Sunteți pe pagina 1din 9

Aplicaţii privind contabilitatea stocurilor de produse

1. Aplicaţii privind stocurile de produse la o societate comercială

În cadrul societăţii comerciale Alfa S.A, intrarea stocurilor de produse de la furnizori în cadrul
exerciţiului N s-a contabilizat în cadrul registrului jurnal, folosind preţurile de înregistrare posibile şi
metodele inventarului permanent şi intermitent.
Explicaţii Cost de achiziţie Cost standard Preţ de facturare
Preţ de Diferenţe Preţ de Diferenţe Preţ de Diferenţe
înregistrare de preţ înregistrare de preţ înregistrar de preţ
e
Sold la începutul 100 - 110 10 90 10
perioadei (lunii)
Intrări în cursul perioadei 1000 - 1100 100 900 100
(lunii)
Eliberări pentru consum 900 - 990 90 810 90
în producţie în cursul
perioadei (lunii)
Sold la sfârşitul perioadei 200 - 220 20 180 20
(lunii)

a. Rezolvare în cazul aplicării metodei inventarului permanent:


 Evaluare la cost de achiziţie:
 Recepţia materiilor prime achiziţionate de la furnizori:

% = 401 „Furnizori” 1240 lei


301 „Materii prime” 1000 lei
4426 „TVA deductibilă” 240 lei

 Eliberarea în consum a materiilor prime:

601 „Cheltuieli cu materiile prime” = 301 „Materii prime” 900 lei

 Evaluarea la cost standard:


% = 401 „Furnizori” 1240 lei
301 „Materii prime” 1000 lei
308 „Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale” 100 lei

1
4426 „TVA Deductibilă „ 240 lei
 Eliberarea în consum, în cursul perioadei, a materiilor prime:

601 „Cheltuieli cu materii prime” = 301 „Materii prime” 990 lei


 Diferenţele de preţ aferente materiilor prime, consumate în cursul perioadei, se calculează după
formula menţionată anterior, astfel:
Coeficient de repartizare (K)= (10 + 100) / (110 + 1100) = 9,09%
Diferenţele aferente ieşirilor de materii prime = 990 x 9,09% = 9 0 lei, care se înregistrează
astfel:
601 „Cheltuieli cu materiile prime” = 308 „Diferenţe de preţ la materii prime şi 90 lei
materiale
 Evaluarea la preţul de facturare al furnizorului:
 Recepţia materiilor prime achiziţionate de la furnizori:

% = 401 „Furnizori” 1240


301 „Materii prime” lei
308 „Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale” 900 lei
4426 „TVA deductibilă” 100 lei
240 lei

 Eliberarea în consum, în cursul perioadei, a materiilor prime:

601 „Cheltuieli cu materiile prime” = 301 „Materii prime” 810 lei

 Diferenţele de preţ (cheltuieli de transport – aprovizionare) aferente materiilor prime consumate


în cursul perioadei, calculate după formula cunoscută:
Coeficient de repartizare (K) = (100 + 1.100) / (900 + 9.000) = 11,11%
Diferenţele aferente ieşirilor de materii prime = 8.100 x 11,11% = 900 lei care se înregistrează astfel:
601 „Cheltuieli cu materiile prime” = 301 „Diferenţe de preţ la materii prime şi 90 lei
materiale”

b. Rezolvare în cazul aplicării metodei inventarului intermitent (evaluare la cost de achiziţie)


 Stornarea soldului iniţial de materii prime şi readucerea lor asupra cheltuielilor

301 „Materii prime” = 601 „Cheltuieli cu materiile 100 lei


prime”

 Recepţia şi trecerea asupra cheltuielilor a materiilor prime achiziţionate de la furnizori:

