Sunteți pe pagina 1din 3

Uniunea european reprezinta unul din cei mai mari actori internationali fiind o uniunu economica si

politica care de la infintare si pana acum si-a extins nu doar dimensiunea si ci domenile in care a
dezvoltat politici publice.

Elaborarea unei politici publice la nivelul UE reprezinta un proces destul de complex care trebuie sa
urmeze urmatoarele etape

1) Stabilirea agendei
2) Formularea politicii
3) Decizia de elaborare a politici comunitare
4) Implementareaa

Aparitai si dezvoltarea politicilor publice la nivelul UE este strans legata de mai multe probleme cum ar
fi:

- Problemele sociale
- Evolutia globala

Cu toate ca UE a inceput ca fiind o uniune economica aceasta a evoluat treptat iar acuma acctioneaza in
numeroase omenii de politica protectia mediului sanatate migratie justitie protectia mediului etc.

Bugetul UE este cel care reflecta politicile si prioritatiile din fiecare an. Bugetul UE se fundamenteaza pe
urmatoarele principii:

1) Unitatea ( toate cheltuielile si toate veniturile trebuie sa fie prezentate impreuna


2) Universalitatea ( toate veniturile bugetare sunt utilizate pentru a putea finanta toate
3) Echilibrul dintere cheltuieli si venituri
4) Anualitatea perioada acoperita de un buget

Politicile in domeniul concurentei:

Inca de la infintare a fost nevoie de o legislatie comuna cu privire la domeniul concurentei. Initial aceasta
legislatie cuprindea prevederi legate de desfasurarea concurentei in domenii integrate: carbune si otel.
Legislatia la nivelul UE privind concurenta completa politicile comerciale care vizau reducerea barierelor
vamale si integrarea pietelor statelor membre.

Politica concurentiala este importanta pentru crearea pietei europene comune. Aceasta este vitala
pentru piata interna si mai mult aceasta politica protejeaza interesele consumatorilor oferind posibilitati
de a cumpara servicii si produse in conditii optime. Toate statele membre ( 21 ) ale UE implementeaza
politici cu privire la concurenta in special in domeniul industriei avand ca scop promovarea unor alocari
suficiente ale resurselor de care dispun.

Obiectivele politicii privind concurenta, Cresterea bunastarii si protectia consumatorilor, Protectia


mediului, progresul tehnic, cooperarea firmelor pentru intarirea coeziunii sociale si economica,
prosperitatea economiei UE si a cetatenilor sai, integrarea pietelor cu conotatii regionale secoriale sau
sociale.
Politica UE in domeniul industriei.

Evolutia pietei comune a impus o serie de prevederi explicite cu privire la industrie iar nevoia unei
politici la nivel de uniune europeana s-a simtit tot mai mult. Principalul obiectiv: consolidarea
competititvitatii pe plan international dar si oferirea in acelasi timp pentru clientii sai a produselor de
calitate, a produselor de calitate preturi competitive. Politica industriala o gasim inclusa in legislatia UE
chiar de la tratatul de la Mastricht. Politicile industriale pot fi impartite in 3 categorii

1. Politica orizontala industriala ( a protectie mediului, concurentiala, sociala, fiscala, a factorului


de munca) aceaasta implica creearea dar simentinerea unui mediu concurential si de
regelementari pentru industrie.
2. Politica industriala verticala ( face referire doar la anumite ramuri industrialecu scopul apicarii
unui tratament special ( sprijinirea indstriilor aflate in declin)
3. Politica insdustriala mixta ( doar anumie industrii ) urmareste crearea si mentinerea unor
conditii pentru o buna performanta prin intermediul modificarii mediului concurential si a
regelementarilor.

Principalele obiective eliminarea sau atenuarea efectelor externalitatiilor; promovarea


socioeconomicae, crearea de conditii pentru libera circulatie a factorului de munca, a serviciilor, a
bunurilor etc.

