Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ___________________________________ S.R.L. Str. _________________, nr. ___, Jud. ____________ CUI ________________ Nr.

. ___/ ______________ se aproba, Administratorul semneaza

DECIZIE INTERNA NR. ./2013 CU PRIVIRE LA NUMEROTAREA FORMULARELOR FINANCIAR CONTABILE

Subsemnatul _____________________________ in calitate de contabil la S.C. _______________S.R.L. prin prezenta hotarasc: Angajat ____________________________ in calitate de Economist la firma S.C. ____________________ S.R.L., aloca si gestioneaza seriile si numerele aferente facturilor, avizelor de insotire a marfii, precum si a chitantierelor. IN CONFORMITATE CU: - OMF nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata - art. 155 alin.(5) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul Fiscal - OMF nr. 2217/2006 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata conform art. 156 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, - Ordin 3420/21.12.2009 - pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice operatorul emite; 1. Facturi, 2. Avize de insotire a marfii, 3. Chitantiere, 4. Facturi proforme, precum urmeaza, ina anul ________ : 1. Facturile vor avea o singura (una) serie ___________ numarul de ordine alocat pentru anul _____ este urmatorul : ______________. 2. Avizele de insotire a marfii vor avea o singura (una) serie _____ iar numarul de ordine alocat pentru anul _____ este urmatorul : ______________ . 3. Chitantierele vor avea o singura (una) serie _______ iar numarul de ordine alocat pentru anul _____ este urmatorul : __________ . 4. Facturile proforme vor avea o singura (una) serie ___________ numarul de ordine alocat pentru anul _____ este urmatorul : ________________. Aceaste plaje de numere au fost definite netinand cont de numarul mediu de facturi emise in exercitiile anteriaore (fiind primele serii emise).

SEMNATURA _______________ Model oferit de www.cabinetexpert.ro