% = 401 „Furnizori” 1240 lei

2
601 „Cheltuieli cu materiile prime” 1000 lei
4426 „TVA deductibilă” 240 lei

 Trecerea asupra stocurilor şi degrevarea cheltuielilor pentru materiile prime nefolosite, inventariate la
sfârşitul perioadei (lunii):
301 „Materii prime” = 601 „Cheltuieli cu materiile prime” 200 lei
c. Situaţia în registrul jurnal al societăţii a înregistrărilor contabile efectuate în variantele de mai sus:
Valoric 301 „Materii prime” +/- 601 „Cheltuieli cu 401 „Furnizori”
308 „Diferenţe de preţ la materiile prime”
materii prime şi materiale
0 1 2 3
Inventar D 301 C D 601 C D 401 C
SI 100 900 R R 900 - - 1180 R
permanent –
R 1000 990 TS TS 900 1180 TS
cost de TS 1100 SF 900 1180 SF
achiziţie SF 200
Cost D 308 C D 601 C D 401 C
SI 1100 990 R R 990 - 1180 R
standard
10 90 90 1180 TS
R 1100 900 TS TS 900 1180 SF
100 SF 900
TS 1100
SF 200
Preţ de D 301 - 308 C D 601 C D 401 C
facturare SI 90 810 R R 810 - 1180 R
10 90 900 1180 TS
R 900 900 TS TS 900 1180 SF
100 SF 900
TS 1100
SF 200
Inventar D 301 C D 601 C D 401 C
SI 100 - R 1000 200 R - 1180 R
intermitent
R 200 TS 1000 100 1180 TS
(cost 100 SF 900 100 TS 1180 SF
achiziţie) TS 200
SF 200

2. Aplicaţii privind ajustările pentru deprecierea stocurilor de produse

La inventarierea generală a stocurilor de la sfârşitul exerciţiului financiar N, în cadrul


societăţii comerciale Alfa S.A se constată minusuri de valoare (deprecieri) generate de factori
conjuncturali, conform datelor centralizate în registrul jurnal:
Specificaţii Valoarea stocurilor în:

3
Nr. Costuri Preţuri de Minusuri de
Crt. istorice piaţă valoare (col
3 – col 4)
1 2 3 4 5
1. Materii prime 6000 4000 2000
2. Materiale consumabile 4500 4000 500
3. Materiale de natura obiectelor de inventar 1800 1500 300
4. Producţia în curs de execuţie 1100 1000 100
5. Produse fabricate - total 2500 1500 1000
5.1 Din care: - semifabricate 500 400 100
5.2 - produse finite 1700 1100 600
5.3 - produse reziduale 300 - 300
6. Stocuri aflate la terţi - total 2000 1550 450
6.1 Din care: - materii prime şi auxiliare 200 150 50
6.1.1 Din care: - materii prime 150 120 30
6.2 - semifabricate 500 420 80
6.3 - produse finite 100 80 20
6.4 - produse reziduale 500 10 40
6.5 - efective de animale (din producţie proprie) 450 390 60
6.6 - mărfuri 500 350 150
6.7 - ambalaje 200 150 50
7. Efective de animale (din cumpărări 1000 800 50
8. Mărfuri 2500 2000 500
9. Ambalaje 500 250 250
Total 21900 16600 5300

În cursul exerciţiului financiar N+1 au loc următoarele tranzacţii privind stocurile la care
s-au constat minusuri valorice (deprecieri) la inventarul de la sfârşitul exerciţiului financiar N:
1. Materiile prime, materialele auxiliare şi materialele de natura obiectelor de inventar se eliberează
în consum (folosinţă);
2. Producţia în curs de execuţie se finalizează, înregistrându-se ca produse reziduale la un preţ de
500 lei;
3. Semifabricatele şi produsele finite se vând, conform unor facturi care cuprind: preţuri de livrare
fără TVA pentru semifabricate de 300 lei, iar pentru produse finite 1000 lei, în condiţiile unui
TVA de 24%.
4. Produsele reziduale se scad din contabilitate, întocmindu-se formele de declasare (casare).
5. Materiile prime şi materialele auxiliare aflate la terţi se readuc în entitate şi se dau în consum;
6. Celelalte stocuri aflate la terţi se readuc în entitate şi se vând la nivelul preţurilor de piaţă
stabilite prin inventarul de la sfârşitul exerciţiului financiar N, în condiţiile unui TVA de 24%.
7. Efectivele de animale provenite din cumpărări se sacrifică, obţinându-se produse agricole
valorificabile (finite) evaluate în preţuri de înregistrare „standard” de 500 lei, care se valorifică la
un preţ de vânzare de 700 lei fără TVA şi TVA de 24%.