Politica Agricole comune

Politica agricola a fost considerata une de interes comunitare inca din anul 1958, atunci cand a intrat in
vigoare tratatul de la ROMA. Scopul PAC este acela de a asigura fermierilor unn nivel de trai echitabil, de
a asigura consumatorilor produse de calitate la preturi rezonabile si de a prezenta mediul rural. In
prezent accentul se pune pe calitatea produselor si pe rolul agriculturii in gestiunea si pstrarea
resurselor naturale. Din partea fermierilor se asteapta ca acestia sa fie competitivi si orientati catre piata
adica sa produca ceea ce se cere.

Institurii implicate in elaborarea si gestionarea politicilor agricole comune. Parlamentul


european, comisia europeana, consiliul UE pentru agricultura si pescuit.

PAC se constituie in jurul a doi piloni:

1. Organizatii coune de piata care – care vizeaza masuri comune de regelemntare


2. Dezvoltarea rurala – care cuprinde masuri structurale care vizeaza dezvoltarea armonioasa a
zonelor rurale.

Politica uUE in domeniul pescuitului:

Principalele obiective:

- Conservarea ( protejarea resurselor piscicole prin intermediul regelmentarii cantitatii de peste


ce poate fi pescuita) , monitorizarea respectarii mesurilor de catre statele membre
- Aqvaculturii dar si a echipamentelor in functie de restrictiile impuse de cerintele pietii dar si de
realitatea resurselor.
- Pietele mentinerea unei piete comune in acest domeniu
- Relatiile cu restul lumii, incheierea de acorduri privind pescuitul si derularea de negocieri pentru
adoptarea unor masuri comune.

In prezent pescuitul si acvacultura reprezinta aproximativ 1% din produsul brut la astatelor oferiind
peste ½ mil. locuri de munca. Principalii furnizoari UE , Danemarca, Spania.

Politica UE in domeniul mediului

Nevoia unei politici la nivelul UE in ceea ce priveste mediul s-a resimtit tot mai mult. UE s-a implicat
in prtectia mediului inconjurator inca din anii 70 atunci cand aceasta problema a devenit una de
interes mondial. Primele masuri vizau limitarea proluarii, ameliorarea calitatii vietii, rationalizarea
resurselor naturale. La inceput aceste masuri erau integrate in alte politici comunitare dar din 1982
devine o politica de sine statatoare.

Dezvoltarea politici de mediu a fost influentata de 3 factori

1. Probleme legate de poloarea transfrontariera


2. Agigurarea de conditii pentru realizarea unor tranzactii comerciale libere si echitabile
3. Obtinera unor dezvoltari durabile si eficiente.

Structuri institutionalizate ale UE privind mediul: Agentia Europeana de Mediu, Consiliul Ministrilor
Mediului, Parlamentul European, fondul de investitii in protectia mediului in europa centrala si de est.

Politica UE in domeniul transporturilor

Dupa semnarea tratatului de la Roma politica in domeniul transporturilor s-a axat pe desfintarea
frontierelor dintre statele membre contribuindu-se astfel la atingerea obiectivului de libera circulatie a
bunurilor si persoanelor. Inca de la inceput politica transporturilor s-a confruntat cu doua mari provocari

1. Implementarea unor conditii concurentiale nediscriminatorii


2. Adoptarea unor masuri interventioniste si de regelemntare.

Scopul acestei politici de a contribuii la crearea pietei interne de a extinde rettelele de transport de a
asigura dezvoltarea durabila a sectorului de a promoova cooperarea internationala.

Obiectivele politicii de trensport – transport rutier, transport feroviar, aerian, maritim si fluvial, retele
transeuropene si eliminarea blocajelor, construirea obiectivelor de infrastructura.

Problme cu care aceasta politica se confrunta pe plan intern sunt cele legate de finantarea investitilor in
infrastructura si de dimensionare cat mai corecta a costurilor de mediu si sociale pentru fiecare tip de
transport.