Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.________________________ S.R.L/S.

A sediul in __________________________

____________________, cod fiscal_______________, J/________________________

capital social _____________________CONTABILITATE


- CERERE DE SPONSORIZARE – ANEXA NR.4
_______________________________________________
(denumirea unitatii non-profit)
Localitatea ________________________Judetul _______________,Strada
___________________. Nr._______.
Cod postal _____________________, Cod fiscal ________________ , Telefon
_________________
Fax ___________________,Mobil ____________________,Cont
IBAN__________________________________.. deschis la ______________________, e-mail
____________________
LICENTA DE FUNCTIONARE in baza Legii nr.197/2012____________________________

Nr.__________ Data_______Luna__________An_______
Catre:
________________________________, (sponsor ),

______________________________________________________________, (beneficiar ). este


(asociatia, fundatia, scoala, gradinita, biserica, primaria, etc.)
o organizatie fara scop lucrativ, cu personalitate juridica, apolitica,infiintata in baza,
_____________________________ (se va mentiona documentul de infiintare; ex. Hotararea
judecatoreasca)si are sediul in municipiul/orasul/comuna _____________., judetul __________
In conformitate cu .__________________________________________(se va mentiona Statutul
fundatiei, asociatiei; atrib. si sarc. stab. de org. ierarhicr, etc.)desfasoara in Romania activitati in
domeniile : _____________________________________________________________
si are ca obiect de activitate principal ________________________, detinator licenta de
functionare in baza Legii nr.197/2012 nr._____________data ____________________ ,
reprezentata ______________________________________________________________
(unitatea non-profit – asociatia, fundatia, liceul, gradinita, biserica, primaria, etc.)
legal prin________________________________________________________________ si
(presedinte, director, preot paroh, staret, dupa caz)_______________________________
(director economic, contabil sef, contabil, epitrop, responsabil financiar, responsabil proiect, etc.,
dupa caz) in baza prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si
completatarile ulterioare, va rugam sa ne acordati un sprijin financiar sub forma de
sponsorizare in suma de __________ lei si/sau bunuri _____________________in valoare de
_______________ lei si/sau lucrari de executie /prestari servicii ______________________
in valoare de __________________lei _ pentru ______________________________________
(se va mentiona proiectul, actiunea, obiectul, destinatia).
Beneficiarul se obliga ca intreaga sponsorizare sa fie utilizata pentru
derularea obiectivului sponsorizat si sa aduca la cunostinta publicului numele firmei
sponsor precum si unele date privind imaginea acestuia pentru identificare.

___________________________________________________________ : L/S
(numele si prenumele reprezentantului legal, semnatura acestuia
si stampila unitatii non-profit)

Autor :expert contabil Jeler Cornelia Gabriela-membru CECCAR -16089