Sunteți pe pagina 1din 2
Servicii de urgență din România

Servicii de urgență din România

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Serviciile de urgență din România sunt structuri specializate de intervenție care asigură soluționarea problemelor specifice

situațiilor de urgență. Ele sunt fie publice (de interes general, coordonate de autoritățile administrației publice și disponibile tuturor

cetățenilor), fie private.

Cuprins

Servicii publice specializate

Referințe

Bibliografie

Legături externe

Servicii publice specializate

În România principalele servicii specializate de urgență de interes național sunt:

Poliția Română – instituție specializată care exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților Poliția Română – instituție specializată care exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii si liniștii publice, în conditiile legii. [1]

Jandarmeria Română - instituție specializată cu statut militar care exercită în condițiile legii, atribuții cu Jandarmeria Română- instituție specializată cu statut militar care exercită în condițiile legii, atribuții cu privire la apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice și private, la prevenirea și descoperirea infracțiunilor și a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum și la protecția

[2]

instituțiilor fundamentale ale statului și combaterea actelor de terorism.

Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificatale statului și combaterea actelor de terorism. Serviciile publice comunitare pentru situații de urgenț

Serviciile publice comunitare pentru situații de urgenț ă – servicii publice comunitare profesioniste pentru Serviciile publice comunitare pentru situații de urgență– servicii publice comunitare profesioniste pentru situații de urgență, ce asigură în zonele de competență coordonarea, îndrumarea și controlul activităților de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență [4] .

Alte servicii publice profesioniste sau voluntare pentru situații de urgențăși gestionare a situațiilor de urgență [ 4 ] . Alte structuri stabilite prin hotărâre aGuvernului

Alte structuri stabilite prin hotărâre aGuvernului . aGuvernului.

[3]

Alte servicii publice:

Salvamar - serviciu public dedicat salvării persoanelor aflate în pericol de înec și prevenirii accidentelor de acest fel [ 5 ] [5]

Salvamont - asigură activitatea de salvare în munți și de prevenire a acidentelor montane Salvamont - asigură activitatea de salvare în munți și de prevenire a acidentelor montane

[6]

Referințe

1. ^ Legea Nr. 218/2002 Privind organizarea și funcționarea Poliției Române 2. ^ Legea nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române

3. ^ Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății: TITLUL IVSistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat

4. ^ Ordonanța de Urgență Nr. 88/2001 din 30/08/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea

serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, Art. 1 5. ^ Normele metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică – salvamar și a posturilor

Bibliografie

de prim ajutor pe plaja 6. ^ Hotărârea Guvernului nr. 77 /2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți

Literatură suplimentară

O.U.G nr. 1/2014 măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgenta, publicat în Monitorul Oficial al O.U.G nr. 1/2014 măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgenta, publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 88 din data de 4 februarie 2014

Ordonanța de Urgență Nr.21 din 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, Ordonanța de Urgență Nr.21 din 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 361 din 26 aprilie 2004

Legături externe

Ultima editare a paginii a fost efectuată la 9 martie 2018, ora 01:29.

Acest text este disponibil sub licențaCreative Commons cu atribuire și distribuire în condiții identice; pot exista și clauze suplimentare. Vedeți detalii la Termenii de utilizare.