Sunteți pe pagina 1din 1

Dobrenco Sanda

cl. a VIII-a B

Dosar critic la limba și literatura română


la opera ”Toiagul păstoriei” de Ion Druță

„Nuvela Toiagul păstoriei este o inversiune a genialei idei mioritice. O inversiune pe cât de
neașteptată pe atât de firească”
Grigore Vieru

„Prin operele sale de rezistență scriitorul se implică în istoria zbuciumată a oamenilor acestui
pământ și rămâne alături de toți acei care pe-a lor spinare, țara țin.”
Alexei Mateevici

„Ion Druţă a preferat, conştient şi benevol, calea autoexilului: mai întîi – a celui intern, de
creaţie, apoi şi a celui extern, existenţial. Chiar de la începutul activităţii sale literar-artistice
el evadează din lagărul de concentrare al ideologiei oficiale, retrăgîndu-se şi situîndu-se
ireversibil pe poziţiile umanitarismului şi ale valorilor etno-naţionale, constituite de-a lungul
istoriei. ”
Haralambie Corbu

„Scriitorul impune, autoritar, formula narativă lirico-simbolică, afirmîndu-se pe linia tradiţiei


lui Ion Creangă şi Mihail Sadoveanu. Autorul şi personajele pe care le creează constituie o
unitate plasmatică, actul identificării absolute făcînd dovada apartenenţei la un univers
autarhic”
Mihai Cimpoi

„Meritul incontestabil al lui Ion Druţă este că el a ştiut să introducă şi să impună lirismul într-
o epocă absolut antilirică, refractară poeticităţii de orice fel.”
Mihail Dolgan

S-ar putea să vă placă și