Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ FOCŞANI VIZAT DIRECTOR

ANUL ŞCOLAR 2011-2012

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ


SEMESTRUL II

ANUL III- ASISTENT MEDICAL GENERALIST


MODULUL : Ingrijiri la domiciliu
PROFESOR:AS. RUSU FILOFTEIA
MODULUL ARE ALOCATE/24 ORE
APROBAT PRIN OMEdC 2713/29.11.2007

Unitate de învăţare Obiective de referinţă Conţinuturi Nr. Săptămâna


Competenţe specifice Ore
alocate
- C.1. Rezuma serviciile Integrarea serviciilor de ingrijire la domiciliu in 2 S1
de ingrijire la domiciliu sistemul asigurarilor sociale de sanatateconform
si responsabilitatile legislatiei ni vigoare
INGRIJIRI asistentului medical Legea nr. 145/1997 privind Asigurarile Sociale de 2 S2
generalist Sanatate
LA Contractul cadru privind acordarea asistentei medicale 1 S3
DOMICILIU in sistemul de asigurari sociale de sanatate
Norme legislative privind ingrijirile medicale la 1
domiciliu;HG.privind activitatile de voluntariat in
domeniul serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru
persoanele virstnice
Lista serviciilor de asistenta primara acordate de 2 S4
medicul de familie si personalul medical de care
dispune,la domiciliul persosnelor asistate
Responsabilitatile asistentului medical generalist in 2 S5
cadrul echipei de ingrijire la domiciliu
Componenta echipei operationale 1 S6
Modele de fise de post

C.2. Elaboreaza planul de Evaluarea initiala


ingrijire - evaluarea nevoilor-fise standard
- informarea clientului/ sustinatorului legal 1
obtinerea consimtamintului
- incheierea acordului intre beneficiarul ingrijirilor
la domiciliu si persoana care acorda ingrijirea 1 S7
- planul de ingrijiri
- Serviciile necesare pentru rezolvarea nevoilor
identificate
- Obiectivele planului de ingrijire 1
- Stabilirea prioritatilor de ingrijire
- Stabilirea planului de ingrijire individualizat 1 S8

C.3.Aplica ingrijirile Norme generale 1


conform normelor in vigoare -prevenirea infectiilor
Reguli de siguranta la domiciliu 1 S9
Comunicarea cu pacientul
Protocoale de ingrijire 1
- obiective de nursing
- echipamente si materiale adecvate
- etape de interventie 1 S10
Drepturile beneficiarului
-contractul de ingrijire la domicilu in care sunt 1
precizate drepturile si obligatiile partilor
norme de etica si deontologie in ingrijirea la domiciliu
Unitate de învăţare Obiective de referinţă Conţinuturi Nr. Săptămâna
Competenţe specifice Ore
alocate
C.4. Efectueaza bilantul Bilantul ingrijirilor aplicate 1 S11
ingrijirilor aplicate - analiza periodica a nevoilor
- examene de bilant 1
- gradul de realizare a obiectivelor
- satisfactia pacientului/familiei
Reajustarea planului de ingrijire in caz de rezultate
nefavorabile in conformitate cu recomandarile 2 S12
medicale