Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.________________________ S.R.L/S.

A sediul in __________________________
____________________, cod fiscal_______________, J/________________________
capital social _____________________CONTABILITATE
Anexa nr.2-PROCEDURA SPONSORIZARE microintreprinderi

Cazul B –Acordare sponsorizare sub forma bunurilor(imobilizari corporale sau


stocuri )

1. Solicitati de la beneficiarul sponsorizarii licenta de functionare emisa de


Ministerul Muncii in baza Legii nr.197/2012, atentie sa fie valabila, in copie.

2. Se completeaza de catre beneficiar –cererea de sponsorizare – anexa nr.1- se


inregistreaza la sponsor prin registratura (se trece un numar de inregistrare al cererii
la sponsor).

3. Se completeaza contract de sponsorizare – anexa nr.2- in 2(doua ) exemplare , un


exemplar pentru sponsor si un exemplar pentru beneficiar.In aceasta situatie , bunurile
vor fi evaluate la valoarea lor reala in momentul predarii catre beneficiar.

3a. Se achizitioneaza bunuri care fac obiectul contractului de sponsorizare de catre


sponsor. Pe facturile de achizitie ale bunurilor , sponsorul va mentiona ‘pentru
sponsorizare ‘, mentiune necesara serviciului de contabilitate .
Se predau bunurile catre beneficiar pe baza de‘aviz de expeditie ‘ , in care se scrie
mentiunea : ,Nu se factureaza.Sponsorizare conform contract nr.xxx/dataxxx’.Avizul
de expeditie se completeaza cel putin in 2(doua ) exemplare , un exemplar pentru sponsor
si un exemplar pentru beneficiar.
Monografie contabila :
-achizitie de catre sponsori bunuri cu destinatia pentru sponsorizare pe baza de facturi
dupa caz :
-212 –‘mijloace fixe ‘ sau
-303-‘obiecte de inventar’ sau = 401 ‘furnizori’ -valoare fara tva
-30208-‘materiale diverse’ sau
-371 ‘marfuri pret achizitie-
4426 va deductibil’ = 401’furnizori ‘-valoare tva

- sponsorizare sub forma livrarilor de bunuri (pe baza aviz de expediere)


6458.2 ‘donatii si subventii acordate ‘ = 212 sau 303 sau 30208 sau 371-valoare pret
de achizitie fara tva
3b. Se achizitioneaza marfuri sau se stabilesc care sint marfurile care urmeaza sa fie
livrate pentru sponsorizare beneficiarului.Se predau marfurile catre beneficiar de catre
sponsor pe baza ‘aviz de expediere ‘ , in care se scrie mentiune ‘ Nu se factureaza
Sponsorizare conform contract nr.xxx/data xxx ‘ .Avizul de expediere se completeaza
in 3(trei) exemplare , un exemplar pentru gestionar, un exemplar pentru serviciul
contabilitate si un exmplar pentru benficiar.
Monografie contabila :
- sponsorizare sub forma livrarilor de marfuri – pentru gestiune cantitatv valoric la
pret de achizitie (pe baza avizului de expediere ) :
64582’donatii si subventii acordate’ = 371 ‘marfuri’ – la valoare de achizitie

Autor :expert contabil Jeler Cornelia Gabriela-membru CECCAR -16089


S.C.________________________ S.R.L/S.A sediul in __________________________
____________________, cod fiscal_______________, J/________________________
capital social _____________________CONTABILITATE

- sponsorizarea sub forma livrarilor de marfuri- pentru gestiune cu evidenta


cu amanuntul(global valoric ) :
% = 371 ‘marfuri,
658.2’donatii si subventii acordate ‘ valoare achizitie
378 ‘diferente de prêt la marfuri’ valoare adaos descarcare k
4428 ‘tva neexigibila’ tva neexigibil

3c. Sponsorul acorda sponsorizare produse finite aflate in stoc. Predarea prduselor
finite catre beneficiar se face pe baza ‘aviz de expeditie’’ ,in care se scrie mentiunea ‘Nu
se factureaza Sponsorizare conform contract nr.xxx/dataxxx ‘.Avizul se completeaza
in 3(trei) exemplare , un exemplar pentru gestionar , un exemplar pentru serviciul
contabilitate si un exemplar pentru benficiar.
Monografie contabila :
- sponsorizare produse finite (pe baza avizului de expeditie ) :
658.2’donatii si subventii acordate , = 345 ‘produse finite’ – valoare pret de cost sau
predefinit

APROBAT ADMINISTRATOR

Autor :expert contabil Jeler Cornelia Gabriela-membru CECCAR -16089