Sunteți pe pagina 1din 1

Soluția problemei 1, Clasa a IV-a

Etapa 1, Ediția a VIII-a


Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro

Problema 1. Avem 249 de bile albe, ro³ii ³i verzi pe care le


a³ez m în 20 de cutii astfel încât în ecare cutie s  avem bile de toate
culorile. Ar taµi c  exist  cel puµin dou  cutii cu acela³i num r de bile.
***

Soluµie S  presupunem c  în ecare cutie avem num r diferit de


bile.
Cel mai mic num r de bile, într-o cutie este 3 (una alb , una ro³ie
³i una verde).
Suma bilelor din cele 20 de cutii este
S = 3 + 4 + ... + 21 + 22 = 250

Dar, noi avem 249 de bile. Dac  elimin m o bil , atunci în dou 
cutii vom avea acela³i num r de bile.

Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro