Sunteți pe pagina 1din 8

Grădiniţa nr.

2 Basarabi

PROIECT DIDACTIC
(ACTIVITATE INTEGRATĂ)

I.DATE DE IDENTIFICARE

Numele şi prenumele cadrului didactic: BRÎNZĂ GHEORGHIŢA


Unitatea de învăţământ: Grădiniţa nr. 2 Basarabi
Grupa: pregătitoare
Domeniul de cunoaştere: NATURA
Categoria de activitate:Educarea limbajului
Activitate artistico-plastică
Tema activităţii: „Scrisoare de la rândunele”de Elena Dragoş- memorizare
„Ilustrarea poeziei - Scrisoare de la rândunele”- desen
Tipul activităţii: mixt

II.
OBIECTIVE CADRU:
Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea
semnificaţiilor structurilor verbale orale.
Dezvoltarea simţului estetic, stimularea expresivităţii şi
imaginaţiei creatoare prin activităţile artistico-plastice.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
■ Să fie capabil să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia
şi să demonstreze că l-a înţeles;
■ Să recepteze un text, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile
expresive şi estetice ale acestuia;
■ Să selecteze, după preferinţă, un moment din poezie, pe care să-l
redea în spaţiul plastic pregătit.

EXEMPLE DE COMPORTAMENTE:
■ Să asculte şi să reacţioneze adecvat la poezii transmise prin
recitare;
■ Să memoreze în mod conştient poezia;
■ Să reţină expresii rimate şi ritmate, să recite fragmente din poezie
cu respectarea intonaţiei, ritmului, pauzei;
■ Să formuleze propoziţii dezvoltate cu cuvintele noi învăţate;
■ Să manifeste creativitate în aplicarea şi combinarea diferitelor
tehnici de lucru posibil de folosit în spaţiul plastic dat;
■ Să realizeze o lucrare finală cu valoare artistică;
■ Să exprime verbal cea ce au lucrat folosind cuvinte din limbajul
plastic;
■ Să participe cu interes pe toată durata activităţii.

Educatoare: BRÎNZĂ GHEORGHIŢA


Grădiniţa nr.2 Basarabi

III.
STRATEGII DIDACTICE
Metode şi procedee: proiectul integrat, conversaţia, explicaţia, instructajul
verbal, învăţarea, exerciţiul plastic, problematizarea.

Mijloace de învăţământ: tablou cu siluete care sugerează textul poeziei,


casetofon, casetă cu „Anotimpurile”de A. Vivaldi,material individual necesar
desenului, panou destinat expoziţiei, stimulente –rândunele şi cocostârc.

Forma de organizare: pe grupuri (arii de stimulare), frontală (activităţile


comune)

Documentare bibliografică:
„Metoda proiectelor la vârstele timpurii”- Miniped, Bucureşti, 2002;
„Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copiii”, 1999;
„Revista Învăţământul Preşcolar” nr. 1-2/2004;
„Metodica predării desenului şi modelajului în grădiniţa de copii”,E.D.P.,
Bucureşti, 1977.

A. ACTIVITATE PE ARII DE STIMULARE

Obiectiv cadru: Cultivarea sensibilităţii copiilor prin jocurile şi activităţile lor, a


intereselor şi deprinderilor de cooperare între partenerii de joc, stabilirea de
relaţii în vederea realizării conţinuturilor şi rolurilor asumate.

a)Sectorul „ŞTIINŢĂ”
Tema: „Cuibul, ouă, pene, puf, fulgi”

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
* să identifice elementele puse la dispoziţie;
* să sorteze, să numere, să măsoare pene şi fulgi;
* să descrie unele aspecte ale cuibului şi să spună la ce folosesc păsărilor
dar şi omului;
* să efectueze experienţe simple de plutire a pufului, fulgilor şi penelor.

EXEMPLE DE COMPORTAMENTE:
☺ să formuleze întrebări şi răspunsuri în legătură cu investigaţiile făcute;
☺ să găsească o motivaţie ştiinţifică pentru plutirea fulgului în aer şi în
apă;
☺ să formeze grupe de 10 pene lungi şi 10 pene scurte(măsurând şi
numărând).

METODE ŞI PROCEDEE: observaţia, explicaţia, conversaţia, instructajul,


experimentul, problematizarea.

Educatoare: BRÎNZĂ GHEORGHIŢA 2


Grădiniţa nr.2 Basarabi

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Cuib cu ouă,pene, fulgi de diferite mărimi şi


culori, coşuleţe, un castron cu apă pentru experimentul de plutire.

b)Sectorul „JOC DE MASĂ”


Teme: „Alege şi grupează”- păsări călătoare
„Găseşte hrana” – asocierea păsărilor cu hrana lor.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
* să identifice materialele puse la dispoziţie,
* să sorteze imaginile păsărilor călătoare şi să le asocieze cu hrana.

EXEMPLE DE COMPORTAMENTE:
☺ să recunoască şi să denumească corect păsările călătoare;
☺ să manifeste spirit cooperant în activitatea de grup;
☺ să comunice cu partenerii de joc.

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, instructajul verbal,


exerciţiul, jocul.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: jocul „Alege şi grupează”, jocul „Al cui
este?”.

c) Sectorul „CONSTRUCŢII”
Teme: „Cuibul rândunicii”,
„ Stoluri de păsări”

OBIECTIV DE REFERINŢĂ:
* Să redea prin intermediul construcţiilor modele inspirate din viaţa
cotidiană, valorificând deprinderile şi tehnicile de lucru însuşite
anterior.
EXEMPLE DE COMPORTAMENTE:
☺ Să selecteze, să îmbine şi să asambleze adecvat piesele puse în joc;
☺ Să manifeste stabilitate şi perseverenţă în acţiune.

METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia,conversaţia,instructajul,jocul, exerciţiul.


MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Trusa „Lego”,trusa „Mozaic”şi beţişoare.

B. ACTIVITĂŢI COMUNE
1) Memorizare „Scrisoare de la rândunele”de Elena Dragoş
2) Desen „Ilustrarea poeziei - Scrisoare de la rândunele”

Educatoare: BRÎNZĂ GHEORGHIŢA 3


Grădiniţa nr.2 Basarabi

IV.SCENARIUL DIDACTIC -1) MEMORIZARE


Dominante vizate: Evaluare
Detalierea etapelor şi conţinuturilor,
Nr. asimilare-formare-
Evenimente situaţiilor de învăţare
crt. dezvoltare Instrumente
didactice (activitatea educatoarei) Forme
(activitatea Tehnici
copiilor)
I. Organizarea Pregăteşte materialul pentru activitate. Copiii intră în sala
activităţii de grupă şi cântă
cântecelul „Cuiburi
de păsărele”
II. Captarea Prezintă imaginea sub formă de surpriză.: Copiii ascultă şi Chestionare Conversaţie euristică
atenţiei - Priviţi copiii! Cine s-a întors? Cum îl răspund la întrebări. orală
numim pe cocostârc? Dar celelalte păsări
din tablou?
Deci, ele le aşteaptă pe cele care au plecat,
le e dor de ele. Cocostârcul este o pasăre
de baltă.
- Cui îi este frică de el?
Pasărea noastră are în cioc o scrisoare pe
care le-o aduce celorlalte păsărele, pentru Participare Impuls emoţional
a le anunţa venirea rândunelelor, care se afectivă
grăbesc şi vâslesc(bat din aripi ca lopeţile
unei bărci) pentru a ajunge mai repede,
fiindu-le dor de ţară.
III. Anunţarea Astăzi, vom învăţa poezia „Scrisoare de la Copiii ascultă
temei rândunele”de Elena Dragoş. indicaţiile.
Îi voi ruga să asculte cu atenţie cum recit
poezia, pentru ca şi ei să o recite la fel.