4
8. Mărfurile şi ambalajele se vând conform unor facturi care cuprind preţuri de vânzare fără TVA
pentru mărfuri de 1500 lei, iar pentru ambalaje 100 lei, în condiţiile unui TVA de 24%.
Rezolvare:
a. Înregistrarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie, pe baza
rezultatelor inventarierii, la sfârşitul exerciţiului financiar N:
6814 „Cheltuieli = % 5300 lei
din exploatare 391 „Ajustări pentru deprecierea materiilor prime” 2000 lei
privind 3921 „Ajustări pentru deprecierea materialelor 500 lei
ajustările pentru consumabile”
deprecierea 3922 „Ajustări pentru deprecierea materialelor de 300 lei
activelor natura obiectelor de inventar”
circulante” 393 „Ajustări pentru deprecierea produselor în curs de 100 lei
execuţie”
394 „Ajustări pentru deprecierea produselor” 1000 lei
395 „Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la 450 lei
terţi” 200 lei
396 „Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de
natura stocurilor” 500 lei
397 „Ajustări pentru deprecierea mărfurilor” 250 lei
398 „Ajustări pentru deprecierea ambalajelor”

b. Înregistrarea, în exerciţiul financiar N+1, a tranzacţiilor privind ieşirea (mişcarea) stocurilor


pentru care în exerciţiul financiar N s-au constituit ajustări pentru depreciere.
- Consumul de materii prime:
601 „Cheltuieli cu materiile = 301 „Materii prime” 6000 lei
prime”

- Consumul de materiale auxiliare:


6021 „Cheltuieli cu materiale = 3021 „Materiale auxiliare” 4500 lei
auxiliare”

- Darea în folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar:


603 „Cheltuieli privind materialele de = 303 „Materiale de natura 1800 lei
natura obiectelor de inventar” obiectelor de inventar”

5
- Obţinerea de produse reziduale (din producţia în curs de execuţie):
346 „Produse reziduale” = 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor 500 lei
de produse”

- Vânzarea semifabricatelor şi produselor finite (ajustate):


4111 „Clienţi” = % 1612 lei
702 „Venituri din vânzarea semifabricatelor 300 lei
7015 „Venituri din vânzarea produselor finite” 1000 lei
4427 „TVA colectată” 312 lei

- Descărcarea gestiunii de semifabricate şi produse finite (ajustate):


711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de = % 2200 lei
produse” 341 „Semifabricate” 500 lei
345 „Produse finite” 1700 lei

- Scăderea din gestiune a produselor reziduale declasate (casate):


711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de = 346 „Produse reziduale” 300 lei
produse”

- Readucerea în entitate a materiilor prime şi materialelor auxiliare aflate la terţi:


% = 351 „Materii şi materiale aflate la terţi” 200 lei
301 „Materii prime” 150 lei
3021 „Materiale auxiliare” 50 lei

- Darea în consum a materiilor prime aduse de la terţi:


601 „Cheltuieli cu materiile prime” = 301 „Materii prime” 150 lei

- Darea în consum a materiilor auxiliare aduse de la terţi:


6021 „Cheltuieli cu materiile auxiliare” = 3021 „Materiale auxiliare” 50 lei

- Readucerea în entitate a produselor (semifabricate, produse finite şi reziduale) aflate la terţi:


% = 354 „Produse aflate la terţi” 650 lei
341 „Semifabricate” 500 lei
345 „Produse finite” 100 lei
346 „Produse reziduale” 50 lei

6
- Vânzarea produselor (semifabricatelor, produse finite şi reziduale) readuse de la terţi, la preţuri de piaţă
stabilite prin inventarul de la sfârşitul exerciţiului financiar N:
4111 „Clienţi” = % 6324
702 „Venituri din vânzarea semifabricatelor” lei
7015 „Venituri din vânzarea produselor finite” 420 lei
703 „Venituri din vânzarea produselor reziduale” 80 lei
4427 „TVA colectată” 10 lei
1224
lei

- Descărcarea gestiunii cu produsele (semifabricatele, produsele finite şi reziduale readuse la terţi)


vândute:
711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de = % 650 lei
produse” 341 „Semifabricate” 500 lei
345 „Produse finite” 100 lei
346 „Produse reziduale” 500 lei

- Readucerea în unitate a efectivelor de animale aflate la terţi:


