Sunteți pe pagina 1din 2

SC__________________________

Cod Fiscal:___________________
NR._______/_____________

PROCES - VERBAL NR. ____


incheiat astazi ________

SC _____________________ reprezentata legal de _____________________, in calitate


___________, cu sediul social in ________________, CUI ___________, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. _____________, a convocat reprezentantii salariatilor conform
Convocarii emise in data de _______________ sub nr. de inregistrare _____________, in
vederea negocierii clauzelor contractului colectiv de munca 2017-2018 si punerea in aplicare a
prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru trecerea CAS si CASS de la angajator la salariati, incepand
cu data de 1 ianuarie 2018.

Urmare a acestei convocari reprezentantii salariatilor s-au prezentat in data de _________


ora _________ in sediul din _____________________________________________________ si
au fost informati cu privire la modificarile legislative, situatia economico financiara a societatii.

Conducerea societatii a prezentat propunerea cu privire la : (variante)


- Majorarea salariului lunar de baza brut astfel incat sa acopere cresterea taxelor
angajatului prin trecerea CASS, CASS de la angajator la salariat
- Nemodificarea salariului de baza lunar brut
- Pastrarea salariului net lunar prin acordarea de bonusuri. Motivul acordarii bonusului
este acoperirea impactului cresterii contributiilor sociale, nu a recompensarii performantelor
profesionale.

Reprezentantii salariatilor in unanimitate de voturi au aprobat propunerea conducerii


societatii.
Avand in vedere cele mentionate, precizam ca societatea prin reprezentantul sau legal, a
initiat procedura de negociere a Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate, asa cum
prevede art. 221 alin. 2 din Legea 53/2003 – Codul Muncii si OUG 82/2017.

Departamentul financiar – contabilitate si Departamentul personal – salarizare, vor afisa


prezentul process verbal la loc vizibil, la sediul unitatii din _______________________ si vor
pune in aplicare masurile ce se impun, prin intocmirea actelor aditionale de modificare a
contractului individual de munca cu data de 01.01.2018( in cazul majorarii salariului lunar brut)

SEMNATURA PĂRȚILOR

Conducerea Societatii reprezentată prin :


_____________________________________
_____________________________________

Reprezentanți salariați:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

S-ar putea să vă placă și