Educatoare: BRÎNZĂ GHEORGHIŢA 4


Grădiniţa nr.2 Basarabi

IV. Dirijarea Recit model poezia şi respect momentul Copiii urmăresc Impuls emoţional
învăţării psihologic. recitarea model.
Recit poezia de două, trei ori cât mai
expresiv. Repet titlul.
V. Obţinerea Învăţarea poeziei de către copii se face pe Copiii învaţă Înţelegerea învăţarea
performanţei fragmente. Îi voi atenţiona să recite cât poezia. conştientă
mai frumos, să respecte intonaţia şi
pauzele. La sfârşit voi numi un copil să
recite în întregime poezia.
Le voi cere să formuleze propoziţii cu Copiii alcătuiesc Chestionare exerciţiul verbal,
cuvintele noi învăţate: vâslim, păsărimea. propoziţii cu orală problematizarea
cuvintele date.
VI. Încheierea Voi face aprecieri individuale şi colective Copiii aplaudă, se Conversaţia
activităţii asupra modului de participare la activitate, bucură şi primesc de Impuls emoţional
dar şi unele recomandări. Voi oferi stimulente. încheiere
stimulente cocostârc.

Educatoare: BRÎNZĂ GHEORGHIŢA 5


Grădiniţa nr.2 Basarabi

Educatoare: BRÎNZĂ GHEORGHIŢA 6


Grădiniţa nr.2 Basarabi

IV. SCENARIUL DIDACTIC –2) DESEN


Dominante vizate: Evaluare
Detalierea etapelor şi conţinuturilor,
Nr. Evenimente Asimilare- formare-
Situaţiilor de învăţare Instrumente
Crt. didactice Dezvoltare Forme
(activitatea educatoarei) Tehnici
(activitatea copiilor)
I. Pregătirea Voi aşeza măsuţele şi materialul necesar Copiii intră ordonat în
pentru activităţii de desen. sala de grupă şi se
activitate aşează la locurile lor.
II. Captarea Voi porni casetofonul cu înregistrarea poeziei Copiii ascultă poezia şi Participare Impuls
atenţiei „Scrisoare de la rândunele”de Elena Dragoş şi- o recunosc. afectivă emoţional
i voi ruga pe copiii să asculte în linişte. Problematizarea
III. Anunţarea Voi anunţa copiii că în această activitate vor Copiii ascultă instrucţiu-
temei desena ce le-a plăcut mai mult, ce i-a nile educatoarei. Instructajul
impresionat din poezia ascultată.
IV. Dirijarea Îi anunţ pe copiii că vom organiza cu lucrările
învăţării lor o expoziţie în holul grădiniţei şi să se
străduiască să realizeze lucrări cât mai
Executarea frumoase şi mai curate. Copiii execută lucrările
V. temei de Le voi ura copiilor „Spor la lucru”şi le voi folosind instrumentele Participare Exerciţiul
către copiii pune şi caseta cu „Anotimpurile”de A. Vivaldi. puse la dispoziţie. activă plastic
Evaluare Explicarea
VI. Obţinerea Voi expune toate lucrările şi vom analiza Copiii vor explica ce practică
performanţ câteva modele. moment din poezie au
ei realizat.
Încheierea Voi face aprecieri generale şi individuale
VII. activităţii asupra modului de comportare în timpul Copiii se bucură şi Evaluare orală Conversaţia de
activităţii şi le voi oferi stimulente rândunele. primesc stimulente. încheiere

Educatoare: BRÎNZĂ GHEORGHIŢA 6


Grădiniţa nr.2 Basarabi

C. ACTIVITATE COMPLEMENTARĂ
Jocuri în aer liber
TEMA: „Păsărelele şi colivia”

OBIECTIV CADRU: Dezvoltarea îndemânării şi a spiritului de orientare;


coordonarea mişcărilor şi dezvoltarea atenţiei.

OBIECTIV DE REFERINŢĂ:
☺ Să alerge într-o direcţie indicată;
☺ Să ocupe colivia la semnalul educatoarei;
☺ Să-şi dezvolte spiritul de competivitate;
☺ Să-şi dezvolte unele calităţi motrice de bază: viteză şi rezistenţă.

EXEMPLE DE COMPORTAMENTE:
☺ Să realizeze sarcina motrică dată;
☺ Să respecte regulile jocului.

METODE ŞI PROCEDEE: jocul, explicarea, demonstraţia.

Educatoare: BRÎNZĂ GHEORGHIŢA 7