361 „Active biologice de natura = 356 „Active biologice de natura 450 lei
stocurilor” stocurilor aflate la terţi”

- Vânzarea animalelor readuse de la terţi, la preţul de piaţă stabilit prin inventarul de la sfârşitul
exerciţiului financiar N+1:
4111 = % 483 lei
„Clienţi” 7018 „Venituri din vânzarea activelor biologice de natura 390 lei
stocurilor” 93 lei
4427 „TVA colectată”

- Descărcarea gestiunii cu efectivele de animale (aduse de la terţi) vândute:


711 „Venituri aferente costurilor = 361 „Active biologice de natura 450 lei
stocurilor de produse” stocurilor”

- Readucerea în entitate a mărfurilor aflate la terţi


371 „Mărfuri” = 357 „Mărfuri aflate la terţi 500 lei

7
- Vânzarea mărfurilor readuse de la terţi, la preţul de piaţă stabilit prin inventarul de la sfârşitul exerciţiului
financiar N:
4111 = % 434 lei
„Clienţi” 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 350 lei
4427 „TVA colectată” 84 lei

- Descărcarea gestiunii cu mărfurile (readuse de la terţi) vândute:


607 „Cheltuieli cu mărfurile” = 371 „Mărfuri” 500 lei

- Readucerea în entitate a ambalajelor aflate la terţi:


381 „Ambalaje” = 358 „Ambalaje aflate la terţi 200 lei

- Vânzarea ambalajelor readuse de la terţi, la preţul de piaţă stabilit prin inventarul de la sfârşitul
exerciţiului financiar N:
4111 „Clienţi” = % 186 lei
708 „Venituri din activităţi diverse” 150 lei
4427 „TVA colectată” 36 lei

- Descărcarea gestiunii cu ambalajele (readuse de la terţi) vândute:


608 „Cheltuieli privind ambalajele” = 381 „Ambalaje” 200 lei

- Obţinerea de produse valorificabile (finite) din sacrificarea efectivelor de animale:


345 „Produse = 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 500 lei
finite”

- Descărcarea gestiunii cu efectivele de animale sacrificate (provenite din cumpărări):


606 „Cheltuieli privind activele = 361 „Active biologice de natura 1000
biologice de natura stocurilor” stocurilor” lei

- Vânzarea produselor valorificabile (finite) obţinute din sacrificarea efectivelor de animale:


4111 = % 868 lei
„Clienţi” 7017 „Venituri din vânzarea produselor agricole” 700 lei
4427 „TVA colectată” 168 lei

- Descărcarea gestiunii de produsele valorificabile (finite) vândute:


711 „Venituri aferente costurilor = 345 „Produse finite” 450 lei

8
stocurilor de produse”

- Vânzarea mărfurilor şi ambalajelor (ajustate):


4111 „Clienţi” = % 1984 lei
707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 1500 lei
708 „Venituri din activităţi diverse” 100 lei
4427 „TVA colectată” 384 lei

- Descărcarea gestiunii cu mărfurile (ajustate) vândute:


607 „Cheltuieli cu mărfurile” = 371 „Mărfuri” 2500 lei

- Descărcarea gestiunii cu ambalajele (ajustate) vândute:


608 „Cheltuieli privind ambalajele” = 381 „Ambalaje” 500 lei

În urma tuturor tranzacţiilor înregistrate la pct. b), ajustările pentru deprecierea stocurilor şi a
producţiei în curs de execuţie au rămas fără obiect, impunându-se (în exerciţiul financiar N+1)
anularea lor, prin formula contabilă:
% = 7814 5300 lei
391 „Ajustări pentru deprecierea materiilor prime” „Venituri din 2000 lei
3921 „Ajustări pentru deprecierea materialelor ajustări pentru 500 lei
consumabile” deprecierea activelor
3922 „Ajustări pentru deprecierea materialelor de circulante” 300 lei
natura obiectelor de inventar”
393 „Ajustări pentru deprecierea produselor în curs de 100 lei
execuţie”
394 „Ajustări pentru deprecierea produselor” 1000 lei
395 „Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la 450 lei
terţi” 200 lei
396 „Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de
natura stocurilor” 500 lei
397 „Ajustări pentru deprecierea mărfurilor” 250 lei
398 „Ajustări pentru deprecierea ambalajelor