Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect AQPS - sem.

II, anul universitar 2016/2017, specializarea IMC, TMS/IMST/UPB

Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice


Departamentul : Tehnologia Materialelor şi Sudare
Specializarea : IMC
Grupa : .................

PROIECT II |1
Asigurarea Calităţii Produselor şi Serviciilor

Student
___________________________________________________

Conducător Ştiinţific
As. Univ. Drd. Ing. ____________________

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2016-2017


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2016/2017, specializarea IMC, TMS/IMST/UPB

Numele şi prenumele studentului:__________________________________________________

Tema de proiect:
Să se elaboreze planul calităţii în vederea corelării cerinţelor specifice cu metodele de
lucru şi practicile ce susţin realizarea produsului ______________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________realizat din materialul __________________________

CUPRINS
Nr.
Capitol Pagina
crt.
Caracterizarea produsului. Enumerare caracteristici tehnico-
1.
funcţionale aferente produsului
Prezentarea caracteristicilor materialului de bază din care se
2.
realizează produsul
3. Certificarea conformității
Scopul şi domeniul de aplicare al planului calităţii
4. 4.1. Scopul planului calităţii
4.2. Domeniul de aplicare al planului calităţii
Definiții si abrevieri
5. 5.1. Definiţii
5.2. Abrevieri |2
6. Documente de referință
Indicarea elementelor/ funcţiilor responsabile cu privire la
7. elaborarea, verificarea, analizarea, aprobarea, revizuirea şi difuzarea
planului calității proiectat
Indicarea şi definirea elementelor privind controlul documentelor şi
8.
datelor
9. Indicarea şi definirea elementelor privind controlul înregistrărilor
Identificarea resurselor necesare realizării produsului
10.1. Asigurarea resurselor
10. 10.2. Materiale
10.3. Resurse umane
10.4. Infrastructura şi mediul de lucru
11. Indicarea cerinţelor specifice pentru produsul analizat
12. Indicarea elementelor cu privire la comunicarea cu clientul
Identificarea şi definirea elementelor din cadrul proceselor de
13.
proiectare şi dezvoltare aferente produsului analizat
14. Controlul modificărilor în proiectare şi dezvoltare
Identificarea şi definirea condiţiilor privind aprovizionare cu
15.
materiale
Identificarea şi definirea condiţiilor privind producţie şi furnizare de
16.
servicii
Indicarea elementelor cu privire la identificarea şi trasabilitatea
17.
produsului
Indicarea şi definirea elementelor privind proprietatea clientului
18.
(produsele furnizate de client)

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2016-2017


Proiect AQPS - sem. II, anul universitar 2016/2017, specializarea IMC, TMS/IMST/UPB

Indicarea cerințelor privind manipularea, păstrarea, ambalarea şi


19.
livrarea produsului
Indicarea şi definirea elementelor cu privire la controlul produsului
20.
neconform
Indicarea şi definirea elementelor privind procesele de monitorizare
21. şi măsurare în vederea obţinerii de dovezi obiective privind
conformitatea. Elaborarea planuri de inspecţie şi încercare.
22. Audituri
23. Reprezentarea tabelară a planului calității proiectat
Elaborarea a trei proceduri ( o procedură de sistem și doua
24.
procedură de lucru)
25. Bibliografie

Obs. 1. Proiectul trebuie sa fie original ; orice încercare de preluare „ad literam”
(copiere)/integrare a unor texte, informații (care nu se citează în lista de referințe bibliografice)
conduce la anularea proiectului.
Obs. 2. Toate cerinţele sunt obligatorii.
Obs. 3. Predarea proiectului se va efectua în cadrul ultimei şedinţe de proiect, saptamana 14.
Obs. 4. Evaluarea :
- Prezenţa : 10 pct.
- Verificare pe parcurs - 3 etape intermediare (fara posibilitatea de refacere a punctajul
obtinut): 80 pct.
o Predare etapa 1 - partea teoretica a planului calitatii (30p)– sapt.6 |3
o Predare etapa 2 - reprezentarea tabelara a planului calitatii (30p)– sapt. 12
o Predare etapa 3 - Proceduri (20p)– sapt. 13
- Tehnoredactarea proiectului : 10 pct.

AQPS_Proiect_anul 3_sem 2_2016-2017