Sunteți pe pagina 1din 2

LISTA FINALIŞTILOR „BURSE DE MERIT 2017”

CICLUL I, LICENŢĂ

Nr. Numele, prenumele Instituţia


1. Avram Eugenia Academia de Studii Economice a Moldovei
2. Bărbieru Ana-Carolina Academia de Studii Economice a Moldovei
3. Brecico Alexandru Academia de Studii Economice a Moldovei
4. Iarovoi Stanislav Academia de Studii Economice a Moldovei
5. Jeleva Anastasia Academia de Studii Economice a Moldovei
6. Melnic Cornelia Academia de Studii Economice a Moldovei
7. Mistrean Sabina Academia de Studii Economice a Moldovei
8. Pîslaru Aliona Academia de Studii Economice a Moldovei
9. Platon Cătălina Academia de Studii Economice a Moldovei
10. Rotaru Daniela Academia de Studii Economice a Moldovei
11. Tofan Nicoleta Academia de Studii Economice a Moldovei
12. Ursachi Victoria Academia de Studii Economice a Moldovei
13. Balan Veronica Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
14. Beșleaga Iuliana Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
15. Ceban Ana Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
16. Gore Marcela Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
17. Nastasiu Ana Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
18. Țenu Nadejda Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
19. Voinu Mirela Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
20. Baranov Elena Universitatea de Stat din Moldova
21. Bercu Vlad Universitatea de Stat din Moldova
22. Cojocaru Victoria Universitatea de Stat din Moldova
23. Digori Pavel Universitatea de Stat din Moldova
24. Soltan Vasile Universitatea de Stat din Moldova
25. Cristea Tudor Universitatea Tehnică a Moldovei
26. Lungu Victoria Universitatea Tehnică a Moldovei
27. Socolov Lilia Universitatea Tehnică a Moldovei
28. Spînachii Elena Universitatea Tehnică a Moldovei
29. Clima Doina Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
30. Scutelnic Marina Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
31. Bîrliba Mihaela Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
32. Postolachi Oxana Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
33. Cociorva Valentina Academia “Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne
34. Bujac Irina Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
35. Olaru Natalia Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”

Notă! Deciziile finale în cadrul concursului sunt stabilite de comun acord, de către Consiliul Donatorilor şi
Comisia de Experţi, nominalizat în cadrul programului, în urma evaluării dosarelor de aplicare şi prestaţiei
candidaţilor la proba scrisă - eseu.
Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.
CICLUL II, MASTERAT
(INCLUSIV ULTIMUL AN DIN CADRUL PROGRAMELOR DE STUDII INTEGRATE)

Nr. Numele, prenumele Instituţia


1. Diaconu Ana Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”
2. Grigoriev Valeria Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”
3. Moraru Sergiu Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”
4. Spînu Dorin Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”
5. Vacula-Furtună Zinovia Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”
6. Vasilieva Maria Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”
7. Beglița Sveatoslav Universitatea de Stat din Moldova
8. Josan Mihaela Universitatea de Stat din Moldova
9. Roman Olga Universitatea de Stat din Moldova
10. Serbinovici Iulia Universitatea de Stat din Moldova
11. Voroneanu Cristina Universitatea de Stat din Moldova
12. Ghenciu Dorina Academia de Studii Economice a Moldovei
13. Ignatov Augustin Academia de Studii Economice a Moldovei
14. Sticea Mihaela Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova
15. Castravăț Sorina Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"

Notă! Deciziile finale în cadrul concursului sunt stabilite de comun acord, de către Consiliul Donatorilor şi
Comisia de Experţi, nominalizat în cadrul programului, în urma evaluării dosarelor de aplicare şi prestaţiei
candidaţilor la proba scrisă - eseu.
Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.