Sunteți pe pagina 1din 4

Salariile de bază în cuantum brut lunar - aferente funcțiilor din Serviciile Camerei Deputaților

la data de 31 martie 2018

Lista întocmită conform prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr.153/2017 cu modificările și completările ulterioare
Indemnizație doctor
Salariu de bază * Spor condiții vătămătoare*
(unde este cazul) *
Nr. crt. Funcția Studii Baza Valoare
minim maxim
% minim (lei) maxim (lei) indemniz. % indemniz.
(lei) (lei)
doctor (lei) doctor
1 SECRETAR GENERAL S 20194 20194 15% 3029 3029 0 0 0
2 SECRETAR GENERAL ADJUNCT S 9200 9200 15% 1380 1380 0 0 0
3 SEF DEPARTAMENT S 13757 15433 15% 2064 2315 1900 50% 950
4 REPREZ.PERM.AL CAM.DEP.PE LANGA PARLAM.EUROP. S 8817 8817 15% 1323 1323 0 0 0
5 DIRECTOR GENERAL S 13079 15433 15% 1962 2315 1900 50% 950
6 DIRECTOR S 11147 13718 15% 1672 2058 1900 50% 950
7 DIRECTOR ADJUNCT S 12714 12714 15% 1907 1907 0 0 0
8 SEF SERVICIU S 11072 12222 15% 1661 1833 1900 50% 950
9 SEF SECTIE S 11432 11432 15% 1715 1715 0 0 0
10 SEF BIROU S 9647 10494 15% 1447 1574 1900 50% 950
11 SEF CABINET - STUDII SUPERIOARE S 3944 4624 15% 592 694 0 0 0
12 CONSILIER PARLAMENTAR S 6573 10368 15% 986 1555 1900 50% 950
13 EXPERT PARLAMENTAR S 5988 8295 15% 898 1244 0 0 0
14 CONSULTANT PARLAMENTAR S 4040 5270 15% 606 791 0 0 0
15 SEF CABINET - STUDII MEDII M 3464 3670 15% 520 551 0 0 0
16 STENODACTILOGRAF - STUDII MEDII, SPEC.SPECIFIC M 3212 3212 15% 482 482 0 0 0
17 REFERENT - STUDII PL PL 4077 4208 15% 612 631 0 0 0
18 REFERENT - STUDII MEDII, SPEC.SPECIFIC M 2638 3670 15% 396 551 0 0 0
19 REFERENT(COFETAR) M 3670 3670 15% 551 551 0 0 0
20 SUBINGINER SSD 4249 5509 15% 637 826 1900 50% 950
21 REFERENT(BUCATAR GEST) M 4770 4770 15% 716 716 0 0 0

1
Indemnizație doctor
Salariu de bază * Spor condiții vătămătoare*
(unde este cazul) *
Nr. crt. Funcția Studii Baza Valoare
minim maxim
% minim (lei) maxim (lei) indemniz. % indemniz.
(lei) (lei)
doctor (lei) doctor
22 REFERENT(BUCATAR) M 3670 3670 15% 551 551 0 0 0
23 REFERENT (OSPATAR) M 3670 3670 15% 551 551 0 0 0
24 REFERENT (BARM.-GEST.) M 3670 3670 15% 551 551 0 0 0
25 MUNCITOR (ELECTRICIAN) 2589 3235 15% 388 485 0 0 0
26 MUNCITOR (ELECTRICIAN AUTOMATIZARI) 3235 3235 15% 485 485 0 0 0
27 MUNCITOR (ELECTROMECANIC) 2957 2957 15% 444 444 0 0 0
28 MUNCITOR (MECANIC) 2495 2957 15% 374 444 0 0 0
29 MUNCITOR (STRUNGAR) 2589 2589 15% 388 388 0 0 0
30 MUNCITOR (SUDOR) 2957 2957 15% 444 444 0 0 0
31 SOFER 3327 4629 15% 499 694 0 0 0
32 MUNCITOR (LACATUS) 2495 2957 15% 374 444 0 0 0
33 MUNCITOR (INSTALATOR) 2310 3235 15% 347 485 0 0 0
34 MUNCITOR (OPERATOR XEROX) 2845 2845 15% 427 427 0 0 0
35 MUNCITOR (FRIGOTEHNIST) 2495 2495 15% 374 374 0 0 0
36 MUNCITOR (TAPITER) 2957 2957 15% 444 444 0 0 0
37 MUNCITOR (TINICHIGIU AUTO) 2957 2957 15% 444 444 0 0 0
38 MUNCITOR (TAMPLAR) 2403 2865 15% 360 430 0 0 0
39 MUNCITOR (SPALATOR AUTO) 2957 2957 15% 444 444 0 0 0
40 MUNCITOR (LIFTIER) 2773 2957 15% 416 444 0 0 0
41 MUNCITOR (ZUGRAV) 2495 2495 15% 374 374 0 0 0
42 MANIPULANT BUNURI 1900 2230 15% 285 335 0 0 0
43 MAGAZINER - STUDII GENERALE MG 2360 2737 15% 354 411 0 0 0
44 MUNC.CALIF.(AGENT CURATENIE) 2310 3040 15% 347 456 0 0 0
45 INGRIJITOR 1952 1952 15% 293 293 0 0 0
46 MUNCITOR 2589 2589 15% 388 388 0 0 0
47 MUNCITOR HORTICOL 2588 2957 15% 388 444 0 0 0

