonale XOY, din figura alăturată:

O(0,0) este ....................................................................,

O1 X OX este..........................................................................,

OY este............................................................
III IV

a) Reprezentaţi punctele: A(1,0), B(-4,1), C(2,-3), D(-2,0), E(4,0), F(0,3), G(-3,-2), H(3,4), I(0,-1), J(-
1,2),

K(4,-2), L(1,3), M(4,2).

b) Determinaţi lungimile segmentelor: AE = .........., AD = .........., GK = .........., FI = .........., DE


= ..........,

FL = .........., KM = .........., AL = .........., JM = ………..

c) Completaţi tabelul:

Punctul A B C D E F G H I J K L
Distanţa
faţă de OX
Distanţa
faţă de OY