2
Indemnizație doctor
Salariu de bază * Spor condiții vătămătoare*
(unde este cazul) *
Nr. crt. Funcția Studii Baza Valoare
minim maxim
% minim (lei) maxim (lei) indemniz. % indemniz.
(lei) (lei)
doctor (lei) doctor
48 MUNCITOR NECALIFICAT 1900 2167 15% 285 325 0 0 0
49 REFERENT (GEST.PARC AUTO) - M M 3327 3327 15% 499 499 0 0 0
50 REFERENT (DISPECER AUTO) - PL PL 4208 4208 15% 631 631 0 0 0
51 REFERENT (DISPECER AUTO) - M M 3212 3212 15% 482 482 0 0 0
52 REFERENT (REVIZOR TEHNIC) - SSD SSD 4753 4753 15% 713 713 0 0 0
53 REFERENT (REVIZOR TEHNIC)- M M 3670 3670 15% 551 551 0 0 0
54 REFERENT (EVIDENTA PRIMARA)-M M 2754 2754 15% 413 413 0 0 0
55 REFERENT (GESTIONAR)-M M 3212 3212 15% 482 482 0 0 0
56 REFERENT (GESTIONAR CARBURANTI) - M M 3670 3670 15% 551 551 0 0 0
57 REFERENT (COORD.ACTIVIT.) - M M 3098 3098 15% 465 465 0 0 0
58 REFERENT (MECANIC AUTO) - PL PL 4208 4208 15% 631 631 0 0 0
59 REFERENT (MECANIC AUTO) - M M 2868 3670 15% 430 551 0 0 0
60 REFERENT (ELECTRICIAN AUTO) - M M 3012 3012 15% 452 452 0 0 0
61 REFERENT (MECANIC SCHIMB ULEI) - M M 2892 2892 15% 434 434 0 0 0
62 REFERENT (VULCANIZATOR)- STUDII PL PL 4208 4208 15% 631 631 0 0 0
63 MUNCITOR (BUCATAR) 2125 2957 15% 319 444 0 0 0
64 MUNCITOR (BARMAN) 2957 2957 15% 444 444 0 0 0
65 MUNCITOR (BUFETIER) 2495 2957 15% 374 444 0 0 0
66 MUNCITOR (OSPATAR) 2127 2957 15% 319 444 0 0 0
67 MUNCITOR (BRUTAR) 2589 2589 15% 388 388 0 0 0
68 SEF CABINET - STUDII SUPERIOARE + CONTR. S 3668 4145 15% 550 622 0 0 0
69 REFERENT - STUDII PL, SPEC.SPECIF.+ CONTR. PL 3157 4208 15% 474 631 0 0 0
70 CONSILIER - SPEC.SPECIFIC + CONTACT. S 6573 9425 15% 986 1414 1900 50% 950
71 REFERENT - STUD.MEDII, SPEC.SPECIF.+ CONTR. M 2638 3670 15% 396 551 0 0 0
72 EXPERT - SPECIALIT.SPECIF. + CONTR. S 5988 8295 15% 898 1244 0 0 0
73 REFERENT(INSP.DE SECURIT.)-M M 2638 3670 15% 396 551 0 0 0

3
Indemnizație doctor
Salariu de bază * Spor condiții vătămătoare*
(unde este cazul) *
Nr. crt. Funcția Studii Baza Valoare
minim maxim
% minim (lei) maxim (lei) indemniz. % indemniz.
(lei) (lei)
doctor (lei) doctor
74 REFERENT(INSP.DE SECURIT.)-PL PL 4208 4208 15% 631 631 0 0 0
75 CONSULTANT - SPECIALIT.SPECIF. + CONTR. S 4040 6149 15% 606 922 0 0 0
76 REFERENT(ELECTRONIST) - M M 3670 3670 15% 551 551 0 0 0
77 REFERENT(LACATUS) M 3670 3670 15% 551 551 0 0 0
78 REFERENT(MECANIC) - M M 3670 4014 15% 551 602 0 0 0
79 REFERENT(ELECTRICIAN) - M M 3098 4014 15% 465 602 0 0 0
80 REFERENT(ELECTROMECANIC) - M M 3670 3670 15% 551 551 0 0 0
81 REFERENT(MAISTRU-ELECTROMEC.) PL 4208 4208 15% 631 631 0 0 0
82 REFERENT(ELECTROSTIVUITORIST) PL 4208 4208 15% 631 631 0 0 0
83 REFERENT(INSTALATOR) M 3212 4014 15% 482 602 0 0 0
84 REFERENT(FREZOR) M 3212 3212 15% 482 482 0 0 0
85 REFERENT(ELECTRONIST) - PL PL 4208 4208 15% 631 631 0 0 0
86 REFERENT(MECANIC) - PL PL 4603 4603 15% 690 690 0 0 0
87 REFERENT(ELECTRICIAN) - PL PL 3683 4603 15% 552 690 0 0 0
88 REFERENT(ELECTROMECANIC) - PL PL 4208 4208 15% 631 631 0 0 0
89 MAISTRU(MECANIC) 3482 3482 15% 522 522 0 0 0
90 CONSULTANT (GHID) S 4040 4674 15% 606 701 0 0 0
91 EXPERT (GHID) S 6509 6769 15% 976 1015 0 0 0
92 REFERENT - SSD, SPEC.SPECIF. + CONTR. SSD 5037 5037 15% 756 756 0 0 0

Baza legală:
Legea nr. 153/2017 cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 917/2017, HG nr. 846/2017

S-ar putea să vă placă și